معرفی مدیران

معرفی مدیران هایپر صنعت فامکو

  • فرشاد کلباسی
  • مدیر عامل
  • پست الکترونیک: famco@famco
  فرشاد کلباسی
  • محمد حسن پور
  • مدیر فروش
  • پست الکترونیک: hasanpoor@famco
  محمد حسن پور
 • مسعود ناصری
  • حامد کلباسی
  • مدیر فنی
  • پست الکترونیک: kalbasi@famco
  حامد کلباسی