معرفی مدیران

  • فرشاد کلباسی
  • مدیر عامل
  • پست الکترونیک: famco@famco
  فرشاد کلباسی
  • محمد حسن پور
  • مدیر فروش
  • پست الکترونیک: hasanpoor@famco
  محمد حسن پور
  • مسعود ناصری
  • مدیر بازرگانی
  • پست الکترونیک: masoud.naseri@famco
  مسعود ناصری
  • حامد کلباسی
  • مدیر فنی
  • پست الکترونیک: kalbasi@famco
  حامد کلباسی