دیزل ژنراتور Stream

توضیحات

دیزل ژنراتور استریم

دیزل ژنراتور استریم در سه سری GF2، GF1 و GF3 ارائه می گردد.

مشخصات فنی

دیزل ژنراتور Stream

دیزل ژنراتور استریم سری GF

دیزل ژنراتور Stream

فروش دیزل ژنراتور استریم

مدل دستگاه

کاوا

کیلووات

ژنراتور

GF1

10

8

ژنراتور استريم (Stream)

GF1

12.5

10

ژنراتور استريم (Stream)

GF1

15

12

ژنراتور استريم (Stream)

GF1

18.75

15

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

15

12

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

18.75

15

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

25

20

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

30

24

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

37.5

30

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

50

40

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

62.5

50

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

15

12

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

25

20

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

30

24

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

18.75

15

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

37.5

30

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

50

40

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

62.5

50

ژنراتور استريم (Stream)

...

مقالات مرتبط

  • ژنراتور چیست؟ ژنراتور چیست؟
  • نحوه انتخاب ژنراتور نحوه انتخاب ژنراتور
  • ایمنی در دیزل ژنراتور ایمنی در دیزل ژنراتور
  • تعمیر و نگهداری ژنراتور تعمیر و نگهداری ژنراتور
  • میزان مصرف سوخت دردیزل ژنراتور میزان مصرف سوخت دردیزل ژنراتور

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
    سوالی برای این محصول ثبت نشده است.