دیزل ژنراتور Stream

توضیحات

دیزل ژنراتور

لغت نامه تخصصی فامکو
ژنراتور چیست؟
ژنراتور دستگاهی است که نیروی الکتریسیته و برق تولید می کنند. ژنراتور انرژی مکانیکی حاصل از یک منبع بیرونی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. اساس کار ژنراتور بر مبنای القای الکترومغناطیس می باشد. ژنراتور با استفاده از انرژی مکانیکی ورودی به آن و با ایجاد حرکت و القای بار الکتریکی در سیم پیچ ها، نیروی الکتریسیته یا برق را به عنوان خروجی تولید می کند.
استریم

دیزل ژنراتور

لغت نامه تخصصی فامکو
ژنراتور چیست؟
ژنراتور دستگاهی است که نیروی الکتریسیته و برق تولید می کنند. ژنراتور انرژی مکانیکی حاصل از یک منبع بیرونی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. اساس کار ژنراتور بر مبنای القای الکترومغناطیس می باشد. ژنراتور با استفاده از انرژی مکانیکی ورودی به آن و با ایجاد حرکت و القای بار الکتریکی در سیم پیچ ها، نیروی الکتریسیته یا برق را به عنوان خروجی تولید می کند.
استریم در سه سری GF2، GF1 و GF3 ارائه می گردد.

مشخصات فنی

دیزل ژنراتور Stream


 دیزل ژنراتور استریم سری GF

دیزل ژنراتور Stream

فروش دیزل ژنراتور استریم

مدل دستگاه

کاوا

کیلووات

ژنراتور

GF1

10

8

ژنراتور استريم (Stream)

GF1

12.5

10

ژنراتور استريم (Stream)

GF1

15

12

ژنراتور استريم (Stream)

GF1

18.75

15

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

15

12

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

18.75

15

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

25

20

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

30

24

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

37.5

30

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

50

40

ژنراتور استريم (Stream)

GF2

62.5

50

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

15

12

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

25

20

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

30

24

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

18.75

15

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

37.5

30

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

50

40

ژنراتور استريم (Stream)

GF3

62.5

50

ژنراتور استريم (Stream)

محصولات مشابه

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
    سوالی برای این محصول ثبت نشده است.