پمپ بشکه کش یا تخلیه بشکه

توضیحات

پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
تخلیه بشکه

پمپ


لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
بشکه کش در زمینه تخلیه انواع سیالات از قبیل انواع سیالات قابل اشتعال، حلال ها، مواد نفتی اسیدها و بازها از بشکه ها و درام ها کاربرد دارند. این پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
از خانواده پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
های سانتریفیوژ بوده که از قابلیت های این محصول به خاصیت حمل و نقل آسان آن اشاره نمود. به بشکه کش درام پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
نیز گفته می شود.
الکتروپمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.

لغت نامه تخصصی فامکو
الکتروپمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
چیست؟

 به پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
ی که با یک الکتروموتور ترکیب یا اصطلاحا" کوپل شده باشد الکتروپمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
یا موتور پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
گفته می شود.
بشکه کش غلیظ

یکی دیگر از انواع پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
های بشکه کش می باشد، یعنی در انتهای شافت این نوع پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
ها، به جای پروانه سانتریفیوژ از یک استاتور مارپیچی استفاده شده است، که پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
اژ و انتقال سیالات غلیظ مانند انواع عسل، مربا، سس، رب، کچاب، و غیره کاربرد دارد.

مشخصات فنی

پمپ بشکه کش


انواع پمپ بشکه کش


پمپ بشکه کش الکتریکی پمپ بشکه کش پنوماتیکی (بادی)
این محصولات در انواع پمپ بشکه کش تکفاز و پمپ بشکه کش سه فاز و همچنین پمپ بشکه کش ضد انفجار و ساده ارائه می گردند. از دیگر انواع پمپ تخلیه بشکه می توان به پمپ بشکه کش برقی و پمپ بشکه کش دستی اشاره نمود، که نوع دستی آن توسط گروه صنعتی فامکو به فروش نمی رسد.

پمپ بشکه کش دیافراگمی پنوماتیک

نیروی محرکه در این پمپ ها هوای فشرده می باشد و با توانایی مکش بالا، جهت پمپاژ انواع سیالات کاربری دارند.

متریال و جنس پمپ تخلیه بشکه
استنلس استیل 316 یا SS316
کانیار PVDF
پروپیلن PP
تفلون PTFE
هستلوی Hasteloy


کاربرد پمپ بشکه کش

این محصولات دارای کاربری بسیار متنوعی هستند که از جمله آن می توان به پمپاژ آب ژاول و پاک کننده ها، رنگ ها، مواد غذایی و دارویی، اسانس ها، رزین های اپوکسي و پلی استر، پمپاژ چسب ها، لاتکس، گلوکز، روغن ها، روغن دنده، روغن هیدرولیک، روغن ماشین ابزار، گازوئیل، نفت، مواد خورنده، اسیدها، بازها، در حمام های اچینگ Etching baths، حلال ها، تینر و بسیاری از دیگر سیالات اشاره نمود.


مزایای پمپ تخلیه بشکه
مناسب مواردی که سیال و یا محیط قابلیت اشتعال و یا انفجار دارد، به دلیل کار کردن با هوای فشرده
فشار و هد پمپ: تا 60 متر
قابلیت پمپاژ سیالات با ویسکوزیته بالا مانند انواع روغن ها
توانایی مکش بالا

محصولات مشابه

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
  • 1.یوسف تیموری: برای تخلیه سس یا رب بشکه چه نوع پمپی پیشنهاد می گردد؟
    فامکو: بهترین انتخاب برای این نوع سیال با توجه به غلظت و گران روی بالا و سرعت تخلیه پایین آن استفاده از پمپ بشکه کش با سری مونو می باشد که بایستی حتما دارای شافت استیل باشد.
  • 2.درودیان: حداقل و حداکثر طول شافت پمپ های بشکه کش چند سانتی متر است؟
    فامکو: با توجه به نوع کاربری (تخلیه بشکه) طول شافت این پمپ ها متناسب با ارتفاع بشکه از 1/2 متر الی 1/8 متر توسط سازندگان مختلف بنا بر سفارش یا نوع مصرف ساخته می شوند.
  • 3.طاهره میر محمدلو: باسلام وخسته نباشید لطفا توضیح بفرمایید که چند نوع پمپ بشکه کش وجود دارد؟
    فامکو: پمپ های تخلیه بشکه یا همان پمپ های بشکه کش از لحاظ راه انداز به سه دسته برقی، بادی و دستی تقسیم بندی می شوند، از لحاظ نوع پروانه به دو دسته سانتریفیوژ و مونو تقسیم بندی می شوند، از لحاظ موارد به کار رفته در شافت و پروانه به سه دسته استیل، فولاد و پلیمری تقسیم بندی می شوند، از لحاظ نوع الکتروموتور به دو دسته ضد انفجار و ساده تقسیم بندی می شوند.