پمپ خانگی

توضیحات

پمپ خانگی - موتور پمپ خانگی

جوایز فامکو

پمپ آب خانگی، جهت افزایش فشار آب خانه، ساختمان، آپارتمان و ویلا ها به کار می رود. متراژ واحد، تعداد شیر ها و همچنین تعداد طبقات عواملی هستند که در انتخاب پمپ خانگی موثر می باشند. پمپ با مخازن انبساط یا پمپ با کلید اتوماتیک و یا بوستر پمپ از انواع پمپ خانگی هستند که با توجه به موارد مذکور، یکی از آنها برای ساختمان و یا خانه مورد نظر انتخاب می شود. پمپ خانگی در توان های مختلف اعم از پمپ آب خانگی نیم اسب، پمپ آب خانگی یک اسب و دیگر توان ها به مشتریان ارائه می گردد.

مشخصات فنی

پمپ آب خانگی - موتور پمپ آب خانگی

انواع پمپ آب خانگی
پمپ خانگی، پمپ آپارتمانی و یا همان پمپ آب منازل بسته به نیاز مشتری در انواع و کاربری های متعدد به مشتریان ارائه می گردد، انواع پمپ خانگی عبارتند از:
بوستر پمپ خانگی
پمپ آب خانگی جتی
پمپ سانتریفیوژ خانگی
پمپ آب خانگی بشقابی
پمپ خانگی با مخزن انبساط
پمپ خانگی با کلید اتوماتیک

گروه صنعتی فامکو، گلچینی از برترین و بهترین مارک پمپ آب خانگی، ارزان ترین پمپ خانگی و با کیفیت ترین پمپ تقویت فشار را به مشتریان ارائه می نماید. گاها مشاهده گردیده که مشتریان به دلیل فضای کم به دنبال پمپ آب کوچک می گردند و بدون توجه به نیاز های خود اقدام به تهیه پمپ با سایز کوچک می گردند، پیشنهاد می شود تا حد امکان ابتدا در صدد رفع نیازهای خود باشید تا ابعاد پمپ، بسیاری از مشتریان پس از تهیه پمپ آب کوچک با مشکلات عدیده ای در زمینه رفع نیازهای خود می گردند.

فروش پمپ آب خانگی - موتور پمپ خانگی

پمپ تقویت فشار آب خانگی - پمپ تقویت فشار آب آپارتمان

الکترو پمپ محیطی Pentax الکترو پمپ خودمکش Pentax الکتروپمپ سانتریفیوژ Pentax الکترو پمپ خودمکش Pentax
 برند Pentax برند Pentax
 برند پنتاکس  برند پنتاکس
 پمپ آب خانگی Pentax سری PM
الکترو پمپ محیطی
 پمپ آب خانگی پنتاکس CAM
الکترو پمپ خودمکش
 پمپ خانگی Pentax سری CB
الکتروپمپ سانتریفیوژ
پمپ خانگی پنتاکس سری AP
الکتروپمپ خودمکش

الکترو پمپ سانتریفیوژ Pentax پمپ خود مکش پنتاکس CAB  
پمپ محیطی پنتاکس MD
پمپ خود مکش پنتاکس INOX
 لوگو پنتاکس لوگو پنتاکس 
 لوگو پنتاکس  لوگو پنتاکس
 پمپ اب خانگی پنتاکس سری CM
الکترو پمپ سانتریفیوژ
پمپ آب خانگی پنتاکس سری CAB
الکتروپمپ خودمکش

پمپ آب خانگی پنتاکس سری MD
الکتروپمپ محیطی
پمپ آب خانگی پنتاکس سری INOX
الکتروپمپ خودمکش
پمپ سانتریفیوژ خود مکش Saer
الکتروپمپ سانتریفیوژ سائر الکتروپمپ سانتریفیوژ Saer الکتروپمپ خودمکش Saer
لوگو Saer
برند Saer برند سایر
لوگو سایر
 پمپ خانگی Saer سری M
 الکترو پمپ سانتریفیوژ خود مکش
 پمپ خانگی سایر سری FC
 الکتروپمپ سانتریفیوژ
پمپ خانگی سایر سری CB
الکتروپمپ سانتریفیوژ 

پمپ خانگی سایر سری AP
الکتروپمپ خودمکش

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه Saer
الکتروپمپ خانگی Saer الکتروپمپ خانگی Saer پمپ سطحی کوچک Lowara
برند Saer
برند سایر
 لوگو سایر برند لوارا 
 پمپ خانگی سایر سری CM-CMP
الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه
پمپ اب خانگی Saer سری BP
الکتروپمپ خانگی 

پمپ آب خانگی سایر سری KF
 الکتروپمپ خانگی
پمپ آب خانگی لوارا سری PM16
پمپ سطحی کوچک لوارا
پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا
پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara الکتروپمپ محیطی Ebara
پمپ افقی Ebara با فیلتراستخری
لوگو Ebara
لوگو Ebara
برند Ebara
 لوگو ابارا
 پمپ خانگی ابارا سری CMB
الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه چدنی
 پمپ آب خانگی ابارا سری CMC
الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه چدنی
 پمپ اب خانگی ابارا سری PRA
الکتروپمپ محیطی
 پمپ آب خانگی ابارا سری SWA
الکتروپمپ افقی خودمکش با فیلتراستخری
الکتروپمپ خودمکش Ebara پمپ سانتریفیوژ دو پروانه ای Ebara
 
پمپ سانتریفیوژ تک پروانه Ebara پمپ جتی لیو AJDm
 برند ابارا لوگو ابارا
برند ابارا
لوگوی لیو 
پمپ خانگی Ebara سری AGA-AGC
الکتروپمپ خودمکش
پمپ خانگی Ebara سری CDA
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه ای چدنی
پمپ خانگی ابارا سری CMA
الکتروپمپ تک پروانه ای چدنی
پمپ خانگی جتی لیو سری AJDm 
پمپ محیطی خودمکش لئو  پمپ جتی استیل لیو AJmS پمپ استیل 304 لیو AMS  پمپ محیطی لیو APm
 لوگو لیو  لوگو لیو  لوگو لیو لوگو لیو 
 پمپ محیطی خودمکش لیو سری APSm
پمپ آب خانگی جتی استیل لیو سری AJmS 
پمپ خانگی استیل 304 لیو سری AMS 
 پمپ آب خانگی لیو سری APm
پمپ افقی طبقاتی لیو ECH پمپ افقی طبقاتی لیو EDH
پمپ محیطی لیو XQm
پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو XST
 لوگو لیو لوگو لیو   لوگو لیو لوگو لیو
پمپ افقی طبقاتی لیو سری ECH 
پمپ افقی طبقاتی لیو سری EDH 
پمپ محیطی لیو سری XQm 
پمپ سانتریفیوژ استاندارد لیو سری XST 
پمپ بشقابی لیو ACm پمپ دو پروانه لیو 2ACm پمپ جتی لیو AJm
 پمپ آب خانگی گراندفوس سری JPC
 لوگوی لیو لوگوی لیو
 لوگوی لیو  لوگو گراندفوس
موتور پمپ حانگی بشقابی Leo سری ACm  پمپ دو پروانه Leo سری 2ACm    پمپ آب خانگی جتی لیو سری AJm  پمپ آب خانگی Grundfos سری JPC 
پمپ آب خانگی گراندفوس سری MQ
پمپ خودمکش داب JET پمپ خودمکش داب JET INOX پمپ خودمکش داب JET COM
 لوگو گراندفوس لوگو داب   لوگو داب لوگو داب
 پمپ خانگی گراندفوس سری MQ  پمپ خانگی داب سری JET الکتروپمپ خودمکش
پمپ آب خانگی داب سری JET INOX  پمپ خودمکش
پمپ آب خانگی داب سری JET COM الکتروپمپ خودمکش
پمپ کشش عمیق داب DP پمپ خودمکش داب EURO پمپ خودمکش داب EUROINOX پمپ خودمکش داب EUROINOX
 لوگو داب لوگو داب
لوگو داب
 لوگو داب
پمپ آب خانگی داب سری DP
الکتروپمپ کشش عمیق
 
 پمپ خانگی داب سری EURO
الکتروپمپ خودمکش
 پمپ آب خانگی داب سری EUROINOX
الکتروپمپ خودمکش

  پمپ خانگی داب سری EUROCOM
الکتروپمپ خودمکش
پمپ خودمکش داب AquaJet پمپ خودمکش داب AquaJetINOX پمپ بدون صدا Booster Silent بوستر پمپ بی صدا داب E SYBOX MINI
لوگو داب
 لوگو داب  لوگو داب  لوگو داب
پمپ خانگی داب سری AquaJet
الکترو پمپ خودمکش 

پمپ آب خانگی داب AquaJetINOX
الکترو پمپ خودمکش

 پمپ آب خانگی بی صدا داب Booster Silent
بوستر پمپ آب داب E SYBOX MINI
بوستر پمپ بی صدا 

بوستر پمپ داب سری E SYBOX پمپ بشقابی دو پروانه داب سری K
پمپ بشقابی تک پروانه داب مدل K پمپ محیطی داب KPS-KPF
لوگو داب
 لوگو داب لوگو داب
لوگو داب
بوستر پمپ خانگی بی صدا داب
سری E SYBOX 

 پمپ آب خانگی داب سری K
موتور پمپ بشقابی دو پروانه
 پمپ آب خانگی داب سری K
الکتروپمپ بشقابی تک پروانه
پمپ آب خانگی داب سری KPS-KPF
الکتروپمپ محیطی


راهنمای انتخاب پمپ خانگی

عوامل متعددی در انتخاب پمپ آب خانگی موثر می باشند که در زیر به آنها اشاره می کنیم (بهتر است برای انتخاب دقیق نوع پمپ با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل نمایید.):
متراژ واحد
تعداد طبقات آپارتمان
میزان مصرف آب
تعداد شیر آب
انتخاب صحیح موتور پمپ آب خانگی یا الکتروپمپ خانگی جهت تقویت فشار آب کاملا مشکل مصرف کننده را برطرف می نماید.

روش انتخاب پمپ خانگی

پمپ آب خانگی یا همان پمپ تقویت فشارآب ساختمان در انواع نیم اسب بخار، یک اسب بخار، یک و نیم اسب بخار و دو اسب بخار موجود می باشد.
- پمپ آب خانگی نیم اسب: ساختمان یک طبقه با حداکثر متراژ 150 متر
- پمپ آب خانگی یک اسب بشقابی: ساختمان سه طبقه و شش واحد با حداکثر متراژ هر واحد 75 متر
- پمپ آب خانگی یک اسب جتی: ساختمان چهار طبقه و هشت واحد با حداکثر متراژ 68 متر
- پمپ آب خانگی یک اسب دو پروانه: ساختمان های چهار طبقه هشت واحد با حداکثر متراژ 75 متر
- پمپ آب خانگی یک و نیم اسب دو پروانه: ساختمان های پنج طبقه و ده واحد با حداکثر متراژ 100 متر
- پمپ آب خانگی دو اسب: ساختمان پنج طبقه و 14 واحد با حداکثر متراژ 100 متر و برای 20 واحد با میانگین 100 متر متراژ از پمپ های 4 اسب دو پروانه سه فاز استفاده می گردد.
جهت مجتمع های مسکونی با تعداد واحد بیش از 20 واحد از انواع بوستر پمپ ها استفاده می گردد این بوستر پمپ ها بسته به میزان مصرف آب در انواع بوسترپمپ های دو و چند پمپه قرار می گیرد. در بوستر پمپ ها جهت کاهش مصرف برق و افزایش طول عمر قطعات پمپ از سیستم های دور متغیرالکترونیکی (اینورتر) استفاده می گردد. عملکرد این سیستم ها به این نحو است که با سنسورهایی که در مدار خروجی پمپ قرار گرفته میزان فشار و دبی پمپ سنجیده شده و با کنترل سرعت دوران الکتروموتور نصب شده بر روی پمپ منجربه کاهش مصرف انرژی می گردد.
برای کارکرد پمپ ها به صورت اتوماتیک و کاهش دفعات روشن وخاموش شدن پمپ ها و در نتیجه عملکرد کم صدا تر پمپ نیاز به نصب مخزن تحت فشار به همراه درجه و کلید اتوماتیک است چرا که آب تحت فشار ذخیره شده در منبع مذکور باعث ایجاد یک فشار ثابت در پشت لوله گردیده و در نتیجه کاهش چشمگیر دفعات روشن وخاموش شدن پمپ و همچنین ایجاد جریان متناوب و یکنواخت آب در لوله ها را در پی دارد.
هنگام راه اندازی و نصب پمپ آب منزل بهتر است مکان نصب پمپ را پائین تر و یا همسطح ورودی آب قرار داده تا فشار مکش ایجاد شده مثبت باشد، اگر این کار در بعضی از شبکه های آبرسانی امکان پذیر نبود، تا آنجائیکه وضع ایستگاه های پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا بخشی از توان پمپ صرف مکش آب نگردد و مشکلات کمتری در کار پمپ ایجاد شود، مسیر لوله کشی باید حتی المقدور مستقیم و از ایجاد خم ها و زانوها کمتری استفاده گردد، بین زانوئی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی به طول حداقل 5 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود. چون در غیر اینصورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یک طرف چشمه پروانه و محفظه مکش پر تر از طرف دیگر شده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می گردد. باید قطر لوله مکش یک نمره بیشتر از قطر مجرای رانش بوده و اگر امکان پذیر نیست حداقل یکسان باشد، در مجتمع های مسکونی بزرگ که از بوستر پمپ استفاده می گردد توجه به موارد ذیل در طول عمر بوستر پمپ شما موثر خواهد بود. در مسیر رانش پمپ، یک شیر دروازه ای و یک سوپاپ کنترل قرار می دهند، کار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است. سوپاپ انتهای لوله مکش باید حداقل 5/1 متر از سطح مایع مکش پائین تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مکش نزدیک باشد. پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محکمی نگهداشت تا منجر به لرزش و صدای اضافه پمپ نگردد در غیر اینصورت بوش های اتصال محور پمپ و موتور و همچنین یاتاقان های آن خراب و سبب شکستگی محور می گردد.

پمپ خانگی بی صدا یا پمپ خانگی کم صدا

واژه ای غلط یا حربه ای برای عوام فریبی، تمامی پمپ های حال حاضر بازار دارای صدا هستند و این اصطلاح مرسوم در بازار کاملا اشتباه می باشد، اصطلاح پمپ آب خانگی بی صدا فقط برای عوام فریبی و سوء استفاده می باشد. در نتیجه کلیه پمپ های موجود در بازار ایران دارای صدا بوده ولی بسته به نوع و مدل و برند آن پمپ، میزان صدا متفاوت می باشد.

کاربرد پمپ آب خانگی
افزایس فشار آب ساختمان و آپارتمان
تقویت فشار آب خانگی

تنظیم پمپ خانگی

الکتروپمپ های آب خانگی دو دسته می باشند:
- الکتروپمپ افزایش فشار آب: الکتروموتور پمپ 3000 دور
- الکتروپمپ آب در گردش (سیرکولاتور یا پمپ های برگشت آب گرم): الکتروموتور پمپ 1500 دور، برای به گرداندن آب گرم در یک مدار بسته مثل شوفاژخانه ها
هرچه دور الکتروموتور بیشتر، میزان فشار و صدای تولیدی بیشتر می باشد.
جهت اتوماتیک کردن پمپ افزایش فشار از سه روش استفاده می شوذ:
1. استفاده از تابلو فرمان برای پمپ سه فاز (احیانا اینورتر)
2. استفاده از ست کنترل یا کلید دیجیتال
3. استفاده از منبع تحت فشار

پمپ خانگی با مخازن انبساط


پمپ خانگی با مخازن انبساط

در پمپ خانگی با مخزن انبساط، تعداد دفعات سرویس کردن و کنترل آن بیشتر از دیگر مدل ها می باشد. در این نوع پمپ اندازه منبع انبساط بستگی مستقیم به اندازه آب مصرفی دارد. از اجزا این پمپ می توان به پنج راهی و کلید اتوماتیک، درجه و منبع انبساط اشاره نمود. گاها این نوع پمپ به نام های پمپ آب و منبع و با پمپ آب و مخزن نیز نامیده می شود.
 

پمپ خانگی با کلید اتوماتیک


پمپ خانگی با کلید اتوماتیک

پمپ خانگی با کلید اتوماتیک نسبت به پمپ خانگی با منبع انبساط نسبتا هزینه کمتری دارد ولی برای استفاده از این نوع پمپ باید میزان باز و بسته شدن شیر را مد نظر قرار داد چون در هر دور باز و بسته شدن شیر کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند لذا در مورادی که میزان مصرف بیشتر است باید از این نوع پمپ صرفنظر نمود. (کلید اتوماتیک پمپ اب خانگی و قیمت کلید اتوماتیک پمپ آب خانگی)
 

بوستر پمپ خانگی


بوستر پمپ خانگی به دلیل هزینه نگهداری کم و با صرفه بودن، دارای جایگاه مهمی در صنعت بوده و در نتیجه در اکثر مجتمع های مسکونی و مراکز بزرگ تفریحی، اداری و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد.

بوستر پمپ خانگی

از اجزاء تشکیل دهنده بوستر پمپ خانگی می توان به الکترو پمپ، فشار سنج، تابلو کنترل، اینورتور و غیره اشاره نمود.

نکات پس از خرید پمپ آب خانگی
نکاتی که پس از خرید پمپ خانگی می بایست رعایت نمود عبارت است از:
- جهت افزایش طول عمر پمپ آب خود تلاش نمایید منبع دیافراگمی با حجم بالاتر تهیه نمایید.
- وزن لوله ها را مهار نمایید و توجه نمایید که پمپ زمینی به عنوان تکیه گاه وزن لوله های سیستم لوله کشی در معرض فشار نباشد.
- مبحث 16 مقررات ملی ساختمان: اتصال پمپ به انشعاب اصلی آب شهری غیر مجاز است، بنابراین برای نصب پمپ باید از لوله اصلی آب شهری جدا شده و در محلی غیر از آن و توسط شیر یکطرفه به سیستم آب شهری اتصال یابد.

نحوه نصب پمپ آب خانگی و تنظیم پمپ آب خانگی

به دلیل وجود عوامل متعدد که در زمان نصب پمپ آب خانگی می بایست رعایت شود و نیز پیشگیری از مشکلات آتی، پیشنهاد می شود برای نصب پمپ آب و تنظیم پمپ آب خانگی با متخصصین نصب پمپ هماهنگی نمایید.
در هنگام راه اندازی و نصب پمپ آب منزل باید مکان نصب پمپ را پائین تر از سطح منبع مکش قرار داده تا فشار مکش ایجاد شده مثبت باشد، اگر این کار در بعضی از شبکه های آبرسانی امکان پذیر نبود، تا آنجائیکه وضع ایستگاههای پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا مشکلات کمتری در کار پمپ ایجاد شود، مسیر لوله کشی باید مستقیم و از ایجاد خم ها و زانوها و لوازمات لوله کشی نه چندان مورد نیاز اجتناب کرد، بین زانوئی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی به طول لااقل 5 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود. چون در غیراین صورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یک طرف چشمه پروانه و محفظه مکش پر تر از طرف دیگر شده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می گردد.
باید قطر لوله مکش یک نمره بیشتر از قطر مجرای رانش بوده و عمق مکش بین 5/4 تا 6 متر باشد، لوله مکش باید کاملاً آب بندی بوده و از محبوس نمودن هوا در لوله مکش اجتناب ورزید، در قسمت اعظم لوله ورودی پمپ، فشار هوا کمتر از فشار جو بوده و برای مطمئن شدن از آب بندی لوله ورودی بعد از کارگذاری، یک شعله به قسمتهای اتصالی نزدیک می کنند در صورتی که درزی موجود باشد شعله به طرف لوله کشیده می شود لوله مکش باید 1 تا 2 متر پائین تر از حداقل سطح آب چاه باشد تا هوا وارد پمپ نگردد در قسمت رانش پمپ شیر یک طرفه جهت جلوگیری از حرکت معکوس آب و شیر تنظیم جهت کم و زیاد نمودن آب تعبیه نموده با صدمه ای به پمپ وارد نگردد.
جهت نصب پمپ اصولاً یک شاسی محکم برای موتور و پمپ درنظر گرفته و از ایجاد نامیزانی که سبب فرسوده شدن بوشهای اتصال و یاتاقانها و احتمالاً شکستن محور پمپ می گردد جلوگیری می شود همواره باید سعی نمود محور پمپها باموتور محرک آن در کارخانه میزان شود که این میزان نباید در اتصال و نصب پمپ به هم بخورد.
معمولاً صفحه ای به ضخامت 2.5 تا 4 سانتیمتر بین صفحه زبری پمپ و سطح بالائی فنداسیون در نظر گرفته می شود که با ملات سیمان پوشیده شده تا ناصافیهای بالائی فونداسیون اصلاح و حرکت جانبی صفحه زبری پمپ کم شود.
در مسیر رانش پمپ، یک شیر دروازه ای و یک سوپاپ کنترل قرار می دهند، کار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است. سوپاپ انتهای لوله مکش باید لااقل 1.5 متر از سطح مایع مکش پائین تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مکش نزدیک باشد. پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محکمی نگه داشت تا تنظیم آن خراب نگردد در غیر اینصورت بوشهای اتصال محور پمپ و موتور نیز یاتاقانهای آن خراب و سبب شکستگی محور می گردد.

یکی از سئوالات شایع در بین مشتریان این است که از ست کنترل استفاده کنیم یا از منبع تحت فشار؟
در شرایطی که فضای کافی برای نصب پمپ وجود دارد اولویت با نصب مخزن تحت فشار به همراه درجه و کلید اتوماتیک است چرا که آب تحت فشار ذخیره شده در منبع مذکور باعث ایجاد یک فشار ثابت در پشت لوله گردیده و در نتیجه کاهش چشمگیر دفعات روشن و خاموش شدن پمپ و همچنین ایجاد جریان متناوب و یکنواخت آب در لوله ها را در پی دارد.
 
ست کنترل چیست؟
ست کنترلر قطعه ای است مشتمل بر برد الکترونیکی کنترل فشار در داخل و فضای بسیار کوچک ذخیره آب تحت فشار بر روی ست کنترل به همراه درجه و کابل برق مربوطه از مزایای این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 - اشغال فضای بسیارکم در محیط هایی که مشکل محدودیت فضا وجود دارد.
 - مناسب جهت منازل تک واحدی به دلیل دفعات مصرف پایین آب
 - نصب آسان و بدون نیاز به تنظیمات اولیه
 - مقاومت بالا در شرایط مرطوب بخصوص شمال کشوربه دلیل عدم استفاده از مخزن فلزی
 
معایب ست کنترل
 - درصورت خرابی بورد الکترونیکی معمولاً امکان تعمیر وجود ندارد.
 - استهلاک بالای پمپ ومصرف برق بیشتربه دلیل بالا رفتن دفعات روشن وخاموش شدن پمپ به دلیل عدم وجود ذخیره مناسب آب تحت فشار
 - عدم یکنواختی جریان آب در لوله ها به دلیل دفعات بالای روشن وخاموش شدن پمپ

قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی

از آنجایی که درصد بالایی از انواع پمپ آب خانگی برندهایی ایتالیایی بوده، مانند پنتاکس، لوارا، سایر، داب، ابارا و غیره، و ارائه کلیه لیست قیمت های این برندها در این صفحه امکان پذیر نمی باشد. لذا پیشنهاد می گردد جهت دسترسی به قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی مورد نظر، ابتدا نوع محصول و برند خود را انتخاب نموده و یا با کمک کارشناسان فروش هایپر صنعت فامکو آن را انتخاب کرده و سپس به صفحه مربوطه مراجعه نموده و لیست قیمت کالای خود را بیابید.

لوازم جانبی پمپ آب خانگی

کلیه لوازم جانبی پمپ خانگی اعم از منبع تحت فشار یا منبع ذخیره آب، کلید اتوماتیک پمپ آب خانگی، ست کنترل، سه راهی و دیگر محصولات مربوطه نیز قابل ارائه می باشد.

...
ست کنترل پمپ آب
برای آشتایی با نحوه تنظیم ست کنترل پمپ آب لطفا با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.

فروش ست کنترل پمپ آب

پنتاکس پنتاکس استریم استریم
ست کنترل پنتاکس هیدروماتیک H1
ست کنترل پنتاکس ایتالیا هیدروتانک H1 ست کنترل استریم PC-13
ست کنترل استریم PC-13A
استریم استریم استریم استریم
ست کنترل استریم PC-12 ست کنترل استریم PC-13B ست کنترل استریم PC-10 ست کنترل استریم PC-10P
استریم استریم

ست کنترل استریم PC-19A ست کنترل استریم PS-07
...
کلید اتوماتیک پمپ آب - اتومات دیجیتال پمپ آب

کلید اتوماتیک پمپ آب
استریم استریم دانفوس
کلید اتوماتیک استریم PC-2
کلید اتوماتیک استریم S-K-8-A/B
کلید اتوماتیک دانفوس PC-2 کلید اتوماتیک اسکواردی
...

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
 • 1.ناهید قصری: با توجه به تنوع زیاد پمپ آب خانگی در بازار چه پمپی از طرف شما پیشنهاد می گردد؟
  فامکو: قاعدتاً الکتروپمپ دارای گارانتی یا وارنتی (خدمات پس از فروش) و با قیمت مناسب از طرف کارشناسان فروش مجموعه فامکو معرفی و پیشنهاد خواهد شد.
 • 2.سهراب مرادی: برای یک مجتمع مسکونی با 10 طبقه و 30 واحد، چه نوع پمپی پیشنهاد می گردد؟
  فامکو: برای این تعداد مصرف کننده و باتوجه به ارتفاع زیاد آن بهترین انتخاب استفاده از دو دستگاه پمپ و یا استفاده از بوستر پمپ آبرسانی می باشد. لطفاً جهت هماهنگی بیشتر و بهتر با کارشناسان فروش شرکت فامکو هماهنگ فرمائید.
 • 3.قاسم شاه علی دوست: آیا پمپ آب خانگی بی صدا وجود دارد؟
  فامکو: بله- الکتروپمپ مورد استفاده برای به گردش درآوردن آب گرم، به دلیل قدرت کم و دور پایین موتور آن تقریباً بی صدا می باشد، ولی الکتروپمپ مورد استفاده برای افزایش فشار آب سرد با توجه به ارتفاع، تعداد و متراژ واحدها به دلیل بالا بودن دور و قدرت موتور با صدا هستند.
 • 4.محمد صادق منصور نژاد: بهترین پمپ برای یک خانه ی ویلایی 110 متری با مصرف کم و در آینده برای استفاده در آپارتمان حداکثر دو طبقه با همین متراژ؟
  فامکو: جناب آقای منصور نژاد، شما می توانید از یک پمپ یک اسب جتی پنتاکس یا دیگر برند ها استفاده نمایید. لازم به ذکر است که می بایست از یک عدد قطع کن نیز برای پمپ استفاده نمایید.