ژنراتور تک Leroy Somer

توضیحات

ژنراتور

لغت نامه تخصصی فامکو
ژنراتور چیست؟
ژنراتور دستگاهی است که نیروی الکتریسیته و برق تولید می کنند. ژنراتور انرژی مکانیکی حاصل از یک منبع بیرونی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. اساس کار ژنراتور بر مبنای القای الکترومغناطیس می باشد. ژنراتور با استفاده از انرژی مکانیکی ورودی به آن و با ایجاد حرکت و القای بار الکتریکی در سیم پیچ ها، نیروی الکتریسیته یا برق را به عنوان خروجی تولید می کند.
Leroy Somer

از 16.7 تا 1980 کیلووات
از 21 تا 2475 کاوا

مشخصات فنی

مشخصات فنی ژنراتور Leroy Somer


مدل

KVA

KW

کشور سازنده

LSA 42.2 S4

21

16.7

فرانسه

LSA 42.2 S5

25

20

فرانسه

LSA 42.2 M6

28

22.4

فرانسه

LSA 42.2 M7

31

24.8

فرانسه

LSA 42.2 L9

35

28

فرانسه

LSA 43.2 S1

45

36

فرانسه

LSA 43.2 S15

47

37.6

فرانسه

LSA 43.2 S25

52

41.6

فرانسه

LSA 43.2 S36

58

46.4

فرانسه

LSA 43.2 M45

66

52

فرانسه

LSA 43.2 L65

77

61.6

فرانسه

LSA 43.2 L8

85

68

فرانسه

LSA 44.2 VS3

100

80

فرانسه

LSA 44.2 VS45

115

92.8

فرانسه

LSA 44.2 S7

138

110.4

فرانسه

LSA 44.2 S75

150

120

فرانسه

LSA 44.2 M95

165

132

فرانسه

LSA 44.2 L12

175

140.8

فرانسه

LSA 46.2 M3

203

162.4

فرانسه

LSA 46.2 M5

223

178.4

فرانسه

LSA 46.2 L6

275

220

فرانسه

LSA 46.2 L9

300

240

فرانسه

LSA 46.2 VL12

341

272.8

فرانسه

LSA 47.2 VS2

420

336

فرانسه

LSA 47.2 S4

450

360

فرانسه

LSA 47.2 S5

500

400

فرانسه

LSA 47.2 M7

570

456

فرانسه

LSA 47.2 M8

600

480

فرانسه

LSA 47.2 L9

650

520

فرانسه

LSA 49.1 S4

725

580

فرانسه

LSA 49.1 M6

800

640

فرانسه

LSA 49.1 M75

880

704

فرانسه

LSA 49.1 L9

960

768

فرانسه

LSA 49.1 L10

1000

800

فرانسه

LSA 50.1 S4

1130

904

فرانسه

LSA 50.1 M6

1350

1080

فرانسه

LSA 50.1 M7

1460

1168

فرانسه

LSA 50.1 L8

1570

1256

فرانسه

LSA 50.1 VL10

1740

1392

فرانسه

LSA 51.2 S55

1980

1584

فرانسه

LSA 51.2 M50

2200

1760

فرانسه

LSA 51.2 L70

2365

1892

فرانسه

LSA 51.2 VL85

2475

1980

فرانسه

محصولات مشابه

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
    سوالی برای این محصول ثبت نشده است.