ژنراتور گازی Cummins

توضیحات

ژنراتور

لغت نامه تخصصی فامکو
ژنراتور چیست؟
ژنراتور دستگاهی است که نیروی الکتریسیته و برق تولید می کنند. ژنراتور انرژی مکانیکی حاصل از یک منبع بیرونی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. اساس کار ژنراتور بر مبنای القای الکترومغناطیس می باشد. ژنراتور با استفاده از انرژی مکانیکی ورودی به آن و با ایجاد حرکت و القای بار الکتریکی در سیم پیچ ها، نیروی الکتریسیته یا برق را به عنوان خروجی تولید می کند.
گازی Cummins

ژنراتور

لغت نامه تخصصی فامکو
ژنراتور چیست؟
ژنراتور دستگاهی است که نیروی الکتریسیته و برق تولید می کنند. ژنراتور انرژی مکانیکی حاصل از یک منبع بیرونی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. اساس کار ژنراتور بر مبنای القای الکترومغناطیس می باشد. ژنراتور با استفاده از انرژی مکانیکی ورودی به آن و با ایجاد حرکت و القای بار الکتریکی در سیم پیچ ها، نیروی الکتریسیته یا برق را به عنوان خروجی تولید می کند.
گاز سوز کامینز از توان 14.5 تا 1750 کیلووات یا از 18 تا 2187 کاوا با فرکانس 50 هرتز

مشخصات فنی

مشخصات فنی ژنراتور گازی Cummins

کلیه ژنراتور های گازی معرفی شده در ذیل 50 هرتز می باشند.


فروش ژنراتور گاز سوز Cummins

  مشخصات
مدل موتور
مدل kVA
کاوا
kW
کیلووات
QSK19G 315GFBA
394 315
QSK60G 1160GQKA 1438
1160
QSV81G 1370GQMA 1712
1370
QSV91G 1540GQNA 1925
1540


فروش ژنراتور گاز سوز Cummins

  مشخصات
مدل موتور
مدل kVA
کاوا
kW
کیلووات
QSK19G * * *
QSK60G *
* *
QSV81G 1570GQMB 1962 1570
QSV91G 1750GQNB-50 2187
1750
Prime Rating

Genset Model

Standbye Rating

مدل

kW

KVA

مدل

kW

KVA

PGM-18

14.5

18

GGDB

PGM-20

16

20

PGM-35

28

35

GGFE

PGM-38

30

38

PGM-64

50

64

GGHF

PGM-69

55

69

PGM-85

68

85

GGHH

PGM-94

75

94

PGM-120

96

120

GGKB

PGM-131

105

131

PGM-125

100

125

GGKC

PGM-138

110

138

PGM-130

104

130

GGKD

PGM-144

115

144

PGM-354

283

354

GFBA

PGM-394

315

394

PGM-1290

1035

1290

GQKA

PGM-1438

1160

1438

PGM-1712

1370

1712

GQMA

PGM-1962

1570

1962

PGM-354

1540

1925

GQNA

PGM-2187

1750

2187

محصولات مشابه

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
    سوالی برای این محصول ثبت نشده است.