تعمیرات و نگهداری و عیب یابی پمپ

تعمیرات و نگهداری و عیب یابی پمپ

تعمیرات و نگهداری به مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات به منظور نگهداشتن تجهیزات در سطح قابل قبول از نظر عملیاتی (نگهداری) و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده و بهره برداری اتلاق می شود و نتیجه مورد انتظار از این اقدامات ایجاد آمادگی، حفظ قابلیت عملیاتی، تداوم و استمرار عملیاتی تجهیزات می باشد. که هدف اصلی این فرآیند پاسخ گویی کارا، موثر و سریع در سطح استاندارد می باشد.

نحوه نگهداری پمپ

پمپ ها تجهیزات مکانیکی می باشند که در صنایع مختلف برای جابجایی انواع سیالات بکار گرفته می شوند، به همین دلیل می بایست ازبرنامه تعمیرات و نگهداری مشخصی پیروی نمود.

هزینه های تعمیر و نگهداری انواع پمپ

رسیدن به بیشترین زمان عمر کاری پمپ نیاز به ملاحظات ویژه ای در طراحی سیستم (لوله کشی و غیره)، طراحی و انتخاب پمپ، نصب و سرویس منظم و با کیفیت پمپ و تجهیزات آن دارد. هزینه تعمیر و نگهداری وابسته به زمان و دفعات تعمیرات و همچنین هزینه جنس و قطعات مصرف شده در آن می باشد. طراحی پمپ از طریق عواملی مانند هیدرولیک پمپ، جنس قطعات، اجزا پمپ و قابلیت دسترسی قطعات هنگان سرویس، می تواند به شدت بر روی این هزینه ها اثر بگذارد.

خواب پمپ ها ناشی از خرابی (Downtime) را می توان با استفاده از برنامه های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و همچنین برنامه ریزی تعمیرات اساسی پمپ درزمان تغییرات فرآیندهای تولید و یا تعطیلات سالانه به حداقل رساند. گرچه خرابی ها ناخواسته را نمی توان به دقت پیش بینی کرد ولی می توان با محاسبه آماری زمان مابین خرابی ها (Mean time between failures) و همچنین با استفاده از سیستم های کنترل هوشمند تجهیزات تخمین زد.

از دست دادن تولید

هزینه خواب های ناخواسته خطوط تولید ناشی از خرابی های غیر منتظره و از دست دادن تولید از مهمترین موارد در مجموع هزینه چرخه عمر می باشد و حتی می تواند درحد هزینه تعویض قطعات باشد. تمامی موارد فوق که طول عمر کاری پمپ را تحت تاثیر قرار می دهند، می توانند بر روی هزینه خواب و از دست دادن تولید اثر بگذارند. بر خلاف طراحی های صورت گرفته و طول عمر مورد نظر برای تجهیزات و قطعات، در مواقعی خرابی ناخواسته پیش خواهد آمد. در مواردی که هزینه از دست دادن تولید قابل پذیرش نباشد، ممکن است از یک پمپ یدکی که موازی پمپ اصلی نصب می گردد، به منظور کاهش ریسک استفاده گردد. در صورت استفاده از پمپ یدکی هزینه های اولیه افزایش خواهد یافت ولی هزینه از دست دادن تولید از بین می رود و یا حداقل کاهش می یابد.

تعمیرات و نگهداری پمپ های سانتریفیوژ

در ابتدا به بررسی برنامه تعمیرات و نگهداری پمپ های سانتریفیوژ که بیشترین مصرف را در صنعت به خود اختصاص داده می پردازیم.

بازرسی

برنامه تعمیرات و نگهداری پمپ های سانتریفیوژ شامل انواع بازرسی های زیر می باشد. اگر سیال پمپ شونده ساینده و یا خورنده باشد و یا اگر محیط نصب پمپ انفجاری باشد. زمان بازرسی های دوره ای را به نحو مناسبی در زمان های کوتاه تر برنامه ریزی می شود.

1) تعمیرات و نگهداری روتین پمپ

هر موقع نگهداری روتین را انجام می دهید می بایست اعمال زیر را نیز انجام شود:

 • یاتاقانها را روانکاری کنید.
 • آب بند را بازبینی کنید.

2) بازرسی های روتین

هر زمان بازرسی های روتین را انجام دهید، موارد زیر را مورد بازرسی قرار دهید.

 • نویز غیر عادی، ارتعاش و دمای یاتاقانها مورد بررسی قرار گیرد.
 • سطح روغن و شرایط آن را در روغن نمای بیرینگ ها مورد بازرسی قرار گیرد.
 • نشتی محفظه آب بند را مورد بررسی قرار دهید.
 • فشار خروجی پمپ را بازرسی کنید.
 • اگر نشتی یکینگ ها از حد مجاز بیشتر بود، آنها را تنظیم و یا تعویض نمایید.
 • نشتی پمپ و لوله کشی را بررسی کنید.
 • ارتعاش پمپ را تحلیل کنید.
 • دما را بازرسی کنید.

3) بازرسی های سه ماهه

کارهای زیر در بازه های سه ماهه انجام پذیرد:

 • پیچ های فوندانسیون و پیچ های پایه موتور و پمپ را بررسی تا از محکم بودن آنها اطمینان کسب شود.
 • آب بند مکانیکی را بررسی و درصورت نیاز تعویض گردد.
 • حداقل هر سه ماه یکبار (2000 ساعت کارکرد) روغن موتور تعویض شود.
 • همراستایی محور را بازرسی و در صورت نیاز مجددا تنظیم کنید.
 • اگر شرایط محیطی نامناسب است و یا شرایط دیگری وجود دارد که باعث ایجاد آلودگی در روغن می شود، زودتر از موعد مقرر روغن تعویض گردد.

4) بازرسی های سالیانه

نظارت های زیر را در بازه زمانی سالانه انجام می پذیرد:

 • توان مصرفی موتور مورد بررسی قرار گیرد.
 • دبی پمپ را بررسی کنید.
 • فشار پمپ را بررسی کنید.

اگر عملکرد پمپ مناسب با شرایط فرآیندی نمی باشد و شرایط فرآیندی نیز تغییر نکرده است، اعمال زیر را انجام دهید:

 • پمپ را دمونتاژ کنید.
 • پمپ را مورد بازبینی قرار دهید.
 • قطعات ساییده شده را جایگزین کنید.

تعمیر پمپ

تعمیرات و نگهداری یاتاقان ها

برنامه روانکاری یاتاقان
نوع یاتاقان روانکاری اولیه دوره های روانکاری
یاتاقان های روانکاری شده با روغن قبل از نصب وراه اندازی پمپ، روغن روغن اضافه شود. برای یاتاقان های نو، روغن را بعد از 300 ساعت کارکرد تعویض نمایید. بعداز 300 ساعت اول، روغن را بعداز 3000 ساعت کارکرد و یا سه ماه یکبار تعویض گردد.

تعمیرات و نگهداری آب بند مکانیکی

 • آب بند مکانیکی که در محیط انفجاری مورد استفاده قرار می گیرد، باید گواهی تایید دریافت کند. قبل از راه اندازی، مطمئن شوید تمام مناطقی که ممکن است سیال پمپ شونده به محیط نشت کند، بسته باشد.
 • هرگز پمپ را در حالی که آببند مکانیکی خشک کار می کند راه اندازی نکنید. کارکرد خشک آب بند مکانیکی حتی چند ثانیه ممکن است باعث خرابی آن شود، اگر آب بند مکانیکی بشکند ممکن است جراحات فیزیکی اتفاق افتد.
 • سیستم های آب بندی که خود تهویه نمی باشند نیازبه تهویه دستی در موقع کاردارند عدم توجه به این موضوع باعث ایجاد گرمای زیاد و خرابی مکانیکال سیل می شود.
 • سیستم های خنک کاری مانند این برای یاتاقان ها و آببندی های مکانیکی، باید به نحو مطلوبی کار کنند تا از ایجاد گرمای زیاد، جرقه و خرابی زود هنگام جلوگیری شود.
 • آب بند مکانیکی باید سیستم فلاشینگ مناسبی برای گرمای بیش از حد تولیدی داشته باشند.

تعمیرات و نگهداری آب بند مکانیکی

قبل از راه اندازی نیز آب بند و تمام لوله کشی های فلاشینگ را بررسی نمایید.

عمر مفید آب بند

عمر مفید آب بند مکانیکی وابسته به تمیزی سیال پمپ شونده می باشد. به خاطر تنوع شرایط کاری، تعریف دقیق عمر آب بند مکانیکی غیر ممکن می باشد.

دمونتاژ پمپ

قبل از دمونتاژ پمپ، می بایست اطمینان حاصل کرد که پمپ از سیستم مجزا شده و تحت فشار نیست. برای اینکار درپوش ها، شیرهای تخلیه و شیر هواگیری و پمپ را از لوله کشی جدا کنید.

در تمام طول نصب و یا تعمیرات، برق الکتروموتور را خاموش و دکمه آن را قفل کنید عدم توجه به این موضوعات جراحات فیزیکی شدیدی برای اپراتور و یا تعمیر کار خواهد داشت.

مجموعه پمپ و تجهیزات مربوط به آن سنگین می باشند. عدم توجه به نحوه بلند کردن پمپ و جابجایی آن، ممکن است منجر به صدمات شدید فیزیکی و یا آسیب به دستگاه گردد. دستگاه را حتما از محل های تعبیه شده آن جابجا نمایید و وسایلی مانند قلاب، اهرم و مانند آن باید تحمل وزن دستگاه را داشته باشند.

پمپ ها می توانند سیالات سمی و آتش زا را پمپاژ نمایند. مدارک فنی پمپ می بایست بررسی تا از آسیب های ناشی ازبرخورد با سیالات سمی و خطرناک حین دمنتاژ جلوگیری شود.

اجزای پمپ

تخلیه پمپ

 1. شیرهای ایزوله کننده را در سمت مکش و رانش پمپ ببندید.
 2. اگر هیچ شیری نباشد، شما باید سیستم را تخلیه کنید.
 3. شیر تخلیه پمپ را باز کنید.
 4. تا موقعی که سیال از شیر تخلیه خارج می شود عمل دیگری انجام ندهید. اگر سیال به طور مداوم از شیر تخلیه خارج می شود، شیرهای ایزوله کننده مشکل دارند و به طور مناسبی آببند نیستند. قبل از هر کاری شیرها تعمیر گردند.
 5. شیرتخلیه را باز نگهدارید و درپوش تخلیه را که در قسمت زیرین پوسته پمپ قرار دارد باز کنید. شیر تخلیه و دوش را تا بعد از مونتاژ دوباره بسته نشود.
 6. سیال را از لوله کشی ها تخلیه کنید و در صورت نیاز پمپ را بشویید.
 7. تمام اتصالات و لوله کشی های جانبی را باز کنید.

بازرسی های قبل از مونتاژ

 • بررسی و تعویض پوسته

پوسته پمپ را برای بررسی سایش بیش از حد مجاز و یا ایجاد حفره در آن مورد بررسی قرار دهید. سطح واشرها و محل های تنظیم پوسته را کاملا تمیز و عاری از گرد وخاک شود. سپس پوسته را تعمیر و یا تعویض کنید.

 • پروانه

ابتدا سوراخ پروانه را بررسی و تمیز کنید، سپس بالانس آن را بررسی کنید در صورتی از از حد مجاز استاندارد خارج شده بود آن را مجددا بالانس نمایید.

عیب یابی پمپ

 • تعویض رینگ روغن

رینگ های روغن را برای آنکه به طور مناسبی عمل کنند باید تا حد ممکن دایروی باشند. پس از بازرسی در صورتی که آنها ساییده و یا تغییر شکل داده اند می بایست آن را تعویض نمود.

 • تعویض آب بند مکانيکی کارتریجی

آب بند مکانيکی کارتریجی باید توسط سازنده آب بند تعمير و سرویس شود. برای راهنمایی به دستورالعمل سازنده آن مراجعه کنيد.

 • تعویض محافظ کوپلينگ

اگر خوردگی و یا آسيب های دیگری به محافظ کوپلينگ وارد شده است، آن را تعمير و یا تعویض کنيد.

 • تعویض واشرها، اورینگ ها، شيم ها و نشيمن ها

در هر بار تعمير و دمنتاژ تمام واشر ها، اورینگ ها و شيم ها را تعویض کنيد. نشيمن ها را بازرسی نمایید. نشيمن ها باید صاف و عاری از صدمات فيزیکی باشند. برای نشيمن های سایيده شده از تکه پوست چرم استفاده کنيد. دقت کنيد که روابط ابعادی حفظ شود، اگر آسيب ها جدی باشد و ارزش تعمير نداشته باشد، قطعات را تعویض کنيد.

یاتاقان ها

وقتی یاتاقان ها مورد بررسی و بازرسی قرار می گیرد نباید در صورت خراب می بایست حتما تعویض گردند یاتاقان ها نیاید مجددا مورد استفاده قرار گیرند. درزمان بازرسی از یاتاقان ها شرایط آلودگی، روانکاری،خرابی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین بلبرینگ ها درزمان بازرسی از نظر سفت شدن در هنگام چرخش و یا ایجاد نویز کردن مورد بررسی قرار بگیرند. (با مراجعه به استاندارد V ANSI/ABMA standard 286ISO)

محفظه یاتاقان ها را برای شرایط زیر مورد بررسی قرار گیرد:

در صورتی که هر یک از سوراخ ها خارج از محدوده تلرانس مطابق جداول بیرینگ ها می باشد، محفظه می بایستی تعویض گردد.

 1. بازبینی ظاهری محفظه یاتاقان و پایه آن برای ترک ها
 2. بازبینی سطوح داخلی محفظه برای گرد و خاک و کثیفی، تمام کثیفی ها و مواد زاید را خارج کنید.
 3. مطمئن شوید که تمام گذرگاه های روانکاری تمیز هستند.
 4. بازرسی سوراخ های داخلی یاتاقان ها

تعمیر یاتاقان پمپ

بررسی های پس از مونتاژ

بررسی های زیر را پس از مونتاژ پمپ انجام دهید. سپس اقدامات لازم برای استارت پمپ انجام پذیرد.

 1. مطمئن شوید که محور پمپ به راحتی با دست می چرخد و هیچگونه سایشی وجود ندارد.
 2. شیرهای ایزوله کننده را باز کنید و نشتی پمپ را بررسی کنید.

نگهداری پمپ آب و موارد پیشگیری

اهداف اصلی مورد نظر در نگهداری از پمپ آب

 1. پیشگیری از خرابی پمپ آب
 2. حفظ ظرفیت مناسب پمپاژ

استفاده هدفمند از پمپ آب

 1. برنامه ای برای نگهداری و پیشگیری تنظیم کنید. راهکارهای سازنده را دنبال کنید.
 2. همیشه به خوبی دستگاه را بررسی کنید و از اطلاعات مربوط به دستگاه نگهداری نمایید.
 3. با سیستم پمپ آب آشنا شوید.
 4. دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی که شامل نمودارها و منحنی هاست، مطالعه نمایید.

پیشنهادات

این موارد را چک کرده و کارهایی که باید به صورت هفتگی بازدید شود، انجام گردد:

نگهداری سایر لوازم پمپ و تجهیزات آب

 1. کنترل ها
 2. شیرهای ایزوله
 3. شیرهای چک
 4. شیرهای چک
 5. شیرهای کنترل فشار
 6. درجه ها
 7. کمپرسورها

فهرست قطعات پمپ آب

 1. قطعات اصلی پمپ آب را مشخص کنید و یدکی آن ها را نیز خریداری نمایید (مخصوصا اگر سفارش دادن قطعه ای زمان زیادی می برد.).
 2. یاتاقان ها
 3. سیل ها
 4. رینگ ها و واشرها
 5. سیم های برق
 6. پروانه ها

قطعات پمپ آب

پمپ یدکی

 1. پیشنهاد می گردد از پمپ های آب یدکی برای کاربردهای مهم بهره ببرند.
 2. پمپ آب یدکی باعث افزایش عمر مفید آب اصلی می شود.
 3. پمپ آب یدکی باعث می شود هزینه های کمتری برای تعمیرات متحمل شوید (تعمیر و نگهداری از پمپ آب اصلی، با هزینه کمتری امکان پذیر می باشد.).

عیب یابی پمپ آب

ایجاد سرو صدای زیاد هنگام کارکردن پمپ آب می تواند به علت یکی از عوامل زیر باشد:

 1. مسائل سرو صدای مکانیکی
 2. خرابی یاتاقان ها
 3. جرم گرفتن پروانه ها
 4. فرسودگی و بالانس نبودن پروانه ها
 5. فرسودگی رینگ ها
 6. کفی سیل
 7. تراز نبودن کوپلینگ
 8. کمربند ها و چرخ قرقره

مسائل سر و صدای هیدرولیکی

 1. کاویتاسیون
 2. پیچ و تاب
 3. سرو صدای آب در لوله
 4. سرعت بالا در شیرها
 5. جریان پایین

عوامل احتمالی در فشار پایین آب در پمپ آب

 1. چرخش برعکس آب
 2. جرم گرفتن پروانه
 3. بسته شدن شیر تخلیه
 4. باز ماندن شیر بایپس (bypass)
 5. مسدود شدن مکش
 6. پروانه فرسوده، رینگ فرسوده، صفحه فرسوده
 7. منافذ زیاد
 8. پیچ و تاب

عوامل احتمالی در مشکلات برقی پمپ آب

 1. خرابی سیل
 2. نفوذ رطوبت در موتور پمپ آب
 3. گرم شدن موتور پمپ آب
 4. زیاد کار کردن موتور پمپ آب
 5. مشکل در تامین برق موتور پمپ آب
 6. قطع و وصل شدن فاز برق
 7. افزایش و افت ولتاژ برق

عوامل احتمالی فشار پایین آب

 1. میزان سرعت اشتباه
 2. مسدود شدن مکش
 3. نفوذ هوا در مسیر مکش
 4. پروانه فرسوده، رینگ فرسوده، صفحه فرسوده
 5. مشکلات برقی

ایمنی الکتریکی در پمپ آب

 1. تست الکتریکی پمپ آب فقط باید توسط پرسنل آموزش دیده و ماهر انجام شود.
 2. تجهیزات تست شده باید کاملا از منبع برق جدا شوند.
 3. فرایند قفل کردن را دنبال کنید.
 4. خازن را تخلیه کنید.

تست دوام عایق سیم پیچی موتور پمپ آب

 1. متر اهمی مورد نیاز است.
 1. باید مقاومت متعادلی بین تمام پایه های یک الکتروموتورسه فاز وجود داشته باشد. فرآیند تست موتور تک فاز با توجه به شروع جداسازی و راه اندازی سیم پیچی متفاوت است. هر عایقی نیاز دارد که با هر خازن بیرون از گردش، جداگانه تست و ایزوله شود.

اهم متر

همچنین بخوانید
در جهان پیشرفته امروزی برای بهره وری بیشتر باید از تکنولوژی های روز دنیا استفاده نمود. با بالا گرفتن رقابت در بازار بدون استفاده از تجهیزات روز، امکان رقابت در دنیای مدرن نخواهد بود و به سود دهی مناسب نخواهند رسید. تمام موجودات زنده همانند انسان ها، نیاز به آب گوارا دارند، این موضوع از جهت سلامت انسان ها نیز با اهمیت است.
در سالیان گذشته به دلیل جمعیت کم در روی کره زمین، تقاضای انسان ها در مورد مصرف ماهیان و سایر موجودات دریایی صرفا از طریق صید از رودخانه و دریا صورت می گرفت. در حال حاضر به دلیل رشد جمعیت، افزایش تقاضا، این امکان میسر نیست. تمام فعالیت های زیستی موجودات آبزی در درون آب صورت می گیرد، بنابراین مهم ترین و اثر گذار ترین فاکتور برای پروش ماهیان کیفیت آب است.
در زمان کار با درایو Pentax ممکن است با خطا هایی مواجه شوید که لیست این خطا ها به شرح زیر می باشد، می توانید در صورت عدم آگاهی در مورد نحوه موجاهه با خطا های درایو Pentax با کارشناسان ما تماس حاصل نموده تا در اسرع وقت مشکل شما را مرتفع نمایند.
اگر شما هم از افرادی هستید که قصد خرید کولر گازی را دارید اما با سوالاتی همچون اینکه کدام برند های کولر گازی اورجینال بوده، برای ابعاد محیط مورد نظر چه نوع و چه ظرفیتی از کولر گازی مناسب است و مراکز معتبر جهت خرید کولر گاز کدام است؟ مواجه هستید، مطالعه این مطلب برای شما مفید خواهد بود زیرا توصیه می شود در اولین گام به مطالعه مطالب ارائه شده در این زمینه پرداخته و در گام نهایی پس از دریافت مشاوره از کارشناسان این حوزه اقدام به خرید کولر گازی نمایید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
غنام زاده
ارسال شده در : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1402

سلام استاد، لطفا اسم قطعه داخل ساکشن پمپ نصب شده (جلوی پروانه) که پمپ در حین سرویس جلوگیری از گرد شدن سیال از آن استفاده می کند را بفرمایید. ممنون می شم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی برای دریافت تصویر قطعه مورد نظر و راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

حسن محمد ظاهری
ارسال شده در : جمعه 14 بهمن 1401

سلام، من 2 ماه پیش پمپ 1 اسب نصب کردم، الان پمپ بدون علت هر 5 دقیقه روشن و خاموش می شه. ایراد از ست کنترل هستش یا پمپ؟ لطفا راهنمایی کنید. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 23 بهمن 1401

سلام دوست عزیز، مشکل از ست کنترل می باشد.

حمید رضا سحاب
ارسال شده در : یکشنبه 15 آبان 1401

سلام و عرض ادب، شما در زمینه رفع مشکلات و عیب یابی پمپ های بزرگ صنعتی مدل 400*300 SPD3M&T/M فعالیت دارید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 16 آبان 1401

سلام جناب سحاب عزیز، همکاران واحد تعمیرات با شما تماس خواهند گرفت.

بهروز عزیزپور
ارسال شده در : یکشنبه 01 اسفند 1400

سلام، وقت بخیر. شما در زمینه تعمیرات الکتروموتور های صنعتی فعالیت دارین؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 02 اسفند 1400

سلام جناب عزیزپور عزیز، بله؛ همکاران واحد تعمیرات با شما تماس خواهند گرفت.

علیرضاکازرونی
ارسال شده در : جمعه 07 شهریور 1399

سلام، من مکانیکی پمپهای صنعتی دارم کار میکنم، تازه واردم، خواهشآ یک مربی کار کشته وارد به تمامی پمپها که واردن تو اینترنت آموزش کامل بدن معرفی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 13 شهریور 1399

سلام، متاسفانه در این زمینه اطلاعاتی نداریم تا به شما معرفی کنیم.