اودسه Oddesse

پمپ اودسه Oddesse

پمپ اودسه - پمپ Oddesse

شرکت تولید کننده پمپ آلمانی اودسه Oddesse در سال 1854 تاسیس شده است. Oddesse تولیدکننده پمپ هایی مانند پمپ شناور اودسه، پمپ پروانه ای اودسه، پمپ لجن کش اودسه، پمپ فاضلاب اودسه و دیگر پمپ های سفارشی جهت کاربرد در اکثر صنایع می باشد.