میکاسا Mikasa

ماشین آلات میکاسا Mikasa

ماشین آلات میکاسا Mikasa

میکاسا یکی از شرکت های پیشرو در تولید تجهیزات سبک برای صنایع عمران و ساخت و ساز و کاربردهای دیگر می باشد. محصولات کارخانه شامل کمپکتورهای قورباغه ای، کمپکتورهای برگشت پذیر، کمپکتورهای رو به جلو، راهنماهای دستی لرزان چرخنده و تجهیزات تخصصی دیگر می باشد. شرکت میکاسا در سال 1937 در کشور ژاپن تاسیس شد، که با بیشتر از 80 سال صادارات خارجی در زمینه ساخت ماشین آلات صنعتی میکاسا را به یک جایگاه برجسته در آمریکا، اروپا، آسیا و دیگر کشورها رسانده است. این جایگاه برجسته از طریق قدرت شرکت های توزیع کننده ی میکاسا در جهان است که موفقیتی جهانی برای این کمپانی به ارمغان آورده است.