پروژه های هایپر صنعت فامکو

پروژه فرآورده های فسفات کارون
تامین پمپ استیل فرآورده های فسفات کارون
پروژه دانشگاه صنعتی شاهرود
تامین لوب پمپ دانشگاه صنعتی شاهرود
پروژه پالایش نفت لاوان
تامین پمپ دیافراگمی پالایش نفت لاوان
پروژه کیمیا رازی
تامین پمپ پریستالتیک کیمیا رازی
پروژه مس کاوان عباس آباد
تامین دوزینگ پمپ مس کاوان عباس آباد
پروژه فولاد آتیه خلیج فارس
تامین پمپ فولاد آتیه خلیج فارس
پروژه صنایع چوب و کاغذ مازندران
تامین پمپ دنده ای صنایع چوب و کاغذ مازندران
پروژه پژوهش و فناوری پتروشیمی
تامین پمپ دیافراگمی پژوهش و فناوری پتروشیمی
پروژه آریا صنعت هیوا
تامین دوزینگ پمپ آریا صنعت هیوا
عایق خودرو توس
تامین دوزینگ پمپ عایق خودرو توس
پروژه پاکرو پارت
تامین پمپ دیافراگمی پاکرو پارت
سپند پیچ یزد
تامین پمپ دیافراگمی سپند پیچ یزد

پروژه ها