پروژه های هایپر صنعت فامکو

پروژه پتروشیمی لرستان
تامین پمپ دیافراگمی پتروشیمی لرستان
پروژه کمارج صنعت پارس
تامین پمپ بشکه کش کمارج صنعت پارس
پروژه پتروشیمی بوشهر
تامین پمپ کفکش پتروشیمی بوشهر
پروژه شیشه شناور اردکان
تامین پمپ دنده ای شیشه شناور اردکان
پروژه پگاه ارومیه
تامین دوزینگ پمپ پگاه ارومیه
پروژه لاستیک بارز کردستان
تامین پمپ دیافراگمی لاستیک بارز کردستان
پروژه فولاد خرم آباد
تامین گریس پمپ فولاد خرم آباد
پروژه زاگرس پوش
تامین پمپ آب صابون زاگرس پوش
پروژه اپال پارسیان سنگان
تامین پمپ دیافراگمی اپال پارسیان سنگان
پروژه ایران استابلایزر
تامین دوزینگ پمپ ایران استابلایزر
پروژه آب و فاضلاب موجان
تامین پمپ مگنتی پروژه آب و فاضلاب موجان
پروژه مرغ سالیذ
تامین پمپ دیافراگمی مورد نیاز مرغ سالیذ

پروژه ها