پروژه های هایپر صنعت فامکو

پروژه صنایع هفت الماس
تامین پمپ لوارا طبقاتی صنایع هفت الماس
پروژه سینا دارو
تامین پمپ دیافراگمی مورد نیاز سینا دارو
پروژه شیرین عسل
تامین پمپ دیافراگمی شیرینی عسل
پروژه تام ایران خودرو
تامین دوزینگ پمپ های مورد نیاز تام ایران خودرو
پروژه نفت پارس
تامین پمپ های دنده ای مورد نیاز پالایشگاه نفت پارس

پروژه ها