پروژه ها

اشتراک :

پروژه ها

پروژه پتروشیمی بوعلی
 1398/04/17 - 14:34 43

تامین پمپ دیافراگمی پتروشیمی بوعلی

پروژه دانشگاه آزاد بجنورد
 1398/04/17 - 14:30 46

تامین پمپ اسلاری دانشگاه آزاد بجنورد

پروژه کارخانه سیلانه سبز
 1398/04/17 - 14:24 47

تامین لوب پمپ کارخانه سیلانه سبز

پروژه پگاه فارس
 1398/04/17 - 14:15 49

تامین پمپ بشکه کش پگاه فارس

پروژه کادیران
 1398/04/17 - 14:02 52

تامین پمپ بشکه کش کادیران

پروژه خمیر مایه و الکل رازی
 1398/04/17 - 13:54 36

تامین پمپ استیل خمیر مایه و الکل رازی

پروژه دانشگاه اصفهان
 1398/04/17 - 13:47 37

تامین پمپ روغن داغ و سیرکوله دانشگاه اصفهان

پروژه فولاد کوهپایه
 1398/04/17 - 13:33 33

تامین دوزینگ پمپ فولاد کوهپایه

پروژه صنعت فیبر وینا
 1398/04/17 - 12:20 34

تامین پمپ سانتریفیوژ صنعت فیبر وینا

پروژه پژوهشگاه نیرو
 1398/04/17 - 12:13 33

تامین پمپ دنده ای پژوهشگاه نیرو

پروژه تامین تصفیه امور آبرسانی شرق
 1398/04/17 - 11:57 31

تامین پمپ کفکش پلیمری تامین تصفیه امور آبرسانی شرق

پروژه کاغذ کار کسری
 1398/04/17 - 11:42 37

تامین پمپ دیافراگمی کاغذ کار کسری