همکاری با ما

همکاری با گروه صنعتی فامکو

گروه صنعتی فامکو به عنوان یک شرکت معتبر بازرگانی و در راستای تحقق اهداف شرکت در نظر دارد نیروهای متخصص و توانمند جذب نماید. متقاضیان می توانند فرم همکاری ذیل را تکمیل و ارسال نمایند تا پس از بررسی صلاحیتهای کارجو با آنها تماس، و پس از مصاحبه از آنها دعوت به همکاری گردد.

شغلهای مورد نیاز:
1- مهندس مکانیک
2- حسابدار
3- منشی