واردات و صادرات تجهیزات صنعتی

واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز

واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز از خدماتی است که توسط گروه صنعتی انجام می شود. بخشی از این فعالیت ها عبارتند از:
وارد کننده پمپ، وارد کننده گیربکس، واردکننده الکتروموتور، واردکننده ژنراتور

واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز توسط گروه صنعتی فامکو از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا