طراحی خطوط تولید

طراحی خطوط تولید و راه اندازی

طراحی خطوط تولید از خدماتی است که توسط گروه صنعتی فامکو انجام می گیرد. گروه صنعتی فامکو  با 17 واحد تخصصی اعم از الکتروموتور، پمپ، گیربکس، ژنراتور، موتور برق، تجهیزات برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی، هیدرولیک، پنوماتیک و ابزار دقیق و غیره امکان بررسی و محاسبات دقیق و مهندسی برای تامین و تجهیز کلیه خطوط کشور را دارا می باشد.

طراحی خطوط تولید