اعطاء نمایندگی

اعطاء نمایندگی

همکار گرامی، با عرض پوزش در حال حاضر از اعطای هر گونه نمایندگی در سراسر شرکت معذوریم. همکاری با دیگر شرکت ها در سراسر ایران فقط و فقط از طریق ارسال جنس صورت می گیرد و از اعطای نمایندگی رسمی یا عاملیت تا اطلاع ثانوی معذوریم.

اعطاء نمایندگی