الکتروموتور

اشتراک :

نکاتی در مورد نگهداری الکتروموتور

تابلو حفاظتی مناسب، تابلویی است که تمامی موارد موجود در الکتروپمپ  و الکتروموتور ها را کنترل کرده و با وجود کوچک ترین مشکل قبل از صدمه دیدن برق ورودی را قطع می کند. تابلو های محافظ الکترونیکی به تنهایی و یا تابلوهای معمولی مجهز به بی متال و کنترل فاز و کنترل بار و ترموگارد می تواند الکتروموتور و یا الکتروپمپ شما را بیمه کند.

 

تمامی موارد که باعث سوختن یک الکتروموتور و یا پمپ می شود عبارتند از:

 • کارکرد بدون بار و یا بدون آب به مدت طولانی (با توجه به نوع و قدرت از 5 الی 60 دقیقه) باعث تلفات زیاد انرژی به صورت گرمائی شده و در صورت نداشتن ترموگارد و یا اورلود حرارتی و یا تابلوی محافظ الکترونیکی، سیم پیچی آن می  سوزد.

دراین حالت بر اثر گرمای ایجاد شده تمامی عایق های شیارهای خشک و شکننده و یا ذوب شده و شارلاک روی سیم پیچی سوخته و لاک روکش سیم های لاکی سیاه شده و با توجه به زمان برق دار بودن سیم پیچی، از نیم سوز شدن تا اتصال بدنه و حتی انهدام الکتروموتور را ایجاد می کند. داشتن سیستم حفاظتی، بسته به کیفیت و دقت آن صدمات وارده را کنترل می کند.

توجه: در این حالت در سیم پیچی های تکفاز، سیم پیچی اصلی و هم سیم پیچی راه انداز و در سیم پیچی سه فاز، تمامی فازها همچنین خازن در شرایط یکسانی قرار داشته و حرارت ایجاد شده به تمامی اجزاء صدمه می زند.

 

 • تحمیل بار اضافه (ارتفاع غیر مجاز) و انتقال سیال غلیظ تر از حد مجاز باعث فشار بر پروفیل پروانه ها شده و بر اثر کشیدن آمپر بیش از اندازه مجاز، سیم پیچی گرم شده و در صورت عدم سیستم حفاظتی مناسب درمدت کوتاهی می سوزد و شرایط سوختن آن در زمان کوتاه تری با صرف زمان کمتر تماماً شبیه بی بار و بدون آب کارکردن است فقط دراین حالت با توجه به بالاتر بودن حرارت مسی، سیم ها زودتر از عایق ها می سوزد.

توجه یک: در صورت مجبور شدن برای استفاده از پمپ در ارتفاع کمتر از ارتفاع غیر مجاز، برای جلوگیری از بار اضافه می توانید با نصب یک شیر فلکه در مسیر پمپ، ارتفاع مجازی ایجاد کرده و آمپر مصرفی را در حد مجاز خود تنظیم  کنید.
توجه دو: دراین حالت در الکتروپمپ و یا الکتروموتور های تکفاز خازن دائم، سیم پیچی اصلی زودتر از راه انداز می سوزد.

 

 • گیرکردن پروانه در پمپ ها و یا خرابی بلبرینگ و گیرپاژ کردن رتور باعث بالارفتن آمپر  مجاز شده و در صورت نداشتن سیستم حفاظتی مناسب با صرف زمان کمتر از سیال غلیظ کشیدن، عیناً همانند مورد یاد شده می سوزد، دراین حالت به علت خیلی بالا بودن حرارت مسی، سیم پیچی خیلی زودتر از عایق ها می سوزد و عایق ها خشک و شکننده نمی شوند.

توجه: دراین حالت در الکتروموتور های تکفاز خازن دائم، سیم پیچی راه انداز زودتر از سیم پیچی اصلی می سوزد و احتمال سوختن و خراب شدن خازن راه انداز سیم پیچی بیشتر است.

 

 • در صورت داشتن اتصالی کوتاه و در بوبین های سیم پیچی، که به مرور زمان براثر جرقه زدن، اتصالات کوچک در بوبین به مراتب گسترش پیدا کرده و به مرور آمپر مصرفی با گسترش این اتصالات، بالا رفته و در صورت نداشتن یک سیستم حفاظتی مناسب، دامنه عیب گسترش چشم گیری پیدا کرده و تمامی بوبین ها را در بر میگیرد و منجر به سوختن  کامل پمپ میشود.

 

 • کشیدگی کابل پمپ و زخمی شدن آن و یا اتصال آن به بدنه و یا به یکدیگر ، تماما ً باعث اتصالی کوتاه شده و در صورت نداشتن سیستم حفاظتی مناسب، باعث شوک و جرقه شدید شده که حتی باعث انفجار و صدمه زدن جدی به پمپ میشود  مخصوصاً در الکتروپمپ های سه فاز که اتصال فاز به فاز تا مرکز خطرناکی  حتی صدها برابر آمپر مصرفی بالا می رود و احتمال انفجار دراین موارد خیلی زیاد است.

 

 • قطع یک فاز در پمپ های سه فاز به هر دلیل ممکن است و یا قطع اتصالات خازن در پمپ های تکفاز، مشکل اساسی را به دو صورت ایجاد می کند.
 1. اگر پمپ در ابتدا امر در حالت استارت باشد با دو فاز بودن برق در پمپ های سه فاز و یا قطع اتصالات خازن در پمپ های تکفاز که باعث عدم حرکت پمپ شده و با بالا رفتن آمپر مصرفی در صورت نداشتن سیستم حفاظتی  مناسب سیم پیچی پمپ کاملاً می سوزد که در این حالت در پمپ های سه فاز دو دسته کلاف سیم پیچی که برق به آن متصل باشد، صدمه دیده وحداقل یک کلاف کاملاً سوخته و کلاف دیگر نیم سوز و یا حرارت دیده می شود و یک کلاف مربوط به قطعی فاز سالم می ماند و  در پمپ های تکفاز سیم پیچی اصلی کاملاً سوخته و سیم پیچی استارت سالم می ماند.
 2. اگر پمپ یا الکتروموتور در حال کارکردن باشد و برق دو فاز شده و یا سیم اتصال خازن در الکتروموتور های تکفاز قطع شود باعث به هم ریختن هارمونیها و فلوی مغناطیسی موجود در سیم پیچی شده و فوکو و هیستر سبزهسته آهنی استاتور خیلی زیاد شده وباعث ایجاد گرمای آهنی خیلی زیادی می شود واز طرف با بالا رفتن آمپر مصرفی در دسته کلاف های سیم پیچی متصل به برق، ایجاد گرمای مسی کرده و تماماً سیم پیچی متصل به برق به سرعت صدمه دیده و می سوزد تا زمانی که فیوز عمل کند، در این صورت در الکتروموتور های سه فاز و یک یا هر دو کلاف می سوزد و در الکتروموتور های تکفاز فقط سیم پیچی اصلی می سوزد. یک سیستم حفاظتی مناسب با شروع این مشکل فورا برق را قطع می کند.

 

 • برعکس کارکردن پمپ

در پمپ های سه فاز بر عکس کارکردن پمپ باعث افزایش جریان مصرفی شده و نه تنها فشار و دبی فوق العاده کم میشود آمپر مصرفی نیز زیاد شده و با گرم شدن، در صورت نداشتن سیستم حفاظتی مناسب، سیم پیچی آن می سوزد برای رفع این مشکل بایستی اتصالات دو فاز را یکدیگر تعویض نمائید در پمپ های تکفاز به دلیل اشتباه بستن سیم های استارت و یا خازن، دور الکتروموتور، برعکس شده و در نتیجه فشار کار بر روی سیم پیچی راه اندازی که از قطر کمتری و توان کمتری برخوردار است وارد شده و در صورت نداشتن سیستم حفاظتی مناسب با بالا رفتن آمپر مصرفی، سیم پیچی راه انداز فوراً می سوزد.
توجه: در این حالت در سوختن سیم پیچی های سه فاز همانند سوختن بار اضافه است و تمامی عایق ها و سیم پیچی ها به صورت یکسان صدمه می بیند.

نکته آموزشی:
در پمپ های تکفاز که خازن راه انداز آن در بیرون از پمپ و توسط مصرف کننده، نصب می شود، یک استاندارد کلی وجود دارد که اکثر سازندگان پمپ آن را رعایت می کنند.
فرم قرارگیری سیم های مشکی و آبی و قهوه ای مطابق شکل رعایت می شود ولی در صورتیکه این استاندارد رعایت نشده باشد و یا شکی وجود داشته باشد با اهم گیری توسط یک  اهم متر دقیق و یا دیجیتالی می توانید سیم های اتصال به خازن و برق را به روش ذیل  مشخص کنید.

 

فرم قرارگیری سیم های مشکی و آبی و قهوه ای

 

اهم بین مشترک و اصلی (BLK-BLU) همیشه کمتراست از اهم بین مشترک و استارت (BLK-BRN) و در صورت سالم بودن همیشه اهم بین استارت و اصلی (BRN-BLU) درست برابر است با مجموع اهم مشترک با استارت + اهم مشترک با اصلی.
روش ذکر شده همیشه برای حدود %98 پمپ های تولیدی صادق است مگر در بعضی موارد که حالت های خاصی سیم بندی وجود داشته باشد از این روش برای تشخیص سالم بودن و یا سوخته بودن سیم پیچی پمپ ها و الکتروموتور هایی که خازن راه انداز آن بیرون بسته شود می توان استفاده نموده و دراین حالت بهتر است خازن را از مدار خارج و سپس اهم گیری نمود.
نکته یک: در پمپ های سه فاز همیشه اهم بین اتصالات سه فاز یکسان و یک اندازه میباشد که ا ین روش نیز سالم بودن و یا نبودن سیم پیچی را مشخص می کند.

نکته دو: برای تست خازن و ا طمینان از سالم بودن آن می توانیم ابتداء با اتصال دو سر خازن به یک قطع فلزی، ولتاژ احتمالی خازن را تخلیه کرده و سپس با اهم متر که درجه آن در حالت اهم قرار گرفته، اهم دو سرخازن را اندازه گیری می کنیم در این حالت با اتصال دو سر اهم متر، عقربه  حرکت میکند و از اهم کم شروع کرده و به تدریج به اهم زیادی همچون مگا اهم می رسد و با تعویض دو سر اهم متر دوباره این عمل تکرار می شود در صورتیکه این عمل تکرار شده و حرکت عقربه از اهم کم به اهم زیاد تا حد مگا اهم برسد خازن سالم بوده و می توان از آن استفاده نمود در غیر این صورت خازن خراب و از داخل اتصالی دارد و قابل اعتماد نیست و بایستی تعویض شود و همیشه برای انتخاب خازن دقت کنید که از خازن مرغوب با میکرو راد تعیین شده از طرف سازنده و ولتاژ کاری بالای 400V استفاده شود.

 

 • سیستم حفاظتی مناسب کدام است ؟

حال با توجه به اینکه هر گونه اشکالی در پمپ وجود داشته باشد می توانیم با داشتن یک سیستم حفاظتی مناسب آن را کنترل و خنثی کنیم، بایستی توجه داشت که یک سیستم حفاظتی مناسب چه خصوصیاتی باید داشته باشد.
همان طوریکه در ابتداء جزوه گفته شد، یک سیستم مناسب سیستمی است که در هر شرایطی سوختن سیم پیچی جلوگیری کند و همچنین یک سیستم حفاظتی ایده آل، دارای چندین مرحله کنترل حفاظتی است  که هر کی به تنهایی می تواند پمپ  را محافظت کند این مرحله شامل کنترل آمپر مصرفی، کنترل فاز (برای جلوگیری از بی باری و یا بی آبی و یا بار اضافی) کنترل حرارتی (که توسط یک TERMO GUARD در داخل سیم پیچی کنترل می شود)

 1. کنترل کننده آمپر مصرفی: بایستی به گونه ای باشد که قابل تنظیم برای عبور جریان مشخص بوده و اندازه تنظیم آن معمولاً با  توجه به میزان حداکثر آمپر تعیین شده از طرف سازنده به اضافه حداکثر 10 درصد آن باشد در صورتیکه این کنترل کننده آمپر مصرفی، از نوع دیجیتال باشد با افزایش حتی 0.2 درصد آمپر بیش از اندازه تعیین شده فورا ً عمل کرده و فورا ً برق ورودی را قطع می کند و معمولا اکثر این کنترل های دیجیتالی مجهز به تنظیم حداقل آمپر نیز میباشد که خالی کار کردن پمپ فوق و یا بی باری را برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی و یا سوختن احتمالی کنترل کرده و برق ورودی را قطع می کند و در هر شرایطی  پمپ را محافظت می کند (( این یک سیستم کاملاً مطمئن است )) ولی در صورتیکه از کنترل های حرارتی همچون بی متال، زمان نیاز دارد تا برق اصلی را قطع کند این نوع کنترل ها دقت کنترل های دیجیتالی را نداشته و در مقابل دو فاز شدن هیچ گونه عکس العملی از خود نشان نمی دهند این نوع کنترل ها حتما باید با یک کنترل بار همراه باشد تا بلکه بتواند همانند یک سیستم کنترل عمل کند.
 2. کنترل فاز: یک سیستم حفاظتی است که فقط پمپ را در مقابل دو فاز شدن برق و یا تغییر فازها کنترل می کند و هیچ گونه کنترل دیگری ندارد.
 3. کنترل بار: کنترل بار یک سیستم حفاظتی است که با سنجش جریان و ولتاژ مصرفی میزان  بار مصرفی پمپ را کنترل می کند، این  کنترل شامل بار اضافه و همچنین بار کم می باشد به عبارتی در صورتیکه آمپر مصرفی بیشتر از حد مجاز باشد و یا پمپ در اثر خالی کار کردن، آمپر کمتر مصرف کند با سنجش آن کنتاکتور اصلی را قطع و برق ورودی را قطع خواهد کرد به تنهایی برای کنترل پمپ کافی نیست چون هیچ کنترلی برای دو فاز شدن برق ندارد.

 

کنترل های حرارتی یا Termo Guard

این کنترل های حرارتی در داخل سیم پیچی نصب میشود و از اورلود های حرارتی تشکیل شده که معمولا در پمپ های تکفاز یک عدد و در پمپ های سه فاز سه عدد در بین کلاف های هر فاز قرارداده میشود و معمولا در پمپ هایی که زیر حداکثر یک و نیم کیلووات قدرت (1.5kw) داشته باشند و آمپر مصرفی حداکثر 10آمپر داشته باشد، می تواند از اینگونه از اورلودها به صورت مستقیم و در مسیر برق ورودی استفاده نمود ولی برای قدرت های بالاتر از (1.5kw) و همچنین در پمپ های سه فاز با نصب آنها در داخل سیم پیچی و اتصال آن به  کابل رابط مخصوص استفاده می شود، و برای کنترل حرارت الکتروموتور، آن را در تابلو مربوطه برای قطع برق در مسیر بوبین کنتاکتور استفاده می نماید این نوع کنترلر که معمولا ً در تمامی دنیا مرسوم است سیستم قابل اعتمادی است و در صورتیکه مناسب نصب شود به هر دلیلی که آمپر مصرفی سیم بالارفته و یا حرارت سیم زیاد شود کنتاکت داخل آن در اثر حرارت و یا آمپر بیش از اندازه باز شده ومدار اصلی را قطع می کند، سیم بندی این گونه پمپ ها مطابق شکل روبه رو است. و تنها معایب آن عدم توانایی سریع در مقابل قطع اتصال کوتاه و یا شوک شدید است و این کنترلر به صورت تأخیر عمل کرده و به غیر از شو ک واتصال کوتاه، در صورت مناسب بسته شدن، از سوختن پمپ جلوگیری می کند.

 

سیم بندی پمپ

 

نتیجه گیری

برای انتخاب یک سیستم حفاظتی کامل، انتخاب اول یک سیستم حفاظتی دیجیتالی مناسب برای پمپ و یا الکتروموتور شماست و در غیر این صورت از یک تابلو الکتریکی مجهز به سیستم رله و یا کنتاکتور ک به همراه بی متال قابل تنظیم، برای پمپ تکفاز خود انتخاب کنید و برای کنترل پمپ های سه فاز از یک تابلوی الکتریکی مجهز به سیستم رله و یا کنتتاکتور مناسب به همراه بی متال مناسب و قابل تنظیم با کنترل فاز  مناسب و کنترل بار با کیفیت مناسب و  شاسی استاپ و استارت استفاده کنید.

 

توجه مهم

هرگاه پمپ و یا وسیله برقی شما سوخته و به تعمیر کلی احتیاج داشته باشد نشان دهنده این است که سیستم حفاظتی مناسب انتخاب نشده است. انتخاب یک سیستم حفاظتی مناسب پمپ شمار از سالیان سال بیمه می کند و هزینه اولیه آن جبران خسارتهای وارده احتمال را می نماید. و هزینه اولیه آن جبران خسارت های وارده احتمال را می نماید و همیشه با خیال راحت و آسوده از پمپ و یا الکتروموتور خود استفاده خواهید کرد.

 

پیدا کردن دلایل سوختن الکتروپمپ از ظواهر سیم پیچی

برای تشخیص علت سوختن پمپ، بعد از کنترل حالت های مکانیکی همچون ضربه و شکستن قسمتی از پمپ و یا فرسودگی بیش از حد، خوردگی و پوسیدگی بدنه پمپ، دلایل ذیل می تواند تا 90% در تشخیص علل سوختن به شما کمک کند.

مواردی که در پمپ های تکفاز اتفاق می افتد.

 • سیم پیچی اصلی سوخته

نداشتن سیستم حفاظتی برای  مشکلاتی همچون بار بیش از حد که دلیل آن کشیدن سیالات غلیظ و یا استفاده شدن پمپ در ارتفاع غیر مجاز می باشد، که باعث سوختن سیم پیچی اصلی می شود. استفاده از پمپ درارتفاع کمتر از حد تعیین شده و مجاز که از طرف سازنده معین شده است باعث بالا رفتن آمپر مصرفی پمپ شده  و در صورت نداشتن سیستم حفاظتی، پمپ گرم شده و سیم پیچی اصلی آن می سوزد (رجوع به تعیین نوع پمپ انتهای جزوه)

 

 • سیم پیچی استارت سوخته

درست بسته نشدن سیمهای استارت و اصلی سیم پیچی به خازن راه ا نداز مربوطه و یا هنگام روشن کردن پمپ پروانه قفل باشد، درهر دو حالت اگر یکی سیستم حفاظتی مناسب وجود نداشته باشد با بالا رفتن آمپر مصرفی ابتداء سیم پیچی راه انداز سوخته و سپس اصلی نیز می سوزد.

 

 • سیم پیچی استارت و اصلی کاملاً سوخته

پمپ فوق خشک کار کرده و بر اثر گرم شدن و نداشتن سیستم بعد از مدتی می سوزد و یا اتصال پمپ تکفاز به برق سه فاز که در صورت نبودن یک سیستم حفاظتی مناسب همچون اورلود و یا حفاظت جریان مناسب، پمپ فوق فوراً و کاملاً می سوزد.

در این حالت در صورت وجود سیستمهای کنترل دیجیتالی با بالا رفتن حتی آمپر خیلی کم از آمپر مجاز و همچنین حساسیت این نوع کنترلرها این نوع کنترلر ها، از سوختن پمپ جلوگیری می شود.

 

 • موارد دیگر

در صورتیکه سوختن پمپ ها بر اثر نفوذ آب و یا عیوب مربوط به سیم پیچی نادرست باشد، در صورت وجود سیستم های کنترلی، براثر اولین اتصالی کوچک همچون اتصال بدنه و یا اتصال دو کلاف و یا سیم پیچی، فورا ً پمپ فوق از مدار خارج میشود و هیچگاه سیم پیچی به صورت کامل نمی سوزد و فقط اثرات جرقه مشخص می کند که چه عمل نا مناسبی صورت گرفته است که الکتروموتور و  یا پمپ درست کار نمی کند.

 

مواردی که در الکتروموتور و الکتروپمپ های سه فاز اتفاق می افتد.

 • سیم پیچی مربوط به یک فاز سوخته باشد.

با قطع یک فاز در حین کار کردن الکتروموتور و الکتروپمپ در صورت نداشتن سیستم  فاز مناسب به هم ریختن هارمونیها و فلوی مغناطیسی موجود در سیم پیچی شده  و فوکو  و هیستر سبر هسته آهنی استاتور خیلی زیاد شده و باعث ایجاد گرمای آهنی خیلی زیاد شده و باعث ایجاد گرمای آهنی خیلی زیاد می شود و از طرف دیگر با بالا رفتن آمپر مصرفی و ایجاد گرمای مسی در دو دسته کلاف، حرارت فوق العاده بالا رفته و به هر دو دسته کلاف صدمه وارد می کند و با سوختن اولین دسته کلاف فیوز ایمنی عمل میکند و در صورت عمل می کند و در صورت عمل نکردن دسته دوم کلاف می سوزد ولی به هر حال یک کلاف که مربوط به فاز قطع شده است سالم می ماند.

 

 • سیم پیچی دو فاز کاملا سوخته است.

به دلیل نداشتن سیستم حفاظتی مناسب با قطع یک فاز در هنگام استارت و روشن کردن الکتروموتور و یا الکتروپمپ، چهار کلاف رو بروی هم مریوط به دو فاز وصل شده می سوزد ولی فاز قطع شده سالم می باشد.

 

 • هر سه فاز کاملا سوخته است.
 1. بر اثر انتقال سیالات نامناسب و غلیظ و یا استفاده در ارتفاع غیر مجاز که باعث بالا رفتن آمپر مصرفی می شود.
 2. گیر کردن پروانه بر اثر جسم خارجی که باعث بالا رفتن بیش از اندازه آمپر مصرفی می شود.
 3. خالی کار کردن پمپ و بدون آب بودن، که بر اثر گرم شدن پمپ و هدر رفتن انرژی مصرف شده به صورت حرارت باعث گرم شدن تدریجی سیم پیچی شده و پس از مدتی حدود 5 الی 15 دقیقه می سوزد.

برای کنترل و جلوگیری از سوختن دراین حالت بایستی پمپ فوق مجهز به سیستم حافظتی حساس به آمپر مصرفی و یا اورلود حرارتی قابل نصب در مسیر رله و یا بوبین کنتاکتور اصلی باشد.

 

 • در سیم پیچی جرقه شدید دیده می شود.

قسمتی از سیم پیچی سوخته و ذوب شدگی قسمتی از بوبین سیم پیچی مشاهده میشود این حالت که براثر کشیدگی کابل و اتصال کوتاه شدن به وجود می آید، در صورت عدم وجود سیستم حفاظتی و مدت زمان کوتاه چون جریان عبوری از سه فاز در حالت اتصال کوتاه فوق العاده بالا است صدمات زیادی به وجود می آید مجهز بودن به سیستم حفاظتی مناسب از صدمات زیاد آن جلوگیری می کند.

 

 • در سیم پیچی قطرات آب دیده می شود.

وجود قطرات آب در داخل سیم پیچی به دلیل هادی بودن، باعث اتصال کوتاه سیم های کلاف ها نسبت به هم و یا نسبت به بدنه شده و در صورت وجود یک سیستم حفاظتی مناسب عمل جرقه اتصال بدنه و یا اتصال بین دو کلافت درابتداء حرکت  مشخص شده و سیم حفاظتی یا اضافه شدن آمپر مصرفی فوراً برق فوق را قطع می کند و از صدمه زیاد به پمپ جلوگیری می کند و در غیر این صورت پمپ کاملا ًسوخته و هیچ نشانی از این شرایط باقی نمی ماند.

 

 • موارد خاص

اگر با مشاهده سیم پیچی در پمپ های سه فاز و یا تکفاز مشخص شود که تمامی عایق های سیم پیچی آب شده  و تمامی نخ سربندی سیم ها پاره شده و رنگ سیمهای لاکی کمی سیاه رنگ شده باشد،  علت اصلی آن بار اضافه ای است که روی سیم پیچی وارد شده و یا سیستم خنک کنندگی مناسب وجود ندارد. به عبارت دیگر، یا اینکه پمپ مواد غلیظ تری را پمپاژ می کند و یا به وسیله اجسام خارجی موجود در آب فشار زیادی به پروانه وارد می شود و یا اینکه پمپ فوق از حداقل ارتفاع مجاز پایین تر استفاده شده است و یا اینکه قسمت الکتروپمپ در کفکش ها و یا شناورها خارج از آب قرار گرفته و عمل می کند.

 

توجه: نکته مهم1

نفوذ آب در پمپ های کفکش و شناور به غیر از ضربه های شدید به بدنه براثر فرسودگی سیم های مکانیکی درکارکرد برای مدتی خیلی زیاد و یا انتقال سیالات نامناسبی که باعث خرابی سیل ها می شود و یا کشیدگی کابل از محل آب بندی به دو دسته تقسیم می شوند: 

 1. پمپ های ساخته شده برای فشار زیاد
 2. پمپ های ساخته شده برای دبی زیاد

 

 1. خصوصیات پمپ های ساخته شده برای فشار زیاد که صنعت کاربرد زیاد دارد و چون فرار آب در دیفیوزرهای این نوع پمپ ها کم  است با بالا رفتن فشار قدرت استفاده بیشتر می شود و با جلوگیری از خروج آب فشار بالا رفته و آمپر مصرفی بالا می رود تا جائیکه فشار بیش از فشار مجار شده و الکتروپمپ می سوزد برای جلوگیری از سوختن در هنگام طراحی و نصب حتماً یک مسیر برگشت فشار اضافی بایستی برای جلوگیری از صدمه تعبیه شود. در ساخت این نوع پمپ ها از طراحی دیفیوزر مخصوص و پروانه های مخصوص برای اضافه کردن جریان رانشی استفاده می شود و همیشه در آنها رعایت  فشار مجاز توصیه شده است و  در صورت مسدود شدن مسیر خروجی آب به اینگونه پمپ ها صدمات جدی  وارد می شود.
 2. خصوصیات پمپ های ساخته شده برای آبدهی به صورتی است که با اضافه شدن میزان انتقال آبدهی، آمپر مصرفی بالا رفته و معمولا ً مصارف عمومی و کشاورزی را در بر می گیرد و همیشه در مصرف اینگونه پمپ ها حداقل ارتفاع مجاز توصیه  شده برای جلوگیری از آبدهی بیش از اندازه با نصب یک شیر فلکه کمک می گیرند تا میزان آبدهی هماهنگ با میران مصرفی پمپ شود و در صورت مسدود شدن راه خروجی اینگونه پمپ ها، به آنها صدمه جدی وارد نمی شود.

 

استاندارد تعریف شده در رابطه با IP ماشین های الکتریکی

شاخص های به کار رفته برای درجه حفاظت در رابطه با IP با توجه با استانداردهای IEC 600034-1 ,IEC 600034-6 به همراه دو رقم مشخص شده است مانند IP68 که رقم اول مشخصه، دلالت بر درجه تامین شده توسط اجزاء پوششی به کار رفته برای افراد و ابزارهای لوازم الکتریکی دارد (منظور افراد تعمیرکار و نصب کننده و ابزار آلات آنهاست) و رقم دوم مشخصه، دلالت بر درجه حفاظت شده توسط اجزاء پوششی لوازم های الکتریکی با توجه به اثرات زیان بار ناشی از نفوذ آب را دارد.

 

توجه

از حرف W پس از دو رقم اعلام شده در مواردی استفاده می شود که ماشین الکتریکی طراحی شده دارای مدار باز با سیستم خنک کننده هوا و در شرایط جوی کار می کند به گونه ای که نفوذ باران و ذرات همراه باد را تحت شرایط معین به داخل ماشین الکتریکی کاهش و کنترل می کند و میزان جزیی وارد شده به داخل در عملکرد آن تاثیری ندارد مانند IP13W.

توجه

هرگاه تنها یک مشخصه از شاخص های IP برای مصرف کننده مهم باشد شاخص بی اهمیت با حرف X مشخص می شود مانند IP2X که فقط درجه حفاظت جانی مطرح شده و یا IPX4 که درجه حفاظت در مقابل رطوبت مشخص شده است.

 

ارقام اول: درجه حفاظت جانی تعریف شده و مشخصات آن

 

درجه حفاظت جانی تعریف شده و مشخصات آن
اولین مشخصه شرایط عمل
0 ماشین حفاظت نشده است.
1 حفاظت شده در مقابل دست انسان و یا اجسام با قطر بیش از 50 میلی متر
2 حفاظت انجام شده در مقابل انگشتان انسان و یا اجسام با قطر بزرگتر از 12 میلی متر
3 حفاظت انجام شده در مقابل ابزارهای الکتریکی با قطر بیشتر از 2.5 میلی متر
4 حفاظت انجام شده در مقابل سیم های نازک و عایق های با قطر بیش از 1 میلی متر
5 حفاظت انجام شده داخل ماشین الکتریکی در مقابل گرد و غبار بیش از حد که برای آن زیان بار شده است.
6 حفاظت کامل در مقابل گرد و غبار

 

ارقام دوم: درجه حفاظت در مقابل رطوبت تعریف شده و مشخصات آن

 

درجه حفاظت در مقابل رطوبت تعریف شده و مشخصات آن
درجه حفاظت حفاظت انجام شده
0 ماشین در مقابل رطوبت هیچ حفاظتی ندارد.
1 ماشین الکتریکی در برابر چکیدن آب به صورت قائم حفاظت شده است.
2 ماشین الکتریکی در برابر چکیدن آب با انحراف 15 درجه نسبت به قائم محافظت شده است.
3 ماشین الکتریکی در مقابل ترشح آب محافظت شده است.
4 ماشین الکتریکی در مقابل پاشیدن آب محافظت شده است.
5 ماشین الکتریکی در مقابل خوردن آب محافظت شده است.
6 ماشین الکتریکی در مقابل سیلاب محافظت شده است.
7 ماشین الکتریکی در مقابل اثرات مخرب غوطه وری محافظت شده است. 
8 ماشین الکتریکی توانایی قوطه وری دائم در آب را دارا می باشد.

 

کلاس عایق حرارتی

با توجه به استانداردهای تعیین شده توسط انجمن بین المللی تولید کنندگان تجهیزات الکتریکی

(NEMA)NATIONAL-ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION

عایق بندی موتورها با توجه به درجه حرارت موتور در محیط های مختلف کاری در چهار کلاس (A,B,F,H) تعریف شده است و بر اساس این استاندارد درجه حرارت محیط 40 درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود و درجه حرارت تعیین شده با یک بازده حداکثر 10 درجه برای گرم ترین نقطه در مرکز پیچی (HOT SPOT) در نظر گرفته می شود.

 

کلاس عایق حرارتی
استاندارد (سانتی گراد) کلاس عایق
105C A
130C B
155C F
180C H