پمپ گراندفوس - پمپ Grundfos

پمپ گراندفوس در سال 1945 در دانمارک بنیان‌گذاری شد. این شرکت با بیش از 50 موسسه زیر مجموعه و تولید بیش از هشت میلیون دستگاه پمپ در سال یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پمپ در دنیا می‌باشد. دامنه فعالیت این مجموعه بسیار وسیع بوده و به سیستم الکترونیک فوق العاده مدرن مجهز هستند تا بر اساس نیاز در خروجی پمپ میزان جریان مورد نیاز تنظیم گردد تا علاوه بر سهولت کار مصرف کننده درمصرف انرژی نیز صرفه جویی گردد.

انواع پمپ گراندفوس

پمپ خانگی و صنایع کوچک
پمپ گرمایش و پمپ آبگرم مصرفی
پمپ سرمایش و پمپ تهویه مطبوع
پمپ صنعتی
پمپ فشارقوی و پمپ تقویت فشار
آبهای زیرزمینی و آبرسانی
پمپ فاضلاب و هرزآب
محیط زیست
اندازه گیری و تحقیق
انرژی جایگزین