0
امتیاز کاربران 0/0 از 5
سمپاش فرغونی

سمپاش فرغونی

تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

انواع سمپاش فرغونی

شرکت هایپر صنعت فامکو انواع سمپاش پشتی موتوری، سمپاش فرغونی 100 لیتری و 200 لیتری، سمپاش شارژی، سمپاش دستی، انواع سمپاش پشت تراکتوری و سمپاش کشنده را بصورت کلی و جزئی به فروشندگان و کشاورزان ارائه می دهد.

فروش سمپاش فرغونی

با توجه به تنوع پمپ سمپاش و موتور سمپاش، سمپاش های فرقونی بنابه درخواست مشتری از پمپ ها و موتور های سمپاش موجود ترکیب و ارائه می شود.
 
سمپاش فرغونی
 
سمپاش فرغونی روبین ژاپن 100 لیتری
 
مشخصات فنی سمپاش فرغونی روبین
ظرفیت موتور پمپ

سمپاش فرغونی 100 لیتری

روبین ژاپن 5 اسب EY20-3

لوشانگ تایوان LS-30

سمپاش فرغونی 100 لیتری

روبین ژاپن 5 اسب EY20-3

لوشانگ تایوان LS-50

سمپاش فرغونی 100 لیتری

روبین ژاپن 5 اسب EY20-3

رینهوپاور سنگاپور RP-35

سمپاش فرغونی 100 لیتری

روبین ژاپن 5 اسب EX-17

لوشانگ تایوان LS-30

سمپاش فرغونی 100 لیتری

روبین ژاپن 6 اسب EX-17

لوشانگ تایوان LS-50

سمپاش فرغونی 100 لیتری

روبین ژاپن 6 اسب EX-17

رینهوپاور سنگاپور RP-35

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 
 
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور روبین ژاپن
 
سمپاش فرغونی کاوازاکی 100 لیتری
مشخصات فنی سمپاش فرغونی کاوازاکی
موتور پمپ

کاوازاکی ژاپن 6 اسب

لوشانگ تایوان LS-30

کاوازاکی ژاپن 6 اسب

لوشانگ تایوان LS-50

کاوازاکی ژاپن 6 اسب

رینهوپاور سنگاپور RP-35

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 

سمپاش فرغونی هوندا 100 لیتری

مشخصات فنی سمپاش فرغونی هوندا
موتور پمپ

هوندا ژاپن 5.5 اسب GX160

لوشانگ تایوان LS-30

هوندا ژاپن 5.5 اسب GX160

لوشانگ تایوان LS-50

هوندا ژاپن 5 اسب EY20-3

رینهوپاور سنگاپور RP-35

هوندا ژاپن 5 اسب EX-17

لوشانگ تایوان LS-30

هوندا ژاپن 6 اسب EX-17

لوشانگ تایوان LS-50

هوندا ژاپن 6 اسب EX-17

رینهوپاور سنگاپور RP-35

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 

 
مشخصات انواع سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور هیوندای
 
سمپاش فرغونی هیوندای 100 لیتری
 
مشخصات فنی سمپاش فرغونی هیوندای
موتور پمپ

هیوندای کره 7 اسب H 170/270

لوشانگ تایوان LS-30

هیوندای کره 7 اسب H 170/270

لوشانگ تایوان LS-50

هیوندای کره 7 اسب H 170/270

رینهوپاور سنگاپور RP-35

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 

مشخصات سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور Loncin

 

سم پاش فرغونی لانسین 100 لیتری

مشخصات فنی سمپاش فرغونی لانسین
موتور پمپ

لانسین 5.5 اسب G160

لوشانگ تایوان LS-30

لانسین 5.5 اسب G160

لوشانگ تایوان LS-50

لانسین 5.5 اسب G160

رینهوپاور سنگاپور RP-35

لانسین 5.5 اسب G160

WX-30 چین

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 

سمپاش فرغونی راتو 100 لیتری

مشخصات فنی سمپاش فرغونی راتو
موتور پمپ

راتو 6.5 اسب R200

لوشانگ تایوان LS-30

راتو 6.5 اسب R200

لوشانگ تایوان LS-50

راتو 6.5 اسب R200

رینهوپاور سنگاپور RP-35

راتو 6.5 اسب R200

WX-30 چین

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 

سمپاش فرغونی طرح روبین 100 لیتری (چینی)

مشخصات فنی سمپاش فرغونی طرح روبین چینی
موتور پمپ

5 اسب طرح روبین 3C-20

لوشانگ تایوان LS-30

5 اسب طرح روبین 3C-20

لوشانگ تایوان LS-50

5 اسب طرح روبین 3C-20

رینهوپاور سنگاپور RP-35

5 اسب طرح روبین 3C-20

WX-30 چین

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 

سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور طرح هندا
 
سمپاش فرغونی طرح هوندا چینی 100 لیتری
مشخصات فنی سمپاش فرغونی هوندا چینی
موتور پمپ

هوندا چینی 5.5 اسب G160

لوشانگ تایوان LS-30

هوندا چینی 5.5 اسب G160

لوشانگ تایوان LS-50

هوندا چینی 5.5 اسب G160

رینهوپاور سنگاپور RP-35

هوندا چینی 5.5 اسب G160

WX-30 چین

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 
 
سمپاش برقی فرغونی 100 لیتری
 
سمپاش فرغونی موتوژن 100 لیتری
مشخصات فنی سمپاش فرغونی موتوژن
موتور پمپ

موتوژن تک فاز 3 اسب

لوشانگ تایوان LS-30

موتوژن تک فاز 3 اسب

لوشانگ تایوان LS-50

موتوژن تک فاز 3 اسب

رینهوپاور سنگاپور RP-35

موتوژن تک فاز 3 اسب

WX-30 چین

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 

سمپاش فرغونی چینی 100 لیتری

مشخصات فنی سمپاش فرغونی چینی
موتور پمپ

3 اسب چینی

لوشانگ تایوان LS-30

3 اسب چینی

لوشانگ تایوان LS-50

3 اسب چینی

رینهوپاور سنگاپور RP-35

3 اسب چینی

WX-30 چین

لوازم همراه: 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس

 
 

لیست قیمت سمپاش فرغونی

 
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از بروزترین قیمت سمپاش فرغونی با واحد فروش تماس حاص نمایید.
نکته: لطفا دقت نمایید که سه ردیف اول جدول قابلیت ارائه با سه پمپ LS-30 لوشانگ تایوان یا با پمپ LS-50 لوشانگ تایوان یا با پمپ RP-35 رینهوپاور سنگاپور را دارند و بستگی به انتخاب مشتری و موجودی ها دارد، در دیگر آیتم ها، سمپاش ها قابلیت ارائه با چهار نوع پمپ LS-30 لوشانگ تایوان یا با پمپ LS-50 لوشانگ تایوان یا با پمپ RP-35 رینهوپاور سنگاپور و یا با پمپ WX-30 چینی را دارا می باشند.
 
لیست قیمت سمپاش فرغونی
ردیف شرح قیمت (تومان)

1

قیمت سمپاش فرغونی روبین ژاپن 100 لیتری، موتور 5 اسب

تماس بگیرید

2

قیمت سمپاش فرغونی روبین ژاپن 100 لیتری، موتور 6 اسب

تماس بگیرید

3

قیمت سمپاش فرغونی کاوازاکی ژاپن 100 لیتری، موتور 6 اسب

تماس بگیرید

4

قیمت سمپاش فرغونی هوندا ژاپن 100 لیتری، موتور 5.5 اسب

تماس بگیرید

5

قیمت سمپاش فرغونی هوندا ژاپن 100 لیتری، موتور 5.5 اسب

تماس بگیرید

6

قیمت سمپاش فرغونی هیوندای کره 100 لیتری، موتور 7 اسب

تماس بگیرید

7

قیمت سمپاش فرغونی لانسین 100 لیتری، موتور 5.5 اسب

تماس بگیرید

8

قیمت سمپاش فرغونی راتو 100 لیتری، موتور 6.5 اسب

تماس بگیرید

9

قیمت سمپاش فرغونی طرح روبین 100 لیتری، موتور 5 اسب

تماس بگیرید

10

قیمت سمپاش فرغونی طرح هوندا 100 لیتری، موتور 5.5 اسب

تماس بگیرید

11

قیمت سمپاش فرغونی موتوژن 100 لیتری، موتور 3 اسب

تماس بگیرید

12

قیمت سمپاش فرغونی چینی 100 لیتری، موتور 3 اسب

تماس بگیرید

13

قیمت سمپاش فرغونی 200 لیتری

تماس بگیرید

 

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این محصول :