0
امتیاز کاربران 0/0 از 5
کف کش راد

کف کش راد

تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

پمپ کف کش راد

کف کش راد در انواع ¼1 اینچ، ¼1 اینچ دو جداره، 2 اینچ، 2 اینچ دو جداره، 3 اینچ و 3 اینچ دو جداره ارائه می گردد.
پمپ کف کش راد در دو مدل دو جداره و پروانه استیل ارائه می گردد.


کف کش راد پمپ

کف کش راد

 

 

جدول آبدهی پمپ کف کش راد ¼1 اینچ پروانه استیل

 

 

مقدار آب (متر مکعب در ساعت) قطر لوله
اینچ
نوع مدل
6.8 6.2 5.8 5.2 4.5 4 3.4 2.8 2.2 1.5 1.2 0
ارتفاع (متر)
          2 3 5 7 9 11 16 ¼1 کف کش راد MF 416
    2 3 5 7 10 12 14 19 21 25 ¼1 کف کش راد ASN 4/2
2 4 5 9 13 15 18 20 23 27 30 35 ¼1 کف کش راد ASN 4/3
14 15 16 18 20 22 27 30 34 38 41 45 ¼1 کف کش راد ASB 4/4
17 19 20 22 25 28 31 36 40 45 50 55 ¼1 کف کش راد ASB 4/5
20 22 24 27 30 36 42 47 52 55 60 65 ¼1 کف کش راد ASB 4/6
32 34 35 37 40 46 50 55 60 66 70 75 ¼1 کف کش راد ASB 4/7
38 41 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 ¼1 کف کش راد ASB 4/8

 

 

 

 

جدول آبدهی پمپ کف کش راد ¼1 اینچ دوجداره

 

 

 

 

 مقدار آب (متر مکعب در ساعت) قطر لوله
اینچ
نوع مدل
7.2 6.6 6 5.4 4.8 4.2 3.6 3 2.4 1.8 1.2 0
ارتفاع (متر)
    2 3 4 5 6 7 9 10 12 14 ¼1 کف کش راد 2VS13 4/1
2 6 10 12 15 18 20 22 25 27 30 35 ¼1 کف کش راد 2ASN 4/3
9 12 15 20 23 26 30 33 35 38 41 45 ¼1 کف کش راد 2ASB 4/4
10 14 19 24 29 33 37 40 44 48 51 55 ¼1 کف کش راد 2ASB 4/5
12 16 25 30 38 43 47 51 55 58 61 65 ¼1 کف کش راد 2ASB 4/6
19 25 32 39 45 50 55 60 63 66 71 85 ¼1 کف کش راد 2ASB 4/8

 

 

 

 

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 2 اینچ پروانه استیل

 

 

 

 

مقدار آب (متر مکعب در ساعت) قطر لوله
اینچ
نوع مدل
17.2 16.6 16.6 15.4 14.8 14.2 13.6 13 11 7 5 0
ارتفاع (متر)
 2  3  5  7  10  11  12  13  14  15 16 18 2 کف کش راد ASP 6/1
 2  5  11  14  16  17  18  20  22  23  25 28 2 کف کش راد AS 6/2
   15  16  20  22  24  26  29  31  33  34 38 2 کف کش راد AS 6/3
     16  21  28  30  32  35  37  41  42 48 2 کف کش راد AS 6/4
       27  31  33  38  40  43  49  53 58 2 کف کش راد AS 6/5
         34  36  40  45  59  54  62 68 2 کف کش راد AS 6/6

 

 

 

 

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 2 اینچ دوجداره

 

 

 

 

مقدار آب (متر مکعب در ساعت) قطر لوله
اینچ
نوع مدل
17.2 16.6 16.6 15.4 14.8 14.2 13.6 13 11 7 5 0
 ارتفاع (متر)
         2  3  4  6  7  9  10 12 2 کف کش راد 2VS18 6/1
     5  7  9  12  15  17  20  22  25  28 2 کف کش راد 2AS 6/2
 5  7  9  11  14  19  21  24  27  30  32 38 2 کف کش راد 2AS 6/3
 5  7  10  16  21  25  30  34  37  40  45 48 2 کف کش راد 2AS 6/4
 20  22  24  26  28  32  36  40  41  50  54 58 2 کف کش راد 2AS 6/5
 20  23  25  31  37  42  47  52  57  60  63 68 2 کف کش راد 2AS 6/6
 31  33  36  40  44  50  56  61  67  72 76 80 2 کف کش راد 2VN8 6/9
 37  40  44  52  58  63  69  74  79  83 92 100 2 کف کش راد 2VN8 6/10

 

 

 

 

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 3 اینچ پروانه استیل

 

 

 

 

مقدار آب (متر مکعب در ساعت) قطر لوله
اینچ
نوع مدل
55 50 47 40 35 30 20 15 0
ارتفاع (متر)
2 3 4 5 6  8  10  13 15 3 کف کش راد MF 915
  5 7 10 13 15 17 20 22 3 کف کش راد MF 922
    5 8 10 14 18 24 28 3 کف کش راد VS18 9/2
  5 8 12 16 20 25 29 33 3 کف کش راد VS18 9/3
    7 14 20 25 30 38 44 3 کف کش راد VS18 9/5

 

 

 

 

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 3 اینچ دوجداره

مقدار آب (متر مکعب در ساعت)

قطر لوله
(اینچ)

نوع

مدل

45

41

37

33

28

21

14

10

0

ارتفاع (متر)

2

4

6

7

8

9

10

11

13

3

کف کش راد

2VS27 9/1

 

 

 

5

10

15

17

20

22

3

کف کش راد

2VS18 9/2

 

 

 

7

12

19

25

30

33

3

کف کش راد

2VS18 9/3

 

 

 

 

7

15

27

37

44

3

کف کش راد

2VS13 9/5

 

لیست قیمت پمپ کف کش راد

ردیف

مشخصات

مدل

ولتاژ

حداکثر آمپر

حداکثر ارتفاع

حداکثر آبدهی (لیتر بردقیقه)

دهانه (اینچ)

قیمت مصرف کننده
(بدون فلوتر)

قیمت مصرف کننده
(فلوتردار)

1

کفکش دو جداره پروانه استیل

4/1

تکفاز

4

14

200

1 1/4


لیست قیمت ها

2

کفکش دو جداره پروانه استیل

4/3

تکفاز

5/3

35

120

1 1/4

3

کفکش دو جداره پروانه استیل

4/4

تکفاز

6/5

45

120

1 1/4

4

کفکش دو جداره پروانه استیل

4/6

تکفاز

8/2

65

120

1 1/4

5

کفکش دو جداره پروانه استیل

4/8

تکفاز

12

90

120

1 1/4

6

کفکش دو جداره پروانه استیل

6/2

تکفاز

6/3

28

270

2

7

کفکش دو جداره پروانه استیل

6/3

تکفاز

8/9

38

270

2

8

کفکش دو جداره پروانه استیل

6/4

تکفاز

11

48

270

2

9

کفکش دو جداره پروانه استیل

6/5

تکفاز

12/5

58

290

2

10

کفکش دو جداره پروانه استیل

6/6

تکفاز

14/5

68

290

2

11

کفکش دو جداره پروانه استیل

9/1

تکفاز

7/5

13

750

3

12

کفکش دو جداره پروانه استیل

9/2

تکفاز

8/8

22

550

3

13

کفکش دو جداره پروانه استیل

9/3

تکفاز

14

33

550

3

14

کفکش دو جداره پروانه استیل

9/5

تکفاز

14

44

430

3


....

لیست قیمت پمپ کف کش راد

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: 1397/4/10

قیمت پمپ کف کش راد
ردیف شرح قیمت به تومان
قیمت بدون فلوتر قیمت فلوتردار
1 قیمت کف کش راد پمپ دو جداره پروانه استیل مدل 4.2 تکفاز 2 پروانه 25 متری ¼1 اینچ 1,995,000 2,161,100
2 قیمت کف کش راد پمپ دو جداره پروانه استیل مدل 4.3 تکفاز 3 پروانه 35 متری ¼1 اینچ 2,363,000 2,529,000
3 قیمت کف کش راد پمپ دو جداره پروانه استیل مدل 4.4 تکفاز 4 پروانه 45 متری ¼1 اینچ تماس بگیرید 2,622,000
4 قیمت پمپ کف کش راد پمپ دو جداره پروانه استیل مدل 4.5 تکفاز 5 پروانه 55 متری ¼1 اینچ 2,679,000 2,845,000
5 قیمت پمپ کف کش دو جداره پروانه استیل راد پمپ مدل 4.6 تکفاز 6 پروانه 65 متری ¼1 اینچ 2,927,000 3,093,000
6 قیمت پمپ کف کش دو جداره پروانه استیل راد پمپ مدل 4.8 تکفاز 8 پروانه 90 متری ¼1 اینچ 3,583,000 تماس بگیرید
7 قیمت کف کش دو جداره پروانه استیل راد پمپ مدل 6.2 تکفاز 2 پروانه 28 متری 2 اینچ 2,842,000 2,648,000
8 قیمت کف کش راد دو جداره پروانه استیل مدل 6.3 تکفاز 3 پروانه 38 متری 2 اینچ 2,840,000 3,006,000
9 قیمت کف کش راد دو جداره پروانه استیل مدل 6.4 تکفاز 4 پروانه 48 متری 2 اینچ 3,273,000 تماس بگیرید
10 قیمت کف کش راد دو جداره پروانه استیل مدل 6.5 تکفاز 5 پروانه 58 متری 2 اینچ 3,410,000 تماس بگیرید
11 قیمت کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ مدل 6.6 تکفاز 6 پروانه 68 متری 2 اینچ 3,543,000 تماس بگیرید
12 قیمت کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ مدل 9.1 تکفاز 1 پروانه 13 متری 3 اینچ تماس بگیرید 2,882,000
13 قیمت کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ مدل 9.2 تکفاز 2 پروانه 22 متری 3 اینچ تماس بگیرید 3,332,000
14 قیمت کفکش راد پمپ دو جداره پروانه استیل مدل 9.3 تکفاز 3 پروانه 33 متری 3 اینچ 3,720,000 تماس بگیرید
15 قیمت کفکش راد پمپ دو جداره پروانه استیل مدل 9.5 تکفاز 5 پروانه 44 متری 3 اینچ 3,950,000 تماس بگیرید

 

 

 

 

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این محصول :