سمینار بازاریابی خارجی با محوریت صادرات

 سمینار بازاریابی خارجی با محوریت صادرات

برگزاری سمینار بازاریابی خارجی با محوریت صادرات

برگزاری سمینار بازاریابی خارجی با محوریت صادرات در سالن اجتماعات هایپر صنعت فامکو در تاریخ 18 شهریور 1397

برگزاری سمینار بازاریابی خارجی با محوریت صادرات

سرفصل مطالب سمینار یک روزه
آشنایی با تجارت
حداقل نیازمندی های لازم برای صادرات
استراتژی های بازاریابی روز
نحوه قیمت گذاری کالاهای صادراتی
دیپلماسی تجاری و ارتباط آن با سفر به کشورهای خارجی

نحوه تماس و ثبت نام
جهت ثبت نام  ارسال عدد 100 به شماره پیامکی: 10001333444555
تماس: 03132680335

تاریخ درج: 1397/05/24