پمپ طبقاتی عمودی و افقی

پمپ طبقاتی (افقی و عمودی) چیست؟

پمپ سانتریفیوژ که همان پمپ گریز از مرکز می باشد از جمله پمپ های دینامیکی است. پمپ سانتریفیوژ از انواع پمپ جابجایی غیر مثبت بوده که با چرخش پروانه، انرژی به سیال منتقل می گردد. در این پمپ ها انرژی از الکتروموتور گرفته شده و به سیال انتقال می یابد. مقداری از این انرژی برای حمل سیال به سمت بالا و خلاف جهت جاذبه صرف می شود که در واقع همان هد پمپ می باشد.

در واقع نیروی گریز از مرکز عبارت است از انتقال انرژی از یک پروانه دوار به سیال جهت تولید فشار و در نتیجه آن حرکت سیال. پمپ سانتریفیوژ پرکاربردترین پمپ آبی در صنعت به شمار می رود و شاید بتوان گفت که بیش از سه چهارم پمپ هایی که در صنعت مصرف می شوند، سانتریفیوژ هستند. بارزترین خصوصیت پمپ سانتریفیوژ عبارت است از اینکه میزان مشخصی از دبی آب را در فشار ثابت و در هر موقعیتی تولید می کند.

کاتالوگ پمپ طبقاتی

لیست قیمت پمپ طبقاتی

ویدیو معرفی پمپ طبقاتی عمودی

مشخصات فنی

مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی و افقی

ویدیو معرفی پمپ سانتریفیوژ طبقاتی و کاربرد آن


مشخصات پمپ طبقاتی

 • سایز: از 1 تا 10 اینچ
 • حداکثر فشار: 35 بار فشار
 • دور الکتروموتور پمپ طبقاتی: 1500 و 3000 دور
 • تفاوت پمپ سانتریفیوژ عمودی با پمپ سانتریفیوژ افقی در سطح مقطع آنها می باشد که طبیعتا در عمودی کمتر بوده و در نتیجه مناسب جاهایی می باشد که با کمبود فضا روبرو هستند.
 • جنس بدنه پمپ: استیل و یا چدن
 • جنس پروانه پمپ: از جنس استیل و چدن
 • جهت افزایش بیشتر فشار آب، برخی از پمپ های سانتریفیوژ عمودی را به صورت موازی نصب می کنند.
 • برای جابجایی آب شور از موتورپمپ طبقاتی عمودی با بدنه و پایه پمپ استیل نیز استفاده می شود.

پمپ طبقاتی عمودی و افقی

مزایای پمپ طبقاتی
 • صرفه اقتصادی
 • در دسترس بودن
 • طراحی ساده
 • فضای اشغالی کم
 • هزینه تعمیرات و نگهداری پایین
 • تنوع در جنس پروانه

نقاط ضعف پمپ سانتریفوژ

 • در حالت عادی قادر به تامین فشار و دبی بالا نیستند.
 • به آب بندی نیاز دارند.
 • جهت تامین فشار بالا یه صرفه نبوده و بسیار گران قیمت می باشند.

برند های تولید کننده پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی و افقی
پمپ طبقاتی
پنتاکس سری ULTRA V/L
پمپ طبقاتی
پنتاکس سری ULTRA /S
 پمپ طبقاتی پنتاکس پمپ طبقاتی Pentax
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی
لوارا سری HM-HMS
پمپ استنلس استیل ایستاده
لوارا سری SV
پمپ طبقاتی لوارا سری HM-HMS پمپ استنلس استیل ایستاده لوارا سری SV
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی افقی
لوارا سری e-HM 
پمپ طبقاتی
سایر سری TM
پمپ طبقاتی افقی لوارا e-HM پمپ طبقاتی Saer
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی
سایر سری MK
پمپ طبقاتی
سایر سری CWM201
پمپ طبقاتی سایر سری MK پمپ سانتریفیوژ طبقاتی سایر سری CWM201
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی
سایر سری OP 
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی افقی
ابارا سری COMPACT
پمپ افقی Saer پمپ افقی Ebara
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی افقی
ابارا سری EVM
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی افقی
ابارا سری MATRIX
پمپ طبقاتی افقی ابارا سری EVM پمپ طبقاتی افقی ابارا سری MATRIX
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی استیل عمودی ابارا EVMS پمپ عمودی طبقاتی ابارا MULTIGO
پمپ طبقاتی استیل عمودی ابارا EVMS پمپ عمودی طبقاتی ابارا MULTIGO
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی افقی پمپیران WKL پمپ افقی طبقاتی لیو سری ECH
پمپ طبقاتی افقی پمپیران WKL پمپ افقی طبقاتی لیو سری ECH
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ افقی طبقاتی لیو سری  EDH پمپ عمودی طبقاتی لیو سری  EVP
پمپ افقی طبقاتی لیو سری EDH پمپ عمودی طبقاتی لیو سری EVP
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ عمودی طبقاتی لیو LVS - LVR پمپ افقی Lutz
پمپ عمودی طبقاتی لیو LVS - LVR پمپ افقی Lutz
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ عمودی Lutz پمپ طبقاتی عمودی اینورتردار داب NKVE
پمپ عمودی Lutz پمپ طبقاتی عمودی اینورتردار داب NKVE
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی عمودی داب سری NKV پمپ طبقاتی اینورتردار داب KVE-MCE-P
پمپ طبقاتی عمودی داب سری NKV پمپ طبقاتی اینورتردار داب KVE-MCE-P
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی اینورتردار داب
سری KVCE-30-50-80-120 
پمپ طبقاتی عمودی داب
 سری KVC-KVCX 
پمپ طبقاتی اینورتردار داب KVCE پمپ طبقاتی عمودی داب KVC-KVCX
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی عمودی داب
 سری KV-3-6-10
پمپ طبقاتی ونسان (Vansan)
پمپ طبقاتی عمودی داب  سری KV-3-6-10
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی عمودی گراندفوس
 سری CR
پمپ طبقاتی افقی گراندفوس
 سری CM,CME
پمپ طبقاتی عمودی گراندفوس سری CR پمپ طبقاتی افقی گراندفوس سری CM,CME
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ طبقاتی گراندفوس سری BMS
پمپ طبقاتی گراندفوس سری BMS
اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ طبقاتی

لطفا جهت اطلاع از قیمت پمپ طبقاتی عمودی و افقی مدنظر روی برند و مدل مورد نظر کلیک نمایید.

قیمت پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی و افقی
ردیف شرح
1 قیمت پمپ طبقاتی پنتاکس Ultra V/L
2 قیمت پمپ طبقاتی پنتاکس Ultra S
3 قیمت پمپ طبقاتی لوارا HM-HMS
4 قیمت پمپ طبقاتی لوارا SV استنلس استیل ایستاده
5 قیمت پمپ طبقاتی لوارا e-HM افقی
6 قیمت پمپ طبقاتی سایر TM
7 قیمت پمپ طبقاتی سایر MK
8 قیمت پمپ طبقاتی سایر CWM201
9 قیمت پمپ طبقاتی سایر OP
10 قیمت پمپ طبقاتی ابارا Compact افقی
11 قیمت پمپ طبقاتی ابارا EVM افقی
12 قیمت پمپ طبقاتی ابارا Matrix افقی
13 قیمت پمپ طبقاتی ابارا EVMS عمودی
14 قیمت پمپ طبقاتی ابارا Multigo عمودی
15 قیمت پمپ طبقاتی پمپیران WKL افقی
16 قیمت پمپ طبقاتی گراندفوس CR عمودی
17 قیمت پمپ طبقاتی گراندفوس CM,CME
18 قیمت پمپ طبقاتی گراندفوس BMS
19 سانتریفیوژ طبقاتی لیو ECH افقی
20 سانتریفیوژ طبقاتی لیو EDH افقی
21 سانتریفیوژ طبقاتی لیو EVP عمودی
22 سانتریفیوژ طبقاتی لیو LVS-LVR عمودی
23 سانتریفیوژ طبقاتی لوتز افقی
24 سانتریفیوژ طبقاتی لوتز عمودی
25 سانتریفیوژ طبقاتی داب NKVE عمودی
26 سانتریفیوژ طبقاتی داب NKV عمودی
27 سانتریفیوژ طبقاتی داب KVE-MCE-P
28 سانتریفیوژ طبقاتی داب KVCE-30-50-80-120
29 سانتریفیوژ طبقاتی داب KVC-KVCX عمودی
30 سانتریفیوژ طبقاتی داب KV-3-6-10 عمودی

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
علی لطفی
ارسال شده در : جمعه 17 اردیبهشت 1400

عرض سلام و احترام. برای یک ساختمان ۱۵ طبقه ۶۰ واحدی، به یک الکتروپمپ طبقاتی عمودی با خروجی و ورودی 2 اینچ، با توان الکتروموتور ۷.۵ کیلووات نیاز دارم. عنایت بفرمایید یک لیست برند پیشنهادی با قیمت ارسال بفرمایید. ممنونم.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 18 اردیبهشت 1400

سلام جناب لطفی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

رضا محمدکریمی
ارسال شده در : شنبه 21 فروردین 1400

سلام، من برای آبیاری قطره ای احتیاج به پمپی دارم که بتونه آب رو تا ۵۰۰ متر افقی با فشار برام جابجا کنه. چه پمپی رو پیشنهاد می کنید؟ قیمتش رو لطفا می کنید؟

user4@web24.ir
ارسال شده در : یکشنبه 22 فروردین 1400

سلام جناب محمدکریمی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

علی ریاستیان
ارسال شده در : چهارشنبه 13 آذر 1398

سلام از اقای حاجی زاده بابت مشاوره مطلوبشان متشکرم

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 14 آذر 1398

سلام جناب ریاستیان، ما از شما به خاطر اطمینان تون به فامکو تشکر می کنیم.

حاجی زاده
ارسال شده در : پنجشنبه 31 مرداد 1398

سلام وقت بخیر.آیا پمپ های طبقاتی با پروانه باکالیت هم تولید میشود.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 02 شهریور 1398

سلام، پمپ های طبقاتی سری KVC شرکت داب ایتالیا دارای پروانه و دیفیوزر باکالیتی می باشد.