پمپ کلاس VGF

دانلود کاتالوگ پمپ کلاس VGF حجم 4.12 مگا بایت لیست قیمت پمپ کلاس VGF

توضیحات

پمپ دنده ای کلاس VGF ایران تولید

پمپ کلاس VGF در انواع تیپ 1 ، تیپ 4، تیپ 5، تیپ 6، تیپ 7، تیپ 8، تیپ 9، تیپ 10، تیپ 20 ارائه می گردد.

مشخصات فنی

پمپ دنده ای کلاس VGF ایران تولید


مشخصات فنی پمپ کلاس VGF:

پمپ دنده ای کلاس VGF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 1
ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 200     سبک   2    
2 200     سنگین   6    
3 400     سبک   2    
4 400     سنگین   6    
5 700     سبک   2    
6 700     سنگین   6    

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 4
ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 200   14 سبک 0.75 2    
2 200   14 سنگین 1.2 2    
3 200   14 سبک 1.1 6    
4 200   14 سنگین 1.6 6    
5 400   28.5 سبک 1.2 2    
6 400   28.5 سنگین 2.5 2    
7 400   28.5 سبک 1.5 6    
8 400   28.5 سنگین 2.4 6    
9 700   50 سبک 1.4 2    
10 700   50 سنگین 2.4 2    
11 700   50 سبک 2.2 6    
12 700   50 سنگین 3.8 6    

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 5
ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 200   21.5 سبک 1.1 2    
2 200   21.5 سنگین 1.2 2    
3 200   21.5 سبک 1.5 6    
4 200   21.5 سنگین 2.2 6    
5 400   43 سبک 1.5 2    
6 400   43 سنگین 2.5 2    
7 400   43 سبک 1.8 6    
8 400   43 سنگین 3 6    
9 700   75 سبک 2 2    
10 700   75 سنگین 3 2    
11 700   75 سبک 3.2 6    
12 700   75 سنگین 4 6    

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 6
ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 200   58 سبک 1.1 2    
2 200   58 سنگین 1.8 2    
3 200   58 سبک 1.5 8    
4 200   58 سنگین 3.1 8    
5 400   117 سبک 1.5 2    
6 400   117 سنگین 4.7 2    
7 400   117 سبک 3 8    
8 400   117 سنگین 6.2 8    
9 700   206 سبک 2.2 2    
10 700   206 سنگین 5.5 2    
11 700   206 سبک 4 6    
12 700   206 سنگین 7 6    
13 700   206 سبک 3 4    
14 700   206 سنگین 6 4    
15 700   206 سبک 5.5 8    
16 700   206 سنگین 7.5 8    

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 7
ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 200   66 سبک 1.5 2    
2 200   66 سنگین 3 2    
3 200   66 سبک 2 8    
4 200   66 سنگین 4 8    
5 400   132 سبک 2.2 2    
6 400   132 سنگین 6.1 2    
7 400   132 سبک 3.3 8    
8 400   132 سنگین 8.1 8    
9 700   233 سبک 3 2    
10 700   233 سنگین 5.5 2    
11 700   233 سبک 5.5 6    
12 700   233 سنگین 7.5 6    
13 700   233 سبک 4 4    
14 700   233 سنگین 6.6 4    
15 700   233 سبک 7.5 8    
16 700   233 سنگین 9.8 8    

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 8
ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 200   160 سبک 2 2    
2 200   160 سنگین 6.3 2    
3 200   160 سبک 3.7 8    
4 200   160 سنگین 8.3 8    
5 400   320 سبک 3 2    
6 400   320 سنگین 10.2 2    
7 400   320 سبک 7 8    
8 400   320 سنگین 14.1 8    
9 700   560 سبک 5.5 2    
10 700   560 سنگین 11 2    
11 700   560 سبک 7.5 6    
12 700   560 سنگین 17 6    
13 700   560 سبک 6.3 4    
14 700   560 سنگین 13 4    
15 700   560 سبک 7.5 8    
16 700   560 سنگین 19.8 8    

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 9
ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 200   200 سبک 4 2    
2 200   200 سنگین 7.5 2    
3 200   200 سبک 5.5 8    
4 200   200 سنگین 11 8    
5 400   400 سبک 5.5 2    
6 400   400 سنگین 11 2    
7 400   400 سبک 8.5 8    
8 400   400 سنگین 15 8    
9 700   700 سبک 7.5 2    
10 700   700 سنگین 14 2    
11 700   700 سبک 12.5 6    
12 700   700 سنگین 18 6    
13 700   700 سبک 9.8 4    
14 700   700 سنگین 15 4    
15 700   700 سبک 15 8    
16 700   700 سنگین 20 8    

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 10
ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 200   520 سبک 7.5 2    
2 200   520 سنگین 12.5 2    
3 200   520 سبک 11 8    
4 200   520 سنگین 15 8    
5 400   1050 سبک 11 2    
6 400   1050 سنگین 15 2    
7 400   1050 سبک 15 8    
8 400   1050 سنگین 18.5 8    
9 700   1300 سبک 15 2    
10 700   1300 سنگین 18.5 2    
11 700   1300 سبک 18.5 8    
12 700   1300 سنگین 22.5 8    

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 20
ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 200   730 سبک 18.5 2    
2 200   730 سنگین 22.5 2    
3 200   730 سبک 22.5 8    
4 200   730 سنگین 30 8    
5 400   1450 سبک 33.5 2    
6 400   1450 سنگین 30 2    
7 400   1450 سبک 30 8    
8 400   1450 سنگین 45 8    
9 700   2550 سبک 30 2    
10 700   2550 سنگین 45 2    
11 700   2550 سبک 45 8    
12 700   2550 سنگین 75 8    

مقالات مرتبط

  •  پمپ چیست؟ پمپ چیست؟
  • نحوه انتخاب پمپ نحوه انتخاب پمپ
  • تعمیرات و نگهداری و عیب یابی پمپ تعمیرات و نگهداری و عیب یابی پمپ
  • بوستر پمپ و انواع آن بوستر پمپ و انواع آن
  • نحوه انتخاب بوستر پمپ نحوه انتخاب بوستر پمپ
  • تعمیرات و نگهداری و عیب یابی بوستر پمپ تعمیرات و نگهداری و عیب یابی بوستر پمپ

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
    سوالی برای این محصول ثبت نشده است.