رولبرینگ مخروطی SKF

توضیحات

رولبرینگ مخروطی SKF

رولبرینگ مخروطی SKF در مدل های رولبرینگ مخروطی تک ردیفه، رولبرینگ مخروطی دو ردیفه، رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه و رولبرینگ کف گرد مخروطی ارائه می گردد.

مشخصات فنی

رولبرینگ مخروطی SKF

رولبرینگ مخروطی تک ردیفه (Single row tapered roller bearings)

رولبرینگ مخروطی تک ردیفه SKF
با توجه به شیب دار بودن سطوح تماس در رینگها، یک رولبرینگ مخروطی یک ردیفه، توان تحمل بارهای شعاعی خالص را ندارند. این نوع بیرینگ ها حتما باید تحت بار محوری نیز باشد و یا در جهت محوری ثابت شود. این نوع رولبرینگ ها به دسته های زیر تقسیم می شوند:
•    بیرینگ برای استفاده عمومی
•    بیرینگ با کارایی بالا از جنس CL7C ساخته می شود
•    بیرینگ با لبه روی رینگ خارجی
این بیرینگ می تواند در شرایط بسیار سخت در حین کار پاسخگو نیاز ها باشند برای مثال جایی که روغنکاری بسیار آلوده باشد، دمای حین عملیات بسیار بالا باشد یا بارهایی که باعث دفرمگی بسیار بالا باشد. کمپانی SKF به طور ویژه رولبرینگ مخروطی ضد سایش را عرضه می کند. در صورت لزوم اطلاعات در سایت SKF موجود می باشد.

ردیف

قطر داخلی رولبرینگ

رولبرینگ مخروطی تک ردیفه متریک اس کا اف

Metric single row tapered roller bearings

1

15mm

30302 J2 رولبرینگ  مخروطی

 

 

2

17mm

30203 J2 رولبرینگ  مخروطی

32303 J2/Q رولبرینگ مخروطی

 

3

20mm

32004 X/Q رولبرینگ  مخروطی

30204 J2/Q رولبرینگ مخروطی

32304 J2/Q رولبرینگ مخروطی

4

25mm

32005 X/Q رولبرینگ  مخروطی

32205 BJ2/Q رولبرینگ مخروطی

33205/Q رولبرینگ مخروطی

5

30mm

32006 X/Q رولبرینگ  مخروطی

32206 BJ2/QCL7CVA606 رولبرینگ مخروطی

33206/Q رولبرینگ مخروطی

6

35mm

32007 J2/Q رولبرینگ  مخروطی

30207 J2/Q رولبرینگ مخروطی

33207/Q رولبرینگ مخروطی

7

40mm

32008 X/Q رولبرینگ  مخروطی

32208 J2/Q رولبرینگ مخروطی

31308 J2/QCL7C رولبرینگ مخروطی

8

45mm

32009 X/Q رولبرینگ  مخروطی

30209 J2/Q رولبرینگ مخروطی

T2ED 045 رولبرینگ مخروطی

9

50mm

32010 X/QCL7CVB026 رولبرینگ  مخروطی

JLM 104948 AA/910 AA/Q رولبرینگ مخروطی

32210 J2/Q رولبرینگ مخروطی

10

55mm

33011/Q رولبرینگ  مخروطی

30211 J2/Q رولبرینگ مخروطی

32311 BJ2/QCL7C رولبرینگ مخروطی

11

60mm

32012 X/QCL7C رولبرینگ  مخروطی

30212 J2/Q رولبرینگ مخروطی

31312 J2/QCL7C رولبرینگ مخروطی

12

65mm

33013/Q رولبرینگ  مخروطی

32213 J2/Q رولبرینگ مخروطی

31313 J2/QCL7C رولبرینگ مخروطی

13

70mm

32014 X/Q رولبرینگ  مخروطی

30214 J2/Q رولبرینگ مخروطی

33214/Q رولبرینگ مخروطی

14

75mm

32915 TN9/QVG900 رولبرینگ  مخروطی

33015/Q رولبرینگ مخروطی

30315 J2/Q رولبرینگ مخروطی

15

80mm

JM 515649/610/Q رولبرینگ  مخروطی

32216 J2/Q رولبرینگ مخروطی

31316 J1/QCL7C رولبرینگ مخروطی

16

85mm

32017 X/Q رولبرینگ  مخروطی

32217 J2/Q رولبرینگ مخروطی

31317 J2 رولبرینگ مخروطی

17

90mm

33018/Q رولبرینگ مخروطی

30218 J2 رولبرینگ مخروطی

31318 J2 رولبرینگ مخروطی

18

100mm

32920/Q رولبرینگ مخروطی

33020/Q رولبرینگ مخروطی

30220 J2 رولبرینگ مخروطی

19

110mm

32022 X/Q رولبرینگ مخروطی

E2.32022 X رولبرینگ مخروطی

31322 XJ2 رولبرینگ مخروطی

20

120mm

T4CB 120 رولبرینگ مخروطی

33024 رولبرینگ مخروطی

E2.32324 رولبرینگ مخروطی

21

130mm

32026 X رولبرینگ مخروطی

E2.32226 رولبرینگ مخروطی

31326 XJ2 رولبرینگ مخروطی

22

140mm

T4CB 140 رولبرینگ مخروطی

32228 J2 رولبرینگ مخروطی

31328 XJ2 رولبرینگ مخروطی

23

150mm

T4DB 150 رولبرینگ مخروطی

33030 رولبرینگ مخروطی

31330 XJ2 رولبرینگ مخروطی

24

160mm

T4EE 160/VB406 رولبرینگ مخروطی

32232 J2 رولبرینگ مخروطی

30332 J2 رولبرینگ مخروطی

25

170mm

T4DB 170 رولبرینگ مخروطی

32034 X رولبرینگ مخروطی

32234 J2 رولبرینگ مخروطی

26

180mm

T4DB 180 رولبرینگ مخروطی

32036 X رولبرینگ مخروطی

32236 J2 رولبرینگ مخروطی

27

190mm

JM 738249/210 رولبرینگ مخروطی

30238 J2 رولبرینگ مخروطی

32238 J2 رولبرینگ مخروطی

28

200mm

T4DB 200 رولبرینگ مخروطی

32040 X رولبرینگ مخروطی

32240 J2 رولبرینگ مخروطی

29

220mm

32944 رولبرینگ مخروطی

30244 J2 رولبرینگ مخروطی

32244 J2 رولبرینگ مخروطی

30

240mm

T4EB 240/VE174 رولبرینگ مخروطی

32048 X رولبرینگ مخروطی

32248 J3 رولبرینگ مخروطی

31

260mm

32052 X رولبرینگ مخروطی

32252 J2/HA1 رولبرینگ مخروطی

30352 J2 رولبرینگ مخروطی

32

280mm

32956/C02 رولبرینگ مخروطی

32056 X رولبرینگ مخروطی

 

33

300mm

32960 رولبرینگ مخروطی

32060 X رولبرینگ مخروطی

32260 J2/HA1 رولبرینگ مخروطی

34

340mm

32968 رولبرینگ مخروطی

 

 

35

360mm

32972 رولبرینگ مخروطی

 

 
ردیف

قطر داخلی رولبرینگ

رولبرینگ مخروطی تک ردیفه پشت سر هم اس کا اف

Matched bearings arranged in tandem

1

55mm

T7FC 055T73/QCL7CDTC10  رولبرینگ مخروطی

2

60mm

T7FC 060T80/QCL7CDTC10  رولبرینگ مخروطی

3

70mm

T7FC 070T83/QCL7CDTC10 رولبرینگ مخروطی

4

80mm

T7FC 080T98/QCL7CDTC20 رولبرینگ مخروطی

 
رولبرینگ مخروطی دو ردیفه (Double row tapered roller bearings)
رولبرینگ مخروطی دو ردیفه SKF
رولبرینگ دو ردیفه مخروطی توانایی تحمل بارهای سنگین را دارد. آن ها برای تحمل بارهای ترکیبی (محوری و شعاعی) مناسب اند. استفاده عمده این نوع رولبرینگ در گیربکس ها، لوازم و تجهیزات جرثقیل، دستگاه های نورد کاری و ماشینهای مورد استفاده در صنایع معدن کاری است.
  
رولبرینگ دو ردیفه مخروطی کمپانی SKF در دو شکل و طرح های مختلف ساخته می شود:
TDO؛ بیرینگ TDO دارای یک، دو ردیف رینگ خارجی و دو رینگ داخلی با غلتک و قفسه نگه دارنده است.
TDI؛ که شامل یک، دو ردیف رینگ داخلی به همراه دو غلتک و قفسه نگه دارنده و دو رینگ خارجی است .
هر دو بیرینگ در طرح های مختلف تولید می شوند.

ردیف

قطر داخلی رولبرینگ

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه رو برو اس کا اف

Matched bearings arranged face-to-face

1

25mm

31305 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

 

 

2

30mm

31306 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

 

 

3

35mm

31307 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

 

 

4

40mm

31308 J2/QCL7CDF رولبرینگ مخروطی

 

 

5

45mm

31309 J2/QCL7CDF رولبرینگ مخروطی

 

 

6

50mm

30210 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

31310 J2/QCL7CDF رولبرینگ مخروطی

 

7

55mm

33011/QDF03C170 رولبرینگ مخروطی

31311 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

 

8

60mm

32012 X/QCL7CDFC250 رولبرینگ مخروطی

31312 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

 

9

65mm

30213 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

31313 J2/QCL7CDF رولبرینگ مخروطی

 

10

70mm

32014 X/QDF رولبرینگ مخروطی

33014/DF رولبرینگ مخروطی

31314 J2/QCL7CDF رولبرینگ مخروطی

11

75mm

33015/QDF رولبرینگ مخروطی

30215 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

31315 J2/QCL7CDF رولبرینگ مخروطی

12

80mm

32016 X/QDFC165 رولبرینگ مخروطی

32216 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

31316 J1/QCL7CDF رولبرینگ مخروطی

13

85mm

32017 X/QDF رولبرینگ مخروطی

33017/QDFC240 رولبرینگ مخروطی

33217/QDF رولبرینگ مخروطی

14

90mm

32018 X/QDF رولبرینگ مخروطی

32218 J2/QDF رولبرینگ مخروطی

31318 J2/DF رولبرینگ مخروطی

15

100mm

32020 X/QDF رولبرینگ مخروطی

32220 J2/DF رولبرینگ مخروطی

31320 XJ2/DF رولبرینگ مخروطی

16

110mm

32022 X/QDF رولبرینگ مخروطی

30222 J2/DF رولبرینگ مخروطی

31322 XJ2/DF رولبرینگ مخروطی

17

120mm

32024 X/DF رولبرینگ مخروطی

30224 J2/DF رولبرینگ مخروطی

31324 XJ2/DF رولبرینگ مخروطی

18

130mm

32926/DF رولبرینگ مخروطی

30226 J2/DF رولبرینگ مخروطی

31326 XJ2/DF رولبرینگ مخروطی

19

140mm

32028 X/DF رولبرینگ مخروطی

32228 J2/DF رولبرینگ مخروطی

31328 XJ2/DF رولبرینگ مخروطی

20

150mm

32030 X/DF رولبرینگ مخروطی

32230 J2/DF رولبرینگ مخروطی

31330 XJ2/DF رولبرینگ مخروطی

21

160mm

32032 X/DF رولبرینگ مخروطی

32232 J2/DF رولبرینگ مخروطی

30232 J2/DF رولبرینگ مخروطی

22

170mm

32934/DFC225 رولبرینگ مخروطی

32034 X/DF رولبرینگ مخروطی

32234 J2/DF رولبرینگ مخروطی

23

180mm

32936/DF رولبرینگ مخروطی

32036 X/DF رولبرینگ مخروطی

32236 J2/DF رولبرینگ مخروطی

24

190mm

32938/DF رولبرینگ مخروطی

32038 X/DF رولبرینگ مخروطی

30238 J2/DFC700 رولبرینگ مخروطی

25

200mm

32040 X/DF رولبرینگ مخروطی

30240 J2/DFC570 رولبرینگ مخروطی

32240 J2/DF رولبرینگ مخروطی

26

220mm

32944/DFC300 رولبرینگ مخروطی

32044 X/DF رولبرینگ مخروطی

 

27

240mm

32048 X/DF رولبرینگ مخروطی

 

 

28

260mm

32052 X/DF رولبرینگ مخروطی

 

 

29

280mm

32056 X/DF رولبرینگ مخروطی

 

 

30

300mm

32960/DF رولبرینگ مخروطی

 

 

31

320mm

32064 X/DF رولبرینگ مخروطی

 

 
ردیف

قطر داخلی رولبرینگ

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه زاویه پشت به پشت اس کا اف

Matched bearings arranged back-to-back

1

40mm

30308T72 J2/QDBC220 رولبرینگ مخروطی

 

2

75mm

30215T70 J2/DBC270 رولبرینگ مخروطی

32215T80 J2/QDB رولبرینگ مخروطی

3

80mm

32216T78 J2/QDBC110 رولبرینگ مخروطی

 

4

85mm

32017T66 X/QDBC280 رولبرینگ مخروطی

30217T71 J2/QDB رولبرینگ مخروطی

5

90mm

31318T103 J2/DB31 رولبرینگ مخروطی

 

6

100mm

32220T108 J2/DB رولبرینگ مخروطی

32220T140 J2/DB11 رولبرینگ مخروطی

7

110mm

32022T84 X/QDBC200 رولبرینگ مخروطی

 

8

120mm

32024T84 X/QDBC200 رولبرینگ مخروطی

32224T146 J2/DB31C210 رولبرینگ مخروطی

9

130mm

30226T97.5 J2/DB رولبرینگ مخروطی

30326T142 J2/DB11C150 رولبرینگ مخروطی

10

140mm

32028T130 X/QDB رولبرینگ مخروطی

32228T158 J2/DB رولبرینگ مخروطی

11

150mm

32230T168 J2/DB رولبرینگ مخروطی

31330T179 XJ2/DB رولبرینگ مخروطی

12

160mm

32232T179 J2/DB32C230 رولبرینگ مخروطی

 

13

170mm

32034T162 X/DB31 رولبرینگ مخروطی

 

14

180mm

32936T135/DBC260 رولبرینگ مخروطی

32036T150 X/DB رولبرینگ مخروطی

15

190mm

32938T102/DB31 رولبرینگ مخروطی

32038T146 X/DBC220 رولبرینگ مخروطی

16

200mm

32040T154.5 X/DB11C170 رولبرینگ مخروطی

 

17

220mm

32044T165 X/DB11C170 رولبرینگ مخروطی

32044T168 X/DB رولبرینگ مخروطی

18

240mm

32048T172 X/DB رولبرینگ مخروطی

 

19

260mm

32052T189 X/DBC280 رولبرینگ مخروطی

32052T194 X/DB رولبرینگ مخروطی


رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه (Four-row tapered roller bearings)
رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه SKF
رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه به صورت موفقیت آمیزی در سراسر جهان در کارخانه های نورد در سرعت های کم تا متوسط استفاده شده است. رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه به خاطر طراحی آن باید داخل محفظه قرار گیرد. غلتک های این رولبرینگ دارای تلرانس تطابق گشادی است. این تطابق گشاد دارای مضراتی است که باعث می شود رینگ داخلی آن زیر بار بر روی تکیه گاه آن منحرف می شود و باعث سایش می شود، به خاطر این که تکیه گاه در حالت نرمال دارای سختی کمتری نسبت به رینگ داخلی است. کمپانی SKF برای حل این مشکل و کاهش اصطکاک بیرینگ های با شیار حلزونی و شیار روغن کاری روی لبه رینگ داخلی تعبیه کرده اند. این شیارها توانایی ایجاد لایه روغن بین نقاط تماس رینگ داخلی و نشیمنگاه را دارند. به علاوه این شیارهای پر شده با گریس توانایی جذب اصطکاک را دارند. کمپانی SKF رولبرینگ های مخروطی چهار ردیفه را نه فقط با طراحی عادی با رینگ واسطه بین رینگ خارجی و داخلی بلکه با طراحی اصلاح شده جدید که رینگ واسطه به صورت یکپارچه تعبیه شده است در رنج وسیعی تولید می کند. مزایای این رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه که توسط کمپانی SKF توسعه یافته است شامل:
•    نصب ساده تر به دلیل آنکه اجزای کمتر آن
•    بهبود پخش فشار روی چهار غلتک که منجر به سایش کمتر و طولانی شدن سیکل های سرویس آن
 
رولبرینگ کف گرد مخروطی (Tapered roller thrust bearings)
در طرح پر مصرف این نوع بیرینگ سطح تماس واشر شفت مخروطی است وسطح تماس واشر نشیمنگاه، تخت می باشد. برای اجتناب از لغزش، مشابه حالتی که در رولبرینگهای کف گرد استوانه ای ایجاد می شود، زاویه مخروط در غلتک ها به شکلی انتخاب شده است که راستای خطوط تماس، همدیگر را در محور بیرینگ قطع نمایند. غلتک ها توسط لبه واشر شفت و همچنین توسط قفسه هایی غالبا برنج ماشینکاری شده، در جای خود مهار می شوند. بیرینگ ها توانایی جابجایی و تنظیم در جهت محوری را دارند. این نوع بیرینگ در ماشین آلات نورد به کار می روند. نوع پر غلتک آنها توسط یک کلاهک پرس شده از ورق کنار هم نگه داشته می شوند. ترجیحا این نوع پر غلتک به عنوان سگ دست فرمان در وسایل نقلیه موتوری استفاده می شود. این نوع بیرینگ بسیار جمع و جور تولید شده است وتوانایی حمل بارهای خیلی سنگین محوری  و بارهای ضربه ای را دارند.
رولبرینگ کف گرد مخروطی SKF

جهت دریافت لیست کامل بلبرینگ های SKF با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.

مقالات مرتبط

  • گریس ها و روانکارها گریس ها و روانکارها

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
    سوالی برای این محصول ثبت نشده است.