موتور برق بنزینی Elemax

توضیحات

موتور برق بنزینی المکس (موتور برق بنزینی هوندا المکس)

این موتور برق ها در بازار بیشتر با نام موتور برق هوندا المکس شناخته می شود چون دارای موتور هوندا می باشند. این محصولات در دو سری SH و EX به مشتریان ارائه می گردند.


مشخصات فنی

موتور برق بنزینی Elemax

(موتور برق بنزینی هوندا المکس)

موتور برق Honda Elemax

موتور برق های هوندا المکس دارای تکنولوژی پیشرفته از جمله طراحی آلترناتور جدید، و موتور با سرعت بالا که باعث تغییر در ابعاد و اندازه و وزن موتور برق شده است.
مزیت این گونه موتور برق ها دارای قدرت بالا، مصرف سوخت پایین، که 30 درصد از موتورهای سوپاپ کنار می باشد. از مزیت های دیگر موتور برق هوندا المکس کارکرد طولانی می باشد. بخاطر حجم و ابعاد باک سوخت، این امکان را فراهم می سازد تا بدون اضافه کردن سوخت بتواند ساعت ها موتور برق کار کند. دیگر مزیت موتور برق های هوندا المکس جابجایی راحت و همچنین داشتن سیستم AVR تنظیم کننده ولتاژ برروی ژنراتورهای خود می باشد. شرکت هوندا المکس ژاپن موتور برق، یا ژنراتورهای  خود را در سری SHX-EX-SH-SHT-SV تولید می کند. 

مدل های مختلف موتور برق هوندا المکس ژاپن سری SHX
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SHX1000
 
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SHX2000
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SHX1000
   
 موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SHX2000
توان 1 کیلووات یا توان 1.25 کاوا
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن SHX1000
 
  توان 1.5 کیلووات یا توان 1.87 کاوا
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن SHX2000
         
         
موتور برق هوندا المکس ژاپن سری SH
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH3200EX   موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH4000NX
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH3900EX
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH3200EX
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH4000NX
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH3900EX
 توان 1.7 کیلووات یا توان 2.125 کاوا
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن SH3200EX
  توان 3 کیلووات یا توان 4 کاوا
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن SH4000NX
  توان 2.2 کیلووات یا توان 2.75 کاوا
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن SH3900EX
         
 موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH4600EX   موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH5300EX
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH6500EX 
 موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH4600EX
   موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH4600EX   موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH6500EX
 توان 2.5 کیلووات
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن SH4600EX
  توان 3.4 کیلووات
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن SH5300EX
  توان 4 کیلووات
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH6500EX 
         
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH7600EX
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH11000
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH13000
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH7600EX
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH11000
 

موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH13000

توان 4.4 کیلووات
کاتالوگ هوندا المکس ژاپن مدل SH7600EX
   توان 7 کیلووات
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH11000
  توان 8 کیلووات
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SH13000
         
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SHT11500
 
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SHT15000
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SHT11500
      موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SHT15000
سه فاز با توان 8 کیلووات
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن SHT11500
 
  سه فاز با توان 10 کیلووات
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن SHT15000
         
         
موتور برق هوندا المکس ژاپن سری SV
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SV2800
   موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SV3300
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SV6500
موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SV2800
   موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SV3300
  موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SV6500
 توان 2 کیلووات
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SV2800
  توان 2.5 کیلووات
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SV3300
  توان 5 کیلووات 
کاتالوگ موتور برق هوندا المکس ژاپن مدل SV6500
         
         
 موتور برق هوندا المکس دیزلی سری SH
 موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHX-8000DI
   موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHX-12000DI   موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHO7D
 موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHX-8000DI
   موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHX-12000DI   موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHO7D
 توان 6 کیلووات
کاتالوگ  موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHX-8000DI
   توان 9 کیلووات
کاتالوگ  موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHX-12000DI
  توان 5 کیلووات
کاتالوگ موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHO7D
         
 موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHT15D
      موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHT25D سه فاز
 موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHT15D
      موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHT25D سه فاز
توان 10 کیلووات
کاتالوگ موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHT15D
      توان 16 کیلووات
کاتالوگ موتور برق دیزلی هوندا المکس ژاپن مدل SHT25D سه فاز


جدول اطلاعات فنی موتور برق های هوندا المکس ژاپن
برند
 هوندا المکس ژاپن
 مدل موتور
 SH1000  SH2000 SV2800
 SV3300
 حداکثر توان کاوا
1
 2 2
3
دور موتور (RPM)
 3000
فرکانس هرتز
50-60
 توان اسمی کاوا
1
1
 2 3
حجم موتور سی سی 
 49.4 98.5
212
223
وزن کیلوگرم
13.6
21
 38 41
سیستم استارت
هندل دستی
استارتی و هندل دستی
میزان کار مدام ساعت  
 12  12 15
ظرفیت باک لیتر
 7.7  20
میزان تولید صدا دسی بل
 63  65 64
 ولتاژ ولت
220
طریقه خنک سازی
هواخنک
 تعداد سیلندر
 تک سیلندر
 تعداد فاز
تک فاز
نوع سوخت
 بنزین


 برند هوندا المکس ژاپن
مدل موتور
SV6500
 SH3200EX  SH3900EX SH4000NX
 حداکثر توان کاوا
6
2.6
3.3
2.7
دور موتور (RPM)
 3000
فرکانس هرتز
50-60
توان اسمی کاوا
6
 2.2 2.85
3.2
حجم موتور سی سی 420
163
 196 242
 وزن کیلوگرم
66
44
46
61
 سیستم استارت
استارتی و هندل دستی
هندل دستی
میزان کار مدام ساعت  12 14
 10
ظرفیت باک لیتر
35
17
میزان تولید صدا دسی بل 73
 64 65
68
 ولتاژ ولت
220
طریقه خنک سازی هواخنک
تعداد سیلندر
 تک سیلندر
 تعداد فاز
 تک فاز
نوع سوخت
 بنزین


 برند  هوندا المکس ژاپن
 مدل موتور
SH4600EX
 SH5300EX SH6500EX
SH7600EX
حداکثر توان کاوا
4
4.7
5.8
 6.5
دور موتور (RPM)
 3000
فرکانس هرتز
50-60
 توان اسمی کاوا
 3.2 3.8
5
 5.6
حجم موتور سی سی
 270 389
 وزن کیلوگرم
63
68
85
75
سیستم استارت
 هندل دستی
استارتی و هندل دستی
میزان کار مدام ساعت
 14 12
10
 85
 ظرفیت باک لیتر
 28
میزان تولید صدا دسی بل
 69 70
71
73
ولتاژ ولت
 220
طریقه خنک سازی
هواخنک
تعداد سیلندر
  تک سیلندر
تعداد فاز
 تک فاز
 نوع سوخت
 بنزین برند هوندا المکس ژاپن
 مدل موتور
SH11000EX
 SHT11500 SH13000
SHT15000
 حداکثر توان کاوا
 10  11.5  11 13.2
دور موتور (RPM)
 3000
 فرکانس هرتز  50-60
 توان اسمی کاوا
 8.5 10
12
حجم موتور سی سی
688
 720
وزن کیلوگرم
 158  165  175
 سیستم استارت
 استارتی و هندل دستی
میزان کار مدام ساعت
 7 5.5
ظرفیت باک لیتر
 38
 میزان تولید صدا دسی بل
 74 76
ولتاژ ولت
 220 380
220
380
طریقه خنک سازی
هواخنک
تعداد سیلندر تک سیلندر
تعداد فاز
 تک فاز
سه فاز
 تک فاز سه فاز 
نوع سوخت 
 بنزین


 برند هوندا المکس ژاپن
مدل موتور
 SHT25D  SH15D SHT15D
 SHT17D
حداکثر توان کاوا
20
 15  17
دور موتور (RPM)
3000
1500
3000
فرکانس هرتز
50-60
 توان اسمی کاوا
18.5
12
13
15
حجم موتور سی سی
2197
1235
 وزن کیلوگرم
540
341
سیستم استارت
استارتی
میزان کار مدام ساعت
 17.6 7.9
ظرفیت باک لیتر
72
38
میزان تولید صدا دسی بل
66
69
ولتاژ ولت
380
 220  220/380
طریقه خنک سازی  
آب
 تعداد سیلندر
 سه سیلندر
تعداد فاز 
 سه فاز
تک فاز
 سه فاز
نوع سوخت  دیزلی


ابعاد و اندازه انواع موتور برق های هوندا المکس ژاپن
 برند  هوندا المکس ژاپن
مدل موتور برق
SH3200
SH3900
 SH4000 SH4600
طول میلی متر
623
605
708
عرض میلی متر
435
490
548
ارتفاع میلی متر
491
496
493
 وزن کیلوگرم
 44 46
61
63


 برند
 هوندا المکس ژاپن
 مدل موتور برق
SH5300
 SH6500 SH7600
SH11000
طول میلی متر
708
 924
عرض میلی متر
548
665
ارتفاع میلی متر
493
636
 وزن کیلوگرم 68
75
78
158


 برند
 هوندا المکس ژاپن
 مدل موتور برق
SHT11500
 SH13000 SHT15000
SV2800
طول میلی متر
924
623
 عرض میلی متر
665
438
ارتفاع میلی متر
636
491
وزن کیلوگرم
 158 165
175
38


 برند هوندا المکس ژاپن
مدل موتور برق
SV3800
SV6500
 SHT25D SH15D    SHT15D    SHT17D
طول میلی متر
623
708
1660
1440
 عرض میلی متر 438
548
690
630
 ارتفاع میلی متر 491
513
900
815
 وزن کیلوگرم
41
66
540
341


هایپر صنعت فامکو

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
  • 1.صفدر حسن زاده: سلام من درخواست یک نوع موتور برق برای هیات دارم که از 6 بوق و 8 باند استفاده می شود، لطفا راهنمایی کنید.
    فامکو: جناب آقای حسن زاده عزیز، برای تشخیص دقیق موتور برق مورد نیاز شما به اطلاعات بیشتری نیاز است، برای مثال اینکه توان باند ها و بوق شما چه مقدار می باشد.  شما می توانید از موتور برق 5 کیلو وات استفاده نمایید. در صورت امکان با کارشناسان شرکت تماس بگیرید.
  • 2.ناصر کرمانی: درخواست شاسی موتور برق هوندا المکس 7600 دارم، لطفا در این زمینه اطلاع رسانی نمایید.
    فامکو:  جناب آقای کرمانی عزیز، درخواست حضرتعالی برای شاسی موتور برق هوندا المکس نیازمند بررسی و اطلاعات بیشتر می باشد، لذا خواهشمند است برای بررسی بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس بگیرید.