موتور پمپ دیزلی Kama

توضیحات

مشخصات فنی

موتور پمپ Kama

موتور پمپ کاما سری KDP15HX


مدل موتور پمپ

KDP15HX

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

1.5"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

10

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

42-137.79

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

3/7

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

46

ابعاد (میلی متر)

570 x 445 x 550


موتور پمپ کاما سری KDP20X


مدل موتور پمپ

KDP20X

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

2"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

22

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

15 - 49.21

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

2/8

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

35

ابعاد (میلی متر)

490 x 405 x 515


موتور پمپ کاما سری KDP30X

مدل موتور پمپ

KDP30X

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

3"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

30

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

13 - 42.65

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

2/7

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

52

ابعاد (میلی متر)

558 x 450 x 550


موتور پمپ کاما سری KDP40X


مدل موتور پمپ

KDP40X

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

4"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

40

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

16 - 52.49

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

6/3

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

69

ابعاد (میلی متر)

650 x 480 x 610


موتور پمپ کاما سری KDP20E


مدل موتور پمپ

KDP20E

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

2"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

22

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

15 - 49.21

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

2/8

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

35

ابعاد (میلی متر)

490 x 405 x 515


موتور پمپ کاما سری KDP30E


مدل موتور پمپ

KDP30E

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

3"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

30

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

13 - 42.65

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

3/7

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

52

ابعاد (میلی متر)

558 x 450 x 550


موتور پمپ کاما سری KDP40E


مدل موتور پمپ

KDP40E

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

4"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

40

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

16 - 52.49

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

6/3

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

69

ابعاد (میلی متر)

650 x 480 x 610


موتور پمپ کاما سری KDP20


مدل موتور پمپ

KDP20

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

2"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

22

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

15 - 49.21

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

2/8

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

35

ابعاد (میلی متر)

490 x 405 x 515


موتور پمپ کاما سری KDP30


مدل موتور پمپ

KDP30

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

3"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

30

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

13 - 42.65

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

3/7

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

52

ابعاد (میلی متر)

558 x 450 x 550


موتور پمپ کاما سری KDP40


مدل موتور پمپ

KDP40

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

4"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

40

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

16 - 52.49

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

6/3

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

69

ابعاد (میلی متر)

650 x 480 x 610


موتور پمپ کاما سری KDP15H

مدل موتور پمپ

KDP15H

تیپ

دیزلی

خروج (اینچ)

1.5"

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

10

مقدار آبدهی (متر مکعب/ساعت)

42 - 137.79

حداکثر مکش (متر)

8

توان موتور (کیلووات)

3/7

نوع استارت

هندلی

وزن (کیلومتر)

46

ابعاد (میلی متر)

570 x 445 x 550

...

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
    سوالی برای این محصول ثبت نشده است.