پنوماتیک

پنوماتیک - قیمت پنوماتیک

پنوماتیک چیست؟
پنوماتیک یا پنیوماتیک یکی از انواع انرژی های است که در حال حاضر از آن استفاده وافر در صنایع مختلف می شود و می توان گفت امروزه کمتر کارخانجات یا مراکز صنعتی را می توان دید که از پنوماتیک استفاده نکند و در قرن حاضر یکی از انواع انرژی های اثبات شده ای است که بشر با اتکا به ان راه صنعت را می پیماید. اصطلاح پنوماتیک از زبان یونانی گرفته شده است و پنیوما در زبان یونانی یعنی تنفس باد و پنوماتیک علمی است که در مورد حرکات و وقایع هوا صحبت می کند. امروزه پنوماتیک در بین صنعتگران به عنوان انرژی بسیار تمیز و کم خطر و ارزان مشهور است و از آن استفاده وافری می کنند.
در زبان انگلیسی کلمه پنیوماتیک را با P می نویسند ولی آن را تلفظ نمی کنند و آن را نیوماتیک می گویند اما در زبان فارسی و آلمانی P تلفظ می گردد و پنیوماتیک خوانده و نوشته می گردد.