بازدید ریاست صنف از فامکو

اشتراک :

بازدید ریاست صنف ماشین آلات از هایپر صنعت فامکو


بازدید ریاست صنف ماشین آلات صنعتی، کشاورزی و ساختمانی، جناب آقای دکتر توسطی و هئیت همراه از هایپر صنعت فامکو

 تصاویر