درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

آشنایی با واحد

نظر به سیاست گذاری مدیریت عامل گروه صنعتی فامکو در خصوص ایجاد نمایندگی های فعال در سطح کشور، جهت رسیدگی به امور مربوط به نمایندگی، از مرداد ماه 1392 واحدی به نام امور نمایندگی ها تشکیل گردید که فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نموده است.

زمینه های فعالیت

واحد امور نمایندگی تلاش می نماید با توسعه کمی و کیفی نمایندگی ها در سراسر کشور بتواند بستری مناسب و مورد اعتماد جهت ارائه محصولات و خدمات فامکو را به عموم هم میهنان عزیز ایجاد نماید. ایجاد نمایندگی در تمام استانها و شهرستانهای کشور، انتخاب درست و اصولی نمایندگان، نظارت و کنترل کیفی و کمی بر فعالیت آنان، اطلاع رسانی به عموم هم میهنان از جمله مهمترین ماموریت های این واحد بشمار می آید.

از دیگر امور این واحد، می توان به اعلام شرایط نمایندگی، دریافت اطلاعات متقاضی، بررسی و تشخیص صلاحیت متقاضیان، نظارت بر فعالیت های بازاریابی، فروش و مالی نمایندگان، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشبرد بهتر امور و بسط و گسترش فعالیت های نمایندگان اشاره نمود.

تماس با امور نمایندگی

021-48000049