فروش رادیو وایرلس میکروتیک

رادیو وایرلس میکروتیک یکی از تجهیزات بی سیم شبکه است که این رادیو ها مشکل مسافت برای انتقال داده را از بین برده و اطلاعات به صورت صوتی و تصویری بدون محدودیت فاصله ارسال می شوند. یکی از ویژگی های رادیو وایرلس میکروتیک، انتقال فایل در دوربین های مدار بسته است و سرعت انتقال داده در مقایسه با آنتن های معمولی بیشتر است.

امروزه برند میکروتیک با توسعه انواع تجهیزات وایرلس برای تامین نیازهای متفاوت، به یکی از محبوب ترین برندها در این زمینه قرار گرفته است. برند میکروتیک در کشور ما جایگاه ویژه ای داشته و مخاطبان خاص خود را دارد. از رادیوهای وایرلس برای تامین اینترنت یا ارسال و دریافت دیتا بر بستر امواج استفاده می شود. رادیو وایرلس ها با توجه به استفاده از آنتن داخلی یا خارجی دارای قدرت متفاوتی می باشند.

کاتالوگ معرفی تجهیزات شبکه فامکو

رادیو وایرلس میکروتیک

رادیو وایرلس با آنتن داخلی


رادیو وایرلس با آنتن خارجی
 

معرفی مختصر مدل های رادیو وایرلس های میکروتیک

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite2

رادیو وایرلس SXTsq Lite2 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، باند 2.4 فرکانسی، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 10 dBi ابعاد کوچک مناسب استفاده خانگی، اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite5

رادیو وایرلس SXTsq Lite5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 16 dBi ابعاد کوچک مناسب استفاده خانگی، اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 HP

رادیو وایرلس SXTsq 5 HP با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 16 dBi با ابعاد کوچک مناسب استفاده خانگی، اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 AC

رادیو وایرلس SXTsq 5 AC با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 16 dBi با ابعاد کوچک مناسب انقال پهنای باند بالا، استفاده خانگی، اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک SXT 2

رادیو وایرلس SXT 2 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، باند 2.4 فرکانسی، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 10 dBi با ابعاد کوچک مناسب استفاده خانگی و اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک SXT Lite 5

رادیو وایرلس SXT Lite 5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 16 dBi با ابعاد کوچک و زاویه دید 90 درجه ای مناسب استفاده خانگی، اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTP می باشد. (توقف تولید)

رادیو وایرلس میکروتیک SXT SA5

رادیو وایرلس SXT SA5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 14 dBi با ابعاد کوچک و زاویه دید 90 درجه ای مناسب استفاده خانگی، اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک SXT SA5 AC

رادیو وایرلس SXT SA5 AC با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 14 dBi با ابعاد کوچک و زاویه دید 90 درجه ای مناسب استفاده خانگی، اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک SXT LTE Kit

رادیو وایرلس SXT LTE Kit با پشتیبانی از شبکه LTE، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 9 dBi با ابعاد کوچک مناسب استفاده خانگی و اداری در فواصل کوتاه تا طولانی می باشد. 

رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5

رادیو وایرلس LHG 5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 24.5 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده خانگی، اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTP می باشد. زمینه مشبک پشت این رادیو باعث شده تا در باد و طوفان پایداری نسبتا خوبی داشته باشد.

رادیو وایرلس میکروتیکHP LHG 5

رادیو وایرلس LHG 5 HP با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه ای تقویت ، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 24.5 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده خانگی، اداری در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTP می باشد. زمینه مشبک پشت این رادیو باعث شده تا در باد و طوفان پایداری نسبتا خوبی داشته باشد.

 رادیو وایرلس میکروتیک LHG XL HP5

رادیو وایرلس LHG XL HP5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 27 dBi با ابعاد بزرگ مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTP می باشد. زمینه مشبک پشت این رادیو باعث شده تا در باد و طوفان پایداری نسبتا خوبی داشته باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5 ac

رادیو وایرلس LHG 5 ac با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 24.5 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTP می باشد. زمینه مشبک پشت این رادیو باعث شده تا در باد و طوفان پایداری نسبتا خوبی داشته باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک LHG XL 5 ac

رادیو وایرلس LHG XL 5 ac با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 27 dBi با ابعاد بزرگ مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTP می باشد. زمینه مشبک پشت این رادیو باعث شده تا در باد و طوفان پایداری نسبتا خوبی داشته باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک LHG LTE Kit

رادیو وایرلس LHG LTE Kit با پشتیبانی از شبکه LTE، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 17 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده خانگی و اداری در فواصل کوتاه تا طولانی می باشد. زمینه مشبک پشت این رادیو باعث شده تا در باد و طوفان پایداری نسبتا خوبی داشته باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک DISC Lite5

رادیو وایرلس DISC Lite5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 21 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده خانگی و اداری در فواصل متوسط برای ارتباطات PTP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک DISC Lite5 AC

رادیو وایرلس DISC Lite5 AC با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 21 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط برای ارتباطات PTP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک SEXTANT G

رادیو وایرلس SEXTANT G با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 18 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده خانگی و اداری در فواصل متوسط برای ارتباطات PTP می باشد. (توقف تولید)

رادیو وایرلس میکروتیک DynaDish 5

رادیو وایرلس DynaDish 5 با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و آنتن 25 dBi با ابعاد بزرگ مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک DynaDish 6

رادیو وایرلس DynaDish 6 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، باند 6 گیگاهرتز، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 25 dBi با ابعاد بزرگ مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک QRT 2

رادیو وایرلس QRT 2 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، باند 2.4 فرکانسی، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 17 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTMP می باشد. (توقف تولید)

رادیو وایرلس میکروتیک QRT 5

رادیو وایرلس QRT 5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 24 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک QRT 5 AC

رادیو وایرلس QRT 5 AC با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 24 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک OmniTIK 5

رادیو وایرلس OmniTIK 5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، زاویه دید 360 درجه ای، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 7.5 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک AC OmniTIK 5

رادیو وایرلس AC OmniTIK 5 با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، زاویه دید 360 درجه ای، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 7.5 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک mANTBox 19s

رادیو وایرلس mANTBox 19s با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، زاویه دید 120 درجه ای، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 19 dBi با ابعاد بزرگ مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک mANTBox 52 15s

رادیو وایرلس mANTBox 52 15s با توان کارت وایرلس 300 و 867 مگابیتس بر ثانیه در دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز، زاویه دید 90 درجه ای، لایسنس 4 میکروتیک و آنتن 15 dBi با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal 5

رادیو وایرلس NetMetal 5 با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 4 میکروتیک و ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد. برای استفاده از این رادیو نیاز به تهیه آنتن یا دیش می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک NetBox 5

رادیو وایرلس NetBox 5 با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 4 میکروتیک و ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد. برای استفاده از این رادیو نیاز به تهیه آنتن یا دیش می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک NetBox 6

رادیو وایرلس NetBox 6 با توان کارت وایرلس 867 مگابیتس بر ثانیه، باند 6 گیگاهرتز، لایسنس 4 میکروتیک و ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد. برای استفاده از این رادیو نیاز به تهیه آنتن یا دیش می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک Basebox 2

رادیو وایرلس Basebox 2 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، باند فرکانسی 2.4 گیگاهرتز، لایسنس 4 میکروتیک و ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد. برای استفاده از این رادیو نیاز به تهیه آنتن یا دیش می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک Basebox 5

رادیو وایرلس Basebox 5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 4 میکروتیک و ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد. برای استفاده از این رادیو نیاز به تهیه آنتن یا دیش می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک Basebox 6

رادیو وایرلس Basebox 6 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، باند 6 گیگاهرتز، لایسنس 4 میکروتیک و ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد. برای استفاده از این رادیو نیاز به تهیه آنتن یا دیش می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک GrooveA 52

رادیو وایرلس GrooveA 52 با توان کارت وایرلس 150 مگابیتس بر ثانیه در دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز، لایسنس 4 میکروتیک با ابعاد کوچک مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل کوتاه و متوسط برای ارتباطات PTMP می باشد. برای استفاده از این رادیو نیاز به تهیه آنتن یا دیش می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک Metal 52 AC

رادیو وایرلس Metal 52 AC با توان کارت وایرلس 433 مگابیتس بر ثانیه در دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز، لایسنس 4 میکروتیک با ابعاد کوچک مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTMP می باشد. برای استفاده از این رادیو نیاز به تهیه آنتن یا دیش می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک LDF 5

رادیو وایرلس LDF 5 با توان کارت وایرلس 300 مگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و ابعاد کوچک مناسب استفاده اداری و سازمانی در فواصل متوسط و طولانی برای ارتباطات PTP می باشد. برای استفاده از این رادیو نیاز به تهیه آنتن یا دیش می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک Wireless Wire Dish

رادیو وایرلس Wireless Wire Dish با توان کارت وایرلس 2 گیگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی تا مسافت 1500 الی 2000 متر برای ارتباطات PTP می باشد. این رادیو به واسطه توان فوق العاده جایگزین فیبرنوری نیز می باشد.

رادیو وایرلس میکروتیک Wireless Wire nRAY

رادیو وایرلس Wireless Wire nRAY با توان کارت وایرلس 2 گیگابیتس بر ثانیه، لایسنس 3 میکروتیک و با ابعاد متوسط مناسب استفاده اداری و سازمانی تا مسافت 1500 الی 2000 متر برای ارتباطات PTP می باشد. این رادیو به واسطه توان فوق العاده جایگزین فیبرنوری نیز می باشد.

مزایای استفاده از رادیو وایرلس

  • سرعت بالا
  • کیفیت عالی
  • نصب و راه اندازی آسان
  • مقرون به صرفه


سیستم عامل تجهیزات وایرلس میکروتیک بر پایه استاندارد IEEE 802.11 بوده و قابلیت پشتیبانی از استانداردهای دیگر همچون 802.11a ،802.11b ،802.11g ،802.11n ،802.11ac را دارد. همچنین رادیوهای وایرلس از قابلیت هایی دیگری نظیر ویژگی کدگذاری WEP ،WAP و AES، سیستم ارسال و دریافت دیتا بر پایه بی سیم (WDS)، انتخاب فرکانس مختلف (DFS)، مجازی سازی اکسس پوینت، پروتکل های اختصاصی Nstreme ،NV2 و بسیاری قابلیت دیگر بهره می برد.

 

دسته بندای انواع رادیو وایرلس میکروتیک بر اساس کاربری

به اطلاع می رساند که مثال های زیر تجربی بوده و مدل های ذکر شده می تواند در کاربری های دیگری هم استفاده شود، لذا پیشنهاد می گردد جهت اطمینان خاطر، برای انتخاب صحیح محصول مورد نظر با مشاوران ما در تماس باشید.

کدام رادیوهای میکروتیک می تواند برای خانه و دفاتر استفاده می شود؟
کدام یک از رادیوهای میکروتیک می تواند برای تامین اینترنت محیط های باز مثل نمایشگاه، پارک و غیره استفاده می شود؟
کدام یک از رادیوهای میکروتیک می تواند در کارخانجات، پاپ سایت ها، مسافت های طولانی و غیره استفاده شود؟

شایان ذکر است در برخی از رادیوها مانند Metal 52 یا GrooveA 52 عدد 52 بیانگر این است که این رادیو قابل تنظیم به روی باند 2 یا 5 می باشد.

قیمت رادیو وایرلس میکروتیک

مبنای تعیین قیمت رادیو وایرلس های میکروتیک بر اساس مدل و سری قابل ارائه و مشخصات فنی آن متغییر است. و قوی ترین رادیو وایرلس های میکروتیک که قابل استفاده برای مسافت های طولانی هستند نیز جز پر فروش ترین رادیوهای میکروتیک محسوب می شوند.

faq

رادیو وایرلس های میکروتیک به طور کلی به دو شکل رادیو آنتن یکپارچه مانند QRT و رادیو مجزا که نیاز به آنتن جداگانه دارد مانند NetMetal تقسیم می شوند.

اتصال و کانفیگ رادیو وایرلس های میکروتیک از طریق نرم افزار WinBoxیا از طریق IP تحت وب امکان پذیر می باشد.

برخی با یک سال گارانتی و برخی بدون گارانتی تعمیر می باشند.

سلام، بله دوست عزیز جهت راهنمایی بیشتر با کارشناسان فنی تماس حاصل نمایید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
حمزه سالاری
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 31 مرداد 1402

سلام، بسیار عالی، سپاسگزارم. کوتاه و مفید بود.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 01 شهریور 1402

سلام جناب سالاری عزیز، ممنون از نظر دلگرم کننده شما.

داود
ارسال شده در : دوشنبه 18 اردیبهشت 1402

سلام، می خوام تصویر 4 دروبین از فاصله 3.5 کیلومتر منتقل کنم. برای فرستنده و گیرنده چه رادیویی و با چه توانی تهیه کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

فرزاد دارابی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

سلام، وقت بخیر، انتقال اینترنت و انتقال تصویر از فاصله 4 کیلومتر دارم، لطفا راهنمایی کنید چه نوع آنتن رادیویی نیاز دارم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 23 بهمن 1401

سلام جناب دارابی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

کمیل گلچین
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 24 آبان 1401

سلام، وقت بخیر. برای حدود 30 دوربین، فاصله 30 کیلومتر، نیاز به رادیو وایرلس دارم. لطفا برای خرید و راهنمایی تماس بگیرید. ممنونم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 25 آبان 1401

سلام جناب گلچین عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

هادی صالحی
ارسال شده در : یکشنبه 15 آبان 1401

سلام، یک مجموعه رو می خوام دوربین نصب کنم. 3 عدد دوربین در فاصله بیش از 200 متر و در زاویه های مختلف، 7 عدد دوربین در فاصله های زیر 150 متر، می خوام 3 تا دوربین دورتر که در یک راستا نیستند رو با امواج رادیویی و 7 تا دیگه رو با کابل شبکه متصل کنم. اولا می خواستم ببینم چه نوع سوییچی استفاده کنم که برق رو منتقل کنه؟ ثانیا چه نوع فرستنده هایی واسه 3 تا دوربین و چه گیرنده ای می شه استفاده کرد؟ متشکرم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 18 آبان 1401

سلام جناب صالحی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

احمدی
ارسال شده در : شنبه 07 آبان 1401

سلام، در داخل سوله با توجه به مسافت که بیش از 100 متر می باشد، قصد دارم 8 دوربین از طریق رادیو به نقطه b که NVR می باشد تصاویر انتقال پیدا کند. چه رادیویی با توجه به پهنای باند و مسافت توصیه می شه؟ همچنین اگه بخوام 3 تا 8 دوربین در سه نقطه به همراه یک سیستم ک در نقطه c می باشد به نقطه پایانی NVR برسانم از چه رادیو هایی استفاده گردد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 11 آبان 1401

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حبیب باوی فرد
ارسال شده در : یکشنبه 27 شهریور 1401

سلام، در 4 نقطه و در هر نقطه حداقل 4 دوربین شبکه تقریبا با فاصله 3 کیلومتر از نقطه اصلی یا دریافت تصاویر توسط NVR فاصله وجود دارد. لطفا نوع آنتن های متصل به نقاط دوربین ها و همچنین نقطه دریافت NVR را عنوان و راهنمایی بفرمایید. متشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 28 شهریور 1401

سلام جناب باوی فرد عزیز، برای نقاط ارسال کننده تصاویر از رادیو lhg5 استفاده کنید و برای نقطه سمت NVR که دریافت کننده تصاویر هست از رادیو Omnitik5 ac استفاده کنید. دقت داشته باشید که دید مسقیم برقرار باشد.

مصطفی پارسا
ارسال شده در : جمعه 13 خرداد 1401

با سلام و خسته نباشید. من یک رادیو وایرلس میکروتیک با برد بالای 40 کیلومتر مفید لازم دارم، به همراه یک مودم وایرلس که با این آنتن ها ست بشن. لطفا راهنمایی و مشاور نیاز دارم. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 18 خرداد 1401

سلام جناب پارسا عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

وحید احمدی
ارسال شده در : شنبه 07 اسفند 1400

سلام، خسته نباشید. برای انتخاب و خرید رادیو برای باغ و ویلا مشاوره می خواستم.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 08 اسفند 1400

سلام جناب احمدی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

سید روح الله قاضوی
ارسال شده در : شنبه 16 بهمن 1400

سلام، بنده فروشنده هستم. خواستم اطلاعاتی در زمینه رادیو وایرلس ها در زمینه نصب دوربین های مداربسته داشته باشم. برای نصب دو عدد دوربین در نقطه A و دو دوربین در نقطه B و انتقال تصویر آن بر روی NVR در نقطه C باید از چند رادیو وایرلس استفاده نمود؟ با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 16 بهمن 1400

سلام جناب قاضوی عزیز، شما باید برای نقطه A و B از SXTsq Lite5 و برای نقطه C از OmniTIK 5 استفاده نماید.

مهدی رزاقی
ارسال شده در : شنبه 02 بهمن 1400

با سلام، امروز یک دفعه از مودم من دود کمی بلند شد و دستگاه دیگر کار نکرد. جایی هست که تعمیر یا تعویض کنند؟ شش ماه پیش خریدم. لطفا راهنمایی کنید. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 02 بهمن 1400

سلام جناب رزاقی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مرتضی محمدی
ارسال شده در : جمعه 26 آذر 1400

سلام، من وایرلس میکروتیک با آنتن داخلی SXT2 دارم. هر وقت برق قطع و وصل می شه با وجود دو تا محافظ برق می سوزه و اینترنت قطع می شه. هر دفعه هم 150 هزار تومان خرج داشته ولی بازم قطعی برق بعدی خراب می شه. خواستم ببینم دلیلش چیه؟ ممنون میشم اگه راهنمایی ام کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 آذر 1400

سلام جناب محمدی عزیز، دستگاه شما می بایست بررسی شود تا بتوان اظهار نظر دقیق کرد. با توجه به اینکه از محافظ استفاده نموده اید، این احتمال وجود دارد که ایراد از PoE، آداپتور یا کابل اترنت باشد. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمدرضا بیات
ارسال شده در : یکشنبه 23 آبان 1400

سلام، جهت انتقال اطلاعات متنی از کشتی به ساحل با فاصله بلند (70 کیلومتر) نیاز به مشاوره و استفاده از محصولات شما را دارم، متحرک به ثابت. سپاسگزارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 24 آبان 1400

سلام، با توجه به اینکه یکی از نقاط متحرک می باشد و فاصله 70 کیلومتر است، این کار عملا با استفاده از رادیو وایرلس غیرممکن است. همکاران واحد مشاوره فنی برای ارائه راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

عبدالرضا هوشمند خلیق
ارسال شده در : دوشنبه 17 آبان 1400

سلام، درخواست مشاوره برای انتخاب رادیو وایرلس جاده ای دارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 17 آبان 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

ابوالفضل حسن نژاد
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 26 مرداد 1400

سلام، خسته نباشید. در رابطه با انتخاب رادیو یا آنتن اینترنت مناسب برای منزل شخصی آپارتمانی نیاز به راهنمایی دارم. چگونه می تونم با کارشناس هاتون در تماس باشم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 30 مرداد 1400

سلام جناب حسن نژاد عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت. شما نیز می توانید برای ارتباط با کارشناس مربوطه، با شماره 02148000049 (داخلی 111 و 112) تماس حاصل نمایید.

سالار سالیاری
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 12 مرداد 1400

سلام، من می خوام مودم و یک انتن برای بازی و اینترنت و دانلود بگیرم اما نمی دونم چه چیزی بخرم که قوی باشه و قیمت مناسبی داشته باشه. نمیدونم چه رادیویی خوب هست. مودم 2 آنتن، 3 آنتن یا ۴ انتن کدام خوبه؟ راهنمایی می خواهم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 13 مرداد 1400

سلام، نکته حائز اهمیت این است که اینترنت ترجیحا وایرلس باشد. در رابطه با رادیو نیز، شرکت تامین کننده اینترنت می بایست با توجه به مسافت و فاکتورهای دیگر، رادیوی مناسب را معرفی کند. پس از مشخص شدن وضعیت اینترنت، می توانیم تجهیز مورد نظر را به حضرتعالی ارائه دهیم.

لقمان بهلولی
ارسال شده در : جمعه 15 اسفند 1399

سلام، در رابطه با نوع و انتخاب رادیو برای یک مجموعه ویلایی اطلاعاتی می خواستم، متشکرم

user1@web24.ir
ارسال شده در : شنبه 16 اسفند 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.