پمپ پدرولا

پمپ پدرولو ایتالیایی در قالب پمپ های سانتریفیوژ، خود مکش، لجن کش، کف کش و غیره ارائه می شوند.

انواع پمپ Pedrollo

انواع پمپ پدرولو در ادامه معرفی شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به صفحات محصولات مراجعه یا با کارشناسان شرکت هایپر صنعت فامکو تماس بگیرید.

پمپ آب پدرولو PK

پمپ آب پدرولو سری PK به صورت سه فاز و تک فاز در چهار مدل زیر به منظور افزایش فشار، مصارف کشاورزی و آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد.

  • PK
  • PKS
  • PK-BZ
  • PK-I

پمپ آب Pedrollo PK

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو PK مراجعه نمایید.

پمپ پروانه محیطی پدرولو PQ

پمپ آب خانگی پدرولو سری PQ در سه مدل PQ ،PQS و PQ-BZ جهت پمپاژ آب تمیز، سیال عاری از مواد خورنده یا ساینده و مصارف خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

پمپ پروانه محیطی Pedrollo PQ

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو PQ مراجعه نمایید.

پمپ محیطی پدرولا PV

پمپ محیطی پدرولا مدل PV با ارتفاع مکش 8 متر می تواند آب از دمای 10- الی 90 درجه سانتی گراد را پمپاژ کند.

پمپ محیطی pedrollo PV

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو PV مراجعه نمایید.

پمپ بشقابی Pedrollo CP

پمپ بشقابی پدرولا CP به صورت تک پروانه و دو پروانه به منظور انتقال آب تمیز، مصارف خانگی و پمپاژ سیالاتی که حاوی مواد ساینده نیستند، مورد استفاده قرار می گیرد.

پمپ بشقابی Pedrollo CP

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو CP مراجعه نمایید.

پمپ سیرکولاتور پدرولا DHL

پمپ سیرکولاتور پدرولو DHL به صورت سه دور می تواند ماکزیمم هد و دبی، 7 متر و 5.2 متر مکعب بر ساعت را تأمین کند.

پمپ سیرکولاتور Pedrollo DHL

پمپ افقی طبقاتی پدرولو CP/CR

پمپ افقی طبقاتی پدرولا ساخت ایتالیا در دو مدل CP و CR به صورت سه فاز و تک فاز و با تعداد پروانه های 2، 3 و 4 ساخته می شوند.

پمپ افقی طبقاتی Pedrollo Cp/CR

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ افقی طبقاتی پدرولو CP/CR به صفحه مراجعه نمایید.

پمپ عمودی طبقاتی Pedrollo MK

پمپ عمودی طبقاتی پدرولا MK به صورت سه فاز و تک فاز و با حداکثر مکش 7 متر می تواند سیال با محدوده دمایی 10- تا 40 درجه سانتی گراد را پمپاژ کند.

پمپ عمودی طبقاتی پدرولا MK

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ عمودی طبقاتی پدرولا MK مراجعه نمایید.

پمپ عمودی طبقاتی Pedrollo VL

پمپ عمودی طبقاتی پدرولا مدل VL با ماکزیمم دبی 7.2 متر مکعب بر ساعت و هد 105 متر سیال تا دمای 40 درجه سانتی گراد را پمپاژ می کند.

پمپ عمودی طبقاتی پدرولو Vl

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ عمودی طبقاتی پدرولا VL مراجعه نمایید.

پمپ کف کش پدرولو

در ادامه به شرح کامل مدل های کف کش پدرولو می پردازیم.

پمپ کف کش طبقاتی Pedrollo NK

پمپ کف کش طبقاتی NK پدرولا با دبی 120 لیتر در دقیقه و هد 105 متر می تواند آب حاوی ماسه با ماکزیمم مقدار 50 گرم در هر متر مکعب را پمپاژ کند.

پمپ کف کش پدرولو NK

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ کف کش طبقاتی NK پدرولا مراجعه نمایید.

پمپ کف کش طبقاتی Pedrollo Top Multi

پمپ کفکش طبقاتی پدرولا Top Multi با حداکثر دبی و هد 120 لیتر در دقیقه و 42 متر تولید می شود. ماکزیمم عمق غوطه وری آن 10 متر است.

پمپ کف کش طبقاتی پدرولو Top Multi

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو Top Multi مراجعه نمایید.

پمپ خودمکش پدرولا Multispeed 3/80

پمپ خود مکش سرعت متغیر Pedrollo Multispeed 3/80 ساخته شده توسط کشور ایتالیا می باشد. اینورتر پمپ، فشار کاری را در 4 مقدار مختلف 1.5، 2.5، 3 و 3.3 بار تنظیم می کند.

پمپ خودمکش پدرولا Multispeed 3/80

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو Multispeed 3/80 مراجعه نمایید.

پمپ کف کش پدرولا TOP

پمپ کف کش پدرولو TOP در 4 مدل زیر تولید می گردد. ماکزیمم دمای سیال برای تمامی مدل های این پمپ برابر با 40 درجه سانتی گراد است.

  • TOP
  • TOP GM
  • TOP Vortex
  • TOP Vortex/GM

پمپ کف کش Pedrollo Top

پمپ کف کش پدرولا RX

پمپ کف کش پدرولو RX در دو مدل RX و RX Vortex عرضه می شود که می توانند سیال با دمای 50 درجه سانتی گراد را جا به جا کند. ماکزیمم قطر ذرات جامد عبوری برای مدل های RX و RX Vortex به ترتیب برابر با 10 و 40 الی 20 میلی متر است.

پمپ کفکش Pedrollo RX

پمپ کف کش پدرولو ZD

پمپ کف کش پدرولو ZD با ماکزیمم عمق غوطه وری 5 متر می تواند دبی و هد 18 متر مکعب بر ساعت و 14 متر را تأمین کند.

پمپ کف کش Pedrollo ZD

پمپ کف کش پدرولا D

پمپ کف کش پدرولو D با حداکثر هد 27 متر می تواند سیال با دمای 40 درجه سانتی گراد را پمپاژ کند. ماکزیمم دبی و عمق غوطه وری آن به ترتیب برابر با 24 متر مکعب بر ساعت و 5 متر است.

پمپ کف کش پدرولو D

پمپ کف کش پدرولا DC

پمپ کف کش پدرولو DC با حداکثر عمق غوطه وری 10 متر می تواند دبی 400 لیتر در دقیقه را تأمین کند. قطر ذرات جامد عبوری متناسب با مدل پمپ می تواند 3، 6 و 10 میلی متر باشد.

پمپ کف کش Pedrollo DC

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ کف کش پدرولا DC مراجعه نمایید.

پمپ لجن کش پدرولا

در ادامه به معرفی مدل های پمپ لجن کش می پردازیم.

پمپ لجن کش پدرولو PVXC

پمپ لجن کش پدرولو PVXC با پروانه ورتکس، سیال تا دمای 40 درجه سانتی گراد را تا حداکثر ارتفاع 16 متر پمپ می کند. قطر ذرات جامد مجاز عبوری در مدل های مختلف این پمپ 50 و 70 میلی متر است.

پمپ لجن کش Pedrollo PVXC

پمپ لجن کش پدرولا PMC

پمپ لجن کش پدرولو PMC با پروانه دو کانله، حداکثر هد 96 متر مکعب بر ساعت را تأمین می کند. این پمپ، سیال با ماکزیمم دمای 40 درجه سانتی گراد را می تواند پمپ کند.

پمپ لجن کش پدرولو PMC

پمپ لجن کش Pedrollo ZX

پمپ لجن کش پدرولو ZX با حداکثر دبی 400 لیتر در دقیقه می تواند سیال تا دمای 40 درجه سانتی گراد را پمپاژ کند. حداکثر قطر ذرات جامد عبوری از پمپ 40 میلی متر است.

پمپ لجن کش پدرولو ZX

پمپ لجن کش پدرولو VX

پمپ لجن کش پدرولو VX در چهار مدل VX ،VX-I ،VX-F و VX-C با پروانه ورتکس، سیال تا دمای 40 درجه سانتی گراد را پمپ می کند. ماکزیمم عمق ذرات جامد عبوری در مدل های VX، VX-I و VX-C در محدوده 50 الی40 میلی متر و برای مدل VX-F 50 میلی متر می باشد.

پمپ لجن کش Pedrollo VX

پمپ لجن کش پدرولو MC

پمپ لجن کش پدرولو MC در سه مدل MC-I، MC و MC-F تولید شده که سیال تا دمای 40 درجه سانتی گراد را می تواند پمپاژ کند. در تمامی مدل ها ماکزیمم قطر ذرات جامد و حداکثر عمق غوطه وری به ترتیب برابر با 50 میلی متر و 5 متر است.

پمپ لجن کش Pedrollo MC

پمپ خود مکش پدرولا 

مدل های پمپ خود مکش پدرولو در زیر شرح داده شده است.

پمپ خودمکش پدرولا JSW

پمپ خودمکش پدرولا سری JSW در سه مدل JSW1 ،JSW2 و JSW3 برای انتقال آب و سیال در صورت حضور هوا استفاده می شود.

پمپ خود مکش Pedrolla JSW

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو JSW مراجعه نمایید.

پمپ خودمکش Pedrollo JCR

پمپ خودمکش پدرولا مدل JCR با 2900 دور در دقیقه، حداکثر دبی و هد 80 لیتر در دقیقه قادر به تأمین ارتفاع 72 متر را تأمین می کند.

پمپ خودمکش Pedrollo JCR

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو JCR مراجعه نمایید.

پمپ خودمکش Pedrollo Plurijet

پمپ خودمکش پدرولا مدل Plurijet با حداکثر ارتفاع مکش 9 متر برای پمپاژ سیال از دمای 10- تا 40 درجه سانتی گراد به کار می رود.

پمپ خودمکش Pedrollo Plurijet

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو Plurijet مراجعه نمایید.

پمپ خودمکش پدرولو CK

پمپ خودمکش پدرولا سری CK با ارتفاع مکش 9 متر، آب با محدوده دمایی 10- تا 90 درجه سانتی گراد را انتقال می دهد.

پمپ خودمکش Pedrollo CK

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب پدرولو CK مراجعه نمایید.

پمپ خود مکش سرعت متغیر Pedrollo

پمپ خودمکش سرعت متغیر پدرولو مجهز به اینورتر است و متناسب با محدوده فشار کاری، دبی های مختلفی را ایجاد می کند.

پمپ خود مکش سرعت متغییر Pedrollo

پمپ شناور پدرولو

مدل هایی که در زیر نام برده شده است، انواع مدل های پمپ شناور پدرولا می باشندکه به تفصیل شرح داده شده اند.

پمپ شناور Pedrollo 4SK

پمپ شناور پدرولو 4SK با پروانه محیطی دارای حداکثر دبی 3 متر مکعب بر ساعت و هد 68 متر است. ماکزیمم عمق غوطه وری این پمپ 40 متر است.

پمپ شناور پدرولو 4SK

پمپ شناور Pedrollo 4BLOCK

پمپ شناور مونو بلوک پدرولو با حداکثر دبی و هد 9 متر مکعب بر ساعت و 128 متر می تواند سیال تا دمای 35 درجه سانتی گراد را جا به جا کند. حداکثر مقدار ماسه مجاز برای این پمپ 150 گرم در هر متر مکعب است.

پمپ شناور 4BLOCK پدرولو

پمپ شناور پدرولو 4SR

پمپ شناور پدرولو 4SR با ماکزیمم عمق غوطه وری 100 متر، سیال با دمای 35 درجه سانتی گراد را می تواند انتقال دهد. حداکثر ماسه قاfل قبول برای این پمپ برابر با 150 گرم در هر متر مکعب است.

پمپ شناور Pedrollo 4SR

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ شناور پدرولو 4SR مراجعه نمایید.

پمپ شناور پدرولو 6SR

حداکثر عمق غوطه وری پمپ شناور پدرولو 6SR صد متر است. این پمپ می تواند سیال با حداکثر ماسه 100 گرم بر متر مکعب با دمای 35 درجه سانتی گراد را پمپ کند.

پمپ شناور Pedrollo 6SR

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ شناور پدرولو 6SR مراجعه نمایید.

پمپ سانتریفیوژ پدرولا

در ادامه مطلب تمامی مدل های پمپ شناور برند پدرولا معرفی شده است.

پمپ سانتریفیوژ پدرولا AL-RED

پمپ سانتریفیوژ پدرولو AL–RED قادر به تأمین حداکثر دبی و هد 160 لیتر در دقیقه و 23 متر می باشد. محدوده دمای سیال قابل پمپاژ آن از 10- تا 90 درجه سانتی گراد است.

پمپ سانتریفیوژ پدرولو AL-RED.

پمپ سانتریفیوژ پدرولو HF

پمپ سانتریفیوژ پدرولو HF در دو مدل دبی متوسط و دبی بالا می تواند سیال در محدوده دمایی 10- تا 90 درجه سانتی گراد را تا ماکزیمم ارتفاع 39 متر پمپاژ کند.

پمپ سانتریفیوژ Pedrollo HF

پمپ سانتریفیوژ پدرولو NF

پمپ سانتریفیوژ پدرولو NF به صورت اتصال فلنچی با حداکثر ارتفاع مکش 7 متر می تواند سیال با محدوده دمایی 10- تا 90 درجه سانتی گراد را تا ماکزیمم ارتفاع 22.5 متر جا به جا کند.

پمپ سانتریفیوژ Pedrollo NF.

لطفا جهت دریافت مشخصات فنی بیشتر و قیمت پمپ به صفحه پمپ آب سانتریفیوژ پدرولو NF مراجعه نمایید.

پمپ سانتریفیوژ پدرولو NGA

پمپ سانتریفیوژ پدرولو سری NGA در دو مدل NGA و PRO-NGA تولید می شود. هر دو مدل سری NGA سیال با محدوده دمایی 10- تا 90 درجه سانتی گراد با حداکثر هد 20 متر پمپاژ می کنند.

پمپ سانتریفیوژ Pedrollo NGA

تشخیص پمپ اصلی پدرولا

برای تشخیص اصل بودن پمپ های پدرولو از مدل های تقلبی موجود در بازار توصیه می گردد که به شماره سریال یا بارکدی که بر روی پلاک محصولات پمپ های پدرولو درج شده است، توجه بفرمایید. همچنین شما می توانید محصولات اورجینال این برند را از شرکت هایپر صنعت فامکو تهیه فرمایید.

تاریخچه Pedrollo

شرکت پدرولا در سال 1974 در ایتالیا تأسیس شده است. شرکت پدرولا با مساحت 80,000 متر مربع یکی از شرکت های پیشرو در جهان در بخش تولید پمپ آب خانگی است. کنترل مداوم کیفیت کل چرخه تولید و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی های در دسترس، کیفیت بسیار بالای محصولات را تضمین می کند. به دلیل استفاده از به روزترین ربات ها و خطوط تولید پیشرفته، این شرکت سالانه بیش از 2,000,000 پمپ که شامل 100 خانواده مختلف پمپ است، تولید می کند.

قیمت پمپ آب Pedrollo

با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

faq

پمپ های پدرولو شامل پمپ های خانگی، انواع پمپ محیطی و پمپ سانتریفیوژی مانند پمپ بشقابی، جتی، طبقاتی، سانتریفیوژ زمینی، پمپ های کف کش و لجن کش، پمپ های شناور و غیره می شوند.

اکثر الکتروپمپ ها بر روی پلاک (شناسنامه محصول) هولوگرام دارند. برای اطمینان از اصالت کالا می توان با اسکن هولوگرام مربوط روی پلاک کالا و استعلام از شرکت سازنده از اصالت محصول اطمینان حاصل کرد.

کیفیت بالا، طول عمر زیاد، استانداردهای ساخت و صرفه جویی در مصرف انرژی بین المللی و همچنین تنوع بسیار بالا در سبد محصولات این شرکت از مزایای مهم پمپ های پدرولو می باشد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: