پمپ اسپرونی چیست؟

پمپ های اسپرونی ایتالیا دارای تنوع بسیار زیادی می باشند، مانند انواع پمپ های سانتریفیوژ، پمپ های خود مکش (جتی)، پمپ های بشقابی، پمپ های استخری و غیره همچنین این پمپ ها در مدل های چدنی و استیل در قالب انواع کفکش ها، لجن کش ها و شناور ها تولید می گردند. از این پمپ ها می توان در انواع کاربری های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی، آبیاری، سیستم های تهویه مطبوع و غیره استفاده نمود.

انواع پمپ Speroni

پمپ اسپرونی در قالب مدل های زیر تولید می شود:

 • پمپ آب خانگی اسپرونی
 • پمپ طبقاتی افقی اسپرونی
 • پمپ طبقاتی عمودی اسپرونی
 • پمپ کفکش اسپرونی
 • پمپ لجن کش اسپرونی
 • پمپ عمودی اسپرونی
 • پمپ شناور اسپرونی
 • پمپ استخری اسپرونی

در ادامه به شرح انواع پمپ اسپرونی می پردازیم:

پمپ آب خانگی اسپرونی

پمپ آب خانگی اسپرونی در قالب مدل های زیر تولید می شود:

 • پمپ آب خانگی اسپرونی KPM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی KPM-BR
 • پمپ آب خانگی اسپرونی KFM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی AKM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی CAM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی APM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی CM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی CFM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی GAM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی CMX
 • پمپ آب خانگی اسپرونی WMXA-C
 • پمپ آب خانگی اسپرونی 2CM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی CMB
 • پمپ آب خانگی اسپرونی MEM40
 • پمپ آب خانگی اسپرونی CS
 • پمپ آب خانگی اسپرونی CX
 • پمپ آب خانگی اسپرونی CAM INOX
 • پمپ آب خانگی اسپرونی PM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی RGM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی NBM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی SM
 • پمپ آب خانگی اسپرونی HGA
 • پمپ آب خانگی اسپرونی HG
 • پمپ آب خانگی اسپرونی H

در ادامه به شرح هر یک از مدل های نام برده شده در فوق می پردازیم:

پمپ آب خانگی اسپرونی KPM

پمپ آب خانگی Speroni KPM 

پمپ آب خانگی اسپرونی KPM دارای سه مدل KMP50 و KPM70 و KPM80 می باشد. توان الکتروموتور آن از 0.37 الی 0.8 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری تا 3 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 55 متر و حداکثر دمای سیال در این پمپ 40 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی KPM-BR

پمپ آب خانگی Speroni KPM-BR
 

پمپ آب خانگی اسپرونی KPM-BR از انواع پمپ خود مکش اسپرونی می باشد و توان الکتروموتور آن 5 .0 کیلووات، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت، حداکثر ارتفاع 38 متر و دمای سیال در آن 40 درجه سانتیگراد می باشد.

 پمپ آب خانگی اسپرونی KFM

 پمپ آب خانگی Speroni KFM

پمپ آب خانگی اسپرونی KFM با توجه به دارا بودن توان الکتروموتور 55 .0 کیلووات قادر به پمپاژ سیال با حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت، حداکثر ارتفاع 60 متر و دمای 40 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی AKM

پمپ آب خانگی Speroni AKM

پمپ اسپرونی سری AKM به عنوان پمپ آب اسپرونی دارای توان الکتروموتور 0.45 الی 0.6 کیلووات، حداکثر آبدهی 2.4 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 40 متر و حداکثر دمای سیال 60 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی CAM

پمپ آب خانگی Speroni CAM

پمپ خود مکش اسپرونی CAM از انواع پمپ کشش عمیق اسپرونی می باشد و توان الکتروموتور آن 0.6 الی 2 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 6 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 100 متر و حداکثر دمای سیال 40 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی APM

پمپ آب خانگی Speroni APM 

پمپ آب خانگی اسپرونی APM به دلیل دارا بودن توان الکتروموتور 0.75 الی 1.1 کیلووات، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 68 متر و حداکثر دمای سیال 40 درجه سانتیگراد، از انواع پمپ کشش عمیق اسپرونی محسوب می شود.

پمپ آب خانگی اسپرونی CM

پمپ آب خانگی Speroni CM 

پمپ آب بشقابی اسپرونی CM از انواع پمپ آب خانگی اسپرونی می باشد و توان الکتروموتور آن 0.37 الی 5.7 کیلووات است، همچنین این سری قادر به پمپاژ سیال با حداکثر آبدهی 21 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 56 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی CFM

پمپ آب خانگی اسپرونی Speroni CFM 

سری CFM اسپرونی از انواع پمپ سانتریفوژ اسپرونی می باشد. توان الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ اسپرونی CFM برابر 1.1 الی 5.7 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 42 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 57 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی GAM

پمپ آب خانگی اسپرونی Speroni GAM 

پمپ سانتریفوژ اسپرونی GAM دارای توان الکتروموتور 0.75 الی 1 کیلووات، حداکثر آبدهی 15.6 متر مکعب در ساعت، حداکثر هد 16.6 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی CMX

پمپ آب خانگی Speroni CMX

سری CMX اسپرونی از انواع پمپ سانتریفوژ استیل اسپرونی می باشد که با نام بشقابی استیل اسپرونی نیز شناخته می شود. پمپ بشقابی استیل اسپرونی CMX دارای توان الکتروموتور 0.6 الی 1.5 کیلووات، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 29.9 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی WMXA-C

پمپ آب خانگی Speroni WMXA-C

پمپ آب اسپرونی WMXA-C از انواع پمپ سانتریفوژ استیل اسپرونی می باشد و توان الکتروموتور آن 1.1 الی 3.4 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری تا 60 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 26 متر و حداکثر دمای سیال آن 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی 2CM

پمپ آب خانگی Speroni 2CM
 

سری 2CM دارای سه مدل 2CM25 و 2CM32 و پمپ آب خانگی 2CM40 می باشد. توان الکتروموتور آن 1. 1 الی 13 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 36 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع تا 120 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگر می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی CMB

پمپ آب خانگی Speroni CMB
 

پمپ اسپرونی سری CMB از انواع پمپ سانتریفوژ اسپرونی می باشد و از ویژگی های آن می توان به توان الکتروموتور 0.8 الی 5.7 کیلووات، حداکثر آبدهی 108 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 26.5 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد اشاره نمود.

پمپ آب خانگی اسپرونی MEM40

پمپ آب خانگی Speroni MEM40

پمپ آب اسپرونیMEM40 دارای توان الکتروموتور 1.5 الی 5.5 کیلووات، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 48 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد، شایان به ذکر است که پمپ آب اسپرونی MEM40 از انواع پمپ سانتریفوژ است.

پمپ آب خانگی اسپرونی CS

پمپ آب خانگی Speroni CS 

پمپ سانتریفیوژ اسپرونی CS دارای توان الکتروموتور 1.5 الی 46 کیلووات، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 91.5 متر، حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی CX

پمپ آب خانگی Speroni CX

پمپ سانتریفیوژ اسپرونی CX از انواع پمپ مونوبلاک می باشد و توان الکتروموتور آن 1.5 الی 25 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 275 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع تا 70متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی CAM INOX

پمپ آب خانگی Speroni CAM INOX

پمپ آب خانگی اسپرونی CAM INOX از انواع پمپ سری خود مکش اسپرونی می باشد و توان الکتروموتور آن 0.75 الی 1.7 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 4.8 متر مکعب در ساعت است، همچنین این پمپ قادر به پمپاژ سیال تا حداکثر ارتفاع 56 متر و حداکثر دمای سیال 40 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی PM

پمپ آب خانگی Speroni PM

پمپ آب خانگی اسپرونی PM از انواع پمپ سانتریفوژ اسپرونی می باشد و توان الکتروموتور آن 0.37 الی 1.1 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 3.3 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 19 متر و حداکثر دمای سیال 60 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی RGM

پمپ آب خانگی Speroni RGM
 

پمپ آب خانگی اسپرونی RGM با توجه به اینکه از نوع سانتریفیوژ می باشد دارای توان الکتروموتور 0.37 الی 0.9 کیلووات، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 46 متر و حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب خانگی اسپرونی NBM

پمپ آب خانگی Speroni NBM

پمپ آب اسپرونی سری NBM دارای توان الکتروموتور 1.1 الی 3 کیلووات، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع پمپاژ سیال در آن 49 متر و حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد می باشد شایان به ذکر است پمپ آب اسپرونی سری NBM از انواع پمپ سانتریفوژ محسوب می شود.

پمپ آب خانگی اسپرونی SM

پمپ آب خانگی Speroni SM

پمپ آب خانگی اسپرونی SM از انواع پمپ سانتریفوژ استیل اسپرونی می باشد و توان الکتروموتور آن 0.7 الی 1.1 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 5.4 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 58 متر و حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب اسپرونی HGA

پمپ آب Speroni HGA

سری HGA اسپرونی از انواع پمپ سانتریفوژ پروانه باز اسپرونی می باشد و دارای توان الکتروموتور 1.1 الی 3.3 کیلووات، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 19 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب اسپرونی HG

پمپ آب Speroni HG

سری HG اسپرونی به عنوان پمپ سانتریفوژ پروانه باز دارای توان الکتروموتور 4 الی 18 کیلووات و حداکثر آبدهی 156 متر مکعب در ساعت است این پمپ قادر است آب را با حداکثر دمای 90 درجه سانتیگراد تا ارتفاع 34 متر پمپاژ نماید.

پمپ آب اسپرونی H

پمپ آب Speroni H 

پمپ آب خودمکش اسپرونی H از انواع پمپ سانتریفوژ افقی پروانه باز اسپرونی می باشد و توان الکتروموتور آن 1.5 الی 2.7 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 48 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 15.5 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی 

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی در قالب مدل های ذکر شده در زیر به بازار ارائه می شوند:

 • پمپ طبقاتی افقی Speroni RAM
 • پمپ طبقاتی افقی Speroni RSN
 • پمپ طبقاتی افقی Speroni REM
 • پمپ طبقاتی افقی Speroni RXM
 • پمپ طبقاتی افقی Speroni RSXM
 • پمپ طبقاتی افقی Speroni RGXM

در ادامه به شرح هر یک از مدل های پمپ طبقاتی افقی اسپرونی می پردازیم:

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RAM

پمپ طبقاتی افقی Speroni RAM

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RAM از انواع پمپ طبقاتی افقی استیل اسپرونی می باشد و دارای توان الکتروموتور آن از 0.6 الی 2.5کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 9.6 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 61 متر و حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RSN

پمپ طبقاتی اسپرونی RSN دارای توان الکتروموتور 0.6 الی 3.5 کیلووات، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 95 متر و حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی REM

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی REM با توجه به طبقاتی بودن دارای توان الکتروموتور 0.37 الی 0.8 کیلووات، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 42 متر و حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RXM

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RXM از انواع پمپ طبقاتی افقی استیل اسپرونی می باشد و دارای توان الکتروموتور 0.55 الی 2.8 کیلووات، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 66 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RXSM

پمپ آب طبقاتی افقی سری RXSM اسپرونی به عنوان پمپ طبقاتی افقی دارای توان الکتروموتور 0.55 الی 2.8 کیلووات، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 66 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RGXM

سری RGXM اسپرونی دارای توان الکتروموتور 0.37 الی 1.3 کیلووات، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 57 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد. شایان به ذکر است پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RGXM از انواع پمپ طبقاتی افقی استیل محسوب می شود.

پمپ طبقاتی عمودی اسپرونی

پمپ طبقاتی عمودی اسپرونی دارای مدل های زیر می باشد:

 • پمپ طبقاتی عمودی Speroni RVM
 • پمپ طبقاتی عمودی Speroni VS
 • پمپ طبقاتی عمودی Speroni VR

در زیر به شرح مدل های نام برده شده می پردازیم:

پمپ طبقاتی عمودی اسپرونی RVM

پمپ طبقاتی عمودی Speroni RVM

پمپ طبقاتی عمودی سری RVM اسپرونی از انواع پمپ طبقاتی عمودی استیل اسپرونی می باشد و توان الکتروموتور آن ها 0.6 الی 3.5 کیلووات است همچنین حداکثر آبدهی این سری تا 10.8 متر مکعب در ساعت می رسد. این پمپ قادر است سیال با دمای 90 درجه سانتی گراد را تا حداکثر ارتفاع 97 متر پمپاژ نماید.

پمپ طبقاتی عمودی اسپرونی VS

پمپ طبقاتی عمودی اسپرونی VS با توجه به استیل بودن به عنوان پمپ طبقاتی عمودی، دارای توان الکتروموتور 0.55 الی 30 کیلووات، حداکثر آبدهی 80 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 232 متر و حداکثر دمای سیال 110 درجه سانتیگرد می باشد.

پمپ طبقاتی عمودی اسپرونی VR
 
پمپ طبقاتی عمودی سری VR اسپرونی دارای توان الکتروموتور 0.55 الی 4 کیلووات، حداکثر آبدهی 80 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 232 متر و حداکثر دمای سیال 110 درجه سانتیگرد می باشد همچنین این پمپ از انواع پمپ طبقاتی عمودی استیل محسوب می شود.

پمپ کفکش اسپرونی

پمپ کفکش اسپرونی دارای تنوع بالایی می باشد که کاربر را قادر می سازد با توجه به نوع کاربری کفکش مورد نظر را انتخاب نمایند. مدل های پمپ کفکش اسپرونی در قالب مدل های زیر تولید می شود:

 • پمپ کفکش Speroni TS
 • پمپ کفکش Speroni TF
 • پمپ کفکش Speroni SGX
 • پمپ کفکش Speroni SXS
 • پمپ کفکش Speroni SDH
 • پمپ کفکش Speroni ASM
 • پمپ کفکش Speroni AS
 • پمپ کفکش Speroni ECM

در ادامه به شرح مدل های پمپ کفکش اسپرونی می پردازیم:

پمپ کفکش اسپرونی TS

پمپ کفکش اسپرونی TS با دارا بودن حداکثر عمق غوطه وری 5 متر مناسب برای تخلیه آب و فاضلاب می باشد و توان الکتروموتور و آبدهی آن به ترتیب 0.3 تا 0.8 کیلووات و 14.4 متر مکعب در ساعت است. شایان ذکر است این پمپ سیال با دمای 35 درجه سانتی گراد را قادر است تا حداکثر ارتفاع 9.7 متر پمپاژ نماید.

پمپ کفکش اسپرونی TF

پمپ کف کش اسپرونی TF برای تخلیه فاضلاب و ذرات معلق مناسب می باشد و توان الکتروموتور آن 0.4 تا 1 کیلووات و حداکثر آبدهی این سری 14.4 متر مکعب در ساعت است، همچنین حداکثر ارتفاع 10.8 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری این پمپ 5 متر توسط شرکت اسپرونی ذکر شده است.

پمپ کف کش اسپرونی SGX

پمپ کفکش اسپرونی SGX دارای حداکثر عمق غوطه وری 5 متر می باشد. انواع پمپ لجن کش اسپرونی همانطور که از نام آن مشخص است مناسب برای تخلیه فاضلاب و چاه ها می باشد و دارای توان الکتروموتو 0.4 الی 0.5کیلووات، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 7 متر و حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ کف کش اسپرونی SXS

پمپ کفکش اسپرونی SXS از انواع پمپ کفکش اسپرونی تمام استیل مناسب برای تخلیه فاضلاب و آب حاوی محلول می باشد و از مشخصات فنی آن می توان به توان الکتروموتور 0.55 تا 2 کیلووات، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 21 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 5 متر اشاره نمود.

پمپ کفکش اسپرونی SDH

پمپ کفکش اسپرونی SDH به عنوان پمپ کفکش اسپرونی از جنس استیل بوده و مناسب برای تخلیه فاضلاب و چاه ها می باشد و دارای توان الکتروموتور 0.4 الی 1 کیلووات، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 15 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر می باشد.

پمپ کفکش اسپرونی ASM

پمپ کف کش اسپرونی ASM از انواع پمپ کفکش اسپرونی استیل مناسب برای مصارف ساختمانی، عمرانی و دفع آب نیمه سنگین حاوی مواد ساینده می باشد از جمله ویژگی های بارز ای مدل می توان به توان الکتروموتور 1.1 الی 5 کیلووات، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 24.5 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر اشاره نمود.

پمپ کفکش اسپرونی AS

پمپ کف کش اسپرونی AS از انواع پمپ کفکش اسپرونی استیل مناسب برای مصارف ساختمانی، عمرانی و دفع آب نیمه سنگین حاوی مواد ساینده می باشد و دارای توان الکتروموتور 5.5 الی 9.2 کیلووات، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع تا 39 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر می باشد.

پمپ کفکش اسپرونی ECM

پمپ کف کش اسپرونی ECM از انواع پمپ کفکش پروانه بازاسپرونی مناسب برای آب های تمیز، آب باران دارای ذرات معلق می باشد و توان الکتروموتور آن از 0.55 الی 1 کیلووات می باشد که برای ایجاد حداکثر آبدهی 27 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 11 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر مناسب می باشد.

پمپ لجن کش اسپرونی 

پمپ لجن کش اسپرونی در قالب مدل های متوعی به بازار ارائه می شود که در زیر هر یک از مدل ها نام برده شده اند:

 • پمپ لجن کش Speroni SXS
 • پمپ لجن کش Speroni SGX
 • پمپ لجن کش Speroni ECM
 • پمپ لجن کش Speroni SEM-V
 • پمپ لجن کش Speroni PRM-V
 • پمپ لجن کش Speroni PRF-V
 • پمپ لجن کش Speroni SEM-M
 • پمپ لجن کش Speroni PRF-M
 • پمپ لجن کش Speroni CUTTY
 • پمپ لجن کش Speroni SQ
 • پمپ لجن کش Speroni SAM316

در زیر به معرفی مدل های نام برده شده در فوق می پردازیم:

پمپ لجن کش اسپرونی SXS

پمپ لجن کش Speroni SXS

سری SXS-VA اسپرونی از انواع پمپ لجن کش اسپرونی تمام استیل بوده و مناسب برای تخلیه فاضلاب و چاه ها می باشد و دارای مشخصاتی همچون توان الکتروموتور 0.55 الی 1.75 کیلووات، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 12.5 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 5 متر می باشد.

پمپ لجن کش اسپرونی SGX

سری SXG اسپرونی دارای توان الکتروموتور 1.1 الی 1.4 کیلووات، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 10 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 5 متر می باشد همچنین پمپ لجن کش اسپرونی استیل SGX مناسب برای تخلیه فاضلاب و چاه ها نیز می باشد.
 

پمپ لجن کش اسپرونی ECM

پمپ لجن کش اسپرونی ECM-V دارای توان الکتروموتور 0.55 الی 1.1 کیلووات، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 9.5 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر می باشد. از این نوع پمپ برای کاربری هایی همچون انتقال سیال در سیستم های آب شهری و صنعتی، آب های کثیف با ذرات معلق جامد دارای الیاف، تخلیه سیالالت روغنی و شیمیایی نیز استفاده می شود.

پمپ لجن کش اسپرونی SEM-V

سری SEM-V اسپرونی از انواع پمپ لجن کش اسپرونی بوده و دارای توان الکتروموتور 1.1 الی 1.9کیلووات، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 11.5 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر می باشد. با توجه به مشخصات این پمپ از آن می توان برای سیستم های آب شهری و صنعتی، آب های کثیف با ذرات معلق جامد حاوی الیاف، همچنین تخلیه سیالالت روغنی و شیمیایی استفاده نمود.

پمپ لجن کش اسپرونی PRM-V

سری PRM-V اسپرونی از انواع پمپ لجن کش اسپرونی مناسب استفاده برای سیستم های آب شهری و صنعتی، آب های کثیف با ذرات معلق جامد حاوی الیاف، تخلیه سیالالت روغنی و شیمیایی می باشد و دارای توان الکتروموتور 1.85 الی 3 کیلووات، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 16.5 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر می باشد.

پمپ لجن کش اسپرونی PRF-V

پمپ لجن کش اسپرونی PRF-V دارای توان الکتروموتور 2.5 الی 7 کیلووات، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 24 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر می باشد.

پمپ لجن کش اسپرونی SEM-M

پمپ لجن کش اسپرونی SEM-M مناسب برای سیستم های آب شهری و صنعتی، آب های کثیف با ذرات معلق جامد حاوی الیاف می باشد و توان الکتروموتور آن 1.5 الی 1.9 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 30 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 15 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر می باشد. شایان به ذکر است این پمپ مناسب انتقال سیالات روغنی و شیمیایی می باشد.

پمپ لجن کش اسپرونی PRF-M

سری PRF-M اسپرونی از انواع پمپ لجن کش اسپرونی مناسب برای سیستم های آب شهری و صنعتی، آب های کثیف با ذرات معلق جامد حاوی الیاف، تخلیه سیالالت روغنی و شیمیایی می باشد و دارای توان الکتروموتور 2.5 الی 3.5 کیلووات می باشد که موجب شده پمپ از ویژگی هایی همچون حداکثر آبدهی 54 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 13 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر برخوردار باشد.

پمپ لجن کش اسپرونی CUTTY

پمپ لجن کش اسپرونی CUTTY برای پمپاژ سیال در سیستم های آب تمیز و حاوی الیاف بزرگ مناسب می باشد از جمله مشخصات فنی این پمپ می توان به توان الکتروموتور 1.1 الی 2.7 کیلووات، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 27 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر می باشد اشاره نمود.

پمپ لجن کش اسپرونی SQ

سری SQ اسپرونی از انواع پمپ لجن کش اسپرونی مناسب برای کاربرد در سیستم های فاضلاب، کاغذ سازی، مسکونی، و صنعتی می باشد و دارای توان الکتروموتور 1.5 الی 25 کیلووات، حداکثر آبدهی 270 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 30 متر، حداکثر دمای سیال 50 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 20 متر می باشد.

پمپ لجن کش اسپرونی SAM316

سری SAM316 اسپرونی از انواع پمپ لجن کش اسپرونی مناسب برای فاضلاب های آلوده، مایعات خورنده، معدنی و صنعتی می باشد و توان الکتروموتور آن 0.6 الی 4 کیلووات است از دیگر ویژگی های این سری می توان به حداکثر آبدهی 54 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 21 متر، حداکثر دمای سیال 40 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق غوطه وری 30 متر می باشد.

پمپ آب عمودی اسپرونی

پمپ آب عمودی دارای مدل های زیر می باشد:

 • پمپ آب عمودی Speroni NGM
 • پمپ آب عمودی Speroni GFM

در ادامه به معرفی هر یک از مدل های نام برده شده می پردازیم:

پمپ آب عمودی اسپرونی NGM

پمپ آب عمودی Speroni NGM

پمپ اسپرونی سری NGM از انواع پمپ عمودی اسپرونی مناسب برای زهکشی، موارد صنعتی و سیالالت حاوی ذرات ساینده می باشد و توان الکتروموتور آن 0.55 الی 0.75کیلووات بوده و سایر ویژگی های آن شامل حداکثر آبدهی 16.8 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 8.5 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ آب عمودی اسپرونی GFM

پمپ اسپرونی سری GFM از انواع پمپ عمودی اسپرونی بوده و دارای توان الکتروموتور 1.1 الی 1.8 کیلووات، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 5 متر و حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتیگراد می باشد همچنین این پمپ مناسب برای زهکشی، موارد صنعتی و سیالالت حاوی ذرات ساینده می باشد

پمپ شناور اسپرونی

پمپ شناور اسپرونی دارای مدل های متنوعی می باشد که در زیر هریک نام برده شده است:

 • پمپ شناور Speroni SP
 • پمپ شناور Speroni SX
 • پمپ شناور Speroni SXT
 • پمپ شناور Speroni SCM
 • پمپ شناور Speroni SCMX
 • پمپ شناور Speroni SCMX-L
 • پمپ شناور Speroni SVM

در ادامه به شرح هر یک از مدل های نام برده در فوق می پردازیم:

پمپ شناور اسپرونی SP

پمپ شناور Speroni SP

سری SP4 اسپرونی از انواع پمپ شناور الکتریکی چند مرحله ای اسپرونی می باشد. الکتروپمپ شناور اسپرونی sp4 و دارای توان الکتروموتور 0.37 الی 4 کیلووات، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 231 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد، حداکثر عمق 150 متر می باشد.

پمپ شناور اسپرونی SX

پمپ اسپرونی سری SX4 به عنوان پمپ شناور الکتریکی چند مرحله ای دارای توان الکتروموتور 0.37 الی 7.5 کیلووات، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 250 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق 150 متر می باشد.

پمپ شناور اسپرونی SXT

پمپ شناور اسپرونی SXT دارای توان الکتروموتور 4 تا 18.5 کیلووات، حداکثر آبدهی 78 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع تا 292 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق 150 متر می باشد. شایان به ذکر است این پمپ با نام پمپ شناور الکتریکی چند مرحله ای اسپرونی نیز شناخته می شود.

پمپ شناور اسپرونی SCM

پمپ اسپرونی سری SCM-F با توجه به چند طبقه بودن دارای مشخصات فنی همچون توان الکتروموتور 1.1 الی 1.85 کیلووات، حداکثر آبدهی 5.7 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 84 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق 20 متر می باشد.

پمپ شناور اسپرونی SCMX

پمپ اسپرونی سری SCMX دارای توان الکتروموتور 0.85 الی 1.95 کیلووات، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 46.5 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق 20 متر می باشد.

پمپ شناور اسپرونی SCMX-L

پمپ اسپرونی سری SCMX-L چند مرحله ای بوده و دارای توان الکتروموتور 5 الی 9.5کیلووات، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 77 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق 20 متر می باشد.

پمپ شناور اسپرونی SVM

پمپ شناور اسپرونی SVM دارای توان الکتروموتور 1.1 الی 3 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 3 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 53 متر، حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد و حداکثر عمق 30 متر می باشد.

پمپ استخری اسپرونی SWIMM

پمپ استخری Speroni

پمپ استخری اسپرونی سری SWIMM از انواع پمپ آب استخری اسپرونی مناسب انتقال آب کثیف حاوی ذرات معلق و استخر های کوچک، بزرگ و خانگی می باشد و توان الکتروموتور آن 0.37 الی 1.4 کیلووات، حداکثر آبدهی این سری 27 متر مکعب در ساعت، حداکثر ارتفاع 18 متر و حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتیگراد می باشد.

تاریخچه Speroni

تاسیس شرکت اسپرونی به سال 1964 برمی گردد. اسپرونی یکی از اصلی ترین برند های ایتالیا می باشد. این شرکت به عنوان یکی از بهترین و مطرح ترین شرکت ها در صنعت پمپ سازی محسوب می شود و گردش مالی بالایی را در طول این سال ها ایجاد کرده است. روزانه 4000 پمپ در انواع مختلف در این شرکت تولید می گردد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: