قیمت :
4,870,000
تومان
قیمت :
3,800,000
تومان
قیمت :
9,840,000
تومان
قیمت :
3,720,000
تومان
قیمت :
3,600,000
تومان
قیمت :
5,700,000
تومان
قیمت :
5,080,000
تومان
قیمت :
11,000,000
تومان
قیمت :
1,920,000
تومان
قیمت :
6,505,000
تومان
قیمت :
6,500,000
تومان

پمپ آب جتی چیست؟

ساختار پمپ جتی به این صورت است که با ایجاد خلاء در قسمت مکش، هوا را از بین می برد و در انتها هوا را دفع کرده و سیال را پمپاژ می نماید. این محصول جهت پمپاژ یا در واقع مکش سیال آب از اعماق استفاده می گردد. در ادامه به بررسی و شرح موارد زیر خواهیم پرداخت:

 • پمپ جتی بهتر است یا بشقابی و در کل تفاوت پمپ آب جتی و بشقابی در چه آیتم هایی می باشد؟
 • ساختار پمپ جتی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟
 • میزان صدای پمپ جتی چقدر می باشد و معایب پمپ جتی چیست؟

انواع پمپ جتی

برخی از انواع پمپ جتی قابل ارائه در هایپر صنعت فامک به شرح زیر می باشد:

 • پمپ جتی نیم اسب
 • پمپ جتی 1 اسب
 • پمپ جتی 2 اسب
 • پمپ جتی 3 اسب

مشخصات فنی پمپ آب جتی

پمپ جتی یک پمپ سانتریفیوژ بوده و یکی از پرمصرف ترین انواع پمپ ها است که یکی از عمده ترین کاربردهای آن در مصارف خانگی می باشد. ساختار پمپ جتی باعث شده تا این محصول تبدیل به یکی از پر مصرف ترین انواع پمپ آب خانگی باشد. پمپ آب خودمکش که در بازار با نام پمپ های جتی معروف هستند. همچنین گاها در بازار به این محصول، پمپ موشکی نیز گفته می شود. این پمپ ها برای انتقال آب تمیز یا قابل شرب یا مایعاتی که خورنده نباشند (خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب داشته باشند) در مدل پمپ چدنی و همچنین انتقال سیالات با خاصیت قلیایی و اسیدی در مدل پمپ پروانه استیل 304 و 316، کاربرد دارند.

نکته قابل توجه این است که پیش از استارت پمپ باید بدنه و محفظه پمپ جتی از آب پر باشد (به اصطلاح هواگیری شود) در غیر این صورت باعث آسیب رسیدن به پمپ می شود.

انواع پمپ آب جتی
پمپ جتی پنتاکس CAM پمپ جتی پنتاکس INOX
پمپ آب جتی پنتاکس CAM پمپ جتی پنتاکس INOX
 • توان: 0.44 تا 2.2 کیلووات (0.6 تا 3 اسب)
 • کاربرد مسکونی: 2 طبقه 4 واحد یا 4 طبقه 1 واحدی
 • توان: 0.59 تا 0.74 کیلووات (0.8 تا 1 اسب)
 • کاربرد مسکونی: 3 طبقه 1 تا 4 واحدی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی پنتاکس CAB پمپ جتی پنتاکس AP
پمپ جتی پنتاکس CAB پمپ جتی پنتاکس AP
 • توان: 1.1 تا 2.2 کیلووات (1.5 تا 3 اسب)
 • کاربرد مسکونی: 6 طبقه 6 تا 18 واحدی
 • توان: 0.59 تا 1.5 کیلووات (0.8 تا 2 اسب)
 • کاربرد مسکونی: 1 طبقه 1 واحدی تا 5 طبقه 8 واحد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی داب JET پمپ جتی داب JET INOX
پمپ آب جتی داب JET پمپ جتی داب JET INOX
 • توان: 0.44 تا 2.2 کیلووات (0.6 تا 3 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه یک واحدی تا 4 طبقه 4 واحدی
 • توان: 0.6 تا 1 کیلووات (0.8 تا 1.36 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه یک واحدی تا 3 طبقه دو واحدی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی داب JET COM پمپ جتی داب AQUA JET
پمپ جتی داب JET COM پمپ جتی داب AQUA JET
 • توان: 0.44 تا 0.75 کیلووات (0.6 تا 1 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه یک واحدی تا سه طبقه یک واحدی
 • توان: 0.6 تا 1 کیلووات ( 0.8 تا 1.36 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه یک واحدی تا چهار طبقه هشت واحدی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی داب Booster Silent پمپ جتی داب Active System
پمپ جتی داب Booster Silent پمپ جتی داب Active System
 • توان: 0.55 تا 1 کیلووات (0.75 تا 1.36 اسب)
 • کاربرد مسکونی: دو طبقه چهار واحدی تا چهار طبقه هشت واحدی
 • توان: 0.44 تا 1 کیلووات (0.6 تا 1.36 اسب)
 • کاربرد مسکونی: شش واحد روی سطح بدون اختلاف ارتفاع تا چهار طبقه 8 واحد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی داب Garden INOX پمپ جتی داب DP
پمپ آب جتی داب Garden INOX پمپ جتی داب DP
 • توان: 0.6 تا 1 کیلووات (0.8 تا 1.36 اسب)
 • کاربرد مسکونی: شش واحد روی سطح بدون اختلاف ارتفاع تا چهار طبقه 8 واحد
 • توان: 0.6 تا 1.85 کیلووات (0.8 تا 2.5 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه تک واحدی تا سه طبقه شش واحد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی داب Garden COM پمپ جتی داب EURO
پمپ جتی داب Garden COM پمپ جتی داب EURO
 • توان: 0.44 تا 0.75 کیلووات (0.6 تا 1 اسب)
 • کاربرد مسکونی: پنج واحد روی سطح بدون اختلاف ارتفاع تا سه طبقه دو واحدی
 • توان: 0.37 تا 1 کیلووات (0.5 تا 1.36 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه یک واحدی تا سه طبقه شش واحد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی داب Garden JET پمپ جتی داب EURO INOX
پمپ جتی داب Garden JET پمپ جتی داب EURO INOX
 • توان: 0.6 تا 1 کیلووات (0.8 تا 1.36 اسب بخار)
 • کاربرد: جهت آبیاری باغ و باغچه
 • توان: 0.37 تا 1 کیلووات (0.5 تا 1.36 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه یک واحدی تا سه طبقه شش واحد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی داب EURO COM پمپ جتی گراندفوس JPC
پمپ جتی داب EURO COM پمپ جتی گراندفوس JPC
 • توان: 0.37 تا 0.75 کیلووات (0.5 تا 1 اسب)
 • کاربرد مسکونی: 4 واحد روی سطح بدون اختلاف ارتفاع یا 6 طبقه 6 واحد یا سه طبقه دو واحدی
 • توان: 0.45 تا 0.67 کیلووات (0.6 تا 0.9 اسب)
 • کاربرد مسکونی: دو طبقه دو واحدی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی گراندفوس MQ پمپ جتی ابارا JESX-JEX, JES-JE
پمپ جتی گراندفوس MQ پمپ آب جتی ابارا JESX-JEX, JES-JE
 • توان: 0.45 تا 0.67 کیلووات (0.6 تا 0.9 اسب)
 • کاربرد مسکونی: دو طبقه دو واحدی
 • توان: 0.37 تا 1.1 کیلووات (0.5 تا 1.5 اسب)
 • کاربرد مسکونی: پنج واحد روی سطح بدون اختلاف ارتفاع تا پنج طبقه تک واحدی 
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی ابارا AGA-AGC پمپ جتی سایر CB
پمپ جتی ابارا AGA-AGC پمپ جتی سایر CB
 • توان: 0.44 تا 2.2 کیلووات (0.6 تا 3 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه چهار واحد تا هفت طبقه دوازده واحد
 • توان: 0.6 تا 2.2 کیلووات (0.8 تا 3 اسب)
 • کاربرد مسکونی: پنج طبقه روی سطح بدون اختلاف ارتفاع تا شش طبقه هجده واحد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی سایر M پمپ جتی لیو AJm
پمپ جتی سایر M پمپ جتی لیو AJm
 • توان: 0.37 تا 2.2 کیلووات (0.5 تا 3 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه یک واحدی تا هفت طبقه دو واحدی
 • توان: 0.3 تا 0.9 کیلووات (0.4 تا 1.1 اسب)
 • کاربرد مسکونی: چهار واحد روی سطح بدون اختلاف ارتفاع تا چهار طبقه هشت واحد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی لیو AJms پمپ جتی لیو AJDm
پمپ جتی لیو AJms پمپ جتی لیو AJDm
 • توان: 0.3 تا 0.9 کیلووات (0.4 تا 1.2 اسب)
 • کاربرد مسکونی: یک طبقه یک واحد تا سه طبقه شش واحد
 • توان: 0.55 تا 1.1 کیلووات (0.75 تا 1.5 اسب)
 • کاربرد مسکونی: سه واحد روی سطح بدون اختلاف ارتفاع تا چهار طبقه چهار واحد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پمپ جتی استریم SJET پمپ جتی اسپرونی CAM
پمپ جتی استریم SJET پمپ جتی اسپرونی CAM
 • توان: 0.37 تا 0.75 کیلووات (0.5 تا 1 اسب بخار)
  • کاربرد مسکونی:
  • SJET60: چهار طبقه چهار واحد
  • SJET80: پنج طبقه شش واحد
  • SJET100: شش طبقه هشت واحد
 • توان: 0.6 تا 2.5 کیلووات (0.8 تا 3.35 اسب بخار)
 • کاربرد مسکونی:
  • CAM40: دو طبقه دو واحد
  • CAM60: سه طبقه سه واحد
  • CAM66: سه طبقه سه واحد
  • CAM100: یک طبقه دو واحد
  • CAM130: دو طبقه دو د واحد
  • CAM152: دو طبقه سه واحد
  • CAM202: سه طبقه سه واحد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

اجزای پمپ آب جتی

 • پروانه
 • سیل مکانیکی
 • بلبرینگ
 • پوسته
 • واسطه
 • اجکتور
 • دیفیوزر

کاربرد پمپ جتی

پمپ آب جتی را می توان برای محدوده وسیعی از کاربری های صنعتی و خانگی استفاده نمود:

 • تقویت فشار آب
 • سیستم های سرمایش و گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • سیستم های شستشوی صنعتی
 • آبرسانی به انواع ساختمان های مسکونی، ویلا و آپارتمان
 • انواع کاربری های کشاورزی مثل آبیاری قطره ای، بارانی، آبیاری اتوماتیک باغ و باغچه و گلخانه
 • کمپ ها و اردوگاه های تفریحی
 • مزارع پرورش ماهی، میگو، بوقلمون و انواع ماکیان
 • انواع آب نماهای خانگی، رستوران ها و سفره خانه ها
 • انواع فواره ها
 • تغذیه انواع بویلر
 • انواع دستگاه های آب شیرین کن (RO) کشاورزی و صنعتی
 • استخرهای خانگی، جکوزی
 • انواع کارواش
 • پر و تخلیه کردن استخر و غیره

پمپ آب جتی با توجه به دارا بودن اجکتور داخلی در هد یا کلگی پمپ خود، امکان انتقال آب همراه با میزان محدودی حباب هوا یا گاز را دارد. در صورت وجود هوا در قسمت مکش پمپ آب جتی، حداکثر 5 دقیقه زمان لازم است تا پمپ آب جتی بدون هواگیری، عمل تخلیه هوا از قسمت مکش خود را به انجام برساند. این نوع پمپ امکان مکش آب از عمق حداکثر 8 متر را در صورت وجود سوپاپ یا شیر یکطرفه در انتهای لوله مکش خود دارا می باشد.

مزایای پمپ جتی
 • ایجاد فشار بالا و راندمان بسیار مناسب
 • تنوع پمپاژ انواع سیال
 • خودمکش بودن
 • راندمان بالا
 • قیمت مناسب پمپ و قطعات آن
 • تعمیر و نگهداری آسان
 • حجم کم و وزن سبک و قابل حمل بودن
 • NPSH پایین

جنس بدنه پمپ آب جتی

جنس بدنه این پمپ می تواند نسبت به مدل تولید شده توسط انواع کارخانه ها متفاوت باشد که از جمله این محصولات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • پمپ جتی چدن
 • پمپ جتی پلاستیکی
 • پمپ جتی استیل

همچنین جنس پروانه آنها می تواند از پلاستیک، استیل و برنج باشد. جنس سیم پیچ به کار رفته در الکتروموتور این محصول از مس است. موتورپمپ های جتی با توان 0.45 تا 18.5 کیلووات با حداکثر فشار 6 بار تولید می گردند.

تفاوت پمپ آب جتی و بشقابی

پمپ جتی بهتر است یا بشقابی؟ این سوالی است که بسیاری از مشتریان دارند. فرق پمپ آب جتی با بشقابی در این است که پمپ آب جتی فشار بالاتر و آبدهی کمتری نسبت به پمپ بشقابی دارد. به طور مثال، پمپ آب جتی را جهت پمپاژ آب یک ساختمان با 4 طبقه مسکونی پیشنهاد می دهیم و از آنجایی که پمپ آب بشقابی ارتفاع پمپاژ یا آبرسانی کمتری نسبت به پمپ آب جتی دارد، نهایتا برای یک ساختمان 3 طبقه مسکونی پیشنهاد می گردد.

صدای پمپ جتی

پمپ آب بشقابی با قدرت یکسان نسبت به نوع جتی دارای صدای کمتری می باشد و به عبارتی دیگر صدای پمپ جتی از پمپ بشقابی، در زمانی که دو پمپ با قدرت مشابه را مقایسه نماییم، بیشتر است.

پمپ جتی بهتر است یا بشقابی؟

با توجه به دو فاکتور ذکر شده در بالا یعنی تفاوت پمپ آب جتی و بشقابی و صدای پمپ جتی، در جاهایی که ارتفاع بیشتری برای آبدهی مورد نیاز است پمپ جتی عملکرد بهتری دارد و همچنین اگر صدای پمپ جتی برای شما مهم نباشد، می توانید به جای پمپ بشقابی استفاده نمایید، در نتیجه شما باید بسته به شرایط خود، میزان سرو صدا و ارتفاع آبدهی مورد نیاز را بررسی نمایید که برای شما پمپ جتی بهتر است یا بشقابی.

تعمیر پمپ جتی

دلایل خرابی پمپ آب جتی عبارتند از:

 1. خشک کار کردن پمپ و آسیب رسیدن به پروانه و سیل مکانیکی (فیبر و فنر)
 2. نوسان ولتاژ (V) و فرکانس (Hz) برقی
 3. نفوذ آب به داخل موتور
 4. یخ زدگی و به دنبال آن ترکیدگی کلگی پمپ
 5. عدم نصب فیلتر (صافی) در ورودی پمپ و به طبع آن عبور ذرات جامد و آسیب به پروانه

نکات مهم جهت اجرا و استفاده از پمپ آب جتی
 • باید وجود آب کافی در محفظه پمپ را بررسی کرد.
 • اگر پمپ در خارج از فضای سر بسته و با فاصله زیاد قرار داده شود استفاده از یک تجهیز گرمایشی به منظور ممانعت از یخ زدگی ضروری است.
 • جهت انتقال سیال کثیف باید از فیلتر استفاده شود.
 • سایز لوله مکش به جهت کاهش زمان مکندگی باید کم باشد. زیرا طولانی شدن زمان مکش احتمال وقوع تبخیر (پدیده کاویتاسیون) را بالا می برد.
 • خط مکش باید به گونه ای باشد که احتمال به دام افتادن هوا در آن وجود نداشته باشد، زیرا مانع از مکش آب می شود.

هایپر صنعت فامکو به عنوان بزرگترین و برترین عرضه کننده انواع پمپ های آب خانگی و صنعتی، خدمات زیر را به شما مشتریان گرامی ارائه می نماید:

 • مشاوره رایگان
 • بازدید از محل قبل از نصب
 • بازدید دوره ای و فصلی
 • نصب و راه اندازی
 • تعمیرات و تامین قطعات یدکی
 • گارانتی (ضمانت) و وارانتی (خدمات پس از فروش) محصول
 • ارائه اطلاعات فنی مورد نیاز مشتری
 • ارسال سریع و مطمئن به اقصی نقاط کشور
 • سریع ترین زمان تحویل کالا در کشور
 • ارائه محصولات اورجینال و دارای هولوگرام اصالت کالا و در صورت نیاز Certificate برگ سبز کالا
 • ضمانت عودت کالا در صورت عدم نیاز و استفاده کالا توسط مشتری
faq

پمپ جتی نوعی پمپ سانتریفیوژ است که به واسطه ساختار خاص خود، توانایی مکش سیال از عمق حداکثر 8 متر را دارد. علاوه بر این، پمپ جتی نسبت به پمپ های سانتریفیوژ دیگر با توان الکتروموتور برابر، فشار بیشتری را تولید می کند و با توجه به شرایط کاری، در توان ها و متریال های گوناگون تولید و عرضه می شود.

مطرح ترین برندهای سازنده پمپ جتی شامل سائر، لئو، پنتاکس و داب می باشند.

پمپ های آب جتی در آپارتمان ها یا مجتمع های مسکونی و اداری، مصارف کشاورزی، باغبانی، دامداری، گلخانه، مصارف صنعتی و نیمه صنعتی در مقیاس های کوچک و غیره کاربرد دارند.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
ابراهیم جهانی مقدم
ارسال شده در : جمعه 07 بهمن 1401

سلام، برای یک ساختمان 4 طبقه 5 واحدی پمپ جتی 1 اسب مناسب هست؟ قیمت پمپ جتی با متعلقات و مخزن برای نصب چقدر هست؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 08 بهمن 1401

سلام جناب جهانی مقدم عزیز، پمپ 1 اسب دو پروانه مناسب است. همکاران واحد مشاوره فنی برای ارائه لیست قیمت و راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

رضا محمدی
ارسال شده در : یکشنبه 10 مهر 1401

سلام، برای افزایش فشار آب یک واحد در طبقه چهارم ساختمان، کدام نوع پمپ و با چه قدرتی کفایت می کند؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 مهر 1401

سلام جناب محمدی عزیز، لطفا محل نصب پمپ (پارکینگ یا داخل واحد) را ذکر نمایید. درصورت نصب در پارکینگ پمپ PM80 و درصورت نصب در داخل واحد پمپ PM45 مناسب خواهد بود.

محمود ابول پور
ارسال شده در : دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

سلام، برای مکش آب به طول 120 متر و ارتفاع 3 متر پمپ بشقابی مناسب است یا پمپ جتی؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 27 اردیبهشت 1401

سلام، پمپ جتی توصیه می شود. پمپ بشقابی در این مورد مد نظر شما عملکرد ندارد.