منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix

اشتراک :
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5
منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix
تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت 

منابع تغذیه فونیکس کنتاکت با توجه به طراحی، عملکرد و قابلیت آنها متفاوت است. این منابع به طور مطلوب به منظور تطابق با الزامات مختلف مانند ساخت ماشین آلات و تولید سیستم ها، اتوماسیون ساختمان، کشتی سازی یا مهندسی فرآیند سازگار است.

لوگو FAMCO

لیست قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت Phoenix Contact

نام تجهیز

قیمت (ریال)

QUINT-PS 1AC24DC3.5

در حال بروز رسانی

QUINT-PS 1AC24DC5

در حال بروز رسانی

QUINT-PS 1AC24DC10

در حال بروز رسانی

QUINT-PS 1AC24DC20

در حال بروز رسانی

QUINT-PS 1AC24DC40

در حال بروز رسانی

QUINT-PS 3AC24DC5

در حال بروز رسانی

QUINT-PS 3AC24DC10

در حال بروز رسانی

QUINT-PS 3AC24DC20

در حال بروز رسانی

QUINT-PS 3AC24DC40

در حال بروز رسانی

STEP-PS 1AC24DC0.5

در حال بروز رسانی

STEP-PS1AC24DC0.75

در حال بروز رسانی

STEP-PS1AC24DC1.75

در حال بروز رسانی

STEP-PS1AC24DC2.5

در حال بروز رسانی

STEP-PS1AC24DC4.2

در حال بروز رسانی

TRIO-PS1AC24DC2.5

در حال بروز رسانی

TRIO-PS1AC24DC5

در حال بروز رسانی

TRIO-PS1AC24DC10

در حال بروز رسانی

TRIO-PS1AC24DC20

در حال بروز رسانی

TRIO-PS3AC24DC 5

در حال بروز رسانی

TRIO-PS3AC24DC10

در حال بروز رسانی

TRIO-PS3AC24DC20

در حال بروز رسانی

TRIO-PS3AC24DC40

در حال بروز رسانی

UNO-PS1AC24DC30W

در حال بروز رسانی

UNO-PS1AC24DC60W

در حال بروز رسانی

UNO-PS1AC24DC100W

در حال بروز رسانی

UNO-PS1AC24DC150W

در حال بروز رسانی

UNO-PS1AC24DC240W

در حال بروز رسانی

هایپر صنعت فامکو


منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact

توسط طیف گسترده ای از منابع تغذیه فونیکس کنتاکت، می توان با اطمینان ماژول های تغذیه را در کابینت های کنترلی استفاده کرد. این منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:
با حداکثر قابلیت ها
با قابلیت های استاندارد
با قابلیت های پایه
مناسب برای تکنولوژی MCR
مناسب برای توزیع کنندگان نصب
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC3.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC10
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC3.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC10
توان نامی: 84 وات
ولتاژ خروجی: 24VDC
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
توان نامی: 120 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 1.2 آمپر (120VAC)، 1.3 آمپر (110VDC)، 0.6 آمپر (230VAC)، 0.6 آمپر (220VDC)
توان نامی: 240 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 2.2 آمپر (120VAC)، 2.5 آمپر (110VDC)، 1.3 آمپر (230VAC)، 1.2 آمپر (220VDC)
کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS1AC24DC3.5 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC5 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC10
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC20 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC40  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC5
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC20 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC40  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC5
توان نامی: 480 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 5.1 آمپر (120VAC)، 2.3 آمپر (230VAC)، 4.9 آمپر (110VDC)، 2.4 آمپر (220VDC)
توان نامی: 480 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 5.1 آمپر (120VAC)، 2.3 آمپر (230VAC)، 4.9 آمپر (110VDC)، 2.4 آمپر (220VDC)
توان نامی: 120 وات
ولتاژ ورودی: 500-400*3 ولت متناوب
جریان ورودی: 3×0.8 آمپر (400VAC)، 3×0.7 آمپر (500VAC)، 0.2 آمپر (500VAC)
کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC20  کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS1AC24DC40  کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC5
 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC20 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC40
 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC20 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC40
توان نامی: 240 وات
ولتاژ ورودی: 500-400*3 ولت متناوب
جریان ورودی: 3×1.2 آمپر (400VAC)، 3×1 آمپر (500VAC)، 0.4 آمپر (500VAC)
توان نامی: 480 وات
ولتاژ ورودی: 500-400*3 ولت متناوب
جریان ورودی: 3×1.6 آمپر (400VAC)، 3×1.3 آمپر (500VAC)، 0.9 آمپر (600VAC)
 توان نامی: 960 وات
ولتاژ ورودی: 500-400*3 ولت متناوب
جریان ورودی: 3×2.1 آمپر (400VAC)، 3×1.7 آمپر (500VAC)، 1.7 آمپر (600VAC)
کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC10 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC20  کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS3AC24DC40
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC0.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC0.75 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC1.75
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC0.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC0.75 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC1.75
 توان نامی: 12 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 0.28 آمپر (120VAC)، 0.13 آمپر (230VAC)
توان نامی: 18 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 0.3 آمپر (120VAC)، 0.2 آمپر (230VAC)
توان نامی: 42 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 0.6 آمپر (120VAC)، 0.3 آمپر (230VAC)
 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC0.5 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC0.75 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC1.75

منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC2.5

منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC4.2  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC2.5
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC2.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC4.2  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC2.5
 توان نامی: 60 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 0.8 آمپر (120VAC)، 40. آمپر (230VAC)
توان نامی: 100.8 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 1.3 آمپر (120VAC)، 0.8 آمپر (230VAC)
 توان نامی: 60 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 0.95 آمپر (120VAC)، 0.5 آمپر (230VAC)
کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC2.5  کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC4.2  کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC2.5
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC20
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC20
توان نامی: 120 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 1.65 آمپر (120VAC)، 0.9 آمپر (230VAC)
توان نامی:  240 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 3 آمپر (100VAC)، 1.5 آمپر (240VAC)
توان نامی:  480 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 4.6 آمپر (120VAC)، 2.4 آمپر (230VAC)
کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC5 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC10 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC20
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC10  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC20
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC10  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC20
 توان نامی:  120 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 3×0.3 آمپر (400VAC)، 3×0.25 آمپر (500VAC)، 2×0.65 آمپر (400VAC)، 2×0.5 آمپر (500VAC)
توان نامی: 240 وات
ولتاژ ورودی: 500-400*3/*2 ولت متناوب
جریان ورودی: 3×0.6 آمپر (400VAC)، 3×0.5 آمپر (480VAC)
 توان نامی: 480 وات
ولتاژ ورودی: 500-400*3/*2 ولت متناوب
جریان ورودی: 3×1.1 آمپر (400VAC)، 3×0.8 آمپر (480VAC)
کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC5 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC10 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC20
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC40  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC30W  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC60W
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC40  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC30W  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC60W
توان نامی: 480 وات
ولتاژ ورودی: 500-400*3/*2 ولت متناوب
جریان ورودی: 3×1.1 آمپر (400VAC)، 3×0.8 آمپر (480VAC)
 توان نامی: 30 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 0.5 آمپر (120VAC)، 0.3 آمپر (230VAC)
 توان نامی: 60 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 1 آمپر (120VAC)، 0.6 آمپر (230VAC)
 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC40 کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC30W  کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت UNO-PS1AC24DC60W
 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC100W منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC150W منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC240W
 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC100W منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC150W منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC240W
توان نامی: 100 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 1.7 آمپر (120VAC)، 1 آمپر (230VAC)
توان نامی: 150 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 1.4 آمپر (120VAC)، 0.8 آمپر (230VAC)
توان نامی: 240 وات
ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
جریان ورودی: 2.3 آمپر (120VAC)، 1.2 آمپر (230VAC)
کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت UNO-PS1AC24DC100W کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت UNO-PS1AC24DC150W کاتالوگ منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت UNO-PS1AC24DC240W
منابع تغذیه سری QUNIT با قابلیت های حداکثر دارای فناوری یکپارچه و رابط منحصر بفرد و قابل تنظیم NFC است. برای قدرت های زیر 100 وات حتی کوچکترین انواع منابع سری QUNIT با نظارت بر عملکرد پیشگیرانه و ذخیره توان امکان دسترسی عالی را برای سیستم شما فراهم می کند. این سری از منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:
ورودی AC یا DC: تکفاز، سه فاز
خروجی DC: حداکثر توان 1000 وات
ولتاژهای 12, 24, 48VDC
منابع تغذیه سری TRIO دارای قابلیت های استاندارد با کیفیت بالا و قابلیت اطمینان است و برای استفاده در صنعت ماشین سازی مناسب است. این سری از منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:
ورودی AC یا DC: تکفاز، سه فاز
خروجی DC: حداکثر توان 1000 وات
ولتاژهای 12, 24, 48VDC
با توجه به تراکم بالای منابع تغذیه سری UNO، این منابع امکان ارائه ی راه حل های کامل را برای بارهای تا 240 وات را به ویژه در باکس های کنترلی جمع و جور دارند. این سری از منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:
ورودی AC یا DC: تکفاز
خروجی DC: حداکثر توان 240 وات
ولتاژهای 5, 12, 15, 24, 48VDC
منابع تغذیه سری STEP فونیکس کنتاکت برای نصب و راه اندازی پنل های کنترلی مناسب است. این منابع کمترین خسارت را در حالت استندبای دارند و دارای بالاترین میزان کارایی و حداکثر توان در کلاس خود است. این سری از منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:
ورودی AC یا DC: تکفاز
خروجی DC: حداکثر توان 100 وات
ولتاژهای 5, 12, 15, 24, 48VDC
کاربری منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت
ماشین آلات و تولید سیستم ها، اتوماسیون ساختمان، کشتی سازی، مهندسی فرآیند، صنایع ماشین سازی
 
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این محصول :