منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix

اشتراک :
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5
منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix
تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

فروش منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact

منابع تغذیه فونیکس کنتاکت با توجه به طراحی، عملکرد و قابلیت آنها متفاوت است. این منابع به طور مطلوب به منظور تطابق با الزامات مختلف مانند ساخت ماشین آلات و تولید سیستم ها، اتوماسیون ساختمان، کشتی سازی یا مهندسی فرآیند سازگار است.

لیست قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت

مشخصات فنی منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت

توسط طیف گسترده ای از منابع تغذیه فونیکس کنتاکت، می توان با اطمینان ماژول های تغذیه را در کابینت های کنترلی استفاده کرد. این منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:

 • با حداکثر قابلیت ها
 • با قابلیت های استاندارد
 • با قابلیت های پایه
 • مناسب برای تکنولوژی MCR
 • مناسب برای توزیع کنندگان نصب

انواع مدل های منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC3.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC5
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC3.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC5
 • توان نامی: 84 وات
 • ولتاژ خروجی: 24VDC
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • توان نامی: 120 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 1.2 آمپر (120VAC)، 1.3 آمپر (110VDC)، 0.6 آمپر (230VAC)، 0.6 آمپر (220VDC)
منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact مدل QUINT-PS1AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact مدل QUINT-PS1AC24DC20
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC20
 • توان نامی: 240 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 2.2 آمپر (120VAC)، 2.5 آمپر (110VDC)، 1.3 آمپر (230VAC)، 1.2 آمپر (220VDC)
 • توان نامی: 480 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 5.1 آمپر (120VAC)، 2.3 آمپر (230VAC)، 4.9 آمپر (110VDC)، 2.4 آمپر (220VDC)
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC40  منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC5
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS1AC24DC40 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC5
 • توان نامی: 480 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 5.1 آمپر (120VAC)، 2.3 آمپر (230VAC)، 4.9 آمپر (110VDC)، 2.4 آمپر (220VDC)
 • توان نامی: 120 وات
 • ولتاژ ورودی: 500-400*3 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 3×0.8 آمپر (400VAC)، 3×0.7 آمپر (500VAC)، 0.2 آمپر (500VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS3AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS3AC24DC20
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC20
 • توان نامی: 240 وات
 • ولتاژ ورودی: 500-400*3 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 3×1.2 آمپر (400VAC)، 3×1 آمپر (500VAC)، 0.4 آمپر (500VAC)
 • توان نامی: 480 وات
 • ولتاژ ورودی: 500-400*3 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 3×1.6 آمپر (400VAC)، 3×1.3 آمپر (500VAC)، 0.9 آمپر (600VAC)
منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC40 منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC0.5
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل QUINT-PS3AC24DC40 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC0.5
 • توان نامی: 960 وات
 • ولتاژ ورودی: 500-400*3 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 3×2.1 آمپر (400VAC)، 3×1.7 آمپر (500VAC)، 1.7 آمپر (600VAC)
 • توان نامی: 12 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 0.28 آمپر (120VAC)، 0.13 آمپر (230VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact مدل STEP-PS1AC24DC0.75 منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact مدل STEP-PS1AC24DC1.75
منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact STEP-PS1AC24DC0.75 منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact STEP-PS1AC24DC1.75
 • توان نامی: 18 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 0.3 آمپر (120VAC)، 0.2 آمپر (230VAC)
 • توان نامی: 42 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 0.6 آمپر (120VAC)، 0.3 آمپر (230VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت STEP-PS1AC24DC2.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت STEP-PS1AC24DC4.2
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC2.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل STEP-PS1AC24DC4.2
 • توان نامی: 60 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 0.8 آمپر (120VAC)، 40. آمپر (230VAC)
 • توان نامی: 100.8 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 1.3 آمپر (120VAC)، 0.8 آمپر (230VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC2.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC5
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC2.5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC5
 • توان نامی: 60 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 0.95 آمپر (120VAC)، 0.5 آمپر (230VAC)
 • توان نامی: 120 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 1.65 آمپر (120VAC)، 0.9 آمپر (230VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC20
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC10 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS1AC24DC20
 • توان نامی:  240 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 3 آمپر (100VAC)، 1.5 آمپر (240VAC)
 • توان نامی:  480 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 4.6 آمپر (120VAC)، 2.4 آمپر (230VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC5 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل TRIO-PS3AC24DC10
منبع تغذیه فونیکس TRIO-PS3AC24DC5 منبع تغذیه فونیکس TRIO-PS3AC24DC10
 • توان نامی:  120 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 3×0.3 آمپر (400VAC)، 3×0.25 آمپر (500VAC)، 2×0.65 آمپر (400VAC)، 2×0.5 آمپر (500VAC)
 • توان نامی: 240 وات
 • ولتاژ ورودی: 500-400*3/*2 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 3×0.6 آمپر (400VAC)، 3×0.5 آمپر (480VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact TRIO-PS3AC24DC20 منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact TRIO-PS3AC24DC40
منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact TRIO-PS3AC24DC20 منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact TRIO-PS3AC24DC40
 • توان نامی: 480 وات
 • ولتاژ ورودی: 500-400*3/*2 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 3×1.1 آمپر (400VAC)، 3×0.8 آمپر (480VAC)
 • توان نامی: 480 وات
 • ولتاژ ورودی: 500-400*3/*2 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 3×1.1 آمپر (400VAC)، 3×0.8 آمپر (480VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس UNO-PS1AC24DC30W منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس UNO-PS1AC24DC60W
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس UNO-PS1AC24DC30W منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس UNO-PS1AC24DC60W
 • توان نامی: 30 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 0.5 آمپر (120VAC)، 0.3 آمپر (230VAC)
 • توان نامی: 60 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 1 آمپر (120VAC)، 0.6 آمپر (230VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact مدل UNO-PS1AC24DC100W منبع تغذیه Phoenix Contact مدل UNO-PS1AC24DC150W
منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact مدل UNO-PS1AC24DC100W منبع تغذیه Phoenix Contact مدل UNO-PS1AC24DC150W
 • توان نامی: 100 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 1.7 آمپر (120VAC)، 1 آمپر (230VAC)
 • توان نامی: 150 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 1.4 آمپر (120VAC)، 0.8 آمپر (230VAC)
منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت مدل UNO-PS1AC24DC240W
منبع تغذیه فونیکس UNO-PS1AC24DC240W
 • توان نامی: 240 وات
 • ولتاژ ورودی: 240-100 ولت متناوب
 • جریان ورودی: 2.3 آمپر (120VAC)، 1.2 آمپر (230VAC)

منابع تغذیه سوئیچینگ سری QUNIT با قابلیت های حداکثر دارای فناوری یکپارچه و رابط منحصر بفرد و قابل تنظیم NFC است. برای قدرت های زیر 100 وات حتی کوچکترین انواع منابع سری QUNIT با نظارت بر عملکرد پیشگیرانه و ذخیره توان امکان دسترسی عالی را برای سیستم شما فراهم می کند. این سری از منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:

 • ورودی AC یا DC: تکفاز، سه فاز
 • خروجی DC: حداکثر توان 1000 وات
 • ولتاژهای 12, 24, 48VDC

منابع تغذیه سری TRIO دارای قابلیت های استاندارد با کیفیت بالا و قابلیت اطمینان است و برای استفاده در صنعت ماشین سازی مناسب است. این سری از منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:

 • ورودی AC یا DC: تکفاز، سه فاز
 • خروجی DC: حداکثر توان 1000 وات
 • ولتاژهای 12, 24, 48VDC

با توجه به تراکم بالای منابع تغذیه سری UNO، این منابع امکان ارائه ی راه حل های کامل را برای بارهای تا 240 وات را به ویژه در باکس های کنترلی جمع و جور دارند. این سری از منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:

 • ورودی AC یا DC: تکفاز
 • خروجی DC: حداکثر توان 240 وات
 • ولتاژهای 5, 12, 15, 24, 48VDC

منابع تغذیه سری STEP فونیکس کنتاکت برای نصب و راه اندازی پنل های کنترلی مناسب است. این منابع کمترین خسارت را در حالت استندبای دارند و دارای بالاترین میزان کارایی و حداکثر توان در کلاس خود است. این سری از منابع تغذیه دارای ویژگی های زیر می باشند:

 • ورودی AC یا DC: تکفاز
 • خروجی DC: حداکثر توان 100 وات
 • ولتاژهای 5, 12, 15, 24, 48VDC

کاربرد منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت
 1. ماشین آلات و تولید سیستم ها
 2. اتوماسیون ساختمان
 3. کشتی سازی
 4. مهندسی فرآیند
 5. صنایع ماشین سازی

لیست قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact

با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت
ردیف شرح قیمت به تومان
1 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS 1AC24DC3.5 تماس بگیرید
2 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS 1AC24DC5 تماس بگیرید
3 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS 1AC24DC10 تماس بگیرید
4 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS 1AC24DC20 تماس بگیرید
5 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS 1AC24DC40 تماس بگیرید
6 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS 3AC24DC5 تماس بگیرید
7 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS 3AC24DC10 تماس بگیرید
8 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS 3AC24DC20 تماس بگیرید
9 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت QUINT-PS 3AC24DC40 تماس بگیرید
10 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت STEP-PS 1AC24DC0.5   تماس بگیرید
11 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت STEP-PS1AC24DC0.75 تماس بگیرید
12 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact STEP-PS1AC24DC1.75 تماس بگیرید
13 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact STEP-PS1AC24DC2.5 تماس بگیرید
14 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact STEP-PS1AC24DC4.2 تماس بگیرید
15 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact TRIO-PS1AC24DC2.5 تماس بگیرید
16 منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact TRIO-PS1AC24DC5 تماس بگیرید
17 منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact TRIO-PS1AC24DC10 تماس بگیرید
18 منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact TRIO-PS1AC24DC20 تماس بگیرید
19 منبع تغذیه سوئیچینگ Phoenix Contact TRIO-PS3AC24DC 5 تماس بگیرید
20 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت TRIO-PS3AC24DC10 تماس بگیرید
21 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت TRIO-PS3AC24DC20 تماس بگیرید
22 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت TRIO-PS3AC24DC40 تماس بگیرید
23 منبع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت UNO-PS1AC24DC30W تماس بگیرید
24 منبع تغذیه فونیکس کنتاکت UNO-PS1AC24DC60W تماس بگیرید
25 منبع تغذیه فونیکس کنتاکت UNO-PS1AC24DC100W تماس بگیرید
26 منبع تغذیه فونیکس کنتاکت UNO-PS1AC24DC150W تماس بگیرید
27 منبع تغذیه فونیکس کنتاکت UNO-PS1AC24DC240W تماس بگیرید

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: