پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GX

فروش پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GX

پمپ های کفکش کالپدا در مدل های GXR و GXV و GXR12 قابل ارائه می باشد. جنس بدنه، پروانه و شافت از استیل 314 و دارای مکانیکال سیل دوبل با محفظه روغن است. هایپر صنعت فامکو ارائه دهنده پمپ کفکش کالپدا با قیمت مناسب در انواع زیر می باشد.

 • پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXV (پروانه ورتکس، حمل سیال با مواد جامد به قطر 25 میلیمتر)
 • پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR (پروانه باز، حمل سیال با مواد جامد به قطر 10 میلیمتر)
 • پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR12 (پروانه باز، حمل سیال با مواد جامد به قطر 15 میلیمتر)

کاتالوگ پمپ کف کش کالپدا GX

لیست قیمت پمپ کف کش کالپدا GX

بازدید کننده محترم، در صورت بازدید این صفحه با موبایل، لطفا جهت رویت کامل جداول، زمانی که روی جداول هستید تصویر را به سمت چپ یا راست بکشید (برخی جداول به دلیل بزرگی ممکن است در صفحه نمایش شما به صورت کامل نمایش داده نشوند، همچنین می توانید موبایل خود را به صورت افقی بگیرد تا جداول را بهتر ببینید).

مشخصات فنی

مشخصات فنی پمپ کف کش تک پروانه Calpeda GX

پمپ کالپدا کفکش پروانه VORTEX و پروانه باز ساخته شده که برای جابجایی سیالات با مواد جامد تا قطر 25 میلیمتر قابل استفاده می باشد و دارای حداکثر آبدهی 13.2 متر مکعب بر ساعت و ماکزیمم هد 12.7 متر می باشد و سیال تا 50 درجه سانتیگراد را پمپاژ می کند. پمپ کفکش تک پروانه کالپا در مدل های تکفاز و سه فاز و تماما RPM 2900 قابل ارائه می باشد. پمپ کف کش کالپدا سری GX ساخت کشور ایتالیا بوده و مشخصات فنی هر یک از انواع آن به ترتیب توضیح داده می شود.

پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR و GXV

پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR و GXV دارای مکانیکال سیل دوبل با محفظه روغن بوده و هد این محصولات از 1.7 تا 12.7 متر می باشد. میزان آبدهی در پمپ کفکش کالپدا GXR و GXV معادل 1.2 تا 13.2 متر مکعب بر ساعت است.

پمپ کف کش تک پروانه کالپدا مدل GXR, GXV

مشخصات فنی موتور پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR و GXV

 • موتور القایی دو پل (2900 دور)
 • فرکانس: 50 هرتز
 • GXR، GXV: سه فاز 400-230 ولت
 • GXRM، GXVM: تک فاز 400-230 ولت
 • کلاس حرارتی: F
 • درجه حفاظت: IP X8
 • دمای سیال: 50 درجه سانتیگراد
 • ماکزیمم عمق غوطه وری: 5 متر
 • GXR: پروانه باز
 • GXV: پروانه ورتکس

جنس بدنه پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR و GXV

 • بدنه: استیل
 • پروانه: استیل
 • شافت: استیل
 • مکانیکال سیل: سرامیک، کربن، NBR

ابعاد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR

ابعاد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا مدل GXR

ابعاد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR
مدل fM a GXR GXRM
میلیمتر وزن (کیلوگرم)
GXR 9 - GXRM 9 265 230 5 5.2
GXR 11 - GXRM 11 300 265 6.2 6.5
GXR 13 - GXRM 13 300 265 6.7 7.2

ابعاد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXV

مشخصات ابعادی پمپ کف کش تک پروانه کالپدا مدل GXV

ابعاد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXV
مدل fM a GVR GXVM
میلیمتر وزن (کیلوگرم)
GXV 25-6 - GXVM 25-6 302 672 5.1 5.3
GXV 25-8- GXVM 25-8 377 302 6.3 6.6
GXV 25-10- GXVM 25-10 337 302 6.8 7.3

منحنی همپوشانی پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR و GXV

منحنی همپوشانی پمپ کف کش تک پروانه کالپدا مدل GXR, GXV

آبدهی پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR
مدل توان (کیلووات) دبی (متر مکعب بر ساعت) 0 1.2 3 4.5 6 7.5 9 10.2 12 13.2
سه فاز تک فاز
GXR 9 GXRM 9 0.25 هد (متر) 9 8.3 7 6 4.8 3.6 2.5 1.7 - -
GXR 11 GXRM 11 0.37 11 10.4 9.5 8.5 7.5 6.5 5.3 4.2 2.2 -
GXR 13 GXRM 13 0.45 12.7 11.7 10.7 9.7 8.5 7.3 6.3 5.2 3.2 2

آبدهی پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXV
مدل توان (کیلووات) دبی (متر مکعب بر ساعت) 0 1.2 3 4.5 6 7.5 9 10.2 12 13.2
سه فاز تک فاز
GXV 25-6 GXVM 25-6 0.25 هد (متر) 6 5.2 5.2 4.5 3.8 3 2.2 1.5 - -
GXV 25-8 GXVM 25-8 0.37 8.2 7.8 7.2 6.7 6.1 5.4 4.5 3.6 2.2 -
GXV 25-10 GXVM 25-10 0.45 10 9.5 8.7 8 7.3 6.5 5.7 4.9 3.7 2.6

کاربرد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR

 • برای آب تمیز حاوی ذرات به قطر 10 میلیمتر
 • تخلیه مخازن
 • کشیدن آب از چاه ها
 • آبیاری

کاربرد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXV

 • برای آب های تمیز و نسبتا کثیف با قطر مواد جامد 25 میلیمتر
 • مناسب برای سیالات حاوی مواد جامد

پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR12

در پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR12 هد برابر با 3.3 تا 19.2 متر بوده و میزان آبدهی در این محصول را می توان از 3 تا 30 متر مکعب بر ساعت دانست که در ادامه به بررسی دیگر مشخصات این پمپ می پردازیم.

پمپ کف کش تک پروانه کالپدا مدل GXR12

مشخصات فنی موتور پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR12

 • موتور دو پل القایی (2900 دور)
 • فرکانس: 50 هرتز
 • GXR: سه فاز 400-230 ولت
 • GXRM: تک فاز 230 ولت
 • کلاس حرارتی: F
 • درجه حفاظت: IP X8
 • دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد
 • ماکزیمم عمق غوطه وری: 5 متر
 • پروانه باز

متریال پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR12

 • بدنه: استیل
 • پروانه: استیل
 • شافت: استیل

ابعاد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR12

ابعاد پمپ کف کش تک پروانه مدل GXR12

ابعاد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR12
مدل fM a GXR GXRM
میلیمتر وزن (کیلوگرم)
GXR 12-10 - GXRM 12-10 360 310 10.3 11.3
GXR 12-12 - GXRM 12-12 375 325 11.5 12.5
GXR 12-14 - GXRM 12-14 400 350 13 14
GXR 12-16 - GXRM 12-16 400 350 13.6 14.6
GXR 12-18- GXRM 12-18 420 370 14.4 15.9
GXR 12-20- GXRM 12-20 450 400 16 17.5

منحنی همپوشانی پمپ کف کش تک پروانه GXR12

منحنی همپوشانی پمپ کف کش تک پروانه مدل GXR12

آبدهی پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR12
مدل توان (کیلووات) دبی (متر مکعب بر ساعت) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
سه فاز تک فاز
GXR 12-10 GXRM 12-10 0.45 هد (متر) 9.3 9 8.3 7.5 6.3 5 3.3 - - - -
GXR 12-12 GXRM 12-12 0.55 12 11.3 10.6 9.6 8.5 7.2 5.6 3.7 - - -
GXR 12-14 GXRM 12-14 0.75 13.5 13 12.2 11.4 10.4 9 7.5 5.6 3.3 - -
GXR 12-16 GXRM 12-16 0.9 15.5 14.7 14 13.2 12.2 11 9.4 7.5 5.4 3.2 -
GXR 12-18 GXRM 12-18 1.1 17 16.3 15.5 14.6 13.5 12.3 10.8 9.2 7.3 5.2 3
GXR 12-20 GXRM 12-20 1.5 19.2 18.4 17.5 16.5 15.5 14.2 12.8 11.2 9.3 7.2 4.7

کاربرد پمپ کف کش تک پروانه کالپدا GXR12

 • آب تمیز حاوی ذرات جامد حاوی ذرات جامد تا سایز 12 میلیمتر
 • تخلیه مخازن
 • استخراج آب از چاه ها و جمع آوری آب باران
 • آبیاری

مزایای پمپ کف کش کالپدا GX

از مزایای الکتروپمپ های کفکش کالپدا مدل GX می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • استفاده از متریال با کیفیت
 • راندمان بالا
 • پرتابل بودن
 • تنوع در مدل ها
 • قابلیت انتقال سیالات همراه با ذرات جامد
 • خدمات پس از فروش عالی

لیست قیمت پمپ کف کش کالپدا GX

با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروز رسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت پمپ کف کش Calpeda GX
ردیف شرح قیمت به تومان
1 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXR 9 تماس بگیرید
2 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXR 11 تماس بگیرید
3 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXR 13 تماس بگیرید
4 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXV 25-6 تماس بگیرید
5 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXV 25-8 تماس بگیرید
6 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXV 25-10 تماس بگیرید
7 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXR12-10 تماس بگیرید
8 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXR12-12 تماس بگیرید
9 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXR12-14 تماس بگیرید
10 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXR12-16 تماس بگیرید
11 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXR12-18 تماس بگیرید
12 قیمت پمپ کف کش Calpeda GXR12-20 تماس بگیرید

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: