فلنج لپ جوینت

اشتراک :
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5
فلنج لپ جوینت
تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

فروش فلنج ته کوب (Lap Joint Flange)

فلنج لبه دار که به آن Lap Joint Flange نیز گفته می شود برای اتصال به Stud End استفاده می شود. فلنج لپ جوینت یکی از انواع فلنج های مورد استفاده در صنایع است که دو قسمتی می باشد. یک قسمت آن شبیه به فلنج جوشی و قسمت دیگر آن اصطلاحا شبیه به یک آستین می باشد که به آن Stub-end می گویند. Stub-end در واقع خود یک نوع فلنج ته کوب می باشد که از یک تکه لوله که انتهای آن به بیرون خم شده است، ساخته می شود.

مشخصات فنی فلنج لپ جوینت

از این نوع فلنج برای اتصال به Stub End استفاده می شود. از مزیت های این فلنج به آزادی برای چرخیدن حول محور لوله، به دلیل نداشتن ارتباط با جریان درون لوله می توان اشاره نمود. از فلنج های کربن استیل در سیستم هایی که ساییدگی و خوردگی وجود دارد می توان این فلنج را برای استفاده مجدد بازیافت کرد. این فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5 تولید می گردد. این نوع از انواع فلنج به دلیل ضعف در آب بندی در واحدهای پودری در صنایع پتروشیمی مانند واحدهای پلی اتیلن سبک و سنگین مورد استفاده دارد. فلنج ته کوب می تواند با آرایش های انتهایی متفاوتی مانند انتهای خمیده، انتهای مربعی، انتهای فلنجی، انتهای شیاری و انتهای رزوه ای (نرگی) ساخته شود.

فلنچ لبه دار

مشخصات فنی فلنج لپ جوینت
ته کوب لپ جوینت
جنس فلنج کلاس فشاری استاندارد ابعادی متریال مصرفی
C.S 150 ASME B16.5 A181
S.S  300 ASME B16.47 A182
PVC 400 DIN2632 F1
CPVC 600 DIN2631 F2
PP-H 900 DIN2630 F5
PVDF 1500 DIN2500 F9
- 2500 DIN2545 F11
-   5000 DIN2544 F22
- 10000 DIN2543 F22
- - DIN2635 F304
- - DIN2634 F304L
- - DIN2633 F310
- - - F316
- - - F316L
- - - F321
- - - F347
- - - F348
-   - - A350
- - - LF1
- - - LF2
- - - LF3

ابعاد فلنج لپ جوینت

ابعاد فلنج لپ جوینت کلاس 150
قطر اسمی لوله  قطر بیرونی فلنج ضخامت قطر سوراخ اندازه سوراخ شعاع گوشه  قطر دایره پیچ قطر سوراخ پیچ تعداد پیچ وزن تقریبی به کیلو گرم
1/2 90 11.2 30 22.9 3 60.3 15.9 4 0.46
3/4 100 12.7 38 28.2 3 69.9 15.9 4 0.66
1 110 14.3 49 34.9 3 79.4 15.9 4 0.89
1 1/ 4 115 15.9 59 43.7 5 88.9 15.9 4 1.06
1 1/2 125 17.5 65 50.0 6 98.4 15.9 4 1.36
2 150 19.1 78 62.5 8 120.7 19.1 4 2.10
2 1/2 180 22.3 90 75.4 8 139.7 19.1 4 3.58
3 190 23.9 108 91.4 10 152.4 19.1 4 4.00
3 1/2 215 23.9 122 104.1 10 177.8 19.1 8 4.99
4 230 23.9 135 116.8 11 190.5 19.1 8 5.62
5 255 23.9 164 144.4 11 215.9 22.2 8 6.38
6 280 25.4 192 171.4 13 241.3 22.2 8 7.74
8 345 28.6 246 222.2 13 298.5 22.2 8 12.65
10 405 30.2 305 277.4 13 362.0 25.4 12 16.65
12 485 31.8 365 328.2 13 431.8 25.4 12 27.31
14 535 35.0 400 360.2 13 476.3 28.6 12 39.89
16 595 36.6 457 411.2 13 539.8 28.6 16 51.18
18 635 39.7 505 462.3 13 577.9 31.8 16 57.07
20 700 42.9 559 514.4 13 635.0 31.8 20 72.08
24 815 47.7 663 616.0 13 749.3 34.9 20 100.11

ابعاد فلنج لپ جوینت کلاس 300
قطر اسمی لوله قطر بیرونی فلنج ضخامت قطر سوراخ اندازه سوراخ شعاع گوشه قطر دایره پیچ قطر سوراخ پیچ  تعداد پیچ وزن تقریبی به کیلو گرم
1/2 95 14.3 38 22.9 3 66.7 15.9 4 0.70
3/4 115 15.9 48 28.2 3 82.6 19.1 4 1.16
1 125 17.5 54 34.9 3 88.9 19.1 4 1.50
1 1/4 135 19.1 64 43.7 5 98.4 19.1 4 1.86
1 1/2 155 20.7 70 50.0 6 114.3 22.2 4 2.63
2 165 22.3 84 62.5 8 127.0 19.1 8 3.02
2 1/2 190 25.4 100 75.4 8 149.2 22.2 8 4.48
3 210 28.6 117 91.4 10 168.3 22.2 8 6.08
3 1/2 230 30.2 133 104.1 10 184.2 22.2 8 7.68
4 255 31.8 146 116.8 11 200.0 22.2 8 10.07
5 280 35.0 178 144.4 11 235.0 22.2 8 12.64
6 320  36. 6 206 171. 4 13 269.9 22.2 12 16.39
8 380 41.3 260 222.2 13 330.2 25.4 12 24.57
10  445 47.7 321 277.4 13 387.4 28. 6 16 39.40
12 520 50.8 375 328.2 13 450.8 31.8 16 56.33
14  585 54. 0 425 360. 2 13 514. 4 31.8 20 81.97
16 650 57.2 483 411.2 13 571.5 34.9 20 106.10
18 710  60.4 533 462.3 13 628.6 34.9 24 127. 52
20 775 63.5 587 514.4 13 685.8 34.9 24 157.92
24  915 69. 9 702 616.0 13  812.8 41.3 24 237.31

ابعاد فلنج لپ جوینت کلاس 600
قطر اسمی لوله قطر بیرونی فلنج ضخامت قطر سوراخ اندازه سوراخ شعاع گوشه قطر دایره پیچ قطر سوراخ پیچ  تعداد پیچ وزن تقریبی به کیلو گرم
1/2 95 14.3 38 22.9 3 66.7 15.9 4 0.70
3/4 115 15.9 48 28.2 3 82.6 19.1 4 1.16
1 125 17.5 54 34.9 3 88.9 19.1 4 1.50
1 1/4 135 20.7 64 43.7 5 98.4 19.1 4 2.01
1 1/2 155 22.3 70 50.0 6 114.3 22.2 4 2.83
2 165 25.4 84 62.5 8 127.0 19.1 8 3.42
2 1/2 190 28.6 100 75.4 8 149.2 22.2 8 5.00
3 210 31.8 117 91.4 10 168.3 22.2 8 6.71
3 1/2 230 35.0 133 104.1 10 184.2 25.4 8 8.56
4 275 38.1 152 116.8 11 215.9 25.4 8 14.29
5 330 44.5 189 144.4 11 266.7 28.6 8 23.80
6 355 47.7 222 171.4 13 292.1 28.6 12 27.93
8 420 55.6 273 222.2 13 349.2 31.8 12 42.59
10 510 63.5 343 277.4 13 431.8 34.9 16 76.04
12 560 66.7 400 328.2 13 489.0 34.9 20 90.92
14 605 69.9 432 360.2 13 527.0 38.1 20 109.42
16 685 76.2 495 411.2 13 603.2 41.3 20 154.99
18 745 82.6 546 462.3 13 654.  0 44.5 20 189.94
20 815 88.9 610 514.4 13 723.9 44.5 24 243.66
24 940 101.6 718 616.0 13 838.2 50.8 24 346.39

ابعاد فلنج لپ جوینت کلاس 900
قطر اسمی لوله قطر بیرونی فلنج ضخامت قطر سوراخ اندازه سوراخ شعاع گوشه قطر دایره پیچ قطر سوراخ پیچ  تعداد پیچ وزن تقریبی به کیلو گرم
1/2 120 22.3 38 22.9 3 82.6 22.2 44 1.69
3/4 130  25.4 44 28.2 3 88.9 22.2 4 2.28
1 150 28.6 52 34.9 3 101.6 25.4 4 3.41
1 1/4 160 28.6 64 43.7 5 111.1 25.4 4 3.89
1 1/2 180 31.8 70 50.0 6 123.8 28.6 4 5.41
2  215 38.1 105 62.5 8 165.1 25.4 8 9.57
2 1/2 245 41.3 124 75.4 8 190.5 28.6 8 13.54
3 240 38.1 127 91.4 10 190.5 25.4 8 11.13
4 290 44.5 159 116.8 11 235.0 31.8 8 18.96
5 350 50.8 190 144.4 11 279.4 34.9 8 31.45
6 380 55.6 235 171.4 13 317.5 31.8 12 40.16
8 470 63.5 298 222.2 13 393.7 38.1 12 72.66
10 545 69.9 368 277.4 13 469.9 38.1 16 105.50
12 610 79.4 419 328.2 13 533.4 38.1 20 141.92
14 640 85.8 451 360.2 13 558.8 41.3 20 162.02
16 705 88.9 508 411.2 13 616.0 44.5 20 199.98
18 785 101.6 565 462.3 13 685.8 50.8 20 277.51
20 855 108.0 622 514.4 13 749.3 54.0 20 348.93
24 1040 139.7 749 616.0 13 901.7 66.7 20 671.17

ابعاد فلنج لپ جوینت کلاس 1500
قطر اسمی لوله قطر بیرونی فلنج ضخامت قطر سوراخ اندازه سوراخ شعاع گوشه قطر دایره پیچ قطر سوراخ پیچ  تعداد پیچ وزن تقریبی به کیلو گرم
1/2 120 22.3 38 22.9 3 82.6 22.2 4 1.69
3/4 130 25.4 44 28.2 3 88.9 22.2 4 2.28
1 150 28.6 52 34.9 3 101.6 25.4 4 3.41
1 1/4 160 28.6 64 43.7 5 111.1 25.4 4 3.89
1 1/2 180 31.8 70 50.0 6 123.8 28.6 4 5.41
2 215 38.1 105 62.5 8 165.1 25.4 8 9.57
2 1/2 245 41.3 124 75.4 8 190.5 28.6 8 13.54
3 265 47.7 133 91.4 10 203.2 31.8 8 17.29
4 310 54.0 162 116.8 11 241.3 34.9 8 27.02
5 375 73.1 197 144.4 11 292.1 41.3 8 51.41
6 395 82.6 229 171.4 13 317.5 38.1 12 60.85
8 485 92.1 292 222.2 13 393.7 44.5 12 103.41
10 585 108.0 368 277.4 13 482.6 50.8 12 181.39
12 675 123.9 451 328.2 13 571.5 54.0 16 286.48
14 750 133.4 495 360.2 13 635.0 60.3 16 384.80
1616 825 146.1 552 411.2 13 704.8 66.7 16 492.31
18 915 162.0 597 462.3 13 774.7 73.0 16 638.30
20 985 177.8 641 514.4 13 831.8 79.4 16 766.56
24 1170 203.2 762 616.0 13 990.6 92.1 16 1227.85

مزایای فلنج لپ جوینت

  • فلنج ته کوب دارای آزادی عمل در چرخش دور لوله 
  • عدم ارتباط با سیال درون خط لوله 
  • استفاده در سیستم های دارای خوردگی
  • ظرفیت نگهدارنده فلنج مفصل دور کم است. اما بهتر از فلنج های لغزنده است.
     

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
بازدیدکننده محترم، به استحضار حضرتعالی می رساند که متاسفانه به دلیل سوء استفاده های صورت گرفته توسط برخی از بازدیدکننده ها از این بخش، پس از ثبت درخواست مشاوره، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و کلیه درخواست ها و سوالات شما عزیزان را بصورت تلفنی پاسخ خواهند داد و امکان درج پاسخ مکتوب در این قسمت وجود ندارد، پیشاپیش از صبر و همکاری شما متشکر هستیم.
امتیاز: