شیر کنترل جریان پنوماتیک

شیر کنترل جریان پنوماتیک چیست؟

همانطور که می دانیم، شیر های پنوماتیک به سه دسته اصلی کنترل جریان، کنترل فشار و کنترل جهت تقسیم بندی می شوند. شیر های کنترل جریان پنوماتیک در صنعت تحت عنوان فلوکنترل های بین راهی شناخته می شوند و در اصل موظف به کنترل سرعت سیال جاری در سیستم هستند. نکته قابل توجه در این شیر ها عدم تغییر فشار سیال است؛ به این معنا که حتی اگر سرعت سیال خروجی به کمک شیر کنترل جریان در حداقل ترین حالت خود قرار گیرد، فشار در همان حد استاندارد تعریف شده خود خواهد بود و هیچ تغییری نمی کند؛ به این ترتیب اگر تمایل به کنترل فشار در سیستم پنوماتیک داریم، الزاما باید از رگلاتور استفاده کرد و شیر کنترل جریان کارآمد نخواهد بود.

فلوکنترل یا شیر های گلویی قابل تنظیم با مانع برگشت نام های دیگری از شیر های کنترل جریان هستند و دارای سمبلی به صورت گلوگاه هستند. هرگاه شیر به صورت قابل تنظیم باشد به کمک یک فلش یا پیکان که روی گلوگاه رسم می شود قابل تشخیص خواهد بود.

کاربرد شیر کنترل جریان

از کاربرد های شیر کنترل جریان می توان به کنترل سرعت سیلندر های پنوماتیک اشاره کرد. اگر حجم جریان ورودی به سیلندر در همه جهت ها کنترل شود، سرعت حرکت پیستون سیلندر پنوماتیک هم قابلیت تنظیم خواهد داشت، از جهتی دیگر به کمک تنظیم مقدار جریان هوای تخلیه در هر سمت هم می توانیم سرعت حرکت پیستون سیلندر ها را کنترل کنیم. پس به طوری کلی می توان به دو روش سرعت سیلندر ها را کنترل کرد.

روش اول اینکه سرعت را به کمک تنظیم میزان جریان در ورودی کنترل کنیم، در این روش باید شیر کنترل جریان را طوری در مدار قرار داد که مقدار جریان هوای ورودی به سیلندر را به منظور تامین نیروی لازم برای حرکت پیستون تحت کنترل داشت. البته این روش معایبی هم دارد که از مهم ترین آنها این مورد است که اگر حرکت بار با پیستون هم جهت شوند، شتاب منفی پیدا خواهد کرد و سیلندر سرعت های غیریکنواخت خواهد داشت.

روش دیگر تنظیم سرعت سیلندر از طریق تنظیم جریان در خروجی شیر است. طی این روش شیر با مانع برگشت به طریقی در مدار قرار می گیرد که میزان جریان هوای خارج شده از سیلندر قابلیت کنترل داشته باشد. این روش یک مزیت مهم دارد که اگر حرکت بار و پیستون با هم جهت شوند، پیستون شتاب منفی پیدا نخواهد کرد و به این ترتیب سرعت حرکت تقریبا یکنواخت خواهد بود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: