شیر پروپشنال هیدرولیک

اشتراک :

شیر پروپشنال هیدرولیک یا شیر تناسبی هیدرولیک

دلیل نام گذاری این شیر ها به عنوان شیر پروپرشنال یا تناسبی از این جهت است که در این گونه شیر ها، تغییر جریان سیال خروجی با توجه به جریان الکتریکی ورودی خطی نیست. شیر پروپشنال هیدرولیک مانند سایر انواع شیر های هیدرولیک موظف به کنترل سیال هیدرولیک طبق شرایط طراحی شده است؛ البته لازم به ذکر است که این شیر ها کنترل بسیار دقیقی از دبی یا فشار را دارند. شیر های پروپشنال از لحاظ نحوه تحریک مشابه شیر های برقی هستند چراکه هر شیر پروپرشنال هم مانند شیر برقی دارای مدار الکترونیکی است، البته با این تفاوت که شیر پروپشنال نمونه پیشرفته تری از شیر برقی است و به عنوان مثال قادر است مغزی شیر را در حالتی بین باز و بسته نگه داشته و کنترل بسیار دقیقی از دبی و فشار خروجی داشته باشد. سیستم و تکنولوژی به کار رفته در شیر پروپشنال بسیار پیشرفته است و همین عامل باعث شده تا این شیر ها نسبت به سایر شیر ها قیمت بالاتری داشته باشند اما سرعت و دقت بسیار بالا از مزیت این شیر ها می باشد.

شیر پروپشنال هیدرولیک

کاربرد شیر پروپشنال هیدرولیک

با توجه به اینکه شیر پروپشنال از دقت بسیار بالایی برخوردار است، کاربرد چشم گیری در صنایع مختلف دارد.

  1. صنایع نظامی
  2. پرس هیدرولیک
  3. نورد فلزات
  4. ماشین کاری

شیر پروپشنال مانند سایر شیر ها در سه دسته کنترل جهت، کنترل فشار و کنترل جریان موجود است و کنترل جهت، فشار و دبی را با دقت بسیار بالایی انجام می دهد.

در شیر پروپشنال کنترل جهت، متناسب با تغییر ولتاژ ورودی شیر علاوه بر کنترل جهت سیال، کنترل سرعت هم انجام می شود و به این ترتیب حرکت عملگرها تحت کنترل قرار می گیرد و شروع و پایان حرکت جک به آرامی رخ می دهد. در شیر پروپشنال کنترل فشار تنظیم فشار با دقتی بسیار بالاتر از شیر های هیدرولیک معمولی انجام می شود. در زمینه شیر پروپشنال کنترل جریان نیز می توان این نکته را بیان کرد که کنترل دبی خروجی با دقتی بسیار بالا انجام می شود.

نماد شماتیک شیر پروپشنال هیدرولیک

نماد شماتیک شیر پروپرشنال هیدرولیک

اجزای اصلی تشکیل دهنده شیر پروپشنال هیدرولیک

  1. اسپول
  2. سلنوئید

اسپول

اسپول شیر پروپشنال قطعه ای مشابه با شکل زیر است. همانطور که مشخص است این قطعه فلزی و استوانه ای شکل می باشد. اسپول می تواند به صورت خطی داخل شیر حرکت کند.

اسپول در شیر پروپشنال

روی اسپول تراش هایی وجود دارد که به کمک آنها شیر قادر خواهد بود اجازه عبور یا عدم عبور سیال هیدرولیک را بدهد. واضح است که محل تراش خورده امکان عبور سیال را خواهد داد.

سلنوئید

عضو مهم دیگر در شیر پروپشنال سلنوئید است. با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ موجود در سلنوئید، میدان مغناطیسی در آن ایجاد می شود که این میدان منجر به حرکت خطی مغزی شیر شده و به این ترتیب سلنوئید می تواند مسیر عبور سیال را باز کند یا ببندد. در شکل زیر نمونه ای از سلنوئید یک شیر پروپشنال را مشاهده می کنیم.

سلنوئید در شیر پروپشنال هیدرولیک

لازم به ذکر است که سلنوئید مورد استفاده در شیر تناسبی از نوع خاصی است و متناسب با شدت جریان الکتریکی عبوری از این سلنوئید نیرویی در شیر پروپشنال ایجاد می شود. جریان های الکتریکی مختلف ایجاد شده در سلنوئید قادر است اسپول شیر را در موقعیت های مختلف قرار دهد؛  به این ترتیب که افزایش جریان الکتریکی باعث بیشتر شدن نیروی ایجاد شده در سلنوئید می شود و به این ترتیب فنر بیشتر جمع خواهد شد و اسپول در موقعیت مدنظر قرار می گیرد.

ساختمان اجزای تشکیل دهنده شیر پروپشنال یا شیر تناسبی

ساختمان اجزای تشکیل دهنده شیر پروپشنال یا شیر تناسبی

مبدل های LVDT یک عضو تاثیر گذار در عملکرد شیر پروپشنال است. به بیان ساده این مبدل ها موقعیت سنج هستند و به کمک آنها می توان موقعیت دقیق اسپول را کنترل کرد و به این ترتیب مسیر خروجی روغن با بیشترین دقت مدیریت می شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: