کابل خودنگهدار فشار ضعیف

فروش کابل خودنگهدار فشار ضعیف

در کابل خودنگهدار فشار ضعیف هادی ها که شامل رشته نول، فاز و روشنایی می باشند همگی از جنس آلومینیوم بوده و رشته نگهدارنده که وظیفه تحمل تمام نیروهای مکانیکی را برعهده دارد، از جنس فولاد گالوانیزه ساخته می شود. تمامی استانداردهای ملی تولید کابل خودنگهدار فشار ضعیف را شرکت توانیر تعیین کرده است اما از استانداردهای بین المللی برای ساخت این نوع کابل می توان به HD626S1، NFC33-209 و AS/NZS3560-1 اشاره کرد. عایق ها در این کابل از جنس XLPE بوده و بعد از عملیات عایق کاری در دما و فشار بالا کراس لینک می شوند، عمل کراس لینک به دلیل بالا بردن کیفیت کابل مانند مقاومت در برابر اشعه UV و غیره انجام می شود.

انواع کابل خود نگه دار فشار ضعیف

انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف

در کابل خودنگهدار فشار ضعیف تعداد رشته ها براساس تعداد فازها مشخص می شود در کابل های خودنگهدار فشار ضعیف به راحتی می توان سایز و نوع کابل را طبق فرمول (نگهدارنده) –(نول) –(روشنایی) +(فاز) *3 مشخص کرد. که این ساختار برای کابل خودنگهدار تمام فولادی با هادی روشنایی می باشد که شامل سه رشته فاز، رشته روشنایی، یک رشته نول و یک رشته نگهدارنده می باشد که این محصول در انواع زیر ارائه می شود.

  • کابل خودنگهدار فشار ضعیف 3 و 4 رشته (نیمه افشان آلومینیومی سه رشته تکفاز)
  • کابل خودنگهدار فشار ضعیف 5 رشته (نیمه افشان آلومینیومی پنج رشته سه فاز)
  • کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته (نیمه افشان آلومینیومی شش رشته سه فاز)

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 5 رشته یا 5 سیم

کابل های خودنگهدار فشار ضعیف 5 رشته سه فاز دارای یک هادی استرند شده از جنس گالوانیزه بوده که از آن برای رشته نگهدارنده استفاده می شود. در این کابل 3 رشته سیم برای بخش فاز (آلومینیومی) و یک رشته سیم برای روشنایی (آلومینیومی) استفاده می شود.

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 5 رشته یا 5 سیم

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته یا 6 سیم

کابل های خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته سه فاز مانند کابل 5 رشته دارای یک هادی نگهدارنده از جنس گالوانیزه هستند که این هادی با نگهداشتن رشته سیم های دیگر به دور خود، وظیفه محول شده را انجام می دهد. در ساختاراین کابل سه رشته که دارای سطح مقطع یکسان هستند برای فاز، یک رشته نول و یک رشته روشنایی هم وجود دارد.

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته یا 6 سیم

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 3 و 4 رشته

اگر کابل ها تکفاز باشند از تعداد رشته ها دو عدد کم می شود تا کابل های 3 و 4 رشته به شرح زیر داشته باشیم.

  • کابل های خودنگهدار فشار ضعیف 3 رشته تکفاز که اگر از جنس آلومینیوم آلیاژی ساخته شوند به صورت نول نگهدارنده استفاده خواهند شد.
  • کابل های خودنگهدار فشار ضعیف 4 رشته تکفاز، اگر این رشته ها را از جنس گالوانیزه بسازند می توان از آن به عنوان رشته نگهدارنده استفاده کرد.

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 3 و 4 رشته

لطفا جهت اطلاع از انواع، برندها، لیست قیمت و دیگر اطلاعات مورد نیاز در زمینه کابل خودنگهدار فشار ضعیف، با واحد فروش تماس بگیرید.