انکودر خطی Opkon

فروش انکودر خطی اپکن

انواع خط کش دیجیتال اپکن در هایپر صنعت فامکو به فروش می رسد.

مشخصات فنی

مشخصات فنی

درباره محصول

مشخصات فنی

مشخصات فنی انکودر خطی Opkon

در ادامه به معرفی انواع مدل خط کش اهمی Opkon می پردازیم و ویژگی های از کدام از این نوع انکودرهای خطی را به تفکیک شرح می دهیم.

مدل های خط کش الکترونیکی اپکن
پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن LPC پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن LPH
انکودر خطی Opkon مدل LPC انکودر خطی Opkon سری LPH
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی
 • کورس اندازه گیری: 50 الی 800 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم
 • نحوه نصب: بال جوینت در دو طرف
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی
 • کورس اندازه گیری: 100 الی 1750 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم
 • نحوه نصب: پایه های قابل تنظیم
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن LPM پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن LPS
انکودر خطی Opkon سری LPM انکودر خطی Opkon سری LPS
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی
 • کورس اندازه گیری: 50 الی 600 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم
 • نحوه نصب: بال جوینت در دو طرف
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی، دارای فنر برگشت پذیر
 • کورس اندازه گیری: 30 الی 150 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم
 • نحوه نصب: پایه های قابل تنظیم
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن RTL پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن SLPC
پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL پتانسیومتر خطی اپکن SLPC
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی
 • کورس اندازه گیری: 30 الی 1000 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم
 • نحوه نصب: پایه های قابل تنظیم
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی، بدنه اسلیم
 • کورس اندازه گیری: 10 الی 300 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم (2 کیلوواهم برای 10 تا 25 میلیمتر)
 • نحوه نصب: بال جوینت در دو طرف
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن SLPS پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن SLPT
پتانسیومتر اپکن سری SLPS انکودر خطی Opkon سری SLPT
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی، فنر برگشت پذیر، بدنه اسلیم
 • کورس اندازه گیری: 10 الی 100 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم (2 کیلوواهم برای 10 تا 25 میلیمتر)
 • نحوه نصب: پایه های قابل تنظیم
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی، بدنه اسلیم
 • کورس اندازه گیری: 10 الی 400 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم (2 کیلوواهم برای 10 تا 25 میلیمتر)
 • نحوه نصب: پایه های قابل تنظیم
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن SLPIS پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن SLPKS
انکودر خطی Opkon سری SLPIS انکودر خطی اپکن SLPKS
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی، فنر برگشت پذیر، بدنه اسلیم
 • کورس اندازه گیری: 10 الی 50 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی،2 کیلوواهم
 • نحوه نصب: پایه های قابل تنظیم
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی، فنر برگشت پذیر، بدنه اسلیم
 • کورس اندازه گیری: 10 الی 100 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، مقاومتی، 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم(2 کیلوواهم برای 10 تا 25 میلیمتر)
 • نحوه نصب: پایه های قابل تنظیم
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
انکودر خطی، افزایشی، مغناطیسی اپکن MLC انکودر خطی (خط کش)، افزایشی، مغناطیسی اپکن MLI
انکودر خطی Opkon سری MLC انکودر خطی Opkon سری MLI
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: انکودر خطی افزایشی مغناطیسی، خط کش مغناطیسی
 • کورس اندازه گیری: 50 الی 800 میلیمتر
 • نوع خروجی: Push-Pull و TTL Linedriver یا HTL Linedriver
 • رزولوشن: 2.5 و 5 و 10 و 12.5 و 20 و 25 میکرون
 • نوع انکودر خطی: انکودر خطی افزایشی مغناطیسی، خط کش مغناطیسی
 • کورس اندازه گیری: 2 میلیمتر، 2.56 میلیمتر، 5 میلیمتر
 • نوع خروجی: Push-Pull و TTL Linedriver یا HTL Linedriver
 • رزولوشن: 2.5-5-10-12.5-20-25 میکرون
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
انکودر خطی، افزایشی، مغناطیسی اپکن MLR انکودر خطی، افزایشی، مغناطیسی اپکن MPS
انکودر خطی Opkon سری MLR انکودر خطی Opkon سری MPS
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: انکودر خطی افزایشی مغناطیسی، خط کش مغناطیسی
 • کورس اندازه گیری: 150 الی 720 میلیمتر
 • نوع خروجی: TTL Linedriver
 • رزولوشن: 5 میکرون
 • نوع انکودر خطی: انکودر خطی افزایشی مغناطیسی، خط کش مغناطیسی
 • کورس اندازه گیری: 150 الی 2000 میلیمتر
 • نوع خروجی: TTL Linedriver
 • رزولوشن: 5 میکرون
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
انکودر خطی، مگنتی اپکن MSH انکودر خطی، مگنتی اپکن MST
انکودر خطی Opkon سری MSH انکودر خطی Opkon سری MST
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: انکودر خطی افزایشی مغناطیسی، خط کش مغناطیسی
 • کورس اندازه گیری: 100 الی 2000 میلیمتر
 • نوع خروجی: 0-10 V
 • رزولوشن: 16 بیت
 • نوع انکودر خطی: انکودر خطی افزایشی مغناطیسی، خط کش مغناطیسی
 • کورس اندازه گیری: 100 الی 2000 میلیمتر
 • نوع خروجی: 0-10 V , 0-20mA, 4-20mA
 • رزولوشن :16 بیت
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن ELPC پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن ELPH
انکودر خطی Opkon سری ELPC انکودر خطی Opkon سری ELPH
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی
 • کورس اندازه گیری: 50 الی 800 میلیمتر
 • نوع خروجی: 0-20mA,4-20mA,0-10V
 • نحوه نصب: بال جوینت در دو سمت
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی
 • کورس اندازه گیری :100 الی 1750 میلیمتر
 • نوع خروجی: 0-20mA,4-20mA,0-10V
 • نحوه نصب: پایه های قابل تنظیم
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن ELPM پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن LMT
انکودر خطی Opkon سری ELPM پتانسیومتر خطی مقاومتی اپکن سری LMT
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی
 • کورس اندازه گیری :50 الی 600 میلیمتر
 • نوع خروجی: 0-20mA,4-20mA,0-10V
 • نحوه نصب: بال جوینت در دو سمت
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی
 • کورس اندازه گیری: 10 الی 25 میلیمتر
 • نوع خروجی: مقاومتی، 2کیلواهم یا 5 کیلوو اهم یا 10 کیلوواهم
 • نحوه نصب: پیچی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن ELPT خط کش مغناطیسی، انکودر خطی اپکن MLIP
انکودر خطی Opkon سری ELPT خط کش مغناطیسی، انکودر خطی اپکن MLIP
کاتالوگ کاتالوگ
 • نوع انکودر خطی: پتانسیومتر خطی مقاومتی، خط کش مقاومتی
 • کورس اندازه گیری :30 الی 1500 میلیمتر
 • نوع خروجی: 0-20mA,4-20mA,0-10V
 • نحوه نصب: پایه های قابل تنظیم
 • نوع انکودر خطی: انکودر خطی افزایشی مغناطیسی، خط کش مغناطیسی
 • کورس اندازه گیری: از 50 تا 1800 میلیمتر ( تا 25 متر قابل افزایش است).
 • نوع خروجی: Push-Pull و TTL Linedriver یا HTL Linedriver
 • رزولوشن: 10 و 20 و 40 و 50 و 80 و 100 میکرون
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

قیمت انکودر خطی اپکن

برای اطلاع از قیمت انکودر خطی اپکن به صفحه مربوطه مراجعه کرده یا با کارشناسان هایپر صنعت فامکو تماس بگیرید.

دیدگاه ها و امتیازات

دیـــدگاه‌ها

شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.

captcha


امتیاز:

سعید بیات ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 24 آبان 1401
سلام، انکودر خطی، مگنتی اپکن MST چه سایزی موجود هست؟ قیمتش چنده؟
مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 26 آبان 1401
سلام جناب بیات عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی برای ارائه لیست قیمت و راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.
محسن کریمی ارسال شده در : شنبه 17 خرداد 1399
آیا این امکان وجود دارد که خروجی خط کش های اهمی را به خروجی جریانی و یا ولتاژی تبدیل کنیم؟
مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 17 خرداد 1399
بله، برند اپکن برای این منظور دو مدل ترنسدیوسر ارائه می دهد با خروجی های 4 تا 20 میلی آمپر و 0 تا 10 ولت.