کنترلر دما Hanyoung سری NX

اشتراک :
 2
امتیاز کاربران 5/0 از 5
کنترلر دما Hanyoung سری NX
تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

کنترلر دما هانیانگ سری NX

لوگو FAMCO

لیست قیمت کنترلر دما Hanyoung سری NX

کد فنی

مشخصات فنی

قیمت به ریال

NX9-00

ابعاد 96×96- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

در حال بروزرسانی

NX7-00

ابعاد 72×72- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

در حال بروزرسانی

NX2-00

ابعاد 96×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

در حال بروزرسانی

NX3-00

ابعاد 48×96- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

در حال بروزرسانی

NX4-00

ابعاد 48×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

در حال بروزرسانی

NX1-00

ابعاد 24×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

در حال بروزرسانی

NX9-01

یک رله با کنتاکت باز و بسته، آلارم خطای قطع سنسور یا اعلام دمای بالاتر از محدوده تعریف شده، خروجی RS485

در حال بروزرسانی

NX4-01

یک رله با کنتاکت باز و بسته و با استفاده از آن برای آلارم 1 و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، آلارم شماره 2 و CT

در حال بروزرسانی

NX4-05

ابعاد 48×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning- و 2 خروجی آلارم مجزا

در حال بروزرسانی

NX4-03

یک رله با کنتاکت باز و بسته و با استفاده از آن برای آلارم 1 و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET و خروجی RS485

در حال بروزرسانی

NX9-11

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET و خروجی RS485

در حال بروزرسانی

NX9-10

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET

در حال بروزرسانی

NX4-10

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET

در حال بروزرسانی

NX3-12

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET و خروجی RS485

در حال بروزرسانی

NX2-12

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET و خروجی RS485

در حال بروزرسانی

NX7-01

یک رله با کنتاکت باز و بسته، آلارم خطای قطع سنسور یا اعلام دمای بالاتر از محدوده تعریف شده، خروجی RS485

در حال بروزرسانی

NX9/7/3/2/4/1 (24VDC)

ابعاد 48×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning- (24VDC)

در حال بروزرسانی

هایپر صنعت فامکو

کنترلر دما Hanyoung سری NX

کنترلر دما Hanyoung سری NX
مشخصات کلی کنترلر هانیانگ سری NX
کنترلر دمای هانیانگ سری NX، یک مدل کنترلر دمای دیجیتال با مدهای کنترلی سرمایش و گرمایش همزمان (Heating و Cooling) و Universal (همزمان) می باشد. این کنترلر دارای مد کنترلی on/off، PID و PID- فازی خود تنظیم می باشد. کنترلر های سری NX، دارای انواع مختلف با ابعاد و مدهای کنترلی و ورودی و خروجی های مختلف هستند. کنترلر دمای دیجیتال سری NX هانیانگ را می توان با ورودی/ خروجی های مولتی مورد استفاده قرار داد. این سری از کنترلرها دارای روش کنترلی PID و تابع فازی و تایع کنترلی شیب هستند. مد کنترلی این سری سرمایش/ گرمایش و HBA (بجز NX1) است. همچنین در مدل های سری NX2, 3, 4, 7 ,9، با استفاده از کنتاکت ورودی (DI) سه نوع مقدار را می توان انتخاب کرد. این کنترل دما دارای پروتکل ارتباطی RS485/422 هم می باشد.

مدل های موجود کنترلر دمای هانیانگ سری NX

کد فنی

مشخصات فنی

NX9-00

ابعاد 96×96- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

NX7-00

ابعاد 72×72- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

NX2-00

ابعاد 96×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

NX3-00

ابعاد 48×96- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

NX4-00

ابعاد 48×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

NX1-00

ابعاد 24×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning

NX9-01

یک رله با کنتاکت باز و بسته، آلارم خطای قطع سنسور یا اعلام دمای بالاتر از محدوده تعریف شده، خروجی RS485

NX4-01

یک رله با کنتاکت باز و بسته و با استفاده از آن برای آلارم 1 و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، آلارم شماره 2 و CT

NX4-05

ابعاد 48×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning- و 2 خروجی آلارم مجزا

NX4-03

یک رله با کنتاکت باز و بسته و با استفاده از آن برای آلارم 1 و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET و خروجی RS485

NX9-11

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET و خروجی RS485

NX9-10

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET

NX4-10

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET

NX3-12

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET و خروجی RS485

NX2-12

کنترل سرمایش- گرمایش همزمان، یک عدد رله با کنتاکت باز و بسته و یا استفاده بصورت رله PID، خروجی SSR و یا آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر، خروجی RET و خروجی RS485

NX7-01

یک رله با کنتاکت باز و بسته، آلارم خطای قطع سنسور یا اعلام دمای بالاتر از محدوده تعریف شده، خروجی RS485

NX9/7/3/2/4/1 (24VDC)

ابعاد 48×48- ورودی مولتی+آنالوگ- خروجی رله SSR آلارم و آنالوگ- کنترل PID-Fuzzy, auto tuning- (24VDC)

جدول انتخاب کد فنی کنترلر دمای هانیانگ سری NX2, 3, 7, 9

توضیحات

کد

مدل

کنترلر دمای چند ورودی/ خروجی

 

 

 

 

 

NX-

48×96 mm

 

 

 

 

2

ابعاد

96×48 mm

 

 

 

 

3

72×72 mm

 

 

 

 

7

96×96 mm

 

 

 

 

9

Universal (کنترل گرمایش)

 

 

 

0

نوع کنترل

کنترل سرمایش/ گرمایش (همزمان)

 

 

 

1

NONE

 

 

0

NX9

RS485, HBA

 

 

1

NONE

 

0

NX7

RS485, HBA

 

1

SV2, SV3, HBA

 

2

SV2, SV3

0

NX2, NX3

HBA

1

RS485

2

جدول مشخصات فنی کنترلر دمای هانیانگ سری NX2, 3, 7, 9

مشخصات ورودی

نوع ورودی

ترموکوپل K,J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2

Pt100 Ω, KPt100 Ω

1-5VDC, -10-20mV, 0-100mV, 4-20mA

(250Ω مقاومت خارجی وصل کنید)

زمان نمونه گیری از ورودی

250 میلی ثانیه

رزولوشن نمایش ورودی

معمولا کمتر از نقطه دسیمال "جدول رنج اندازه گیری"

امپدانس ورودی

ترموکوپل و ولتاژ مجاز DC (mV): حداقل 1MΩ، ورودی ولتاژ DC (V): تقریبا 1MΩ

مقاومت مجاز منبع سیگنال

ترموکوپل حداکثر 250Ω، ولتاژ DC حداکثر 2kΩ

مقاومت سیم بندی مجاز

RTD حداکثر 10Ω (مقاومت بین سه سیم باید یکسان باشند)

ولتاژ ورودی مجاز

بین ±10V (ترموکوپل، RTD، ولتاژ DC (mV))، بین ±20V (ولتاژ DC (V))

مقیاس

-1999~9999 (SL-L ~ SL-H)

تصحیح ورودی

-100.0% ~ 100.0% FS

خطای جبران اتصال سرد

±1.5 °C (15~35 °C), ±2.0 °C (0~50 °C)

تشخیص قطعی سیگنال ورودی

OFF, UP/ DOWN (Thermocouple), UP Scale (RTD)

کارائی

دقت نمایشگر

±0.5%FS و ±1 رقم، (ترموکوپل K, J, E, T, R, B, S, L, U, W, PL2)

±1.0FS و ±1 رقم، (ترموکوپل N)

±0.5FS و ±1 رقم، RTD (KPt100Ω, Pt100Ω) ولتاژ DC

منبع تغذیه خارجی

24VDC، حداکثر 20mA (زمانی که از خروجی Retransmission استفاده می شود، نمی تواند از منبع تغذیه خارجی استفاده کرد)

مقاومت عایقی

حداقل 20 مگا اهم ( 500 ولت مستقیم)- ترمینال اول، ترمینال دوم- بین ترمینال زمین

قدرت دی الکتریک

2300 VAC, 50/60Hz  برای یک دقیقه- ترمینال اول، ترمینال دوم- بین ترمینال زمین

1500 VAC, 50/60Hz  برای یک دقیقه- ترمینال دوم- بین F.G)

ارتباطات

نرخ ارتباطات

RS422 (چهارسیمه)، RS485 (دو سیمه)

پروتکل

PC Link with Checksum, MODBUS (RTU), MODBUS (ASCII)

سرعت ارتباطات

2400, 4800, 9600, 14400, 19200 BPS

حداکثر تعداد اتصال

31 دستگاه (تنظیمات آدرس 1~99)

فاصله ارتباطات

حداکثر 1.2km

خروجی و فانکشن کنترلی

نوع کنترل

PID خود تنظیم

عملکرد کنترلی

انتخابی موقت عملکرد معکوس(گرمایش) ، عملکرد مستقیم(سرمایش)

ریست دستی

به جدول کد رنج و ورودی مراجعه کنید

دو نوع تنظیم خودکار

Target value/ low target value auto tuning

باند تناسبی

0.1~999.9% (سرمایش/ گرمایش نوع: 0.0~999.9%)

زمان انتگرالی

OFF, 1~6000 sec

زمان مشتقی

OFF, 1~6000 sec

ضد تنظیم مجدد (A.R.W)

اتوماتیک، 50.0~200.0% (باند تناسبی)

کنترل ON/OFF

نوع خروجی را بر اساس پارامترها انتخاب کنید

انتخاب PID

Zone PID, group PID 

ریست دستی

هنگامی که زمان انتگرالی خاموش است به عنوان ریست دستی انتخاب شود

خروجی با قطع ورودی

(خروجی 1)

-0.5~105.0% (نوع Universal0.0~105.0% (سرمایش/ گرمایش)

خروجی با قطع ورودی

(خروجی 2)

0.0~105.0%

هیسترزیس نوع منظم

0.0~100.0%FS  خروجی ON/OFF

هیسترزیس نوع سرمایش/ گرمایش

0.0~100.0%FS  خروجی ON/OFF

تنظیمات نقطه مرده سرمایش/ گرمایش

-100.0~50.0% (باند تناسبی)

تابع فازی

عملکرد فازی را توسط پارامترها تعیین کنید

تابع شیب

مقدار شیب خروجی را با توجه به درجه حرارت تنظیم انتخاب کنید

محدوده تنظیمات آلارم

آلارم مطلق 0~100% ، آلارم انحراف ±100%

هیسترزیس آلارم

0.0~100.0% محدوده

آلارم قطع گرمایش (HBA)

امکان استفاده از آن با خروجی ON/OFF و کنترل تناسبی زمان وجود دارد (با این حال می توان آن را با خروجی جریان و خروجی سرمایش و تشخیص امکان ناپذیر با زمان ON/OFF کمتر از 0.2 ثانیه استفاده کرد.)

نوع آلارم

21 نوع

خروجی ها

خروجی کنترلی

رله

ظرفیت کنتاکت: 1C, 240VAC, 3A, 30VDC 3A (مقاومت بار)

اما NX1، 1a کنتاکت: 240VAC, 1A, 30VDC 1A (مقاومت بار)

SSR

بیشتر از تقریبا 12VDC (حداقل 600Ω با مقاومتی)، با قطع اتصال، محدودیت بین تقریبا 30mA

SCR

4-20mA DC (مقاومت بار کمتر از 600Ω)

دقت: ±0.5FS (محدوده 4-20mADC)

خروجی آلارم

AL1, AL2 و HBA معمول

1a, 2 contact (NX2, NX3, NX9) 240VAC, 1A, 30V DC 1A (مقاومت بار)

خروجی مخابره

RET

4-20mA DC (مقاومت بار کمتر از 600Ω)

مشخصات عمومی

ولتاژ تغذیه

100-240 V AC ,50-60Hz

نوسان ولتاژ

±10%  ولتاژ تغذیه

مصرف توان

ماکزیمم 10 ولت آمپر

دمای محیط

0 الی 50 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط

35~85%RH (بدون وجود میعانات)

دمای نگهداری

-25~65  ͦC

وزن

472 گرم (NX9)، 344 گرم (NX7)، 340 گرم (NX3)، 342 گرم (NX2)

مشخصات سنسورهای قابل اتصال به کنترلر دمای سری NX2, 3, 7, 9

مدل ورودی

کد

نوع ورودی

رنج دمایی

دقت

ترموکوپل

(TC)

1

K

*2

-200~1370

±0.5% FC ±1 digit

2

K

*2

-199.9~999.9

3

J

*2

-199.9~999.9

4

E

*2

-199.9~999.9

5

T

*2

-199.9~400.0

6

R

*2

0~1700

7

B

*1

0~1800

8

S

 

0~1700

*1 (range 0~400°C)±10% FS ±1 Digit

9

L

*2

-199.9~900.0

*2 (less than 0°C)±1.0 FS ±1 Digit

10

N

 

-200~1300

±1.0% FS ±1 digit

11

U

*2

-199.9~400.0

 

12

W

 

0~2300

±0.5% FS ±1 digit

13

PL2

 

0~1390

*2 (less than 0°C)±1.0 FS ±1 Digit

RTD

20*

KPt100 Ω

*3

-199.9~500.0

±0.5% FS ±1 digit

21*

Pt100 Ω

*3

199.9~640.0

ولتاژ DC

30

1-5 V

Scaling Set

(-1999~9999)

32

-10-20 mV

33

0-100 mV

جریان DC

30*

4-20 mA

*3 (less than -150.0~150.0°C) ±1.0%FS ±1 Digit

ابعاد کنترلر دمای هانیانگ سری NX2, 3, 7, 9
سری NX2
ابعاد کنترلر دمای هانگ یانگ سری NX2
سری NX3
ابعاد کنترلر دمای هانگ یانگ سری NX3
سری NX7
ابعاد کنترلر دمای هانیانگ سری NX2
سری NX9
ابعاد کنترلر دمای هانیانگ سری NX9

دیاگرام اتصالات سنسور هانیانگ سری NX2, 3, 7, 9
سری NX2
دیاگرام اتصالات سنسور هانیانگ

سری NX3
دیاگرام اتصالات سنسور هانیانگ

سری NX7
دیاگرام اتصالات سنسور هانیانگ مدل NX7
سری NX9
دیاگرام اتصالات سنسور هانیانگ سری NX9


جدول انتخاب کد فنی کنترلر دمای هانیانگ سری NX4

توضیحات

کد

مدل

کنترلر دمای چند ورودی/ خروجی

 

 

NX4-

48×96 mm

 

2

نوع کنترل

96×48 mm

 

3

72×72 mm

 

7

NONE

0

NX4

HBA, AL2

1

SV2, SV3

2

RET, RS485

3

RS485, SSR/ SCR

4

AL1, AL2

5

AL1, AL2, SV2

6

RS485, HBA

7


جدول مشخصات فنی کنترلر دمای هانیانگ سری NX4

مشخصات ورودی

نوع ورودی

ترموکوپل K,J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2

Pt100 Ω, KPt100 Ω

1-5VDC, -10-20mV, 0-100mV, 4-20mA

(250Ω مقاومت خارجی وصل کنید)

زمان نمونه گیری از ورودی

250 میلی ثانیه

رزولوشن نمایش ورودی

معمولا کمتر از نقطه دسیمال "جدول رنج اندازه گیری"

امپدانس ورودی

ترموکوپل و ولتاژ مجاز DC (mV): حداقل 1MΩ، ورودی ولتاژ DC (V): تقریبا 1MΩ

مقاومت مجاز منبع سیگنال

ترموکوپل حداکثر 250Ω، ولتاژ DC حداکثر 2kΩ

مقاومت سیم بندی مجاز

RTD حداکثر 10Ω (مقاومت بین سه سیم باید یکسان باشند)

ولتاژ ورودی مجاز

بین ±10V (ترموکوپل، RTD، ولتاژ DC (mV))، بین ±20V (ولتاژ DC (V))

مقیاس

-1999~9999 (SL-L ~ SL-H)

تصحیح ورودی

-100.0% ~ 100.0% FS

خطای جبران اتصال سرد

±1.5 °C (15~35 °C), ±2.0 °C (0~50 °C)

تشخیص قطعی سیگنال ورودی

OFF, UP/ DOWN (Thermocouple), UP Scale (RTD)

کارائی

دقت نمایشگر

±0.5%FS و ±1 رقم، (ترموکوپل K, J, E, T, R, B, S, L, U, W, PL2)

±1.0FS و ±1 رقم، (ترموکوپل N)

±0.5FS و ±1 رقم، RTD (KPt100Ω, Pt100Ω) ولتاژ DC

منبع تغذیه خارجی

12VDC، حداکثر 20mA (زمانی که از خروجی Retransmission استفاده می شود، نمی تواند از منبع تغذیه خارجی استفاده کرد)

مقاومت عایقی

حداقل 20 مگا اهم ( 500 ولت مستقیم)- ترمینال اول، ترمینال دوم- بین ترمینال زمین

قدرت دی الکتریک

2300 VAC, 50/60Hz  برای یک دقیقه- ترمینال اول، ترمینال دوم- بین ترمینال زمین

1500 VAC, 50/60Hz  برای یک دقیقه- ترمینال دوم- بین F.G)

ارتباطات

نرخ ارتباطات

RS422 (چهارسیمه)، RS485 (دو سیمه)

پروتکل

PC Link with Checksum, MODBUS (RTU), MODBUS (ASCII)

سرعت ارتباطات

2400, 4800, 9600, 14400, 19200 BPS

حداکثر تعداد اتصال

31 دستگاه (تنظیمات آدرس 1~99)

فاصله ارتباطات

حداکثر 1.2km

خروجی و فانکشن کنترلی

نوع کنترل

PID خود تنظیم

عملکرد کنترلی

a) انتخابی موقت عملکرد معکوس(گرمایش) ، عملکرد مستقیم(سرمایش)

b) کنترل همزمان گرمایش/ سرمایش

تنظیمات رنج

همانند جدول رنج ورودی

ورودی کنتاکت (DI)

سه نوع دمایی را انتخاب کنید که به عنوان کنتاکت خارجی انتخاب شده است

دو نوع تنظیم خودکار

Target value/ low target value auto tuning

باند تناسبی

0.1~999.9% (سرمایش/ گرمایش نوع: 0.0~999.9%)

زمان انتگرالی

OFF, 1~6000 sec

زمان مشتقی

OFF, 1~6000 sec

ضد تنظیم مجدد (A.R.W)

اتوماتیک، 50.0~200.0% (باند تناسبی)

کنترل ON/OFF

نوع خروجی را بر اساس پارامترها انتخاب کنید

انتخاب PID

Zone PID, group PID 

ریست دستی

هنگامی که زمان انتگرالی خاموش است به عنوان ریست دستی انتخاب شود

خروجی با قطع ورودی

(خروجی 1)

-0.5~105.0% (نوع Universal0.0~105.0% (سرمایش/ گرمایش)

خروجی با قطع ورودی

(خروجی 2)

0.0~105.0%

هیسترزیس نوع منظم

0.0~100.0%FS  خروجی ON/OFF

هیسترزیس نوع سرمایش/ گرمایش

0.0~100.0%FS  خروجی ON/OFF

تنظیمات نقطه مرده سرمایش/ گرمایش

-100.0~50.0% (باند تناسبی)

تابع فازی

عملکرد فازی را توسط پارامترها تعیین کنید

تابع شیب

مقدار شیب خروجی را با توجه به درجه حرارت تنظیم انتخاب کنید

محدوده تنظیمات آلارم

آلارم مطلق 0~100% ، آلارم انحراف ±100%

هیسترزیس آلارم

0.0~100.0% محدوده

آلارم قطع گرمایش (HBA)

امکان استفاده از آن با خروجی ON/OFF و کنترل تناسبی زمان وجود دارد (با این حال می توان آن را با خروجی جریان و خروجی سرمایش و تشخیص امکان ناپذیر با زمان ON/OFF کمتر از 0.2 ثانیه استفاده کرد.)

محدوده جریان اندازه گیری: 1-50 A AC

احتیاط: زمانی که از خروجی سرمایش به عنوان رله استفاده می کنید، 1 کنتاکت از خروجی آلارم کم می شود.

C.T type for HBA: model CT-50N

نوع آلارم

21 نوع

خروجی ها

خروجی کنترلی

رله

ظرفیت کنتاکت: 1C, 240VAC, 3A, 30VDC 3A (مقاومت بار)

اما NX1، 1a کنتاکت: 240VAC, 1A, 30VDC 1A (مقاومت بار)

SSR

بیشتر از تقریبا 12VDC (حداقل 600Ω با مقاومتی)، با قطع اتصال، محدودیت بین تقریبا 30mA

SCR

4-20mA DC (مقاومت بار کمتر از 600Ω)

دقت: ±0.5FS (محدوده 4-20mADC)

خروجی آلارم

AL1, AL2 و HBA معمول

1a, 2 contact 240VAC, 1A, 30V DC 1A (مقاومت بار)

خروجی مخابره

RET

4-20mA DC (مقاومت بار کمتر از 600Ω)

مشخصات عمومی

ولتاژ تغذیه

100-240 V AC ,50-60Hz

نوسان ولتاژ

±10%  ولتاژ تغذیه

مصرف توان

ماکزیمم 10 ولت آمپر

دمای محیط

0 الی 50 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط

35~85%RH (بدون وجود میعانات)

دمای نگهداری

-25~65  ͦC

وزن

342 گرم

مشخصات سنسورهای قابل اتصال به کنترلر دمای سری NX4

مدل ورودی

کد

نوع ورودی

رنج دمایی

دقت

ترموکوپل

(TC)

1

K

*2

-200~1370

±0.5% FC ±1 digit

2

K

*2

-199.9~999.9

3

J

*2

-199.9~999.9

4

E

*2

-199.9~999.9

5

T

*2

-199.9~400.0

6

R

*2

0~1700

7

B

*1

0~1800

8

S

 

0~1700

9

L

*2

-199.9~900.0

10

N

 

-200~1300

±1.0% FS ±1 digit

11

U

*2

-199.9~400.0

±0.5% FS ±1 digit

12

W

 

0~2300

13

PL2

 

0~1390

RTD

20*

KPt100 Ω

*3

-199.9~500.0

±0.5% FS ±1 digit

21*

Pt100 Ω

*3

199.9~640.0

ولتاژ DC

30

1-5 V

Scaling Set

(-1999~9999)

32

-10-20 mV

33

0-100 mV

جریان DC

30*

4-20 mA

ابعاد کنترلر دمای هانیانگ سری NX4
ابعاد کنترلر دمای هانیانگ سری NX4
دیاگرام اتصالات سنسور هانیانگ سری NX4
 دیاگرام اتصالات سنسور هانیانگ سری NX4

جدول انتخاب کد فنی کنترلر دمای هانیانگ سری NX1

توضیحات

کد

مدل

کنترلر دمای چند ورودی/ خروجی 48(W)×24(H)mm

 

 

NX1-

Universal

 

0

نوع کنترل

کنترل سرمایش/ گرمایبش (همزمان)

 

1

خروجی سرمایش

خروجی گرمایش

انواع

 

نوع رگولار (اختیاری)

-

Relay

RET

0

-

SSR/SCR

None

1

-

Relay

RS485-RET

2

-

SSR/SCR

RS-485

3

-

SSR/SCR

ALM

4

-

SSR/SCR

ALM/RS485

5

SSR/SCR

Relay

None

0

نوع سرمایش/ گرمایش (اختیاری)

Relay

SSR/SCR

None

1

SSR/SCR

Relay

RE485

2

جدول مشخصات فنی کنترلر دمای هانیانگ سری NX1

مشخصات ورودی

نوع ورودی

ترموکوپل K,J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2

Pt100 Ω, KPt100 Ω

1-5VDC, -10-20mV, 0-100mV, 4-20mA

(250Ω مقاومت خارجی وصل کنید)

زمان نمونه گیری از ورودی

250 میلی ثانیه

رزولوشن نمایش ورودی

معمولا کمتر از نقطه دسیمال "جدول رنج اندازه گیری"

امپدانس ورودی

ترموکوپل و ولتاژ مجاز DC (mV): حداقل 1MΩ

مقاومت مجاز منبع سیگنال

ترموکوپل حداکثر 250Ω، ولتاژ DC حداکثر 2kΩ

مقاومت سیم بندی مجاز

RTD حداکثر 10Ω (ورودی RTD)

ولتاژ ورودی مجاز

بین ±10V (ترموکوپل، RTD، ولتاژ DC (mV))، بین ±20V (ولتاژ DC (V))

مقیاس

-1999~9999 (SL-H > SL-L)

خطای جبران اتصال سرد

±1.5 °C (15~35 °C), ±2.0 °C (0~50 °C)

تشخیص قطعی سیگنال ورودی

OFF, UP/ DOWN (Thermocouple), UP Scale (RTD)

کارائی

دقت نمایشگر

±0.5%FS و ±1 رقم، (ترموکوپل K, J, E, T, L, U, W, PL2)

±1.0FS و ±1 رقم، (ترموکوپل N)

±0.5FS و ±1 رقم، RTD (KPt100Ω, Pt100Ω)، ولتاژ DC

منبع تغذیه خارجی

12VDC، حداکثر 20mA (زمانی که از خروجی Retransmission استفاده می شود، نمی تواند از منبع تغذیه خارجی استفاده کرد)

مقاومت عایقی

حداقل 20 مگا اهم ( 500 ولت مستقیم)- ترمینال اول، ترمینال دوم- بین ترمینال زمین

قدرت دی الکتریک

2300 VAC, 50/60Hz  برای یک دقیقه- ترمینال اول، ترمینال دوم- بین ترمینال زمین

1500 VAC, 50/60Hz  برای یک دقیقه- ترمینال دوم- بین F.G)

خروجی و فانکشن کنترلی

نوع کنترل

PID خود تنظیم

عملکرد کنترلی

a) انتخابی موقت عملکرد معکوس(گرمایش) ، عملکرد مستقیم(سرمایش)

b) کنترل همزمان گرمایش/ سرمایش

تنظیمات رنج

همانند جدول رنج ورودی

ورودی کنتاکت (DI)

سه نوع دمایی را انتخاب کنید که به عنوان کنتاکت خارجی انتخاب شده است

دو نوع تنظیم خودکار

Target value/ low target value auto tuning

باند تناسبی

0.1~999.9% (سرمایش/ گرمایش نوع: 0.0~999.9%)

زمان انتگرالی

OFF, 1~6000 sec

زمان مشتقی

OFF, 1~6000 sec

ضد تنظیم مجدد (A.R.W)

اتوماتیک، 50.0~200.0% (باند تناسبی)

کنترل ON/OFF

نوع خروجی را بر اساس پارامترها انتخاب کنید

انتخاب PID

Zone PID, group PID 

ریست دستی

هنگامی که زمان انتگرالی خاموش است به عنوان ریست دستی انتخاب شود

هیسترزیس نوع منظم

0.0~100.0%FS  (خروجی ON/OFF، خروجی آلارم، خروجی HBA)

هیسترزیس نوع سرمایش/ گرمایش

0.0~100.0%FS  خروجی ON/OFF

تنظیمات نقطه مرده سرمایش/ گرمایش

-100.0~50.0% (باند تناسبی)

مشخصات عمومی

ولتاژ تغذیه

100-240 V AC ,50-60Hz

نوسان ولتاژ

±10%  ولتاژ تغذیه

مصرف توان

ماکزیمم 8 ولت آمپر

دمای محیط

0 الی 50 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط

35~85%RH (بدون وجود میعانات)

دمای نگهداری

-25~65  ͦC

وزن

94 گرم

مشخصات سنسورهای قابل اتصال به کنترلر دمای سری NX1
مشخصات سنسورهای قابل اتصال به کنترلر دمای سری NX1
دیاگرام اتصالات سنسور هانیانگ سری NX1
دیاگرام اتصالات سنسور هانگ یانگ سری NX1
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این محصول :

دیدگاه کاربران
امیر همزبان
 ارسال شده در : شنبه 09 فروردین 1399

با عرض سلام و خسته نباشید بنده یه کنترلر مدل NX4 دارم که یه ارور داده هرچیکار میکنم باز نمیشه و مونده تو کلمه SYS.E ممنون میشم راهنماییم کنین

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 16 فروردین 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.