فروش پمپ دنده داخلی ویت

پمپ دنده ای ویت به دلیل طراحی خاص پمپ در توزیع بهینه نیروها و استفاده از یاتاقان های اصطکاکی مناسب، این پمپ ها توانایی کار در فشارهای بالا را به صورت پیوسته و با عمر کاری بالا دارا می باشند. پمپ های وُیت (Voith) برای کاربرد در سیستم های هیدرولیکی با محدوده فشاری کم، متوسط و بالا مناسب می باشند. پمپ های وُیت به صورت های زیر موجود می باشند:

 • پمپ تک دنده داخلی ویت
 • پمپ های دنده داخلی ویت چند طبقه (جهت استفاده در مدار هایی با دبی های متفاوت)
 • موتور پمپ دنده داخلی ویت (کوپل شده)

کاتالوگ پمپ دنده داخلی Voith

لیست قیمت پمپ دنده داخلی ویت

بازدیدکننده محترم، در صورت بازدید این صفحه با موبایل، لطفا جهت رویت کامل جداول، زمانی که روی جداول هستید تصویر را به سمت چپ یا راست بکشید (برخی جداول به دلیل بزرگی ممکن است در صفحه نمایش شما به صورت کامل نمایش داده نشوند، همچنین می توانید موبایل خود را به صورت افقی بگیرید تا جداول را بهتر ببینید.).

مشخصات فنی

مشخصات فنی پمپ دنده داخلی Voith

پمپ دنده داخلی ویت Voith

از ویژگی بارز پمپ هیدرولیک دنده داخلی وُیت می توان نوسان فشاری بسیار پایین پمپ در حین کار اشاره کرد که در مقایسه با سایر پمپ های دنده داخلی 50 درصد کمتر می باشد. همچنین این ویژگی باعث صدای بسیار پایین پمپ و نویز صدا را تا 6 دسی بل کاهش می دهد. نتیجه چند دهه طراحی و کسب تجربه در زمینه تولید پمپ های هیدرولیکی افزایش کیفیت و راندمان حجمی این نوع پمپ ها می باشد به طوری که می توان راندمان حجمی این نوع پمپ ها را 5 تا 10 درصد بیشتر از سایر پمپ های موجود در بازار دانست. از ویژگی دیگر این نوع پمپ ها می توان به سازگاری و توانایی کارکرد این نوع پمپ با سرعت های مختلف درایو محرک اشاره کرد که این خصیصه باعث افزایش راندمان کلی و کاهش مصرف برق سیستم می شود.

پمپ دنده داخلی Voith

پمپ هیدرولیک ماه و ستاره ای فشار بالای ویت (Voith)

در بسیاری موارد صنعتی نیاز به استفاده از پمپ های هیدرولیک کامپکت (جمع و جور)، با سطح نویز ،نوسانات فشاری و وزن پایین ولی بهره وری بالا می باشد.

پمپ های دنده داخلی ویت (پمپ ماه وستاره ای فشار بالای ویت) با کاربرد وسیع در صنایع مختلف دارای این شرایط می باشد. بدلیل طراحی خاص پمپ در توزیع بهینه نیرو ها و استفاده از یاتاقان های اصطکاکی مناسب، این پمپ ها توانایی کار در فشارهای بالا را به صورت پیوسته و با عمر کاری بالا دارا می باشند. همچنین سر و صدای پایینی نیز دارند.

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک ویت VOITH تیپ فشار میانی IPC

 • سایز IPC 4 الی IPC 7
 • ظرفیت از 20 تا 250 cm3/rev
 • فشار هیدرولیکی اسمی تا 210 bar
 • ماکزیمیم فشار هیدرولیکی تا 250 bar
 • محدوده تغیرات سرعت گردش: از 400 تا 3200 rpm
 • امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت سری (دو یا چند طبقه)
 • Type IPC

مپ هیدرولیک ویت VOITH تیپ فشار میانی IPC

جدول اطلاعات فنی پمپ ویت سری IPC

اطلاعات فنی پمپ ویت سری IPC
سایز جابجایی حجمی
(سانتی متر مکعب)
حداقل دور
(دور بر دقیقه)
ماکزیمم دور
(دور بر دقیقه)
دبی حجمی
در دور 1500
(لیتر بر دقیقه)
فشار متناوب
(بار)
ماکزیمم فشار
(بار)
IPC 4-20 20.7 400 3200 31 210 250
IPC 4-25 25.4 400 3000 38.1 210 250
IPC 4-32 32.6 400 3000 48.9 210 250
IPC 5-40 41.0 400 2800 61.5 210 250
IPC 5-50 50.3 400 2600 75.4 210 250
IPC 5-64 64.9 400 2600 97.3 210 250
IPC 6-80 80.7 400 2400 121 210 250
IPC 6-100 101.3 400 2400 151.9 210 250
IPC 6-125 126.2 400 2200 189.3 210 250
IPC 7-160 160.8 400 2200 241.2 210 250
IPC 7-200 202.7 400 1800 304 210 250
IPC 7-250 251.7 400 1800 377.5 210 250

نمونه کد سفارش برای پمپ ویت سری IPC

کد سفارش پمپ Voth

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک ویت Voith تیپ فشار بالای IPH

 • سایز IPH 4 الی IPH 6
 • ظرفیت از 20 تا 125 cm3/rev
 • فشار هیدرولیکی اسمی تا 300 بار
 • ماکزیمم فشار هیدرولیکی تا 330 بار
 • محدوده تغیرات سرعت گردش: از 300 تا 3000 rpm
 • امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت سری (دو یا چند طبقه)
 • Type IPH

پمپ هیدرولیک ویت VOITH تیپ فشار بالای IPH

جدول اطلاعات فنی پمپ ویت سری IPH

اطلاعات فنی پمپ ویت سری IPH
سایز جابجایی حجمی
(سانتی متر مکعب)
حداقل دور
(دور بر دقیقه)
ماکزیمم دور
(دور بر دقیقه)
دبی حجمی
در دور 1500
(لیتر بر دقیقه)
فشار متناوب
(بار)
ماکزیمم فشار
(بار)
IPH 4-20 20.7 300 3000 31 300 330
IPH 4-25 25.7 300 3000 38.6 250 315
IPH 4-32 32.3 300 3000 48.5 250 300
IPH 5-40 40.8 300 3000 61.2 300 330
IPH 5-50 50.3 300 3000 75.4 250 315
IPH 5-64 63.9 300 3000 95.8 250 300
IPH 6-80 81.3 300 2500 121.9 300 330
IPH 6-100 101.6 300 2500 152.4 250 315
IPH 6-125 125.6 300 2500 188.8 250 300

نمونه کد سفارش برای پمپ ویت سری IPH

کد سفارش پمپ ویت

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک ویت Voith تیپ فشار بالای IPV

 • سایز IPV 3 الی IPV 7
 • ظرفیت از 3.5 تا 250 cm3/rev
 • فشار هیدرولیکی اسمی تا 330 بار
 • ماکزیمم فشار هیدرولیکی تا 345 بار
 • محدوده تغیرات سرعت گردش: از 200 تا 3600 rpm
 • امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت سری (دو یا چند طبقه)
 • Type IPV

جدول اطلاعات فنی پمپ ویت سری IPV

اطلاعات فنی پمپ ویت سری IPV
سایز جابجایی حجمی
(سانتی متر مکعب)
حداقل دور
(دور بر دقیقه)
ماکزیمم دور
(دور بر دقیقه)
دبی حجمی
در دور 1500
(لیتر بر دقیقه)
فشار متناوب
(بار)
ماکزیمم فشار
(بار)
IPV 3-3.5 3.6 400 3600 5.4 330 345
IPV 3-5 5.2 400 3600 7.8 330 345
IPV 3-6.3 6.4 400 3600 9.6 330 345
IPV 3-8 8.2 400 3600 12.3 330 345
IPV 3-10 10.2 400 3600 15.3 330 345
IPV 4-13 13.3 400 3600 19.9 330 345
IPV 4-16 15.8 400 3400 23.7 330 345
IPV 4-20 20.7 400 3200 31.0 330 345
IPV 4-25 25.4 400 3200 38.1 330 330
IPV 4-32 32.6 400 2800 48.9 250 280
IPV 5-32 33.1 400 3000 49.6 315 315
IPV 5-40 41.0 400 2800 61.5 315 315
IPV 5-50 50.3 400 2500 75.4 280 280
IPV  5-64   64.9 400 2200 97.3     230 250
IPV 6-64 64.1 400 2600 96.1 300 300
IPV 6- 80   80.7 400 2400 121.0   280 280
IPV 6-100 101.3 400 2100 151.9 250 270
IPV 6-125   126.2 400   1800 189.3   210 250
IPV 7-125 125.8 400 2200 188.7 300 300
IPV 7-160   160.8 400   2000 241.2   280 280
IPV 7-200 202.7 400 1800 304.0 250 270
IPV 7-250   251.7 400     1800 377.5   210 250

نمونه کد سفارش برای پمپ ویت سری IPV

کد سفارش پمپ Voith

کوپلینگ پمپ هیدرولیکی چند استیج ویت

 • انتخاب طبقات پمپ، توالی و ترتیب کوپلینگ پمپ های هیدرولیک چند طبقه ویت VOITH بر اساس سایزو کاتالوک
 • چک کردن حداکثر و حداقل گشتاور پمپ های هیدرولیک کوپل شونده ویت VOITH
 • انتخاب واسط های میانی برای مکش مناسب بین پمپ های هیدرولیک چند طبقه ویت VOITH
 • تعین جهت چرخش پمپ های طبقاتی
 • تعین فلنج مناسب بر اساس پمپ هیدرولیک طبقه اول ویت VOITH
 • تعین انتهای شفت پمپ ها
 • انتخاب فلنج های مکش و فشار

انجام کوپلینگ بین پمپ دنده داخلی ویت یک پروسه تخصصی و بسیار حساس میباشد که نیاز به دانش فنی ، تجربه و کارگاه مجهز اسنتاندارد دارد. شرکت فامکو با بهره گیری از متخصصین این امر و کارگاه های تخصصی دارای سوابق اجرایی متعدد در زمینه کوپل ،نصب و راه اندازی دارد.

کاربرد پمپ هیدرولیکی چند طبقه ویت

پمپ چند طبقه (چند استیج) ماه و ستاره ای (دنده داخلی) فشار بالای ویت در موارد زیر کاربرد دارد

 • دستگاه تزریق پلاستیک و قالب ریزی و ماشین های قالب گیری
 • ماشین آلات فلز کاری
 • ترمز پرس، قیچی هیدرولیکی، ماشین آلات پانچ یا منگنه زنی، دستگاه های حفاری
 • دستگاه های پرس و دستگاه های چاپ، پرس هیدرولیکی خمش
 • در دستگاه های جابجا کننده مواد: در ساختار جرثقیل، بالابر های هیدرولیکی
 • در صنعت کشتی سازی: دنده فرمان، تثبیت کننده، جرثقیل عرشه
 • در وسایل نقلیه خدمات عمومی
 • تولید برق و توان
 • ساپورت های هیدرواستاتیکی و محرک توربین های و ژنرانورهای آبی ، گازی و بخار

مزایای ویژه پمپ هیدرولیکی دنده داخلی ویت

ایجاد فشار های بالا که در تیپ های مختلف پمپ های هیدرولیکی دنده ای منحصر به فرد میباشد.و سطح نویز و سرو صدای بسیار پایین.

اساس کارکرد پمپ دنده ای داخلی

درون پمپ های دنده ای داخلی، دو چرخ دنده (یکی داخلی و یک چرخدنده ساده) و یک آببند موجود می باشد. دوران چرخدنده ها بواسطه انتقال قدرت به یکی از آنها موجب مکش سیال از محفظه ورودی پمپ و هدایت آن در راستای آببند ها می شود. آببند به عنوان جدا کننده قسمت مکش و تخلیه عمل کرده و با چرخش دندانه ها به طرف دیگر آببند ،سیال به طرف مجرای تخلیه رانده می شود.

اساس کارکرد پمپ دنده ای خارجی

در این پمپ ها یکی از چرخ دنده ها محرک و چرخ دنده دیگر متحرک (هرز گرد) می باشد. با چرخش محور محرک و دور شدن دنده های چرخ دنده ها از هم با ایجاد خلاء نسبی روغن از محفظه ورودی وارد پمپ شده و از میان دندانه های چرخ دنده ها و جداره محفظه پمپ منتقل می شود. به دلیل فواصل بسیار کم، سیال از مرکز پمپ نمی تواند عبور کند. پس سیال به سمت خروجی پمپ رانده می شوند.

کاربرد پمپ دنده داخلی ویت

پمپ دنده ای هیدرولیک برند ویت یکی از پرکابردترین پمپ های هیدرولیک در صنعت می باشد. این پمپ برای انتقال سیالات غلیظ مانند قیر، شکلات، آسفات، چسب و همچنین سیالات رقیق برای مثال انواع حلال، روغن داغ و آب کاربرد دارد. همچنین این پمپ برای انتقال انواع سوخت مانند نفت سیاه، گازوئیل، الکل و مایعات چسبنده هم کاربردی می باشد.

مزایای پمپ دنده داخلی هیدرولیک ویت

از جمله مزایای پمپ دنده ای ویت می توان به وارد زیر اشاره کرد:

 • تحمل فشار بالا به دلیل دنده داخلی بودن
 • استفاده وسیع در صنعت
 • طراحی جمع و جور
 • کیفیت ساخت عالی
 • کم صدا
 • وزن کم
 • امکان استفاده به صورت پمپ های دوبل و سه تایی
 • انتقال استفاده برای گستره وسیعی از سیالات رقیق و غلیظ

لیست قیمت پمپ دنده داخلی Voith

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

تاریخ بروزرسانی: 1401/06/10

ردیف شرح قیمت به تومان
1 پمپ دنده داخلی ویت IPC 4-20 32,000,000
2 پمپ دنده داخلی ویت IPC 4-25 44,000,000
3 پمپ دنده داخلی ویت IPC 4-32 47,000,000
4 پمپ دنده داخلی ویت IPC 5-40 52,000,000
5 پمپ دنده داخلی ویت IPC 5-50 57,000,000
6 پمپ دنده داخلی ویت IPC 5-64 تماس بگیرید
7 پمپ دنده داخلی ویت IPC 6-80 تماس بگیرید
8 پمپ دنده داخلی ویت IPC 6-100 تماس بگیرید
9 پمپ دنده داخلی ویت IPC 6-125 تماس بگیرید
10 پمپ دنده داخلی ویت IPC 7-160 تماس بگیرید
11 پمپ دنده داخلی ویت IPC 7-200 تماس بگیرید
12 پمپ دنده داخلی ویت IPC 7-250 تماس بگیرید
13 پمپ دنده داخلی ویت IPH 4-20 32,000,000
14 پمپ دنده داخلی ویت IPH 4-25 45,000,000
15 پمپ دنده داخلی ویت IPH 4-32 تماس بگیرید
16 پمپ دنده داخلی ویت IPH 5-40 تماس بگیرید
17 پمپ دنده داخلی ویت IPH 5-50 تماس بگیرید
18 پمپ دنده داخلی ویت IPH 5-64 تماس بگیرید
19 پمپ دنده داخلی ویت IPH 6-80 تماس بگیرید
20 پمپ دنده داخلی ویت IPH 6-100 تماس بگیرید
21 پمپ دنده داخلی ویت IPH 6-120 تماس بگیرید
22 پمپ دنده داخلی ویت IPV 3-3.5 18,000,000
23 پمپ دنده داخلی ویت IPV 3-5 تماس بگیرید
24 پمپ دنده داخلی ویت IPV 3-6.3 تماس بگیرید
25 پمپ دنده داخلی ویت IPV 3-8 تماس بگیرید
26 پمپ دنده داخلی ویت IPV 3-10 تماس بگیرید
27 پمپ دنده داخلی ویت IPV 4-13 تماس بگیرید
28 پمپ دنده داخلی ویت  IPV 4-16 تماس بگیرید
29 پمپ دنده داخلی ویت IPV 4-20 تماس بگیرید
30 پمپ دنده داخلی ویت IPV 4-25 تماس بگیرید
31 پمپ دنده داخلی ویت IPV 4-32 تماس بگیرید
32 پمپ دنده داخلی ویت IPV 5-32 تماس بگیرید
33 پمپ دنده داخلی ویت IPV 5-40 تماس بگیرید
34 پمپ دنده داخلی ویت IPV 5-50 تماس بگیرید
35 پمپ دنده داخلی ویت IPV 5-64 تماس بگیرید
36 پمپ دنده داخلی ویت IPV 6-64 تماس بگیرید
37 پمپ دنده داخلی ویت IPV 6-80 تماس بگیرید
38 پمپ دنده داخلی ویت IPV 6-100 تماس بگیرید
39 پمپ دنده داخلی ویت IPV 6-125 تماس بگیرید
40 پمپ دنده داخلی ویت IPV 7-125 تماس بگیرید
41 پمپ دنده داخلی ویت IPV 7-160 تماس بگیرید
42 پمپ دنده داخلی ویت IPV 7-200 تماس بگیرید
43 پمپ دنده داخلی ویت IPV 7-250 150,000,000

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
جمشید رحیم لی
ارسال شده در : شنبه 25 دی 1400

سلام، به تعداد 2 عدد پمپ فویت مدل IPR3-13 نیاز است. لطفا ضمن موجودی و قیمت را اعلام نمایید. با تشکر فراوان.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 25 دی 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمود حیدری
ارسال شده در : چهارشنبه 24 دی 1399

تهیه پمپ woith4-25 601 یا پمپی که بتوان جایگزین این پمپ کرد.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 24 دی 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.