فروش هیدروموتور اوربیتالی Danfoss

شرکت دانفوس از مهم ترین و بزرگترین تولید کنندگان هیدروموتور های اوربیتالی با شاخصه سرعت کم در قبال گشتاور بالا می باشد. دانفوس بیش از 3000 هیدروموتور اوربیتالی متفاوت (در اندازه ها و نوع شفت مختلف) را با توجه به نوع استفاده آن می تواند به مصرف کننده جهت کاربرد در صنایع مختلف پیشنهاد دهد. هایپر صنعت فامکو عرضه کننده هیدروموتور های اوربیتالی و پر کاربرد کمپانی دانفوس (Danfoss) در مدل های زیر می باشد:

 • هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP (حداکثر گشتاور تولیدی 93 تا 490 نیوتن متر)
 • هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR (حداکثر گشتاور تولیدی 100 تا 300 نیوتن متر)
 • هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMH (حداکثر گشتاور تولیدی 340 تا 610 نیوتن متر)
 • هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMS (حداکثر گشتاور تولیدی 240 تا 990 نیوتن متر)
 • هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMT (حداکثر گشتاور تولیدی 470 تا 1220 نیوتن متر)
 • هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMV (حداکثر گشتاور تولیدی 920 تا 2110 نیوتن متر)

کاتالوگ هیدروموتور اوربیتالی دانفوس

لیست قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس

بازدیدکننده محترم، در صورت بازدید این صفحه با موبایل، لطفا جهت رویت کامل جداول، زمانی که روی جداول هستید تصویر را به سمت چپ یا راست بکشید (برخی جداول به دلیل بزرگی ممکن است در صفحه نمایش شما به صورت کامل نمایش داده نشوند، همچنین می توانید موبایل خود را به صورت افقی بگیرید تا جداول را بهتر ببینید.).

مشخصات فنی

مشخصات فنی هیدروموتور اوربیتالی دانفوس

هیدروموتور اوربیتالی دانفوس

مشخصات فنی هیدروموتور دنده ای دانفوس
 • هیدروموتور هایی با حجم جابجایی بر دور 8 الی 800 سی سی
 • هیدروموتور هایی با دور 2500 rpm برای کوچکترین سایز و rpm 600 برای بزرگترین سایز
 • هیدروموتور هایی با گشتاور تولیدی 13 الی 2700 نیوتن بر متر
 • هیدروموتور هایی با توان خروجی 2 الی 70 کیلووات

نمای داخلی هیدروموتور اوربیتالی Danfoss

نمای داخلی هیدروموتور دانفوس
انواع هیدروموتور اوربیتالی دانفوس

در ادامه به شرح انواع هیدروموتور اوربیتالی دانفوس در قالب مدل های زیر می پردازیم:

هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP

هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMP

مشخصات فنی هیدروموتور دنده ای دانفوس OMP
سایز 25 32 40 50 80 100 125 160 200 250 315 400
جابجایی (سانتی متر مکعب) 25 32 40 48.6 77.8 97.3 125 155.7 194.6 242.3 306.1 389.2
سرعت کاری (پیوسته) (دور در دقیقه) 1600 1560 1500 1230 770 615 480 385 310 250 195 155
ماکزیمم سرعت (دور در دقیقه) 1800 1720 1750 1540 960 770 600 480 380 310 245 190
گشتاور کاری (پیوسته) (نیوتن بر متر) 33 43 52 93 150 190 240 300 300 300 300 300
گشتاور ماکزیمم (نیوتن بر متر) 47 61 74 120 190 230 290 370 380 410 390 420
توان خروجی (پیوسته) (کیلووات) 4. 5 5.8 7.0 10.0 10.0 11.0 10 10 8.0 6.0 5.0 4.0
ماکزیمم توان خروجی (کیلووات) 6.1 7.8 10.6 12.0 12.0 13.0 12.0 12.0 11.0 9.0 7.0 6.0
ماکزیمم دبی روغن (لیتر بر دقیقه) 45 55 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75

دیاگرام عملکرد هیدروموتور دانفوس OMP

نمودار عملکرد هیدرموتور OMP25

نمونه ای از دیاگرام عملکرد هیدروموتور دانفوس سری OMP25

* برای دسترسی به دیاگرام عملکرد سایر مدل های هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP روی جدول زیر کلیک نمایید.

هیدروموتور دانفوس OMR

مشخصات فنی هیدروموتور دانفوس سری OMR

مشخصات فنی هیدروموتور دنده ای دانفوس سری OMR
سایز 50 80 100 125 160 200 250 315 375
جابجایی (سانتیمتر مکعب) 51.6 80.3 99.8 125.7 159.6 199.8 249.3 315.7 372.6
سرعت کاری (پیوسته) (دور در دقیقه) 775 750 600 475 375 300 240 190 160
ماکزیمم سرعت (دور در دقیقه) 970 940 750 600 470 375 300 240 200
گشتاور کاری (پیوسته) (نیوتن بر متر) 100 195 240 300 300 300 300 300 300
گشتاور ماکزیمم (نیوتن بر متر) 130 220 280 340 390 390 380 420 430
توان خروجی (پیوسته) (کیلووات) 7.0 12.5 13.0 12.5 10.0 8.0 6.0 5.0 4.0
ماکزیمم توان خروجی (کیلووات) 8.5 15.0 15.0 14.5 12.5 10.0 8.0 6.5 6.0
ماکزیمم دبی روغن (لیتر بر دقیقه) 50 75 75 75 75 75 75 75 75

دیاگرام عملکرد هیدروموتور دانفوس OMR

نمودار عملکرد هیدروموتور دانفوس OMR

نمونه ای از دیاگرام عملکرد هیدروموتور دانفوس سری OMR50

* برای دسترسی به دیاگرام عملکرد سایر مدل های هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR روی جدول زیر کلیک نمایید.

[دول دیاگرام عملکرد مدل های هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR
دیاگرام OMR50 دیاگرام OMR80 دیاگرام OMR100
دیاگرام OMR125 دیاگرام OMR160 دیاگرام OMR200
دیاگرام OMR250 دیاگرام OMR315 دیاگرام OMR375

هیدروموتور دانفوس OMH

هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMH

مشخصات فنی هیدروموتور دنده ای دانفوس سری OMH
سایز 200 250 315 400 500
جابجایی (سانتیمتر مکعب) 201.3 252.0 314.9 396.8 470.6
سرعت کاری (پیوسته) (دور در دقیقه) 370 295 235 185 155
ماکزیمم سرعت (دور در دقیقه) 445 350 285 225 190
گشتاور کاری (پیوسته) (نیوتن بر متر) 340 340 340 340 340
گشتاور ماکزیمم (نیوتن بر متر) 510 510 540 540 520
توان خروجی (پیوسته) (کیلووات) 11.2 11.9 9.7 8.2 6.0
ماکزیمم توان خروجی (کیلووات) 17.2 11.9 9.7 8.2 6.0
ماکزیمم دبی روغن (لیتر بر دقیقه) 90 90 90 90 90

دیاگرام عملکرد هیدروموتور دانفوس OMH

نمودار عملکرد هیدروموتور دانفوس

نمونه ای از دیاگرام عملکرد هیدروموتور دانفوس سری OMH200

* برای دسترسی به دیاگرام عملکرد سایر مدل های هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMH

جدول دیاگرام عملکرد مدل های هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMH
دیاگرام OMH200 دیاگرام OMH250 دیاگرام OMH315
دیاگرام OMH400 دیاگرام OMH500

نمودار سرعت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMP و OMR ،OMH در کلیه سایز ها

نمودار سرعت هیدروموتور دانفوس

نمودار گشتاور هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMP و OMR ،OMH در کلیه سایز ها

نمودار گشتاور هیدروموتور Danfoss

نمودار توان خروجی هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMP و OMR ،OMH در کلیه سایز ها

نمودار توان خروجی هیدروموتور دانفوس


هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMS

هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMS

مشخصات فنی هیدروموتور دنده ای دانفوس سری OMS
سایز موتور (سانتیمتر مکعب) 80 100 125 160 200 250 315 400 500
دور موتور (دور در دقیقه) 810 750 600 470 375 300 240 190 155
گشتاور موتور (نیوتن بر متر) 240 305 375 490 610 720 825 865 850
فشار کاری (بار) 210 210 210 210 210 200 200 160 120
ماکزیمم دبی روغن (لیتر بر دقیقه) 65 75 75 75 75 75 75 75 75

هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMT

هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMT

مشخصات فنی هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMT
سایز موتور (سانتیمتر مکعب) 160 200 250 315 400 500
دور موتور (دور درد دقیقه) 625 625 500 380 305 240
گشتاور موتور (نیوتن بر متر) 470 590 730 950 1080 1220
فشار کاری (بار) 200 200 200 200 180 160
ماکزیمم دبی روغن (لیتر بر دقیقه) 100 125 125 125 125 125

هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMV

هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMV

مشخصات فنی هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMV
سایز موتور (سانتی متر مکعب) 315 400 500 630 800
دور موتور (دور در دقیقه) 510 500 400 315 250
گشتاور موتور (نیوتن بر متر) 920 1180 1460 1660 1880
فشار کاری (بار) 200 200 200 180 160
ماکزیمم دبی روغن (لیتر بر دقیقه) 160 200 200 200 200

نمودار سرعت (دور) هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMS و OMT ،OMV

نمودار سرعت (دور) هیدروموتور اوربیتالی دانفوس

نمودار گشتاور هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMS و OMT ،OMV

نمودار گشتاور هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMS,OMT,OMV

نمودار توان خروجی هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMS و OMT ،OMV

نمودار توان خروجی هیدروموتور اوربیتالی دانفوس سری OMS,OMT,OMV

نحوه عملکرد هیدروموتور اوربیتالی Danfoss

عملگر دورانی هیدرولیکی یا همان موتور چرخ دنده داخلی نوع دیگری از موتورهای دورانی چرخ دنده ای هستند که در ساختمان داخلی آنها دو چرخ دنده داخلی و خارجی با یکدیگر درگیر می باشند. سیال تحت فشار به محفظه موتور وارد شده و موجبات درگیری کامل چرخ دنده ها را فراهم می سازد. گشتاور موتورهای چرخ دنده داخلی (نسبت به چرخ دنده خارجی) دارای تغییرات کمتری بوده و لذا برای کاربردهای با سرعت پایین مناسب تر هستند. در این نوع موتور هیدرولیکی، مکانیزم درگیری دندانه ها به گونه ای است که ایجاد گشتاورهای خروجی بالا و سرعت های پایین و یکنواخت امکان پذیر می باشد. هیدروموتور دنده ای را نیز می توان در ترکیب با جعبه دنده های کاهنده مورد استفاده قرار داد که در این حالت، دستیابی به سرعت های کمتر از 1 دور بر دقیقه با گشتاورهای بالاتر از 400 N.m امکان پذیر می باشد.

موتورهای چرخ دنده داخلی به سه گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شوند:

 • گروه اول شامل موتورهای ژیروتوری با محرکه مستقیم است (Direct-drive gerotor motor). در این نوع هیدروموتور دنده ای تعداد دندانه چرخ دنده داخلی یک عدد از تعداد دندانه های چرخدنده خارجی کمتر است. شکل دندانه ها به گونه ای است که همواره هر دندانه از چرخ دنده داخلی با بخشی از چرخ دنده خارجی در تماس است. با ورود سیال پر فشار به موتور، هر دو چرخدنده می چرخند. محور چرخدنده داخلی با محور موتور هم مرکز بوده و فاصله آن با محور چرخدنده خارجی همواره ثابت است.
 • گروه دوم موتورهای چرخدنده داخلی شامل موتورهای ژیروتوری با حرکت مداری (مانند هیدروموتور های اوربیتالی دانفوس) (Orbiting gerotor motor) است که از یک جفت چرخدنده (یک چرخ دنده ثابت خارجی (Stationary outer gear) و یک چرخدنده متحرک داخلی (Rotating inner gear))، یک کوپلینگ و یک کوموتاتور یا صفحه شیردار تشکیل شده است. چرخ دنده خارجی یک دندانه بیشتر از چرخدنده داخلی دارد. کوماتاتور هم با سرعتی برابر با چرخدنده داخلی می چرخد.
 • گروه سوم از این نوع هیدروموتورها، موتور ژیروتوری غلتکی می باشد.

کاربرد هیدروموتور اوربیتالی دانفوس
 • تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی
 • ماشین آلات کشاورزی
 • ماشین آلات مخصوص بارگیری مواد و بالابر ها (Lifting)
 • تجهیزات جنگل داری
 • ماشین آلات مخصوص چمن زنی، تجهیزات دریایی (آبی)

مزایای هیدروموتور اوربیتالی دانفوس
 • عملکرد نرم و روان هیدروموتور در سرعت های مختلف
 • گشتاور ثابت در سرعت های مختلف
 • گشتاور بالا در هنگام شروع کار
 • فشار برگشت بالا بدون استفاده از خط تخلیه
 • بازدهی بالا
 • عمر طولانی هیدروموتور در شرایط سخت کاری
 • طراحی هندسی مناسب و کم جاگیر بودن هیدروموتور
 • توان تحمل بالای یاتاقان ها در برابر نیرو های شعاعی و محوری
 • کاربرد درسیستم های هیدرولیک مدار باز و مدار بسته
 • مناسب جهت کار با انواع روغن های هیدرولیک

لیست قیمت هیدروموتور اوربیتالی Danfoss

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

تاریخ بروزرسانی: 1401/10/27

لیست قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس
ردیف شرح قیمت به تومان
1 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 25 9,900,000
2 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 32 9,900,000
3 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 40 10,000,000
4 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 50 10,000,000
5 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 80 10,000,000
6 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 100 10,100,000
7 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 125 10,300,000
8 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 160 10,350,000
9 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 200 10,400,000
10 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 250 10,400,000
11 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 315 10,800,000
12 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMP 400 10,800,000
13 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR 50 10,000,000
14 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR 80 10,000,000
15 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR 100 10,000,000
16 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR 125 1,400,000
17 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR 160 10,500,000
18 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR 200 10,500,000
19 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR 250 10,750,000
20 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR 315 10,800,000
21 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMR 375 11,000,000
22 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMH 200 14,900,000
23 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMH 250 15,100,000
24 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMH 315 15,100,000
25 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMH 400 15,350,000
26 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMH 500 15,550,000
27 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMS 80 15,000,000
28 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMS 100 15,000,000
29 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMS 125 15,000,000
30 قیمت هیدروموتور اوربیتالی دانفوس OMS 160 15,300,000
31 قیمت هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMS 200 15,300,000
32 قیمت هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMS 250 15,500,000
33 قیمت هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMS 315 15,650,000
34 قیمت هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMS 400 15,650,000
35 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMS 500 15,800,000
36 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMT 160 35,000,000
37 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMT 200 35,000,000
38 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMT 250 35,500,000
39 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMT 350 35,500,000
40 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMT 400 35,900,000
41 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMT 500 36,800,000
42 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMV 315 39,000,000
43 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMV 400 39,000,000
44 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMV 500 39,900,000
45 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMV 630 42,000,000
46 هیدروموتور اوربیتالی Danfoss OMV 800 45,000,000

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
حسین محبعلی
ارسال شده در : جمعه 02 تیر 1402

سلام، لطفا بفرمایید چه نوع هیدروموتوری برای دروگر جلوی تراکتور باید نصب گردد؟ در ضمن، پمپ تراکتور 2 طبقه 6 سیلندر می باشد. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 05 تیر 1402

سلام جناب محبعلی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

امیرهادی دیسی
ارسال شده در : دوشنبه 14 فروردین 1402

درود بر شما، به دنبال یک هیدروموتور با گشتاور 1 نیوتن متر و سرعت 8000 دور هستم.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 26 فروردین 1402

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

سید رحیم سجادی تادوانی
ارسال شده در : دوشنبه 29 اسفند 1401

سلام، خسته نباشید. یک عدد هیدروموتور 500 و یک عدد فشار شکن دستی 350 بار می خواستم.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 06 فروردین 1402

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

ناصر ترابی
ارسال شده در : یکشنبه 23 مرداد 1401

سلام، وقت شما بخیر. ممنون از اطلاعات خوبی که داخل صفحه گذاشتین. فقط بی زحمت توضیح بدید تفاوت سری های هیدروموتور مختلف چیه؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 24 مرداد 1401

سلام جناب ترابی عزیز، تفاوت نوع هیدروموتور ها در دور و گشتاور هیدروموتور می باشد.

محمد مهدی سبحانی
ارسال شده در : پنجشنبه 30 تیر 1401

سلام، لطفا در صورت موجود بودن، قیمت هیدروموتور 5 اسب 3200 دور، هیدروموتور 15 اسب 10000 دور و هیدروموتور 3 اسب 8000 دور را بفرمایید. لازم به توضیح هست که حداکثر میزان دبی پمپ هیدرولیک من 45 لیتر بر دقیقه است. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 01 مرداد 1401

سلام جناب سبحانی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی برای ارائه لیست قیمت و راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

حسین
ارسال شده در : شنبه 20 فروردین 1401

سلام، برای کولتیواتور 9 اسب از چه هیدروپمپی باید استفاده کرد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 21 فروردین 1401

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

هومان فرجام
ارسال شده در : پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400

سلام، هیدروموتور برای وینچ پنج تن می خوام.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 04 اردیبهشت 1400

سلام جناب فرجام عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

علی قربانی
ارسال شده در : جمعه 27 فروردین 1400

سلام، برای دستگاه تزریق 100 گرم که یه موتور 7.5 اسب با یک پمپ هیدرولیک 9 گالن کوپل شده و یه سیلندر ماردون به طول 70 سانت و قطر ماردون 41 میلی متر را بخواد با سرعت مناسب و بالا بچرخونه و زیر بار نره، چه هیدروموتوری پیشنهاد می دهید؟ با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 28 فروردین 1400

سلام جناب قربانی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمدخان فضلی
ارسال شده در : چهارشنبه 01 بهمن 1399

سلام من یک هیدروموتور با قدرت ۷.۵ کیلووات و ۱۴۰۰ دور بر دقیقه یا ۱۰۰۰ دور بر دقیقه می خواهم. از چه هیدروموتوری استفاده کنم و هیدروپمپش باید چه قدرتی باشه؟ لطفا راهنمایم کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 02 بهمن 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.