تعمیر ماشین آلات تزریق پلاستیک و نحوه نگهداری آن

تعمیر ماشین آلات تزریق پلاستیک و نحوه نگهداری آن

اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات در حوزه دستگاه های تزریق پلاستیک یکی از مهمترین وظایف سازندگان و مالکان این دستگاه می باشد. برنامه نگهداری و تعمیرات قالب های دستگاه تزریق پلاستیک باعث افزایش طول عمر قالب ها شده و کاهش هزینه تولید و اتلاف زمان را منجر می شود.

دستورالعمل نگهداری و تعمیرات دستگاه و قالب تزریق پلاستیک

دستورالعمل نگهداری و تعمیرات دستگاه و قالب تزریق پلاستیک

نگهداری و تعمیرات دستگاه تزریق پلاستیک

لطفا جهت حفظ دستگاه تزریق پلاستیک در شرایط مطلوب کارکرد و همچنین کاهش خرابی قطعات هیدرولیکی و مکانیکی و بهبود کیفیت قطعات تولیدی توسط دستگاه تزریق پلاستیک و کاهش هزینه و زمان سرویس دستگاه برنامه نگهداری و تعمیرات دستگاه تزریق به صورت زیر توصیه می گردد:

ردیف

شرح فعالیت

تناوب تکرار

1

نظافت ماشین (در انتهای هر شیفت توصیه می شود).

روزانه

2

اطمینان از عدم وجود صدای غیر متعارف (در کلیه قسمت های متحرک)

روزانه

3

کنترل دمای روغن هیدرولیک دستگاه

روزانه

4

کنترل روغنکاری بوش ها و بازوهای متحرک دستگاه

روزانه

5

اطمینان از عدم پس زدن مواد از محل نازل و پوشیده شدن هیترها

روزانه

6

عملکرد روان، یکنواخت و بدون لقی جک های تزریق، کالسکه و گیره

هفتگی

7

کنترل فن های حنک کننده تابلوی برق

هفتگی

8

کنترل عدم وجود روغن ریزی از مدار هیدرولیک

هفتگی

9

کنترل سطح روغن منبع روغنکاری دستگاه

هفتگی

10

عدم وجود دوده، بوی سوختگی و جرقه در تابلوی برق

ماهانه

11

گریس کاری دنده های گیربکس (دستی و بوسیله گریس پمپ)

ماهانه

12

گریسکاری کوپلینگ هیدروموتور و راهنمای کالسکه

ماهانه

13

کنترل خنک کننده روغن دستگاه (وابسته به کیفیت آب مصرفی)

ماهانه

14

کنترل کارکرد کلیدهای اضطراری

ماهانه

15

کنترل و تمیز کردن فیلتر روغن دستگاه

شش ماهه

16

کنترل سطح روغن هیدرولیک و عاری بودن آن از مواد زائد

شش ماهه

17

نظافت داخل تابلوی برق (فقط جارو برقی استفاده شود و از باد گرفتن خودداری نمایید).

شش ماهه

18

سنتر کردن قالب با گیره توسط رینگی

نصب قالب

19

کنترل سنتر بودن سیلندر نسبت به گیره

نصب قالب

20

تعویض روغن دستگاه (بار اول پس از 2000 ساعت کارکرد و بعد از آن هر 7000 ساعت)

-

اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات در حوزه دستگاه های تزریق پلاستیک یکی از مهمترین وظایف سازندگان و مالکان این دستگاه می باشد. برنامه نگهداری و تعمیرات قالب های دستگاه تزریق پلاستیک باعث افزایش طول عمر قالب ها شده و کاهش هزینه تولید و اتلاف زمان را منجر می شود.

برنامه نگهداری و تعمیرات قالب های دستگاه تزریق پلاستیک

1) تدوین و آموزش دستورالعمل فرایندهای نگهداری و تعمیر لازم روی قالب در بازه زمانی- مشخص و گزارش‌دهی از فرایندهای انجام شده روی آن

2) تدوین دستورالعمل‌های اپراتوری شامل مونتاژ قالب، تمیزکاری، روغن‌کاری اجزای آن و آموزش‌های لازمه

3) تصمیم‌گیری در نحوه انجام فرایندهای موردنیاز اصلاحات و تغییرات

4) تصمیم‌گیری در مسئولیت و نحوه پرداخت هزینه‌های نگهداری و تعمیرات قالب‌ها

5) نحوه تأیید کیفی قالب‌ها

6) مسئولیت‌دهی و قدرت‌دادن به پرسنل برای انجام وظایف مرتبط با تعمیرها

7) قالب‌ساز و تأمین‌کننده، مسئول عیوب ساختی نظیر مونتاژ اشتباه قطعات اینسرتی، مسیرهای خنک‌کاری، انتخاب نامناسب فولاد، ترک روی محفظه و عیوب ناشی از کارهای دستی، هستند.

نگهداری و تعمیرات دستگاه تزریق پلاستیک

عوامل موثر بر روی برنامه ریزی جهت زمانبندی و دفعات تعمیر قالب های دستگاه تزریق پلاستیک

1) جنس قالب (مواد قالبگیری)

2) جنس قطعه تولیدی

3) پیچیدگی قالب

4) بکارگیری ناصحیح

1) جنس قالب (مواد قالب گیری)

جنس قالب های تزریق پلاستیک به دو گروه تقسیم بندی می گردد:

1) فولاد یا آلومینیوم یا ... نرم (soft tool)

2) فولاد سخت 

قالب های فولاد نرم سریع قابل ساخت نسبت به قالب های فولاد سخت بوده و همچنین استهلاک بیشتری دارد در نتیجه زمان بازرسی و تعمیر و نگهداری کوتاه تری دارند.

جنس قالب

2) جنس قطعه تولیدی

یکی از فاکتورهای مهم که تاثیر زیادی بر روی فرسودگی قالب دارد جنس قطعه تولیدی می باشد. بنابراین باید به این فاکتور مهم توجه داشت.

1) قطعاتی که دارای افزودنی بوده ساینده هستند و باعث  می شوند تا محفظه قالب و سیستم راهگاه آن سریعتر تخریب می شوند.

2) موادی که دارای نقطه ذوب بیشتری هستند، نسبت به مواد دارای نقطه ذوب پایین، باعث ساییدگی بیشتر قالب می‌شوند.

3) موادی که گاز خورنده تولید می‌کنند، باعث خوردگی سطح قالب شده و نیازمند مراقبت بیشتری هستند.

جنس قطعه تولیدی

3)  پیچیدگی قالب

قالب های پیچیده دستگاه تزریق پلاستیک که دارای تلرانس بسته ای می باشند نسبت به قالب های ساده نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتری می باشند. اجزای مختلف دستگاه تزریق که نیازمند مراقبت های ویژه ای هستند به شرح زیر است:

1) کشویی‌ها

2)  پران کج‌ها

3)  سنبه‌های متحرک

4)  سیستم‌های هیدرولیک

5) مکانیزم‌های مکانیکی

6) راهگاه گرم 

7) سیستم‌های پران پیچیده با اجزای ظریف

4) بکارگیری ناصحیح

حالت های تصحیح بکار گیری قالب دستگاه تزریق پلاستیک به صورت زیر می باشد:

1) فشار بیش از حد قفل قالب

2) فشار بیش از حد تزریق

3) وجود پلیسه

4) عملکرد سریع قالب (باز و بسته شدن سریع)

5) روغن‌کاری کم یا نامناسب

6) عملکرد صفحه پران به‌صورت چند مرحله‌ای

7) تصادف قالب در هنگام بسته شدن و یا بسته شدن قالب در هنگام پران ناقص قطعه
قالب

اقدامات لازم جهت کاهش خسارت و تعمیرات قالب دستگاه تزریق پلاستیک

1) داشتن یک سیستم تولیدی مرتب، ماشین تزریق مناسب و کالیبره شده

2) استفاده صحیح از ابزار تولیدی، عدم استفاده از ابزاری مشابه پیچ گوشتی، چکش، سنبه تیز، چاقو، خط جدایش و سطح قالب و نیز چکش لاستیکی، سنبه‌ها و انبرهای پلاستیکی، مسی یا برنجی

3) استفاده از آب سخت‌گیری شده برای خنک‌کاری قالب و نیز تخلیه آب با دمش هوا از مسیرهای خنک‌کاری به‌هنگام جدا کردن قالب از دستگاه 

4) پیشگیری از عملکرد قالب تحت نیروی قفل و فشار بیش از حد تزریق و باز و بسته شدن‌های سریع 

5) کافی بودن روغن‌کاری قالب

6) پیشگیری از بسته‌شدن قالب در هنگامی که قطعه به‌صورت ناقص پران و روی قالب مانده باشد

7) محافظت از قالب در برابر اثرات محیطی (مثل اسید، رطوبت،...)

روش های تعمیرات و بازرسی قالب تزریق پلاستیک

1) بازرسی روزانه: هر روز یا هر زمان که قالب از چرخه تولید خارج یا باز می‌شود.

2) بازرسی دوره‌ای: هر 20000 سیکل یا هر 10روز کاری

3) تعمیرات عمومی: هر 100000 سیکل

4) تعمیرات اساسی: که هر 250000 یا (نصف طول عمر پیش‌بینی شود قالب)

روش های تعمیرات و بازرسی قالب تزریق پلاستیک

بازرسی روزانه قالب های تزریق پلاستیک

انجام چک لیست های روزانه قالب های تزریق پلاستیک به صورت روزانه توسط سرپرست تولید یا اپراتور در پایان هر نوبت کاری و زمانی که قالب روی پرس است انجام می شود. نتیجه این مراقبت افزایش زمان کارکرد قالب است. این فرایند نباید بیش از 15 دقیقه طول بکشد.

چک لیست روزانه قالب های تزریق پلاستیک

1) نظافت سطح قالب با یک حلال تمیز و رفع هر گونه مواد خارجی مثل گریس و رزین در مسیر خروج هوا
2) کنترل فنرهای مکانیزم‌ها و صفحه پران از نظر ترک یا شکست
3) کنترل وضعیت روغن‌کاری و گریسکاری اجزای متحرک و روانکاری آن در صورت نیاز
4) کنترل عملکرد صفحه پران
5) کنترل بازرسی سطوح شیبدار قفل از نظر سایش
6) کنترل پران‌ها از نظر پیچش و خمش
7) کنترل سطوح آب‌بندی از نظر برآمدگی، زبری و حفره
8) کنترل سطح قالب از نظر خراش ساییدگی
9) کنترل نشتی آب و میزان دبی خنک‌کاری
10) کنترل نشتی سیستم هیدرولیک
11) کنترل سیستم‌های حفاظتی روی قالب (میکروسوئیچ‌ها)

بازرسی روزانه قالب های تزریق پلاستیک

زمانی که قالب از روی پرس برداشته می شود، علاوه بر نظافت باید به موارد زیر توجه نمود:

1) دمای قالب به دمای محیط رسیده باشد.

2) آب داخل مسیرهای خنک‌کاری را به‌منظور جلوگیری از ایجاد زنگ‌زدگی و ریخته شدن آن بر روی سطح قالب، باید خارج کرد.

3) برای جلوگیری از زنگ زدن قالب، پران‌ها را به‌سمت بیرون قرار داده و در دو سمت قالب، روغن‌های محافظ به‌صورت اسپری بپاشید. سپس پران‌ها را برگردانید و قالب را ببندید.

4) کنترل کنید که تمامی پیچ‌ها و صفات قالب به‌صورت محکم وصل شده باشند.

5) آخرین ضرب قالب، همراه با قالب بسته‌بندی شده و با آن، در انبار قرار داده شود.

6) هنگامی که قالب برای تولید مجدد از انبار خارج می‌شود، آن را باز کرده، مجدداً تمامی قسمت‌های سطوح جدایش در دو طرف قالب را با حلال تمیز و به وسیله پارچه نرم، تمیز کنید. این عمل باعث می‌شود تا مواد نگهدارنده غبار و ذرات ریز از روی قالب برداشته شود.

7) این زمان بهترین موقع برای گریس‌کاری میل راهنما، سیستم پران و کشویی‌هاست.

8) هنگامی که سطوح قالب دارای پرداخت بالایی است، با پارچه روی سطح قالب نکشید در عوض با مواد حلال آن را بشویید و توسط هوای فشرده فیلتر شده، رسوبات و مواد زائد را از روی آنها برداشته و سپس با حلال تمیز و با دستمال کاغذی نرم و نمد، سطح آن را پاک کنید.

بازرسی‌های دوره‌ای قالب های تزریق پلاستیک

چک لیست های دوره ای به زمان قبل از نصب قالب و همچنین بعد از خروج قالب از ماشین مرتبط می شود. در بازرسی های دوره ای باید به موارد و مشکلات کوچک توجه و جهت برطرف کردن آنها تلاش نمود. بازرسی های دوره ای توسط سرپرست یا اپراتورهای با تجربه و بعد از 20000 سیکل کاری و یا به عبارت دیگر هر 10 روز کاری تولید انجام می شود.

بازرسی‌های دوره‌ای قالب های تزریق پلاستیک

ابزار مورد نیاز نگهداری و تعمیر قالب‌های تزریق پلاستیک

1) میز مونتاژ باید حداثل توانایی تحمل 5000 پوند را داشته باشد.
2)  دو عدد ریل موازی عملیات حرارتی شده "1*"1*"30 به‌منظور حرکت قالب روی 
2)  دو عدد میله (آلومینیمی یا برنجی)
3)  چکش لاستیکی یا پلاستیک سخت
4)  چکش مکانیکی سبک سرگرد
5) مجموعه آچار شش‌پر با یک لوله برای بلندکردن طول بازوی آن
6)  مخزن شست‌وشو دارای حلال تازه و تمیز
7)  پارچه و حوله تمیز
8)  هوای فشرده با حجم مناسب و سیستم فیلتراسیون مناسب و جدید
9) چراغ قوه با باطری جدید
10)  مجموعه سنگ سنباده متوسط و ظریف برای برطرف کردن برآمدگی‌ها و خراش‌های روی قالب
11)  سنگ دستی متوسط برای برطرف کردن برآمدگی‌ها و خراش‌ها روی صفحات قالب
12) سوهان برای برداشتن burns و گوشه‌های hobbles و لبه‌های روی جاساز قالب
13)  مجموعه‌ای از پین‌های آلومینیمی و برنجی نرم به‌عنوان سنبه به‌منظور خارج‌سازی پران‌های شکسته و خارج کردن پلاستیک از اسپرو یا جاهای دیگر
14) آچار "16/7 و "16/9 برای باز کردن و بستن اتصالات آب و نوار تفلن
15) لبه‌های تیز قالب را با نوار چسب لوله یا برق از تأثیرپذیری در مقابل ضربه محافظت کنید، لبه‌ها تیز می‌تواند (کشویی، پران، پران کج، کشویی) باشد.

ابزار مورد نیاز نگهداری و تعمیر قالب‌های تزریق پلاستیک

موارد چک لیست بازرسی قالب تزریق پلاستیک

1)  پایه قالب

2)  راهنمای قالب

3)  موقعیت‌دهنده کشویی

4) برگرداننده کشویی به عقب

5)  لقی یا بازی موقعیت دهنده کشویی

6)  قلاویز روی صفحات

7) علکرد صفحه پران

8) فضای حرکت صفحه پران و فنرهای فشار برگرداننده آن

9) حرکت صفحه پران به جلو و عقب 

10) پس پران 

11) محل قرارگیری سیلندر 

12) محل ورودی خروجی سیلندر

13) عملکرد سوئیچ‌ اطمینان

14) کشویی‌ها، عملکردشان، آببندی آنها، نگهدارنده اتصالات آب و سوئیچ‌ اطمینان

15) پین کج از نظر خمش

16) سوراخ‌های موقعیت‌دهنده کشویی

17) ارتفاع راهگاه گرم

18) قطر نازل گرم و شیب آن

19) راهگاه کش

20) راهگاه: ابعاد، خروج هوا، شعاع محل‌های تغییر مسیر و صافی سطح

21) مناسب بودن پرداخت اسپرو

22) مناسب بودن قطر اسپرو

23) رینگ مرکزیاب ارتفاع و قطر آن

24) پرداخت محفظه

25) پرداخت سنبه (کر)

26) پین‌های سنبه از نظر خمش

27)  مسیر خروج هوا، عمق، ابعاد و موقعیت آن

28) نوع دهانه، ابعاد، پرداخت دهانه تونلی و شکل دهانه تونلی 

29) میل راهنماها از نظر خمش

30) زاویه قفل قالب

31) قطر قلاب و فیکسچر بلندکننده قالب

32) حکاکی بالای قالب

33) اتصالات حرارتی 

34) کنترل ترموکوپل و هیتر

35) کنترل مسیر هوای فشرده، شیر، جک و ...

36)  تست آب، فشار، جریان و دمای قالب

37) حکاکی ورود و خروج آب و شماره قالب

38) صحت کنترلر راهگاه گرم و مشخص بودن نحوه سیم‌بندی قالب

39) اتصالات سیستم هیدرولیک

40) دستورالعمل تقسیم‌کننده جریان روغن

41) دستورالعمل برداشت قطعه

42) یدکی هیترها

43) مشخصات هر محفظه

44) کد مشخصه داخلی

45) علائم مشخصه قالب

46) تاریخ قالب

راهنمای رفع نواقص قطعات پلاستیکی تولید شده در ماشین های تزریق پلاستیک

دانلود فایل رفع نواقص قطعلات پلاستیکی

پربازدیدترین مطالب

پمپ ها مدل ها و برند های مختلفی دارند. آنچه از پمپ ها انتظار می رود سیال را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهد در این رابطه مابین فشار و دبی پمپ رابطه معکوس وجود دارد. بدین مفهوم که؛ پمپ هایی که دبی زیادی را انتقال می دهند فشار کمتری تولید می کنند و برعکس آن نیز صادق است، یعنی پمپ هایی که فشار زیادی تولید می کنند دبی کمتری تولید می کنند. برای انتخاب یک پمپ اولین موضوع مقدار دبی و میزان فشار لازم است.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

منبع تحت فشار با نام های دیگری اعم از مخزن دیافراگمی یا منبع تحت فشار نیز شناخته می شود. چگونه باید این محصول را انتخاب نماییم؟ در زمان استفاده از این محصول چه نکاتی حیاتی می باشند؟

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

ماینر دستگاهی است برای استخراج بیت کوین که همان ارز دیجیتال است و توسط شرکت هایی چون BITMAIN که پیشتاز این نوع صنعت گردیده، تولید می شود.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

پرلیت یک نوع سنگ آتش فشانی از نوع سیلیکات بوده که به علت منجمد شدن گدازه های آتش فشانی مقداری آب (2 تا 5 درصد) در آن ذخیره می شود که توسط حرارت بین 400 تا 1300 درجه سانتی گراد آب موجود در داخل آن خارج شده و این عمل باعث می شود تا ماده خاکستری داخل آن تغییر رنگ داده و ماده ای سفید رنگ به نام پرلیت ایجاد گردد.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

اگر شما هم از افرادی هستید که قصد خرید کولر گازی را دارید اما با سوالاتی همچون اینکه کدام برند های کولر گازی اورجینال بوده، برای ابعاد محیط مورد نظر چه نوع و چه ظرفیتی از کولر گازی مناسب است و مراکز معتبر جهت خرید کولر گاز کدام است؟ مواجه هستید، مطالعه این مطلب برای شما مفید خواهد بود زیرا توصیه می شود در اولین گام به مطالعه مطالب ارائه شده در این زمینه پرداخته و در گام نهایی پس از دریافت مشاوره از کارشناسان این حوزه اقدام به خرید کولر گازی نمایید.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

بهترین پمپ آب خانگی کدام است؟ معرفی کم صداترین، قویترین و بهترین پمپ آب خانگی و کشاورزی در ایران، در این مقاله به تفصیه به این مضوع پرداخته و بهترین پمپ ها را همچنین بر اساس نوع و توان معرفی می کنیم.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید