راگا و کانال تزریق

  0
 4495

راگا و کانال تزریق (RUNNER)

کلمه راگا در اصطلاح به راه تزریق مواد به داخل قالب یا کانالی که مواد مذاب با عبور سریع به قطعه می رسد یا واسطه بین قطعه و کانال تزریق می باشد.

 

انواع راگای تزریق

1) راگا مخروطی

2) راگا سوزنی

3) راگا تونلی

4) راگا فیلمی

5) راگا رینگی

6) راگا چتری

 

راگا و کانال تزریق مخروطی

1. متداول ترین راگا جهت تزریق پلاستیک

2. قاعده راگای مخروطی باید در داخل بوش تزریق تعبیه شود.

3. بوش تزریق در داخل قالب جاسازی می شود زیرا بوش از فولاد سخت تری ساخته شده تادر مقابل ضربه های سرسوپاپ سیلندر تزریق ، مقاومت کرده و آسیب نبیند.

 

راگا و کانال تزریق مخروطی

 

قسمت های مختلف راگای مخروطی

1. راگای مخروطی

2. بوش تزریق

3. سوراخ سرسیلندر تزریق

4. سر سیلندر تزریق

 

تفاوت راگای مخروطی و راگای سوزنی

1. مقاومت مکانیکی بیشتر راگای مخروطی نسبت به قطعات با راگای سوزنی

2. راگای مخروطی مناسب برای قطعات بزرگ با مواد سخت

3. با راگای مخروطی ، درموقع تزریق امکان استفاده از فشار دوم بیشتر و مکش قطعه کمتر است.

4. البته اثر راگا بصورت دنباله زشتی روی قطعه می ماند که قطعا باید آن را از قطعه جداکرد در حالیکه راگای سوزنی اثر چندانی روی قطعه نمی گذارد.

5. معمولا زاویه راگای مخروطی نسبت به طول راگا (ارتفاع مخروط) تاحدود 2درجه است.

 

تفاوت راگای مخروطی و راگای سوزنی

 

بوش تزریق قالب و رینگ آن

الف- راگای مخروطی

ب- بوش تزریق

ج- رینگ سنتر (مرکز نگهداشتن ) قالب در داخل ماشین

د- پیچ رینگ

 

بوش تزریق قالب و رینگ آن

 

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: