تجهیزات اندازه گیری فشار

تجهیزات اندازه گیری فشار

فروش تجهیزات اندازه گیری فشار

اکنون با تجهیزات اندازه گیری فشار آشنا خواهیم شد.

ترنسمیتر فشار (پرشر ترنسمیتر)

ترنسمیتر فشار (Pressure Transmitter) تجهیزی است که فشار سیالات مختلف از جمله مایعات و گازها را اندازه گیری کرده و به سیگنال الکتریکی که می تواند از نوع سیگنال جریانی (4 تا 20 میلی آمپر) و یا نوع ولتاژی (0 تا 10 ولت یا 0 تا 5 ولت) باشد تبدیل میکند که این سیگنال را می توان به سیستم کنترلی از جمله PLC جهت کنترل از راه دور منتقل کرد. ترنسمیترهای فشار هم بصورت قلمی (با نمایشگر و بدون نمایشگر) هستند و هم بصورت فیلدی روی خط نصب می گردند.

گیج فشار

گیج فشار (Pressure Gauge) تجهیزی جهت اندازه گیری فشار سیالات مختلف از جمله مایعات و گازها می باشد که در دو نوع گیج فشار عقربه ای و گیج فشار دیجیتال به فروش میرسه.گیج های فشار بصورت ثابت در محل اندازه گیری نصب می گردند. برخی از گیج های فشار خروجی سوئیچ (کنتاکت) یا خروجی 4 تا 20 میلی آمپر نیز دارند و بصورت ترنسمیتر عمل می کنند.

سوئیچ فشار (پرشر سوئیچ)

سوئیچ فشار (Pressure Switch) تجهیزی جهت کنترل فشار در صنایع مختلف می باشد. بدین صورت که با رسیدن فشار به مقدار تنظیم شده در پرشر سوئیچ، کنتاکت الکتریکی سوئیچ فشار فعال می شود و می تواند یک سیستم را قطع یا وصل کند.

مانومتر پرتابل

مانومتر یا فشارسنج پرتابل تجهیزی است قابل حمل که از طریق پراب (سنسورهای فشار) میزان فشار را اندازه گیری کرده و بصورت دیجیتال در صفحه نمایش مانومتر نشان می دهد.برخی از فشارسنج های پرتابل بصورت فشارسنج تفاضلی هستند و از طریق دو سنسور فشاری که به مانومتر پرتابل متصل می گردد، میزان فشار دو نقطه اندازه گیری شده را نشان می دهد.

تجهیزات جانبی فشار

در برخی از فرآیندها جهت محافظت از تجهیز اندازه گیری و حفاظت از سیستم و ایمنی، در کنار تجهیزات اندازه گیری فشار باید از تجهیزات جانبی شامل کولینگ المنت، منیفولد، سیفون گیج و ترنسمیتر فشار، دیافراگم سیل و کپیلاری و غیره استفاده کرد. استفاده از این تجهیزات بستگی به شرایط کاری و کاربری هر تجهیز اندازه گیری دارد که در صورت لزوم جهت ایمنی و جلوگیری از آسیب های پیش آمده توصیه می گردد.

فشار چیست؟

فشار به صورت مقدار نیروی عمودی که بر واحد سطح وارد می شود تعریف می شود. فشار یک کمیت اسکالر (عددی) می باشد و بین دو کمیت برداری نیرو و سطح رابطه برقرار می کند. فشار به صورت زیر تعریف می شود.

(نیرو (F)) / (سطح (A)) = (P) فشار

فشار با نیرو رابطه مستقیم و با سطح مقطع رابطه عکس دارد؛ با فرض نیروی یکسان هر چه سطح مقطح بیشتر باشد، فشار وارده بر واحد سطح کمتر می شود و بالعکس

فشار در حالت کلی مقدار نیروی اعمال شده به یک سطح مشخص است. در مورد مایع یا گازی که ایستا و بدون حرکت است، فشار مقدار نیروی اعمال شده به دیواره محفظه نگهدارنده مایع یا گاز در یک نقطه مشخص می باشد و در دو نوع تعریف می شود.

 • فشار استایتک (Static Pressure): فشار استاتیک در همه جهات یکسان است. 
 • فشار دینامیک (Dynamic Pressure): سیالی که در حال حرکت است، یک فشار مازاد در جهت حرکت سیال اعمال می کند. این فشار مازاد فشار دینامیک خوانده می شود.

فشار استاتیک همیشه وجود دارد اما برای ایجاد فشار دینامیک باید جسم نسبت به سیال حرکت کند.

فشار کل مجموع فشار استاتیک و فشار دینامیک است و به عنوان فشار موثر یا فشار ایستا نیز شناخته می شود.

فشار کل = فشار استاتیک + فشار دینامیک

زمانیکه یک تجهیز ابزاردقیق در جهت جریان یا فلوی سیال قرار می گیرد، مقدار فشار کل را اندازه گیری می کند.

فشار عموما در سه نوع فشار مطلق، فشار گیج و فشار تفاضلی اندازه گیری می شود که هر کدام تعریف های خاص خودش را دارد. 

 • فشار مطلق (Absolute pressure)
  • بیان کننده مقدار کل نیرو در واحد سطح است. فشار مطلق، فشارسنجیده شده نسبت به خلا مطلق می باشد و واحدهای اندازه گیری آن به صورت bara یا psia نمایش داده می شود.
 • فشار نسبی یا فشار گیج (Gauge pressure)
  • اکثر گیج های فشار، این نوع فشار را نمایش می دهند. که فشارسنجیده شده نسبت به فشار اتمسفر می باشد. این به این معنی است که فشار گیج برابر است با فشار مطلق به اضافه فشار اتمسفر

فشار گیج = فشار مطلق + فشار اتمسفر

بنابراین معیار فشار نسبی، اندازه گیری فشار نسبت به سطح دریا می باشد. واحد های اندازه گیری آن به صورت barg یا psig نمایش داده می شود. تجهیزات اندازه گیری فشار نسبی یا فشار گیج دو نوع هستند 

 • تجهیزات اندازه گیری فشار خلا: زمانیکه بخواهیم فشار کمتر از فشار اتمسفر را اندازه گیری کنیم از این تجهیزات استفاده می کنیم.
 • تجهیزات اندازه گیری فشار کمپوند Compound این تجهیزات قادر به اندازه گیری فشار کمتر و فشار بیشتر از اتمسفر، بصورت همزمان هستند.
 • فشار تفاضلی (Differential pressure)

به زبان ساده فشار تفاضلی، اختلاف فشار بین دو نقطه است. واحد اندازه گیری آن به صورت bard یا psid نمایش داده می شود.
تجهیزات اندازه گیری فشار تفاضلی، از جمله گیج های فشار، دارای دو ورودی هستند و در دو نقطه در تماس با سیال قرار می گیرند.

رابطه بین انواع فشار

واحد اندازه گیری فشار

فشار در سیستم ها و نقاط مختلف جهان واحد های گوناگونی دارد. واحد اندازه گیری فشار در سیستم SI پاسکال می باشد و یک پاسکال برابر است با یک نیوتن (N) بر یک متر مربع (m2) می باشد و با نماد Pa نشان داده می شود. هرچند از سال 1971 به بعد واحد فشار در سیستم SI به صورت پاسکال بیان می شود و تا قبل از سال 1971 بیان واحد فشار به صورت نیوتن بر متر مربع متداول بوده است.

واحد اندازه گیری فشار
سیستم اندازه گیری فشار واحد اندازه گیری فشار
سیستم SI پاسکال (Pa)
سیستم اروپایی بار (bar)
سیستم آمریکای شمالی پوند بر مربع اینچ (Psi)
 سیستم های آسیایی مگا پاسکال (MPa) و کیلوگرم بر سانتی متر مربع (Kg/cm2)
سیستم های سنتی و آمریکایی پوند بر اینچ مربع (Psi) و اتمسفریک (atm)

واحد های مانومتریک مانند، سانتی متر آب cmH2O، میلی متر جیوه mmHg، اینچ جیوه inHg برای بیان فشار از دید ارتفاع ستون یک مایع خاص در یک فشارسنج استفاده می شود

تبدیل واحد های فشار

واحد های متداول فشار را طبق جدول زیر می توان به یکدیگر تبدیل کرد

تبدیل واحد فشار
واحد فشار پاسکال (Pa) بار (bar) اتمسفرک (atm) تور (Torr) پوند بر اینچ (Psi)
1 Pa 1 10(-5) 10(-5)*9.8692 10(-3)*7.5006 0.000145038
1 bar 105 106 0.98692 750.06 14.50477377
1 atm 101325 1.01325 1 760 14.69594878
1 Torr 133.322368 0.001333224 0.001315789 1 0.01936775
1 Psi 6894.75729 0.068947573 0.068045964 51.71493257 1

دیـــدگاه‌ها

شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.

captcha


امتیاز: