انواع سردخانه

اشتراک :

فروش انواع سردخانه

قبل از احداث سردخانه باید ابتدا انواع آن را شناسایی کرد و بنا به نوع کابرد مورد نظر اقدام به انتخاب، طراحی و ساخت آن نمود.

تقسیم بندی سردخانه از نظر کاربرد

سردخانه کوتاه مدت یا گمرکی

زمانی که محصولات احتیاج به نگهداری در زمان کوتاه مدتی هستند و بعد از مدت زمان اندکی به بازار یا مکانی دیگر انتقال داده شوند از سردخانه کوتاه مدت یا سردخانه گمرکی استفاده می شود و لازم به ذکر است که در این سردخانه ها محصولات تا دمای بیشتر از نقطه انجمادشان نگهداری می گردند.

سردخانه دولتی ( ذخیره ای)

برای کنترل بازار در زمان هایی که تقاضا برای محصول زیاد است از سردخانه ذخیره ای استفاده می گردد. دولت به وسیله انبار سازی محصولات در سردخانه های خود در فصولی که محصولات به وفور یافت می شوند، هم از خراب شدن و ازدیاد ضایعات جلو گیری می کند و هم در زمان هایی که تقاضا از تولید محصول بیشتر می شود با تزریق محصولات سردخانه های خود موجب کنترل و بعضا شکستن قیمت بازار می گردد.

سردخانه یخ سازی

این نوع که به سردخانه کوچک نیز معروف است و در عموم به آنها دستگاه یخساز نیز گفته میشود، از سیستم تبرید تراکمی در ظرفیت های پایین بهره می برد و برای تولید قطعات یخ و یا همچنین در ساختمان سازی برای سرد سازی بتن استفاده می شود.

سردخانه اجاره ای

این نوع سردخانه صرفا برای اجاره دادن به کشاورزان و دارندگان محصولات فاسد شدنی ساخته می شود و به دلیل سود آوری ساخت آنها رو به افزایش می باشد. سردخانه اجاره ای یا سردخانه عمومی برای نگهداری محصولات غذایی و سبزیجات در مدت نسبتا طولانی مورد استفاده قرار می گیرد. این سرد خانه ها دارای قیمت معینی می باشد که این قیمت عموما بنابر وزن محصول و همچنین نوع محصول تعیین می گردد و در صورتی که طبق اصول و برنامه ریزی اقدام به نگهداری محصولات در سرد خانه عمومی شود، محصولات افت کیفیت بسیار کمی را پیدا می کنند و می توان در فصولی که محصول برداشت نمی شود آن را به بازار ارائه کرد و از سود بهتری بهره برداری کرد.

سردخانه از نظر دمای نگهداری محصولات به سه نوع زیر تقسیم بندی می شود:

  •  سردخانه بالای صفر
  •  سردخانه زیر صفر
  •  تونل انجماد

انواع سردخانه

سردخانه بالای صفر

این نوع سرد خانه برای نگهداری محصولاتی مانند میوه و سبزیجات معمولی، کنسرو و غیره استفاده می شود و در دمای -2 تا 15 درجه سانتی گراد محصولات را تازه و با کیفیت حفظ می کند.

سردخانه زیر صفر

برای نگهداری محصولاتی که احتیاج به انجماد دارند که این محصولات نیز اغلب فراورده های گوشتی می باشند از سردخانه زیر صفر استفاده می شود. لازم به ذکر است که مدت زمان نگهدای دراین نوع سردخانه از نوع طولانی مدت می باشد.

سردخانه انجماد (تونل انجماد)

در زمانی که فریز کردن محصولات در مدت زمان اندک مد نظر باشد از تونل انجماد استفاده می گردد. محدوده دمایی در تونل انجماد بین -30 تا -60 درجه سانتی گراد می باشد و توانایی رساندن محصولات به مرز کریستالیزاسیون و انجماد آن ها با سرعت چندین برابر حالت معمولی را دارد.

تفاوت اصلی سردخانه و تونل انجماد در تیپ اواپراتور است که اواپراتور در تونل انجماد از نوع ایستاد و در سردخانه ازنوع دیواری می باشد. یکی دیگر از تفاوت های ما بین این دو در سرعت سرما سازی است، برای مثال در تونل انجماد معمولا حدود 8 ساعت طول می کشد فراورده های گشت قرمز به انجماد کامل برسد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: