تابلو برق

اشتراک :

ساخت تابلو برق

نفوذ روز افزون انرژی الکتریکی در زندگی روزمره و همچنین وابستگی صنایع مختلف به این انرژی، توسعه کمی و کیفی بسیار پرشتاب در تمام وجوه علم وصنعت و به تبع آن تغییرات در نوع توپولوژی شبکه ها و به واسطه آن استفاده از تجهیزات جدید در شبکه ها با توجه به روند تغییرات در نوع و سطح نیاز بهره برداران، درجهت حفاظت از سیستم و بهره برداری از تجهیزات و همچنین تداوم نیرورسانی استفاده از تابلو های برق الزامی گردیده است. تابلو های برق در سطوح ولتاژ ضعیف و فشار متوسط به صورت تابلو های کنترل و توزیع و در سطوح ولتاژی فشار قوی به عنوان تابلو های کنترل سیستم به کار برده می شوند.

تابلو ها به منظور حفاظت و کنترل مدارات در یک سیستم قدرت مورد نیاز می باشند. تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط توزیع، وظیفه کنترل قطع و وصل خطوط فشار ضعیف و فشار متوسط را به منظور تنظیم و حفاظت به عهده دارند.

ویژگی های تابلو توزیع

 • به طور پیوسته ولتاژ و جریان نامی شبکه را بدون ایجاد حرارت اضافی، شکست عایقی و یا خرابی در هر یک از اجزا تحمل نمایند.
 • در حالت اضافه جریان ناشی از اتصال کوتاه یا بروز عیب در شبکه به خوبی عمل کرده و قطع مناسب را انجام دهند.
 • به دلیل نقش اساسی تابلو ها در حفاظت و تنظیم سیستم توزیع، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند، از این رو انتخاب درست و صحیح مشخصات آن ها دقت خاصی را طلب می کند.
 • تابلو ها تا حد امکان باید ساده، سریع و قابل اطمینان بوده و پایداری و عملکرد مناسب جهت برآورده کردن نیاز های سیستم را داشته باشند.

انواع و مشخصات تابلو برق

تابلو قدرت و فرمان با پوشش فلزی (Metal-enclosed)

مجموعه تابلو های قدرت و فرمان که دارای پوشش خارجی فلزی بوده و دارای اتصال زمین می باشد و به استثنای اتصالات خارجی به طور کامل سوار شده اند.

تابلو قدرت و فرمان با پوشش فلزی

تابلو های قدرت و فرمان فلزی (متال کلد)

به تابلو های قدرت و فرمانی گفته می شود که اجزا بکاررفته در تابلو در خانه های بسته فلزی که زمین شده اند، قرار گرفته است.

این تابلو ها حداقل خانه های بسته فلزی که شامل اجزا زیر است را شامل می شوند:

 • کلید اصلی
 • اجزایی که به یک طرف کلید اصلی متصل هستند، مانند فیدر ها
 • اجزایی که به طرف دیگر کلید اصلی متصل هستند، مانند شینه ها. جایی که بیش از یک گروه از شینه ها وجود دارد هر گروه دارای خانه ای جداگانه است.

تابلو های قدرت و فرمان فلزی (متال کلد)

تابلو های قدرت و فرمان سلولی

به تابلو های قدرت و فرمان با پوشش فلزی، به جز تابلو های متال کلد گفته می شود. این تابلو یکی از مشخصات زیر را دارا می باشد:

 • یا فاقد هر نوع جداره ای هستند.
 • یا تعداد خانه های آن ها کمتر از تعدادی است که برای تابلو های فلزی نیاز می باشد.
 • یا جداره های فلزی دارای درجه حفاظت کمتری نسبت به مقادیر مشخص شده در جدول زیر هستند.

درجه حفاظت جداره های فلزی
ارقام مشخصه توضیحات
IPX2 حفاظت در مقابل نزدیک شدن به قسمت های باردار و یا تماس با قسمت های متحرک داخلی با انگشتان
IPX3 حفاظت در مقابل قسمت های باردار و یا قسمت های متحرک، توسط ابزار، سیم یا اشیا مشابه با ضخامت بیش از 2/5 میلیمتر
IPX6 حفاظت کامل در مقابل نزدیک شدن به قطعات باردار و یا تماس با قطعات متحرک

تابلو های قدرت و فرمان مونتاژ کارخانه

تابلو های قدرت و فرمان که در کارخانه ساخته شده و قابل حمل بوده و مسئولیت آزمایش آن را کارخانه سازنده به عهده گرفته است.

تابلو های تمام بسته

این تابلو ها عبارتند از مجموعه سوار شده در کارخانه که تمام جوانب آن، جز سطح نصب که ممکن است باز باشد، به نحوی بسته باشد که حداقل درجه حفاظت IP20 تامین شود. تابلو های بسته فشار قوی به اشکال مختلف ساخته می شود.

تابلو های تمام بسته ایستاده

منظور تابلویی است که بتواند به طور مستقل و بدون اتکا به دیوار، در روی کف ساختمان استقرار پیدا کند.

تابلو ایستاده تمام بسته قابل دسترسی و فرمان از جلو

عبارت است از تابلویی که وسایل فرمان، مانند دسته یا کلید های فشاری و وسایل اندازه گیری، در قسمت جلو تابلو قرار گرفته و سایر تجهیزات و لوازم مانند کلید های جداکننده غیر قابل قطع زیر بار، کلید های جداکننده قابل قطع زیر بار، کلید های قدرت، فیوز ها، ترانس جریان، ترانس ولتاژ و سر کابل ها داخل تابلو نصب می شود و به وسیله یک در لولایی مجهز به قفل الکتریکی که فقط پس از قطع کلید قابل باز شدن است، دسترسی برای اتصالات، تعمیرات، تعویض و غیره امکان پذیر است.

تابلو ایستاده تمام بسته قابل دسترسی و فرمان از جلو

تابلو ایستاده، تمام بسته کشویی

این تابلو به طور کلی از دو قسمت اصلی ثابت و متحرک کاملا مجزا تشکیل شده است. قسمت اول بدنه تابلو می باشد که به صورت سلول ساخته شده و شینه کشی، محل اتصال کابل های ورودی و خروجی، دریچه های اتصال کلید در این قسمت تعبیه شده است و در بالاترین قسمت آن نیز وسایل اندازه گیری نصب می شود. قسمت دوم که کلید در روی آن نصب شده است، اسکلتی متحرک که ارابه نیز نامیده می شود و به صورت کشویی با کمک چرخ، دقیقا در داخل سلول فوق الذکر قرار گرفته، اتصالات لازم را برقرار می سازد. سمت جلو اسکلت مزبور باید کاملا بسته باشد و قسمت فرمان کلید مانند دسته و یا کلید های فشاری روی این قسمت نصب گردد. قسمت کشویی باید دارای قفل بوده و فقط پس از قطع کلید قابل خارج کردن و جا گذاردن باشد.

تابلو ایستاده، تمام بسته کشویی

مدارات تابلو برق

مدار اصلی

تمام بخش های هادی یک تابلو (شامل هادی ها و وسایل کلیدزنی) که در تشکیل مداری برای انتقال انرژی الکتریکی اصلی بکار رفته باشند.

مدار فرعی

تمام بخش های هادی یک تابلو به غیر از مدار اصلی که در تشکیل مداری برای کنترل، انداره گیری، حفاظت و تنظیم به کار رفته باشند.

اجزا بدنه تابلو برق

محفظه تابلو برق

قسمت دربرگیرنده تابلو قدرت و فرمان با پوشش فلزی را گویند که باعث جلوگیری از تماس اتفاقی با قسمت های برقرار و قطعات متحرک آن شده و تجهیزات داخلی را در مقابل اثرات خارجی حفاظت می کند.

خانه تابلو برق

بخشی از تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی را گویند که به غیر از جایی که برای انجام اتصالات، کنترل و یا تهیه باید باز بماند درون محفظه بسته باشد.

جداره تابلو برق

جزئی از تابلو که یک خانه را از خانه های دیگر جدا می کند.

دریچه حفاظتی

جزئی از تابلو که می تواند بین دو حالت زیر حرکت کند:

 • وضعیتی که اجازه می دهد کنتاکت های متحرک با کنتاکت های ثابت درگیر شوند.
 • وضعیتی که به صورت قسمتی از پوشش یا جداره درآمده و کنتاکت های ثابت را می پوشاند.

بوشینگ

ساختار عایقی که هادی را به وسیله آن می توان از بین بخش های غیر عایقی عبور داد.

اجزا داخلی تابلو برق

کلید های قدرت

وسیله قطع و وصل مکانیکی که قادر به وصل، عبور و قطع جریان تحت شرایط نرمال مدار و نیز قطع و وصل و عبور برای مدت مشخص، تحت شرایط ویژه غیر نرمال مدار نظیر اتصال کوتاه می باشد.

کلید های جدا کننده

وسیله قطع و وصل مکانیکی است که در وضعیت باز، قادر به جدا کردن مدار، حسب نیاز تعریف شده می باشد.

کنتاکتور

وسیله قطع و وصل مکانیکی است که تنها یک وضعیت جذب به طریق غیر دستی دارد و قادر به وصل، عبور و قطع جریان تحت شرایط نرمال مدار شامل شرایط عملکرد اضافه بار می باشد.

فیوز

وسیله ای است که هنگام افزایش جریان از مقدار داده شده با ذوب شدن یک یا چند المان خاص مدار را باز می کند که این المان ها به طور خاصی طراحی و ساخته شده اند. به طور کلی فیوز نه تنها شامل المان ها بلکه شامل تمام اجزا ساختاری است که این عمل را انجام می دهد.

رله

وسیله ای است که به صورت مکانیکی یا الکتریکی به وسایل کلیدزنی متصل شده و با آزاد کردن ضامن نگهدارنده یا دادن فرمان الکتریکی اجازه باز یا بسته شدن به کلید را می دهد.

شینه

مجموعه هادی هایی که تعدادی مدار به طور جداگانه به آن متصل است.

کلید زمین

وسیله قطع و وصل مکانیکی برای قسمت های زمین شده یک مدار تابلو که قادر به تحمل جریان تحت شرایط غیر نرمال نظیر اتصال کوتاه در مدت زمان مشخص شده می باشد. این کلید جریان را تحت شرایط نرمال مدار از خود عبور نمی دهد.

ترانسفورماتور جریان

وسیله ای که جهت تبدیل جریان های با دامنه زیاد به جریان هایی که به راحتی و با مصرف انرژی ناچیز (تلفات اندک) با دستگاه های اندازه گیری فشار ضعیف قابل اندازه گیری است، به کار می روند.

ترانسفورماتور ولتاژ

وسیله ای است که جهت تبدیل ولتاژ های با دامنه زیاد به ولتاژ هایی که به راحتی و با مصرف انرژی ناچیز (تلفات اندک) با دستگاه های اندازه گیری فشار ضعیف قابل اندازه گیری است، به کار می روند.

طراحی تابلو برق

 1. مشخصات و ویژگی های شبکه و سیستمی که تابلو در آن نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط توزیع باید اضافه ولتاژ ها و اضافه جریان ها را در مدت زمان مورد نظر تحمل نمایند همچنین افزایش درجه حرارت آن ها در شرایط ولتاژ و جریان شبکه، نباید از حد مجاز تعیین شده تجاوز نماید. همه موارد فوق بستگی به مقادیر نامی شبکه توزیع دارند لذا در هنگام انتخاب تابلو ها، داده های زیر باید دقیقا مورد توجه قرار گیرند

 • ولتاژ نامی
 • حداکثر ولتاژ سیستم
 • سطح اتصال کوتاه
 • فرکانس نامی
 • نحوه زمین کردن نوترال
 1. مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه و محلی که تابلو های فشار متوسط و فشار ضعیف توزیع در آن مورد استفاده قرار می گیرند

شرایط محیطی یکی از پارامتر های مهم در انتخاب تابلو ها می باشد. در زیر پارمتر های محیطی موثر در انتخاب تابلو ها ارائه می گردد

 • ارتفاع محل نصب از سطح دریا
 • حداکثر درجه حرارت محیط
 • حداقل درجه حرارت محیط
 • متوسط درجه حرارت روزانه محیط
 • میزان و نوع آلودگی
 • درصد میزان رطوبت
 • شتاب زلزله
 • سرعت باد
 • سایر شرایط غیرمعمول نظیر بخار آب، دود، گاز های قابل اشتعال، گرد و خاک غیرمعمول و نمک و خوردگی های غیرعادی
 1. مطالعات و محاسبات الکتریکی شبکه
 • محاسبات پخش بار جهت تعیین بیشترین جریان عبوری تابلو با در نظر گرفتن روند رشد بار
 • تعیین نوع بار تغذیه شونده (مقاومتی، سلفی، خازنی)
 • محاسبه بیشترین سطح اتصال کوتاه در محل تابلو
 • تعیین دیاگرام تک خطی پست و مطالعه طرح مدار های کنترلی و اینترلاک بین اجزا پست

کاربرد تابلو برق
 • عملیات حفاظت سیستم توزیع در شرایط غیر عادی شبکه
 • عملیات کنترل سیستم توزیع در شرایط عادی شبکه

تابلو ها در کلیه شرایط عادی و غیر عادی به شبکه متصل هستند، بنابراین اثرات تمامی موارد مربوط به شرایط فوق نباید باعث خرابی یا عدم عملکرد صحیح آنها شود. تابلو های توزیع باید قابلیت تحمل جریان اتصال کوتاه و اثرات ناشی از آن و عملکرد مناسب در حالت گذرا را داشته باشند.

تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط نقش بسیار مهمی را در صنعت برق ایفا می کنند لذا طراحی و انتخاب صحیح و اصولی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عوامل مهمی در انتخاب تابلو های توزیع

 • مشخصات شبکه و سیستمی که تابلو به ان متصل می گردد.
 • شرایط محیطی و اقلیمی محلی که تابلو در ان نصب می گردد.
 • مشخصه های فنی، پارامتر ها و شاخص های مورد نیاز جهت طراحی و انتخاب.
 • کاربرد تابلو برق چیست؟

  تابلو برق کنترل سیستم در شرایط عادی و همچنین حفاظت از سیستم توزیع در شرایط غیر عادی شبکه را بر عهده دارد.

 • انواع تابلو برق کدام اند؟

  تابلوهای برق بر مبنای سطح ولتاژ در انواع فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی و همچنین بر اساس ساختار فیزیکی در انواع کشویی و فیکس ایستاده و دیواری توکار و روکار و بر اساس محل نصب در انواع Indoor و Outdoor ساخته می شوند.

 • عوامل مهم در طراحی و ساخت تابلو های توزیع چیست؟

  مشخصات شبکه و سیستمی که تابلو به آن متصل می گردد و همچنین شرایط محیطی محلی که تابلو در آن نصب می گردد از عوامل مهم در انتخاب و طراحی تابلو برق به شمار می آیند.

 • کدام یک از مشخصات سیستم مورد بهره برداری در طراحی تابلو برق باید مورد توجه قرار گیرد؟

  ولتاژ نامی، حداکثر ولتاژ سیستم، بیشترین سطح اتصال کوتاه و نوع بار تغذیه شونده از جمله مواردی می باشد که باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
بازدیدکننده محترم، به استحضار حضرتعالی می رساند که متاسفانه به دلیل سوء استفاده های صورت گرفته توسط برخی از بازدیدکننده ها از این بخش، پس از ثبت درخواست مشاوره، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و کلیه درخواست ها و سوالات شما عزیزان را بصورت تلفنی پاسخ خواهند داد و امکان درج پاسخ مکتوب در این قسمت وجود ندارد، پیشاپیش از صبر و همکاری شما متشکر هستیم.
امتیاز:

دیدگاه کاربران
جابر باهورزهی
 ارسال شده در : جمعه 14 آبان 1400

با سلام دوست عزیز، برای ۲ عدد فن 1.5 کیلووات و اینورتر ۳ یا ۴.۵ کیلووات تابلوش چقدر در میاد؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 15 آبان 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمدرضا نامدار
 ارسال شده در : جمعه 30 مهر 1400

سلام، اورهال یه تابلو برق که حدود 7 تا کنتاکتور 7.5 کیلووات داره. همچنین 4 عدد ترموستات و یه کلید اتومات 100 آمپر داره. چقدر در میاد؟ کل سیم ها باید تعویض شن و کنتاکتورها، فیوزها و ترموستات ها هم سرویس بشن.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 01 آبان 1400

سلام جناب نامدار عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی برای ارائه لیست قیمت با شما تماس خواهند گرفت.

حمیدرضا حیدری
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 16 شهریور 1400

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. میانگین قیمت تمام شده تابلو با کنتاکتور 400 چقدر در میاد؟ با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 17 شهریور 1400

سلام جناب حیدری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

سارا
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 19 مرداد 1400

سلام، سایت خیلی خوبی دارید. امیدوارم موفق باشید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 19 مرداد 1400

سلام، ممنون از حسن نظر شما.

احمد ترابی
 ارسال شده در : شنبه 02 اسفند 1399

سلام، ممنون از توضیحات خوبتون، میخواستم تابلو برق سفارش بدم از چه طریقی باید انجام بدم؟ چقدر زمان میبره؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 03 اسفند 1399

سلام، ممنون از شما، شماره تماسی که وارد کرده اید درست نیست، لطفا مجدد شماره خود را وارد کرده تا با شما تماس گرفته شود، در غیر اینصورت می توانید با شماره 02148000049 تماس گرفته و با داخلی 320 صحبت بفرمایید.

احد
 ارسال شده در : یکشنبه 13 مهر 1399

سلام

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 13 مهر 1399

سلام