کیلیت ساز

اشتراک :

کی لیت ساز چیست؟

در علم شیمی و مهندسی، به ترکیبی ناجورحلقه (لیگاند دو یا چند دندانه ای که بیش از یک قسمت از آن با فلز تشکیل کمپلکس بدهد) که دارای حداقل یک کاتیون فلزی یا یون هیدروژن است کی لیت می گویند. از بهترین نمونه‌های لیگاند در شیمی، لیگاند EDTA یعنی Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid را می توان نام برد. در واقع کی لیت سازی فرآیندی است که طی آن یک ترکیب شیمیایی با یک یون فلزی ترکیب شده و آن را بصورت محکم نگه می‌دارد. کی لیت با یون های فلزی ساختار حلقه‌ای پایدارتر تشکیل می‌دهد.

یون های فلزی غیر قابل کنترل در محصول یا فرآیند شما می توانند با کاهش مقیاس، تخریب شیمیایی، تغییر رنگ، کاهش رسوبات، عدم پایداری، متبلور شدن، صدمات ناشی از سایر مشکلات را به وجود بیاورند. در محصولات، یون های فلزی محلول باعث تشدید واکنش های شیمیایی می شوند که باعث کاهش کیفیت و تجدید نظر مصرف کننده، مانع بهره وری فرایند، همچنین مدت زمان نگهداری و ارزش نهایی را کاهش می دهد. این مواد شیمیایی به طور گسترده ای در درمان نفت و گاز طبیعی برای تثبیت آهن، حذف مقیاس و به عنوان عامل تحریک استفاده شده است و واکنش های کاتالیزوری نامطلوب فلز را با تشکیل کمپلکس با یون های فلزی مهار کنند. ساختار حاصله یون فلز را غیر فعال کرده و مانع از واکنش آن با سایر اجزای سیستم می شود. یون های فلزی به طور طبیعی در تصفیه آب و اغلب در حین پردازش معرفی می شوند.

از آن جا که مقدار رقیق محلول آهن، مس، منگنز، کلسیم و فلزات دیگر به طور طبیعی در بسیاری از موارد رخ می دهد، پتانسیل پوسته پوسته شدن و واکنش های نامطلوب فلز کاتالیز شده گسترده است.

برنامه های کاربردی استفاده از یون های فلزی

 • کشاورزی
 • محصولات تمیز کننده و مواد شوینده
 • غذا و نوشیدنی
 • فلزکاری
 • برنامه های نفتی
 • محصولات مراقبت شخصی
 • داروها
 • پلیمریزاسیون
 • کاغذ و خمیر کاغذ
 • حذف مقیاس و پیش گیری
 • منسوجات و پارچه
 • تصفیه آب

مواد غذایی

عامل های کی لیت ساز در محصولات غذایی و آشامیدنی از آسيب پذيري در برابر فساد و رنگ زدايی جلوگیری می کنند. به این صورت که این یونهای فلزی باعث تخریب اکسیداتیو چربی ها و روغن ها می شوند. محصولات امولسیونی بسیار حساس هستند.

مواد پاک کننده

محصولات تمیز کردن و شستشو می تواند توسط یون های فلزی در آب سخت بی اثر باشد. یونهای فلزی به مدت طولانی دارای فرمولاسیون صابون، مواد شوینده، و تمیزکننده هستند. یکی از عمده ترین چالش ها، تولید فرمولاسیونی است که ریز ساختار پاک کننده  خوب و قوی وقتی که از آب سخت استفاده می شود، را فراهم می کند. یونهای فلزی همچنین می توانند مدت زمان نگهداری و اختلال در مواد پاک کننده مایع و مواد شوینده را کاهش دهند و همچنین عملکرد مولکولی را مهار کنند.

در پردازش خمیر و کاغذ، یون های فلزی باعث کاهش راندمان سفید شدن و ایجاد تغییر در روشنایی می شوند:

از فلزات سنگین که به طور طبیعی در الیاف چوب و پردازش آب هستند، در کارخانه های کاغذ و خمیر کاغذ برای تولید کاغذ های روشن تر و سفید تر استفاده می کنند. یون های فلزی غیر قابل کنترل باعث کاهش اثر هیدروژن سولفات و سفید کننده های پراکسید هیدروژن برای روشن شدن خمیر کاغذ استفاده می شوند.

علت پوسته پوسته شدن یون های فلزی و حضور لجن در سیستم های آب:

هر چند آب به عنوان یک محیط پردازش یا تبادل گرما استفاده می شود، واکنش های یون های فلزی می تواند مشکلات را حل کند. بویلرها، مبدل های حرارتی، هضم خمیر چوب، پردازش تجهیزات و اوپراتورها جزئی از مثال ها هستند. پوسته پوسته شدن سطح داخلی تجهیزات یکی از عمده ترین مشکلات است. پوسته پوسته شدن می تواند تبادل گرما و افزایش کارایی تجهیزات را کاهش دهد.

عوامل کی لیت ساز یک راه حل موثر و مقرون به صرفه برای حل مشکلات یون های فلزی می باشد:

عوامل کی لیت ساز (اغلب به عنوان عوامل جداکننده) می تواند واکنش های نامطلوب کاتالیزوری فلز را با تشکیل کمپلکس با یون های فلزی مهار کنند. ساختار حاصله به عنوان کی لیت، یون فلز را غیر فعال کرده و مانع از واکنش آن با سایر اجزای سیستم می شود.

از انواع مختلف عوامل کنترل کننده یون فلزی که امروزه استفاده می کنند می توان به عوامل کولینک اشاره کرد که یکی از پایدارترین کمپلکس های یونی فلزات را تولید می کنند و به طور کلی موثرترین کنترل کننده های یون های فلزی را فراهم می کنند.

دو نوع مواد شیمیایی مختلف امروزه بیشتر در حال استفاده هستند: یکی اسید پلی کربوکسیلیک (شامل اسیدهای پلی آمینو پلی کربوکسیلیک) و دیگری فسفونات ها.

مزایای منحصر به فرد عامل های کی لیت ساز
 • عملکرد قابل پیش بینی
 • پایداری حرارتی بالا
 • پایداری شیمیایی
 • پایداری pH
 • مقاومت در برابر تجزیه باکتری

مواد کی لیت ساز

بخار در محصولات مایع می تواند باعث تجدید نظر مصرف کننده، کاهش مدت زمان نگهداری و ارزش نهایی محصول بشود. همانطور که در بطری سمت راست نشان داده شده مقدار کمی از مشکلات توسط عوامل کی لیت ساز با تشکیل کمپلکس یون های فلزات جلوگیری می کند.

عوامل کی لیت ساز

هر زمان که آب به عنوان یک انتقال گرما یا محیط پردازش مورد استفاده قرار گیرد، نمکها می توانند به مقیاس رسانده شوند. عوامل شیمیایی برای حذف کلسیم و دیگر انواع مقیاس و همچنین برای جلوگیری از تشکیل مقیاس استفاده می شود.

چگونگی کنترل عوامل شیمیایی با بعضی مشکلات یون های فلزی:

فلزات محلول در سیستم های آبی به عنوان یون های بار مثبت وجود دارند. هر یا از این یون ها دارای تعداد ثابت از سایت های واکنشی است. اکثر یون های فلزی دارای 4 یا 6 سایت واکنش پذیر هستند. EDTA و DTPA و HEDTA بترتیب 6 و 8 و 6 سایت کمپلکس را تشکیل می دهند که یک مولکول را قادر می کند تا با تمام مراکز واکنش دهنده یون فلز ارتباط برقرار کند.

انواع مواد کیلیت ساز

 • آمینوکربوکسیلیک اسیدها
 • اتیلن دی آمین تترا استیک اسید EDTA
 • سایر محصولات این مواد شیمیایی با عامل کی لیت ساز پایه EDTA در اتیل دی امونیوم و تترامونیوم همچنین نیتروژن و اسید وجود دارد.
 • دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید DTPA
 • هیدروکسی اتیل ( اتیلن دی امین تری استیک اسید) HEDTA

عوامل مؤثر در غلظت های کم که به کاهش هزینه های عملیاتی و مادی کمک کنند:

از آنجا که آنها بسیار کارآمد هستند، عوامل کی لیت ساز اغلب می توانند حفاظت شما را در غلظت های بسیار پایین تر از اسید سیتریک، فسفات ها و یا دیگر یون های فلزی رقابتی کنترل کنند.

گرما باعث سازگاری عوامل با اکثر سیستم ها و فرآیندهای آبی می شود:

کمپلکس هایی که توسط بسیاری از انواع دیگر مواد شیمیایی تشکیل شده اند، می توانند در طول فرآیند پردازش و ذخیره سازی محصولات شکسته شوند. آزاد شدن یون های فلزی باعث واکنش های نامطلوب می شود. همچنین مولکول های فسفات در طولانی مدت تمایل به هیدرولیز شدن و شکستن دارند. در سیستم های آب به ویژه در کنتر که دما بالا است، عامل های شیمیایی پایدار و فراتر از 400°F (204°C) هستند.

علاوه بر این بسیاری از عوامل کی لیت در محدوده pH محدود هستند.

پایداری بالاتر به معنی حفاظت قابل اطمینان برای محصول یا فرآیند شما است:

اندازه گیری عوامل کنترل کننده ی یون فلز، پایداری ثابت تعادل تشکیل کمپلکس با یون فلزی نشان دهنده بالاترین ثابت تعادل و قویتر شدن کمپلکس و کنترل یون های فلزی می باشد. کمپلکس EDTA پایدارترین مجموعه را تشکیل می دهد که باعث حفاظت بهتر محصول یا فرآیند می شود. همچنین شکل زیر نشان دهنده EDTA است که می تواند تا 6 مکان غیر فعال را روی فلز متوقف کند.

EDTA پایه عوامل کی لیت ساز است و انواع مختلف کی لیت ها بر این پایه به شرح زیر هستند:

 • تترا سدیم اتیلن دی آمین تترا استات
 • تترا سدیم اتیلن دی آمین تترا هیدرات
 • دی آمونیوم اتیلن دی آمین تترا استات
 • دی سدیم اتیلن دی آمین تترا استات تترا هیدرات
 • اتیلن دی آمین تترا استیک اسید
 • دی سدیم اتیلن دی آمین تترا استات دی هیدرات
 • کلسیم دی سدیم اتیلن دی آمین تترا استات دی هیدرات

 در تولید نساجی از عوامل کیلیت ساز برای بهبود عملکرد سفید کننده پراکسیدهیدروژن و پایداری سایه رنگ استفاده می شود.

انتخاب صحیح عوامل کی لیت ساز

روش سه مرحله ای که در زیر بحث شده است، یک تکنیک سریع و مفید برای تعیین عوامل کی لیت ساز و کنترل یون های فلزی پلی والانت می باشد. همچنین در ارزیابی که می تواند به آن تبدیل شود مفیداست.

با این حال که فرآیند اولیه اقتصادی است اما شما باید در انتخاب یک عامل شیمیایی داوطلب یا اولیه در تامین ملزومات شیمیایی برای استفاده ی تجاری با مشاور علمی مشورت داشته باشید.

روش سه مرحله ای

برای استفاده از این روش ابتدا تعیین عوامل زیر لازم است:

 • مشکل یون های فلزی یا یون ها
 • وجود دیگر یون های فلز
 • pH محلول
 • غلظت یون های فلزی

نمودار کنترل یون های فلزی

نمودار کنترل یون های فلزی

کی لیت های فلزی

سری انتخابی کیلیت های فلزی

انواع استفاده از روش های سه مرحله ای:

یون های کلسیم و مس که شناسایی شده اند، باید کی لیت ساز شوند. حجم مورد نیاز برای یک فرآیند بستگی به حجم سیستم دارد.

چرا عوامل کی لیت ساز اولین انتخاب برای کنترل یون های فلزی است؟
 • حفاظت قابل اطمینان برای کیفیت، مدت زمان نگهداری و ارزش محصولات خود را فراهم کنید.
 • بهبود کارایی پردازش
 • کاهش مقیاس شکل گیری
 • تاثیر مقادیر غیر معدنی
 • بهبود عملکرد سفید کننده
 • جلوگیری از واکنش فلزات یا فرآیند یا محصول شما
 • بهبود عملکرد محصول در آب سخت
 • نرم کردن آب فرایند
 • نگهداری یون های فلزی در محلول
 • ایجاد فرمول های پایدارتر نسبت به سایر عوامل کنترل کننده یون فلزی
 • پایداری حرارتی منحصر به فرد، نور و پایداری pH
 • اثر غلظت های پایین درکمک به کاهش هزینه های مواد تشکیل دهنده

لیست قیمت مواد کی لیت ساز

با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

 • مواد کیلیت ساز چیست؟

  در علم شیمی و مهندسی، به ترکیبی ناجور حلقه (لیگاند دو یا چند دندانه ای که بیش از یک قسمت از آن با فلز تشکیل کمپلکس بدهد) که دارای حداقل یک کاتیون فلزی یا یون هیدروژن است مواد کی لیت گفته می شود.

 • انواع مواد کیلیت ساز چیست؟

  این مواد شامل ادتا دو سدیم و چهار سدیم، دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید DTPA، هیدروکسی اتیل ( اتیلن دی امین تری استیک اسید) HEDTA و غیره هستند.

 • کاربرد مواد مواد کیلیت ساز چیست؟

  این مواد در کشاورزی، محصولات تمیز کننده و مواد شوینده، غذا و نوشیدنی، تصفیه آب، کاغذ و خمیر کاغذ، محصولات مراقبت شخصی، داروسازی، فلزکاری و غیره کاربرد دارند.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
بازدیدکننده محترم، به استحضار حضرتعالی می رساند که متاسفانه به دلیل سوء استفاده های صورت گرفته توسط برخی از بازدیدکننده ها از این بخش، پس از ثبت درخواست مشاوره، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و کلیه درخواست ها و سوالات شما عزیزان را بصورت تلفنی پاسخ خواهند داد و امکان درج پاسخ مکتوب در این قسمت وجود ندارد، پیشاپیش از صبر و همکاری شما متشکر هستیم.
امتیاز:

دیدگاه کاربران
کیمیا صنعت خیاو
 ارسال شده در : جمعه 13 فروردین 1400

سلام، خیلی خوشحالم شما رو پیدا کردم لطفا سریعا جواب بفرمایین. یه کیلیت آهن می‌خوام که مثل edta مایع نباشه و خودش یا ترکیبش با آهن جامد پودری باشه. مرسی فوری نیاز دارم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 14 فروردین 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.